Aktuality > Platit za odpad férově

Platit za odpad férově

1. 6. 2017

Nový zákon o odpadech stále není schválen, ale je nutné se na jeho účinnost připravovat již nyní. Dle aktuálních informací z Ministerstva životního prostředí ČR je zákon připraven pro novou vládu. Účinný bude nejdříve v roce 2019, či 2020, jak jsme se dozvěděli na semináři PAYT TOUR 2017 v Ostravě v dubnu tohoto roku.

S ohledem na statistiky, které říkají, že největší náklady na směsný komunální odpad v obcích je téměř 60 %, je nutné, na základě České odpadové politiky do roku 2030, zaměřit se na snižování množství směsného komunálního odpadu.

Důvodů, proč odklánět odpady od skládek, je hned několik:
1. Přímé úspory obcí a občanů
2. Zlepšení životního prostředí
3. Vytvoření nových pracovních míst
4. Úspora primárních zdrojů
5. Inovace a nové technologie
6. Podpora prevence vzniku odpadů

Jedním ze způsobů, jakým lze množství směsného komunálního odpadu (SKO) snížit, je zavádění systémů PAYT (platíš tolik, kolik vyhodíš).  Dalším chytrým řešením pro odpadové hospodářství je D2D (Door to door – Sběr ode dveří ke dveřím). Vytříděné složky jsou totiž ve finále komodity – zboží – jen ten nevytříděný zbytek je skutečným odpadem, kterého se opravdu musíme zbavit. Statistiky přitom uvádějí, že z běžné popelnice je pouhých 20% opravdu nevytříditelný SKO, zbytek jsou vytříditelné složky.

V současné době již tento systém využívá, podle odhadů 10 – 15 % obcí. Například ve městě Valašské Klobouky funguje tento systém od roku 2014 a díky tomu se poplatek za občana/rok snížil z 340,- Kč na 245,- Kč. Dalšími příklady dobré praxe jsou tyto obce a města: Staré Hradiště, Fulnek, Kyjov, Chýně, Židlochovicko, Telčsko a další.

Pro velmi úspěšné zavedení systému PAYT se můžeme podívat na Mikulovsko, kde po uzavření skládky tuhého komunálního odpadu v roce 2007, vlastněné 17 obcemi Mikulovského regionu, byli najednou závislí na konkurenci. V roce 2009, s vidinou legislativního zdražení skládkování, získalo Mikulovsko dotaci D2D bio, poté D2D plast a papír a následovala třídírna. V roce 2010 získalo dotaci na 4 sběrné dvory v regionu. V následujícím roce zavedlo D2D svozu BIO odpadu od 20 tisíc obyvatel a postupně zavádělo D2D svozu papíru a plastu od 30 tisíc obyvatel.  V roce 2012 potom zavedlo PAYT systém. Dnes plní požadavky legislativy po roce 2024 a zvýšení skládkovacích poplatků se jeho obyvatel nedotkne.

Zavést chytré řešení pro Vaše odpadové hospodářství může i vaše obec neboť v Operačním programu životního prostředí jsou připraveny peníze právě na tyto aktivity. Obce jsou v aktivitách chytrých řešení odpadového hospodářství společně se svými organizacemi hlavními potenciálními žadateli o podporu z OPŽP. Oblast odpadového hospodářství je financována z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 Prioritní osy 3 „Odpady, materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“.

 

HARMONOGRAM VÝZEV NA ROK 2017

       
           

Specifický cíl

Číslo výzvy

Datum vyhlášení výzvy

Datum zahájení příjmu žádostí

Datum ukončení příjmu žádostí

Alokace

3.1 Prevence vzniku odpadů

68

3. 4. 2017

3. 4. 2017

31. 7. 2017

600 mil.

3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

69

1. 8. 2017

1. 9. 2017

1. 12. 2017

800 mil.

3.3 Rekultivovat staré skládky

76

3. 4. 2017

3. 4. 2017

30. 6. 2017

200 mil.

 

Specifický cíl 3.2 by měl být vyhlášen pro všechny podporované aktivity (zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, zařízení pro materiálové využití odpadů, zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury, např. bioplynové stanice, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických). Specifický cíl 3.3 bude vyhlašován nejspíš naposledy (další peníze na tento cíl už nebudou).

Nabízíme odkaz, na kterém si můžete stáhnout inspirativní leták, či další materiály pro nezbytnou motivaci občanů: http://mzp.cz/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu.

„Kdo je připraven, není zaskočen!“

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU