Aktuality > MAS Hranicko vyhlásí 4.6.2018 Výzvu č.2 dotačního programu MAS-PRV.

MAS Hranicko vyhlásí 4.6.2018 Výzvu č.2 dotačního programu MAS-PRV.

23. 5. 2018

MAS Hranicko učinila v posledních dnech několik důležitých kroků nezbytných pro brzké vyhlášení Výzvy č.2 dotačního programu MAS-PRV.

Po schválení všech nutných podkladů ze strany SZIF bude Výzva č.2 s jistotou vyhlášena 4.6.2018 s uzávěrkou 3.7.2018. Termín pro registraci vybraných projektů na SZIF je pevně stanoven na 30.8.2018. Po následné kontrole Státního zemědělského a intervenčního fondu mohou vybraní žadatelé očekávat uzavření Dohody o poskytnutí dotace cca v únoru 2019.

Celková alokace pro tuto Výzvu je 7 148 098 Kč dotací, takže při průměrné míře dotace kolem 45% budou podpořeny projekty s celkovými výdaj více než 16 milionů Kč.

Podpořeny budou žádosti o dotaci ve 4 fichích (oblastech). Fiche č.11 Rozvoj zemědělských podniků nasměruje 1 a tři čtvrtě milionů korun do investic v rostlinné a živočišné prvovýrobě, kromě rekonstrukcí budov mohou zemědělci nakoupit také pevně stojící technologie nebo mobilní zemědělské stroje. Obdobné je to u Fiche č.12 Zemědělské a potravinářské produkty, jen s tím rozdílem, že hlavní podporovanou oblastí je až samotné zpracování plodin, mléka či masa do finálních výrobků určených na jídelní stoly obyvatel regionu. Alokace pro tuto fichi je cca 1.150.000 Kč dotací. Výrazně vyšší částka 2.889.500 Kč je určena ve Fichi č.13 Drobné podnikání pro nezemědělské podnikatele na další rozvoj jejich řemeslných dílen, opraven, prodejen a provozoven, kde poskytují své služby. Tato fiche bude Výzvou č.2 vyhlášena naposledy a očekáván je výrazný převis zájmu. Speciální podskupinu tvoří ve Fichi č.14 Podnikání v cestovním ruchu penziony, kempy a komerčně provozovaná sportoviště, kde je připraveno na investice žadatelů více než 1.345.000 korun. I tato fiche bude vyhlášena naposledy.

Žádosti o podporu bude MAS přijímat elektronicky přes Portál Farmáře. Pokud jsou součástí záměru i stavební práce vyžadující opatření stavebního úřadu, pak takové musí být jako platné a pravomocné předloženo už při podání žádosti na MAS. Součástí každého projektu je také stručný podnikatelský plán a další přílohy dokladující nárok na zisk preferenčních bodů, dle kterých Výběrové komise MAS žádosti seřadí do pořadí, které rozhodne o získání dotace.

Avízo Výzvy, schválené Fiche a další podklady, návody a příručky najdou již nyní zájemci na webu www.regionhranicko.cz/sclld. MAS Hranicko zve zájemce rovněž na Informační seminář pro žadatele, který se uskuteční v úterý 12. června od 16h v zasedací místnosti MAS Hranicko na  Tř. 1. máje 328, Hranice (zámeček – Kunzova vila).

Kontakt pro další informace a bezplatné konzultace: Kancelář MAS Hranicko, Tř. 1. máje 328, Hranice, tel.: 773583020, email: mas(at)regionhranicko.cz.

Dotační program MAS-PRV vychází z operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova a je jedním ze třech dotačních programů (dále ještě MAS-IROP a MAS-OPZ), kterými MAS Hranicko v letech 2016-2020 naplňuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (zkr. SCLLD) pod názvem „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020“. 4 Výzvy programu MAS-IROP budou vyhlášeny ještě nyní v lednu, následovat budou v únoru 2 výzvy programu MAS-OPZ. Celkově do roku 2021 MAS přidělí koncovým žadatelům více než 83 milionů Kč finančních prostředků z Evropské unie. Podrobnosti k dalším podporovaným oblastem a harmonogram budoucích Výzev najdou zájemci taktéž na webu www.regionhranicko.cz/sclld.

František Kopecký

f.kopecky@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU