Aktuality > MAS opět mezi nejlepšími v celorepublikovém hodnocení Ministerstva zemědělství

MAS opět mezi nejlepšími v celorepublikovém hodnocení Ministerstva zemědělství

11. 9. 2012

V minulých dnech naše MAS obdržela od Ministerstva zemědělství výsledek v pořadí už třetího celorepublikového hodnocení místních akčních skupin, které realizují Program LEADER. Hodnoceno je každoročně všech 112 MAS zapojených do Programu rozvoje venkova ČR, přičemž hodnocení probíhá formou vyplnění obsáhlého dotazníku a následné obhajoby před hodnotící komisí v Praze.

MAS Rozvojové partnerství může s potěšením konstatovat, že se stejně jako v předchozích dvou letech umístila opět v nejlépe hodnocené kategorii A a příští rok tak dosáhne opět na nejvyšší úroveň stanovených finančních bonusů. Naše MAS získala celkem 133 bodů z max. 150 možných, přičemž pro kategorii A byl stanoven spodní strop zisku 130 bodů.

Naše MAS tak obhájila čestné místo mezi nejlepšími MAS ČR v kategorii A, která je charakterizována jako „nejlépe fungující MAS – příklady dobré praxe, vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující území“. Bohužel zatím nebyly zveřejněny celkové výsledky a proto nevíme, v jak početné skupině se nacházíme a na jaké celkové pořadí se tedy můžeme řadit.

Důležitým faktem a dobrou zprávou ovšem je, že se naše MAS stále lepší v poměru získaných bodů vůči maximálnímu možnému zisku. Při hodnocení v roce 2010 jsme obdrželi 132 bodů ze 180 možných, což je 73procentní úspěšnost, v roce 2011 to bylo 165 z maximálních 200, což je 82,5procentní úspěšnost, letos jsme pak při 133 bodech ze 150 možných dosáhli úspěšnosti 88,7 procenta!

Celé hodnocení bylo rozděleno do 6 následujícíh okruhů, u nichž uvádíme naše hlavní zlepšení oproti roku 2011 či to, za co jsme v dotazníku ztráceli nejvíce bodů.

1.    Základní parametry a strategické dokumenty – získali jsme 7 bodů z maximálních 8 (MAS nemá účetní závěrku ověřenou auditorem)

2.    Personální zajištění činnosti MAS30 z 38 bodů (MAS nemá více jak 50% vysokoškolsky vzdělaných pracovníků a v našich interních dokumentech  NENÍ ustavena podmínka, že pokud se jednání vztahující se k SPL účastní více jak 50% členů z veřejné sféry, není orgán usnášeníschopný)

3.    Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL34 z 38 bodů (místní šetření u žadatele neprobíhá už před výběrem projektů, ale až po něm, žadatelé ve svých Žádostech o dotaci příliš využívají možnost zařadit náklady na sepsání žádosti mezi způsobilé výdaje)   

4.    Integrace a rozvoj MAS – 19 z 23 bodů – (Nespolupracujeme dlouhodobě s VŠ nebo výzkumným subjektem, nepodporujeme a neorganizujeme dobrovolnickou činnost. Oproti roku 2011 jsme ovšem rozběhli mezinárodní spolupráci, spoluprovozujeme značku regionálních produktů a spolupracujeme s VŠ na jednorázovém projektu)

5.    Monitoring a evaluace MAS – plný počet 28 bodů

6.    Propagace MAS – plný počet 15 bodů

Za dobrý výsledek je potřeba poděkovat celé členské základně, předsedovi MAS, aktivním členům jednotlivých orgánů, spolupracujícícm subjektům Hranické rozvojové agentuře a Mikroregionu Hranicko a taktéž zaměstnancům MAS. Právě plodná spolupráce a dobrovolná aktivita vede k výše uvedeným pozitivním výsledkům.

František Kopecký

f.kopecky@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU