Aktuality > MAS Hranicko připravuje výzvu OPZ na Prorodinná opatření

MAS Hranicko připravuje výzvu OPZ na Prorodinná opatření

20. 2. 2018

S nejvyšší pravděpodobností (aktuálně probíhá metodické ověření výzvy na Řídicím orgánu Operačního programu Zaměstnanost) bude v pondělí 12. 3. 2018 vyhlášena výzva MAS-OPZ10 na Prorodinná opatření. Alokace výzvy činí 2 708 200 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100 % výdajů dle typu příjemce.

V plánované výzvě budou podporovány aktivity v oblasti prorodinných opatření, konkrétně se jedná o:

1.) dětské skupiny (a)podnikové dětské skupiny, b) dětské skupiny pro veřejnost)

2.) příměstské tábory

3.) doprovody na kroužky a zájmové aktivity

4.) zařízení péče o děti zajišující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)

5.) společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora

Veškeré další informace k připravované výzvě najdou žadatelé na stránce www.regionhranicko.cz/sclld v sekci Program MAS-OPZ, kde bylo zveřejněno Avízo výzvy včetně příloh, kde jsou uvedeny podrobnější informace k podporovaným aktivitám a kritéria, podle kterých budou projektové žádosti hodnoceny. 

Karolína Berousková

k.berouskova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU