Aktuality > MAS Hranicko vyhlašuje první výzvu dotačního programu MAS-PRV pro zemědělce a drobné podnikatele

MAS Hranicko vyhlašuje první výzvu dotačního programu MAS-PRV pro zemědělce a drobné podnikatele

9. 1. 2018

MAS Hranicko z. s. dnešním dnem 9.1.2018 vyhlašuje Výzvu č. 1 dotačního programu MAS-PRV. Celková alokace pro tuto Výzvu je 7 364 620 Kč dotací, takže při průměrné míře dotace kolem 45% budou podpořeny projekty s celkovými výdaj více než 16 milionů Kč. Žádosti o podporu bude MAS přijímat ve dnech 10.1. až 9.2.2018, kdy bude Výzva ve 14h odpoledne uzavřena. Žádosti se podávají elektronicky přes Portál Farmáře, následně se zástupce žadatele dostaví osobně do kanceláře MAS žádost podepsat. Pokud jsou součástí záměru i stavební práce vyžadující opatření stavebního úřadu, pak takové musí být jako platné a pravomocné předloženo už při podání žádosti na MAS. Součástí každého projektu je také stručný podnikatelský plán a další přílohy dokladující nárok na zisk preferenčních bodů, dle kterých Výběrové komise MAS žádosti seřadí do pořadí, které rozhodne o získání dotace. Po následné kontrole Státního zemědělského a intervenčního fondu mohou vybraní žadatelé během května až července 2018 uzavřít Dohodu o poskytnutí dotace a pustit se směle do realizace.

Podpořeny budou žádosti o dotaci ve 4 fichích (oblastech). Fiche č.11 Rozvoj zemědělských podniků nasměruje necelé 2 miliony korun do investic v rostlinné a živočišné prvovýrobě, kromě rekonstrukcí budov mohou zemědělci nakoupit také pevně stojící technologie nebo mobilní zemědělské stroje. Obdobné je to u Fiche č.12 Zemědělské a potravinářské produkty, jen s tím rozdílem, že hlavní podporovanou oblastí je až samotné zpracování plodin, mléka či masa do finálních výrobků určených na jídelní stoly obyvatel regionu. Alokace pro tuto fichi je cca 1 a tři čtvrtě milionů korun dotací. Téměř totožná částka je pak určena ve Fichi č.13 Drobné podnikání pro nezemědělské podnikatele na další rozvoj jejich řemeslných dílen, opraven, prodejen a provozoven, kde poskytují své služby. Speciální podskupinu tvoří ve Fichi č.14 Podnikání v cestovním ruchu penziony, kempy a komerčně provozovaná sportoviště, kde je připraveno na investice žadatelů více než 2 miliony korun.

Veškeré podrobnosti, návody a příručky najdou zájemci na webu www.regionhranicko.cz/sclld. MAS Hranicko zve zájemce rovněž na Informační seminář pro žadatele, který se uskuteční v úterý 16. ledna od 16h v zasedací místnosti MAS Hranicko na  Tř. 1. máje 328, Hranice (zámeček – Kunzova vila). Přihláška na seminář k vyplnění zde..

Kontakt pro další informace a bezplatné konzultace: Kancelář MAS Hranicko, Tř. 1. máje 328, Hranice, tel.: 773583020, email: mas(at)regionhranicko.cz.

Dotační program MAS-PRV vychází z operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova a je jedním ze třech dotačních programů (dále ještě MAS-IROP a MAS-OPZ), kterými MAS Hranicko v letech 2016-2020 naplňuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (zkr. SCLLD) pod názvem „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020“. 4 Výzvy programu MAS-IROP budou vyhlášeny ještě nyní v lednu, následovat budou v únoru 2 výzvy programu MAS-OPZ. Celkově do roku 2021 MAS přidělí koncovým žadatelům více než 83 milionů Kč finančních prostředků z Evropské unie. Podrobnosti k dalším podporovaným oblastem a harmonogram budoucích Výzev najdou zájemci taktéž na webu www.regionhranicko.cz/sclld.

František Kopecký

f.kopecky@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU