Aktuality > MAS Hranicko vyhlašuje 4 výzvy dotačního programu MAS-IROP na infrastrukturu

MAS Hranicko vyhlašuje 4 výzvy dotačního programu MAS-IROP na infrastrukturu

15. 1. 2018

MAS Hranicko z. s. ve dnech 15.1. až 18.1.2018 vyhlašuje 4 Výzvy dotačního programu MAS-IROP. Souhrnná alokace těchto Výzev je 17 040 062 Kč celkových způsobilých výdajů, z čehož poskytnuté dotace tvoří 95% a 5% doplní žadatelé z vlastních prostředků.

Žádosti o podporu se podávají přes portál MS2014+ a to po celou dobu vyhlášené Výzvy až do jejího uzavření.  Pokud jsou součástí záměru i stavební práce vyžadující opatření stavebního úřadu, pak musí žadatel předložit jako platné a pravomocné alespoň územní rozhodnutí či územní souhlas a mít alespoň podáno ohlášení nebo žádost o stavební povolení. Součástí každého projektu je také studie proveditelnosti dle předem daného vzoru a další přílohy dokladující nárok na zisk preferenčních bodů. Podle těchto bodů Výběrová komise MAS žádosti seřadí do pořadí, které rozhodne o získání dotace. Po následné kontrole řídícího orgánu IROP mohou vybraní žadatelé během jara či spíše léta 2018 obdržet Právní akt o přidělení dotace a pustit se směle do realizace.

Výzva č.1 se týká Bezpečnosti dopravy. Zaměří se na zvyšování bezpečnosti chodců a cyklistů v dopravě budováním bezbariérových komunikací, chodníků, přechodů, nástupišť a instalaci bezpečnostních prvků. Výzva je vyhlášena ve dnech 15.1. až 16.2.2018 s celkovou alokací 3 076 051 Kč.

Výzva č.2 podpoří budování zázemí pro rozvoj sociálních služeb v regionu. Podmínkou je předchozí zařazení těchto služeb do Sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, proto je okruh žadatelů v této Výzvě v podstatě už pevně dán. Výzva je vyhlášena ve dnech 16.1. až 19.2.2018 s celkovou alokací 2 842 105 Kč.

Výzva č.3 je určena pro vznik jednoho komunitního centra v regionu jako místa, kde se při volnočasových aktivitách setkávají místní obyvatelé včetně těch sociálně vyloučených. Podmínkou je pak pro tuto cílovou skupinu zajistit přímo v místě komunitního centra alespoň základní sociální poradenství. Výzva je vyhlášena ve dnech 18.1. až 21.2.2018 s celkovou alokací 2 842 105 Kč.

Výzva č.4 umožní základním školám vybudovat či vybavit nové odborné učebny zaměřené na cizí jazyky, ICT či přírodní a polytechnické obory, projekty mohou zacílit také na bezbariérovost, vnitřní internetovou konektivitu či nákup kompenzačních pomůcek pro inkluzi. Výzva je vyhlášena ve dnech 16.1. až 19.2.2018 s celkovou alokací 9 853 971 Kč.

Veškeré podrobnosti, návody a příručky najdou zájemci na webu www.regionhranicko.cz/sclld. MAS Hranicko zve zájemce rovněž na Informační seminář pro žadatele, který se uskuteční v pondělí 22. ledna 2018 dle následujícího rozpisu:
Výzva č.2 Rozvoj sociálních služeb a Výzva č.4 Infrastruktura ZŠ od 16h
Výzva č.1 Bezpečnost dopravy a Výzva č.3 Rozvoj komunitních center a od 16.30h
vždy v zasedací místnosti MAS Hranicko na  Tř. 1. máje 328, Hranice (zámeček – Kunzova vila).

Přihláška na seminář k vyplnění zde..

 

Kontakt pro další informace a bezplatné konzultace: Kancelář MAS Hranicko, Tř. 1. máje 328, Hranice, tel.: 773583020, email: mas(at)regionhranicko.cz.Dotační program MAS-IROP vychází ze specifického cíle 4.1 Integrovaného regionálního operačního programu a je jedním ze třech dotačních programů (dále ještě MAS-PRV a MAS-OPZ), kterými MAS Hranicko v letech 2016-2020 naplňuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (zkr. SCLLD) pod názvem „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020“. Souběžně už běží Výzva č.1 dotačního programu MAS-PRV, následovat budou v únoru 2 výzvy programu MAS-OPZ a 5. Výzva MAS-IROP na cyklodopravu. Celkově do roku 2021 MAS přidělí koncovým žadatelům více než 83 milionů Kč finančních prostředků z Evropské unie. Podrobnosti k dalším podporovaným oblastem a harmonogram budoucích Výzev najdou zájemci taktéž na webu www.regionhranicko.cz/sclld.

František Kopecký

f.kopecky@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU