Aktuality > První 4 výzvy dotačního programu MAS-IROP uzavřeny, podáno celkem 10 projektů

První 4 výzvy dotačního programu MAS-IROP uzavřeny, podáno celkem 10 projektů

6. 3. 2018

MAS Hranicko mezi dny 19.2. až 5.3.2018 uzavřela první 4 Výzvy dotačního programu MAS-IROP. Zájem byl dostatečný ve všech 4 vyhlášených oblastech, u dvou požadované dotace přesně odpovídají vyhlášeným alokacím, u jedné je mírný převis a u jedné bohužel více než dvojnásobný převis zájmu nad možnostmi dotačního programu.

1. Výzva byla zaměřena na Bezpečnost dopravy. Podány byly 2 žádosti o podporu. V Býškovicích chtějí vybudovat chodník podél místní komunikace, v Černotíně pak na hlavní tah procházející obcí plánují osadit bezpečnostní prvek Actibump. Součet rozpočtů projektů mírně převyšuje alokaci této Výzvy. Přehled podaných žádostí v příloze této Aktuality nebo na tomto odkazu.

2. Výzva cílila na Rozvoj sociálních služeb. Okruh žadatelů byl v rámci této výzvy omezen, neboť potenciální žadatel musel k žádosti doložit již dříve dojednané zařazení plánované soc. služby do Sítě sociálních služeb Olomouckého kraje a pověření k výkonu sociální služby. Jediný žadatel Elim HRanice o.p.s. tak svou žádostí přesně naplnil finanční alokaci Výzvy. Bližší informace o podané žádosti v příloze této Aktuality nebo na tomto odkazu.

Obdobná situace je ve 3. výzvě, která se věnuje Rozvoji komunitních center. I zde je povinnou součástí provozu centra poskytování sociálních služeb nebo sociální terénní práce, proto i zde byla příprava projektu dlouhodobou záležitostí. Pokud vše půjde podle plánu, může se už příští rok těšit obec Bělotín na nové Komunitní centrum. Tato 1 podaná žádost opět svým rozpočtem odpovídá vyhlášené alokaci. Částky a datum podání naleznete v příloze této Aktuality nebo na tomto odkazu.

Velký zájem v území je pak o rozvoj škol. 4. Výzva pod názvem Infrastuktura základních škol zaujala hned 6 žadatelů, jejichž požadavky víc než dvojnásobně převyšují vyhlášenou alokaci. Bohužel tak nebudou uspokojeni všichni žadatelé. Názvy a rozpočty projektů základních škol v Drahotuších, Bělotíně, Jindřichově, Všechovicích, Potštátu a Hustopečích nad Bečvou naleznete v příloze nebo na tomto odkazu.

Podané žádosti nyní projdou procesem kontrol a bodového hodnocení, což obstará management a Výběrová komise MAS. Zhruba koncem března a v dubnu budou zveřejňovány seznamy doporučených žádostí, který bude předložen Centru pro regionální rozvoj patřícímu pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Též toto centrum ještě podané žádosti znovu zkontroluje a během léta Řídící orgán IROP vydá úspěšným žadatelům Právní akty o poskytnutí podpory.


František Kopecký

f.kopecky@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU