Aktuality > MAS Hranicko finišuje s rozběhem dotačních programů

MAS Hranicko finišuje s rozběhem dotačních programů

19. 10. 2017

Místní akční skupina Hranicko v srpnu 2017 úspěšně završila proces přípravy a schvalování rozvojové strategie pro region Hranicko na období let 2014 až 2022. Paradoxně se jí to podařilo až ve třetím roce období, k němuž se vztahuje. Hlavním důvodem bylo zpoždění s nastavením podmínek a pravidel ze strany řídících orgánů operačních programů, které obdobně postihlo všech téměř 180 MAS po celé České republice. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (nejčastěji pod anglickou zkratkou SCLLD) totiž umožňuje místní akční skupině zajistit více než 83 milionů korun dotačních prostředků z Evropské unie, které podle stanovených priorit rozdělí v následujících letech mezi koncové žadatele přímo z regionu Hranicko.

Zatímco roky 2014 a 2015 přípravy patřily důkladné analýze předností a slabin Hranicka, sestavování rozvojových priorit a čekání na rozběh nadřazených dotačních programů, další rok a půl se vytvořenou strategií zabývaly 3 řídící orgány na ministerstvech zemědělství, pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí. Výsledkem je nyní akceptace našeho plánu a tím tedy otevření dveří ke spuštění 3 vlastních dotačních programů. MAS se tak nyní intenzivně zabývá přípravou prvních Výzev, které budou zaměřeny v dotačním programu MAS-IROP na zvyšování bezpečnosti v dopravě budováním přechodů, chodníků či zpomalovacích prvků, dále na budování cyklostezek, infrastrukturu sociálních služeb, komunitních center či nové vybavení odborných učeben na základních školách. MAS Výzvu vyhlásí koncem listopadu a nabídne v ní 22 milionů korun z celkových  46 milionů nachystaných v tomto dotačním programu. V příštích letech dojde též na budování sociálních bytů, sociálních podniků, menších parkovišť nebo navyšování kapacity mateřských škol, pokud to bude někde v regionu potřeba. Dotační program MAS-OPZ má celkovou alokaci téměř 17 milionů korun, z čehož prvních 8 milionů korun ještě letos MAS nasměruje do oblasti sociálních služeb a dětských skupin. Zde půjde výhradně o tzv. „měkkou podporu“, tedy hlavně příspěvky na mzdy či nákup vybavení. Dětské skupiny mohou fungovat jako veřejně přístupné nebo podnikové, tedy určené pro děti zaměstnanců. Jejich provozovatelem může být neziskovka, obec nebo klidně i sama firma. V následujících letech může dojít též na podporu boje s nezaměstnaností, která je ovšem aktuálně velmi nízká a proto MAS čerpání těchto prostředků odložila až na budoucnost. Do třetice dotační program MAS-PRV je už v regionu dostatečně známý z minulého období, kdy MAS v letech 2007 až 2013 podpořila celkem 81 projektů. Aktuální podmínky už bohužel neumožňují podporu občanské vybavenosti nebo veřejných prostranství, nicméně i nadále mohou získat dotace zemědělci na investice do prvovýroby i zpracování produktů, stejně jako drobní podnikatelé mimo zemědělství, tedy různí řemeslníci, opraváři, zpracovatelé, v oblasti cestovního ruchu pak provozovatelé penzionů či komerčních sportovišť. Z celkových 20 milionů Kč bude do první prosincové Výzvy zařazeno více než 7 milionů korun.

Pro celý proces získání dotace platí několik základních podmínek. Žadatelé se musí řídit dotačními pravidly, které MAS zveřejní spolu s Výzvami na vlastních webových stránkách www.regionhranicko.cz/sclld. Z těch nejdůležitějších je to zajištění příslušných povolení od stavebního úřadu, jsou-li potřeba, sestavení studie proveditelnosti či podnikatelského plánu nebo u programů MAS-IROP a MAS-PRV nutnost vlastního předfinancování, dotace jsou totiž propláceny až zpětně. V případě převisu žádostí o dotaci samozřejmě MAS nebude moci uspokojit všechny žadatele, pak bude rozhodovat počet bodů, které projekty získají během hodnocení dle předem stanovených a zveřejněných preferenčních kritérií.
MAS už nyní zveřejnila avíza Výzev pro programy MAS-IROP a MAS-PRV, které jsou téměř úplnou a identickou kopií Výzev samotných. Může však dojít ještě k drobným úpravám tak, jak řídící orgány v současnosti připomínkují a schvalují místní akční skupině podobu jednotlivých Výzev.  Místní akční skupina vyzývá všechny potenciální žadatele, aby se na jejich webu s avízy seznámili a v případě, že splňují základní kritéria, kontaktovali pracovníky místní akční skupiny se žádostí o konzultaci, která je samozřejmě poskytována bezplatně. Konzultace výrazně eliminují případné nedostatky a chyby v Žádostech o dotaci a tím zvyšují šanci jednotlivých záměrů na získání financí.

Mgr. Hana Gaďurková

h.gadurkova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU