Aktuality > MAS Hranicko

Aktuality - MAS Hranicko


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Uzavřena 5. výzva MAS-OPZ Sociální služby-neinvestiční podpora, podána 1 žádost

3.6.2019 MAS Hranicko v pátek 31.5. uzavřela 5. Výzvu dotačního programu MAS-OPZ Sociální služby – neinvestiční podpora II. žádost o podporu. Organizace Andělé Stromu života p. s.  zamýšlí poskytovat na Hranicku novou službu mobilního hospice, jejich projekt se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob, které pečují o paci... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko zve na 3. diskuzní setkání - téma Dopady realizovaných projektů do území

28.5.2019 „Přijďte nám sdělit Vaše názory a podněty k budoucnosti regionu“ MAS Hranicko z. s. zve své členy a zástupce obcí naDopady realizovaných projektů do územíČtvrtek 30. 5. 2019 od 15.30h                            Tř. 1. máje 328, Hrani... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

V dětské výtvarné soutěži MASKOT zvítězil návrh “Méďa” Zuzky Lovětínské

27.5.2019 Zuzka Lovětínská, žákyně 7. třídy ze Základní a mateřské školy Hranice, Struhlovsko zvítězila v dětské výtvarné soutěži. Za odměnu se podívá do Pevnosti poznání v Olomouci a vyrazí za nákupy do jednoho z olomouckých nákupních center. Soutěž vyhlásila MAS Hranicko z. s. s cílem vybrat mas... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Alena Mornštajnová přijela do Hranic besedovat o svých knihách

27.5.2019 Ve spolupráci se ZŠ Struhlovko jsme ve čtvrtek 16.5. 2019 hostili Alenu Mornštajnovou, jednu z nejúspěšnějších českých spisovatelek. Spisovatelka strávila dopoledne s žáky ZŠ Struhlovko a v odpoledních hodinách proběhla beseda otevřená odborné i širší veřejnosti.Mluvilo se nejen o jejich knihách, ale také o t... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko zve na 2. diskuzní setkání o problémech a potřebách regionu

14.5.2019 MAS Hranicko z. s. zve své členy, zástupce obcí a širokou veřejnost na 2. DISKUZNÍ SETKÁNÍ, tentokrát na téma:Vývoj situace u hlavních problémů a potřeb identifikovaných při tvorbě regionální strategie v roce 2014Setkání se uskuteční v úterý 21.5.2019 od 15.30h v Zasedací místnosti MAS Hranicko,... Celý text >
 

MAS Hranicko vyhlásila 5. výzvu MAS-OPZ Sociální služby

24.4.2019 MAS Hranicko dne 24. 4. 2019 vyhlásila 5. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální služby – neinvestiční podporu II. Alokace výzvy činí 1 386 259,80 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. , poté se uzavře. Informační seminář pro žadatele k vyhlá... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vyhlásila Výzvu č.3 dotačního programu MAS-PRV

24.4.2019 Až do 3.6.2019 mají prostor zemědělci, výrobci potravin a podnikatelé v cestovním ruchu na podání Žádostí o dotaci v rámci vyhlášené Výzvy č.3 dotačního programu MAS-PRV. Celková alokace pro tuto Výzvu je 7 086 085 Kč, takže při průměrné míře dotace kolem 45% budou podpořeny projekty s celkovými výdaji t&eac... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vyhlásila 6. výzvu z OPZ na Podporu zaměstnanosti

23.4.2019 MAS Hranicko dne 24. 4. 2019 vyhlásila 6. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Podporu zaměstnanosti II. Alokace výzvy činí 6 047 338 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. , poté se uzavře. Informační seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě se uskutečn&iac... Celý text >
 

Vyhlásili jsme výtvarnou soutěž na téma MASKOT pro projekt MAP

4.4.2019 Na začátku dubna jsme vyhlásili výtvarnou soutěž pro děti a žáky mateřských a základních škol, ve které hledáme maskota pro projekt MAP pro Hranicko II. úkolem je namalovat nebo nakreslit "KAMARÁDA", který by dětem byl nablízku a pomáhal jim při učení. Společně by mohli zažívat dobrodružství, poznávat nové vě... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Proběhla první ze série otevřených hodin v MŠ

28.3.2019 Ve čtvrtek 7. března proběhla v mateřské škole v Drahotuších první ze série otevřených hodin. Paní učitelky se sešly, prohlídly si budouvu MŠ a všechny třídy. Ve třídě Sluníček si prohlédly koutek živé přírody, ve kterém děti sledují vývoj brouka zlatohlávka a chovají africké &scar... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Setkání ředitelů zpestřili žáci ZŠ Drahotuše

27.3.2019 Ve středu 13.3.2019 proběhlo v rámci implementačních aktivit projektu MAP II setkání ředitelek, ředitelů a vedoucích učitelek vzdělávacích organizací v našem regionu. Začátek setkání nám zpestřili žáci základní školy v Drahotuších, kteří se zapojili do soutěže Zdravá pětka a pro účastn&iacu... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Díky podpoře MAS vznikla na Hranicku nová služba sociální rehabilitace

27.3.2019 Finanční podpora dotačního titulu MAS-IROP Sociální služby umožnila v loňském roce vznik nové sociální služby na Hranicku, konkrétně služby. Tato služba má pomoci klientům řešit nepříznivou sociální situaci a motivovat je k návratu do běžného života a na trh práce. Díky obdržené dotaci ve výši 2 515 77... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vyhlásila 2 výzvy dotačního programu MAS-OPŽP na realizaci ÚSES a výsadbu sídelní zeleně

18.3.2019 Dne 15.3.2019 vyhlásila MAS Hranicko 1. a 2. výzvu dotačního programu MAS-OPŽP. Uzávěrka pro podávání žádostí o dotaci je stanovena na 30.9.2019, více jak pětiměsíční trvání výzvy je dáno složitější přípravou projektové dokumentace, která mimo jiné vyžaduje biologické posouzení st&... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

1. jednání Řídicího výboru MAP

14.3.2019 V úterý 26. února proběhlo 1. jednání Řídicího výboru MAP (ŘV MAP). Na programu bylo schválení aktualizovaného složení ŘV MAP, které se oproti minulému projektu dost změnilo. Dále pak volba předsedy ŘV MAP, kterým se stal opět Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství. Následovalo schválen&ia... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Ve 3. výzvě MAS-OPZ Podpora zaměstnanosti vyřazeny oba podané projekty

27.2.2019 V předchozích dnech byla dokončena kontrola projektů, podaných do 3. Výzvy dotačního programu MAS-OPZ Podpora zaměstnanosti I. Projektová manažerka MAS bohužel musí konstatovat, žeVzděláváním k vyšším kompetencím na Hranicku, žadatelky  Podpora zaměstnanosti na Hranicku žadatele byly vyřazeny v rámci kontroly formáln&iacut... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Již běží první projekt, podpořený v rámci Prorodinných opatření MAS-OPZ

26.2.2019 Příměstské tábory na Hranicku2. výzvy MAS Hranicko-OPZ-Prorodinná opatření I. Jedná se o příměstský tábor, který proběhl v termínu od 18. do 22. 2. 2019 v lyžařském areálu na Potštátě nedaleko Hranic. Termín konání tábora byl vybrán účelově tak, aby se kryl s termínem &scar... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Chystá se přednáška Pavla Kraemera

15.2.2019 Ve čtvrtek 28. února 2019 od 16:00 proběhne v Karnole (Třída Čs. armády 211, v prostorách klubu Montík) přednáška Mgr. Pavla Kraemera, který se s námi podělí o zkušenosti s respektujícím přístupem k výchově a alternativními školami v České republice a v zahraničí. Seznámí nás s tím, jak p... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

1. jednání pracovních skupin MAP II

8.2.2019 V měsíci lednu proběhla 1. jednání pracovních skupin (PS) a diskuzní setkání na téma inovativního vzdělávání. V přiložených dokumentech naleznete zápisy z jednotlivých PS i z diskuzního setkání.

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výzva MAS-IROP na Sociální podniky – infrastruktura uzavřena, nepodána žádná žádost

5.2.2019 MAS Hranicko dne 1. 2. 2019 v 16 h uzavřela 6. Výzvu dotačního programu MAS-IROP Sociální podniky – infrastruktura I. Nebyla podána žádná žádost o podporu.  Stav výzvy po jejím uzavření je uveden příloze této Aktuality. Nevyčerpaná alokace výzvy činí 1 370 020 Kč.

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Národní síť MAS ČR spouští nový web www.mistniakcniskupiny.cz

25.1.2019 . Najdete na ní výběr těch nejlepších projektů z českého venkova, které vznikly díky podpoře místních akčních skupin. Webovou stránku spustila Národní síť místních akčních skupin, která sdružuje po celém Česku 167 MASek. Jejím cílem je nejen vyvrátit zažité stereotypy kolem místn&i... Celý text >
 

1. diskuzní setkání pracovní skupiny RODIČE

15.1.2019 Také patříte k těm rodičům, kteří by chtěli pro své děti školu, kde se vzdělává v duchu respektující komunikace? Chcete, aby jim učení přinášelo radost a nebralo jim motivaci dozvídat se nové věci?Zajímáte se o inovativní proudy ve vzdělávání?Pak se zúčastněte diskuzního setkání pr... Celý text >
 

Výzva MAS-OPZ na Podporu zaměstnanosti uzavřena, podány 2 žádosti

14.1.2019 MAS Hranicko dne 11. 1. 2019 uzavřela 3. Výzvu dotačního programu MAS-OPZ Podpora zaměstnanosti I. Podány byly 2 žádosti o podporu.  Vzděláváním k vyšším kompetencím na Hranicku, podaný žadatelem , který plánuje realizovat na území MAS Hranicko bezplatné vzdělávací kurzy, zaměřené na zvyšov&aacu... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Proběhl workshop pro rovné příležitosti

11.1.2019 Ve středu 9. ledna proběhl v rámci projektu MAP pro Hranicko II v prostorách bývalé Kunzovy vily úvodní workshop pro rovné příležitosti. Workshopu se zúčastnili zástupci ZŠ a MŠ, odboru školství, sociálního odboru, speciálně pedagogického centra, Charity Valašské Meziříčí a Smyslem celé ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko chystá na jaro 2019 další sadu dotačních výzev

4.1.2019 Valná hromada a Výbor MAS na konci roku 2018 aktualizovali harmonogram výzev dotačních programů MAS na období let 2019 a 2020. Aktualizace reaguje na několik nových faktů tak, aby bylo zajištěno co nejefektivnější čerpání prostředků, které jsou ve 4 dotačních programech MAS ještě k dispozici. Podrobný přehled přináší n&aac... Celý text >
 

MAS Hranicko prodlužuje 4. výzvu MAS-OPZ na Sociální podniky

19.12.2018 MAS Hranicko po konzultaci s Řídicím orgánem OPZ posouvá datum uzavření 4. Výzvy MAS Hranicko - OPZ – Sociální podniky - neinvestiční podpora I. Uzávěrka výzvy je posunuta  na pátek 15.3.2019 na 16  h.  Veškeré změny jsou v přiložené výzvě vyznačeny červeně.  Aktuální modifikovaná... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU