Aktuality > MAS Hranicko vyhlásila 1.výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální služby

MAS Hranicko vyhlásila 1.výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální služby

14. 2. 2018

MAS Hranicko dne 14. 2. 2018 vyhlásila 1. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální služby – neinvestiční podporu. Alokace výzvy činí 5 717 200 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. Výzva potrvá  do 23. 3. 2018 do 12h, poté se uzavře.

Informační seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě se uskuteční ve středu 28.2.2018 od 15,30h v sídle MAS (Kunzova vila - Zámeček), Tř. 1.máje 328 v Hranicích. 

Cílem opatření je v obcích a celém regionu MAS Hranicko zajistit kvalitní a dostupné sociální služby, poskytované pobytovou, ambulantní či terénní formou. MAS bude preferovat  podporu vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., především: terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitaci, sociálně terapeutické dílny, podporu samostatného bydlení, odlehčovací služby. Pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Dále budou podporovány další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec základních činností sociálních služeb. Tyto činnosti budou podporovány jako vhodný doplněk aktivit sociálních služeb v rámci jednoho projektu, samostatně jen v případě nečerpání alokace výzvy na aktivity sociálních služeb.

Podporovány budou také komunitní centra jako veřejný prostor pro uskutečňování aktivit komunitní (sociální) práce, ovšem pouze za předpokladu, že žadatel je buď již držitelem dotace z programového rámce MAS-IROP, Fiche MAS-IROP 03, Sociální služby – infrastruktura, Aktivita Rozvoj komunitních center, nebo svůj projekt bude realizovat v komunitním centru, které bylo z výzvy MAS na tuto aktivitu podpořeno.

Žádosti o podporu podávají žadatelé přes portál MS2014+. Veškeré další informace k vyhlášené výzvě najdou žadatelé na stránce www.regionhranicko.cz/sclld

Karolína Berousková

k.berouskova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU