Aktuality > Činnost MASky ohodnotila odborná komise

Činnost MASky ohodnotila odborná komise

19. 7. 2010

Ve čtvrtek 15.7.2010 zavítala do kanceláře MAS na tříhodinovou návštěvu pětičlenná delegace, která měla za úkol seznámit se s činností Rozvojového partnerství tak, aby mohla tuto činnost ohodnotit a srovnat se všemi ostatními MAS v ČR, které se účastní Programu LEADER. Tento proces poslouží jako podklad pro udělování tzv. "bonusů" úspěšným MASkám v období 2011-2013. Formou motivačních bonusů bude v příštích letech přerozdělována část prostředků určených pro IV. osu PRV a zjednodušeně řečeno, čím úspěšnější MASka při realizaci programu je, tím vyšší bonus dostane. Úkolem komise, kterou tvořil po jedné osobě zástupce Národní sítě MAS ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Ministerstva zemědělství a Agentury pro zemědělství a venkov, bylo na místě ověřit údaje, které už předtím vyplnila MAS do dotazníku. Kromě této oficiální části vybyl čas také na debatu o celkovém průběhu Programu LEADER v ČR, možnostech zjednodušování administrativních postupů, hosté si také prohlédli publikace a výstupy z dalších projektů realizovaných všemi třemi rozvojovými organizacemi.

 

František Kopecký

f.kopecky@regionhranicko.cz

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU