Aktuality > MAS Hranicko

Aktuality - MAS Hranicko

 

MAS Hranicko prodlužuje 2. výzvu MAS-OPZ na Prorodinná opatření

12.4.2018 MAS Hranicko po konzultaci s potenciálním žadatelem a Řídicím orgánem OPZ posouvá datum uzavření 2. Výzvy MAS Hranicko - OPZ - Prorodinná opatření I. Uzávěrka výzvy je posunuta o 10 pracovních dní na 2.5. na 12  h. (viz přiložená výzva). V případě dotazů se obraťte na níže uvedenou projektovou manažerku MAS (tel. 731... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

První výzva dotačního programu MAS-OPZ uzavřena, podány 2 žádosti

3.4.2018 MAS Hranicko v minulých dnech uzavřela 1. Výzvu dotačního programu MAS-OPZ Sociální služby – neinvestiční podpora I. žádosti o podporu. zamýšlí poskytovat na Hranicku novou službu – sociální rehabilitaci, která bude určena klientům při azylovém domě v Hranicích a budou ji moci využít také klienti v Dra... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS vyhlásí v dubnu Výzvu č.2 dotačního programu MAS-PRV

16.3.2018 MAS Hranicko v minulých dnech rozhodla o brzkém vyhlášení druhé výzvy pro stejné 4 fiche (oblasti podpory), jako u nedávno uzavřené první výzvy. MAS tak reaguje na vývoj situace ohledně čerpání dotací v celém dotačním programu MAS-PRV. Podrobný přehled finančních alokací viz příloha nebo na odka... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko podpoří v programu MAS-PRV 12 podnikatelů a zemědělců

16.3.2018 Místní akční skupina Hranicko zveřejnila minulý týden výsledky Výzvy č.1 dotačního programu MAS-PRV, v níž vyhlásila hned 4 oblasti podpory. MAS doporučila k získání dotace celkem 12 ze 17 hodnocených projektů, které si mezi sebou rozdělí něco málo přes 5 milionů korun dotačních prostředků. Pdorobný přehled naleznet... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vyhlásila 2.výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Prorodinná opatření

12.3.2018 MAS Hranicko dne 12. 3. 2018 vyhlásila 2. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Prorodinná opatření. Alokace výzvy činí 2 708 200 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. Výzva potrvá  do 16. 4. 2018 do 12h, poté se uzavře. Informační seminář pro ža... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

První 4 výzvy dotačního programu MAS-IROP uzavřeny, podáno celkem 10 projektů

6.3.2018 MAS Hranicko mezi dny 19.2. až 5.3.2018 uzavřela první 4 Výzvy dotačního programu MAS-IROP. Zájem byl dostatečný ve všech 4 vyhlášených oblastech, u dvou požadované dotace přesně odpovídají vyhlášeným alokacím, u jedné je mírný převis a u jedné bohužel více než dvojnásobný převis zá... Celý text >
 

Vyhlášena výzva Šablony II

5.3.2018 Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil výzvu č. 02_18_063 Šablony II.Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní, základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času,... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vyhlašuje 5. výzvu dotačního programu MAS-IROP na budování cyklostezek

27.2.2018 vyhlašuje 5. Výzvu dotačního programu MAS-IROP Cyklodoprava I. s finanční alokací 19 285 670 Kč celkových způsobilých výdajů, z čehož poskytnuté dotace tvoří 95% a 5% doplní žadatelé z vlastních prostředků. se týká oblasti Cyklodopravy. Zaměří se na výstavbu stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce sloužíc... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Žadatelé v dotačním programu MAS-PRV představí své záměry na veřejném slyšení

27.2.2018 Celkem 17 žadatelů, kteří v polovině února podali své žádosti o dotace z dotačního programu MAS-PRV (Program rozvoje venkova), má možnost představit své plány na Veřejném slyšení, které proběhne v pondělí 5. března od 16h v zasedací místnosti MAS Hranicko v Kunzově vile na Třídě 1. máje. V krátkých prezentací... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko připravuje výzvu OPZ na Prorodinná opatření

20.2.2018 S nejvyšší pravděpodobností (aktuálně probíhá metodické ověření výzvy na Řídicím orgánu Operačního programu Zaměstnanost) bude v pondělí 12. 3. 2018 vyhlášena výzva MAS-OPZ10 na Prorodinná opatření. Alokace výzvy činí 2 708 200 Kč celkových způsobilých vý... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vyhlásila 1.výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální služby

14.2.2018 MAS Hranicko dne 14. 2. 2018 vyhlásila 1. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální služby – neinvestiční podporu. Alokace výzvy činí 5 717 200 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. Výzva potrvá  do 23. 3. 2018 do 12h, poté se uzavře... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výzva č.1 dotačního programu MAS-PRV uzavřena, podáno 17 žádostí - AKTUALIZOVÁNO

13.2.2018 MAS Hranicko v pátek 9.2.2018 uzavřela Výzvu č.1 dotačního programu MAS-PRV. Přes Portál Farmáře bylo zasláno na MAS 21 Žádostí o podporu, ovšem jedna z nich byla zaslána omylem dvakrát, jiná žádost byla podána bohužel jako nevyplněná a dvě byly do systému přijaty až po uzávěrce Výzvy. Seznam předložených žád... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko prodlužuje 3 Výzvy dotačního programu MAS-IROP

12.2.2018 MAS Hranicko po konzultaci s potenciálními žadateli posouvá datum uzavření 3 Výzev dotačního programu MAS-IROP: 1. Výzva Bezpečnost dopravy - uzávěrka posunuta z 16.2.2018 na 28.2.2018 ve 14h 2. Výzva Rozvoj sociálních služeb - beze změny, tj. uzávěrka 19.2.2018 ve 14h 3. Výzva Rozvoj komunitních center - uzávěrka posunuta z 21.2.2018 na 5.... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS uspořádala seminář k podnikovým dětským skupinám

5.2.2018 Dne 1. 2. 2018 se v sídle MAS od 15h uskutečnil informační seminář se specializovanou metodičkou z Ministerstva práce a sociálních věcí. Na semináři byla představena koncepce a podmínky pro provoz podnikových dětských skupin, účastnice byly také seznámeny s příklady dobré praxe, konkrétně podnikovou dětskou skupinou Květosl&aacut... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Aktuality pro žadatele dotačních programů MAS

1.2.2018 Jak se postupně blíží uzávěrka Výzev v dotačních programech MAS-PRV a MAS-IROP, přibývá aktuálních sdělení a upřesnění, které shromažďujeme v sekci Dotační programy MAS 2016-2020 v hlavním vlákně Aktuálně. Doporučujeme žadatelům, aby tuto sekci v příštích dnech pravidelně sledovali a seznamovali se s pro ně rel... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Dětská skupina pomáhá s návratem rodičů do práce. Vznikne i na Hranicku?

24.1.2018 Místo školek dětské skupiny. Dětskými skupinami stát řeší nedostatek míst v mateřských školách v regionech, kde nezvládají nápor silných populačních ročníků. Zákon je umožňuje zřizovat již od podzimu 2014. Skupiny navíc přijímají děti už od jednoho roku, takže se rodiče mohou dříve vra... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vyhlašuje 4 výzvy dotačního programu MAS-IROP na infrastrukturu

15.1.2018 MAS Hranicko z. s. ve dnech 15.1. až 18.1.2018 vyhlašuje 4 Výzvy dotačního programu MAS-IROP. Souhrnná alokace těchto Výzev je 17 040 062 Kč celkových způsobilých výdajů, z čehož poskytnuté dotace tvoří 95% a 5% doplní žadatelé z vlastních prostředků. Žádosti o podporu se podávají přes portál MS2014+ a to po celou dobu vyhl&aacu... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vyhlašuje první výzvu dotačního programu MAS-PRV pro zemědělce a drobné podnikatele

9.1.2018 MAS Hranicko z. s. dnešním dnem 9.1.2018 vyhlašuje Výzvu č. 1 dotačního programu MAS-PRV. Celková alokace pro tuto Výzvu je 7 364 620 Kč dotací, takže při průměrné míře dotace kolem 45% budou podpořeny projekty s celkovými výdaj více než 16 milionů Kč. Žádosti o podporu bude MAS přijímat ve dnech 10.1. až 9.2.2018, kdy bude Výzva ve 14h... Celý text >
 

Řídící orgány schválily Výzvy MAS-IROP a Fiche MAS-PRV

22.12.2017 MAS Hranicko přináší aktuality k Výzvám 3 dotačních programů MAS: 1. až 4. Výzva budou vyhlášeny nejpozději 15. ledna s uzávěrkou 16. února 2018, 5. Výzva bude vyhlášena 22. ledna s uzávěrkou 26. února 2018. Řídící orgán IROP definitivně schválil znění 1. až 5. Výzvy včetně krité... Celý text >
 

Nejčastější chyby při zprávách o realizaci zjednodušených projektů

18.12.2017 Odbor administrace zjednodušených projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání analyzuje nedostatky zjištěné při kontrole zpráv o realizaci zjednodušených projektů výzvy 02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Do analýzy je zahrnuto více než 700 zpráv o realizaci. Z předběžných výsledků vypl... Celý text >
 

Vše k šablonám přehledně

28.11.2017 Celý text >
 

Podpora práce učitelů MŠ a ZŠ

21.11.2017 Celý text >
 

Co je možné pořídit ze šablon?

14.11.2017 Při realizaci projektů jsou příjemci povinni řídit se Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů (dále jen „Pravidla“) a dodržovat platnou legislativu ČR. Pro žadatele a příjemce výzev na šablony byla připravena metodická příručka Příklady dobré praxe, zveřejněná na webu u konkrétní výzvy, kde jsou podro... Celý text >
 

Videoprezentace k realizaci šablon a dotazy k šablonám

14.11.2017 Pro žadatele a příjemce ve Výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I byla připravena videoprezentace k realizaci projektů. Videprezentace je zaměřena na dokládání výstupů, výstupových a výsledkových indikátorů, na finanční stránku projektu a provádění změn v projektech. Cílem prezentace je informování mate... Celý text >
 

Řešení pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny u personálních šablon

14.11.2017 Na základě častých dotazů k uznatelnosti pracovní neschopnosti (PN) a ošetřování člena rodiny (OČR) osob hrazených z personálních šablon si vás dovolujeme upozornit na všechny možnosti, jak je možné přistoupit k PN a OČR v personálních šablonách. Podrobné informace naleznete v dokumentu Řeše... Celý text >
© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU