Aktuality > MAS Hranicko vyhlašuje 5. výzvu dotačního programu MAS-IROP na budování cyklostezek

MAS Hranicko vyhlašuje 5. výzvu dotačního programu MAS-IROP na budování cyklostezek

27. 2. 2018

MAS Hranicko z. s. dne 2.3.2018 vyhlašuje 5. Výzvu dotačního programu MAS-IROP Cyklodoprava I. s finanční alokací 19 285 670 Kč celkových způsobilých výdajů, z čehož poskytnuté dotace tvoří 95% a 5% doplní žadatelé z vlastních prostředků.

 

5. výzva se týká oblasti Cyklodopravy. Zaměří se na výstavbu stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Možná je též výstavba nebo vyznačení vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty. MAS preferenčními body motivuje také k výstavbě stojanů na kola či odpočívek. Výzva je vyhlášena ve dnech 2.3. až 4.4.2018 a max. rozpočet jednoho projektu může vzhledem k investiční náročnosti činit až 13 000 000 Kč. Podpoření žadatelé budou moci realizovat své projekty až do konce roku 2019.

Veškeré podrobnosti, návody a příručky najdou zájemci na webu www.regionhranicko.cz/sclld. MAS Hranicko zve zájemce rovněž na Informační seminář pro žadatele, který se uskuteční v pondělí 13. března 2018 od 14h v zasedací místnosti MAS Hranicko na  Tř. 1. máje 328, Hranice (zámeček – Kunzova vila).

 

Žádosti o podporu se podávají přes portál MS2014+ a to po celou dobu vyhlášené Výzvy až do jejího uzavření.  Pokud jsou součástí záměru i stavební práce vyžadující opatření stavebního úřadu, pak musí žadatel předložit jako platné a pravomocné alespoň územní rozhodnutí či územní souhlas a mít alespoň podáno ohlášení nebo žádost o stavební povolení. Součástí každého projektu je také studie proveditelnosti dle předem daného vzoru a další přílohy dokladující nárok na zisk preferenčních bodů. Podle těchto bodů Výběrová komise MAS žádosti seřadí do pořadí, které rozhodne o získání dotace. Po následné kontrole řídícího orgánu IROP mohou vybraní žadatelé během léta 2018 obdržet Právní akt o přidělení dotace a pustit se směle do realizace.

 

Kontakt pro další informace a bezplatné konzultace: Kancelář MAS Hranicko, Tř. 1. máje 328, Hranice, tel.: 773583020, email: mas(at)regionhranicko.cz.

 


Dotační program MAS-IROP vychází ze specifického cíle 4.1 Integrovaného regionálního operačního programu a je jedním ze třech dotačních programů (dále ještě MAS-PRV a MAS-OPZ), kterými MAS Hranicko v letech 2016-2020 naplňuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (zkr. SCLLD) pod názvem „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020“. V programu MAS-IROP jsou už uzavřeny nebo vyhlášeny 4 výzvy, v programu MAS-PRV už byla uzavřena Výzva č.1, 2 výzvy jsou také v běhu v programu MAS-OPZ. Celkově do roku 2021 MAS přidělí koncovým žadatelům více než 83 milionů Kč finančních prostředků z Evropské unie. Podrobnosti k dalším podporovaným oblastem a harmonogram budoucích Výzev najdou zájemci taktéž na webu www.regionhranicko.cz/sclld.

František Kopecký

f.kopecky@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU