Aktuality > Zástupci z regionu Dolna Mała Panew navštívili Hranicko

Zástupci z regionu Dolna Mała Panew navštívili Hranicko

2. 5. 2010

Již potřetí zástupci z polského regionu Dolna Mała Panew navštívili Hranicko. Dvanáctičlenná skupina složená ze zástupců veřejné zprávy, poskytovatelů služeb v cestovním ruchu a zástupců polského klubu turistů strávila na Hranicku dva dny, ale i za tak krátkou chvilku stihli návštívit dvě společenské akce, prohlédnout si historické centrum Hranic i malebné prostředí Lázní Teplice nad Bečvou. V pátek 30. 4. si nemohli nechat ujít pozvání do Špiček na tradiční pálení čarodějnic, což bylo pro ně velmi zajímavé, jelikož v Polsku tento zvyk neznají. Vřelé přijetí od paní starostky i  výborná atmosféra na zábavě, kde polští kolegové volili "nejkrásnější" čarodějnici, takový byl páteční večer ve Špičkách.

V sobotu 1. 5. 2010 se celá skupina podívala na vyhlídkovou věž Staré radnice, prohlédla si Synagogu, hranický zámek a centrum města. Odpoledne se pak všichni přesunuli do Bělotína, kde se konala kvalitifikace na Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu. Díky ochotě pana starosty Eduarda Kavaly a ředitele školy Tomáše Navrátila, si mohli polští zástupci, mimo jiné, prohlédnout prostory základní školy i školy mateřské a zaslouženě obdivovali vybavení i vysokou profesionalitu obou těchto zařízení. 

V neděli ráno se po účasti na mši v kostele Stětí sv. Jana Křtitele na Masarykově náměstí rozloučili s Hranickem. Dle jejich ohlasů bylo zřejmé, že se jim pobyt v našem regionu velmi líbil. Celá tato akce byla součástí projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi, který je spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj a OP Přeshraniční spolupráce Česko - Polsko. 

Michaela Škrobánková

m.skrobankova@regionhranicko.cz

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU