Aktuality > Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II

21. 9. 2017

Dne 19. 9. 2017 spustil Olomoucký kraj druhou vlnu kotlíkových dotací prostřednictvím dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

Finanční podpora dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. je zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje. Peníze bude možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle nebo kotle na pevná paliva. Podporu však již není možné poskytnout na kotel výhradně na uhlí ani kombinovaný kotel (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.

Žádost o poskytnutí dotace je nutné vyplnit výhradě elektronicky, a to prostřednictvím elektronického formuláře. Po vyplnění formuláře dojde k jeho odeslání (nikoliv evidenci!), kdy výsledkem bude vygenerování tzv. PID kódu, který bude pro každou žádost jedinečný. PID kód bude sloužit k následné elektronické evidenci žádosti.

Příjem žádostí (tzn. evidence) bude zahájen dne 24. 10. 2017 od 10 hodin. Od tohoto data bude zpřístupněn portál pro elektronickou evidenci žádostí. Kraj bude přijímat žádosti až do 30. 11. 2017 do 12 hodin.

Následně do 10 pracovních dnů od elektronické evidence žádosti je nutné doručit zaevidovanou žádost také v listinné podobě – originál podepsaný oprávněnou osobou (příjemcem nebo zplnomocněným zástupcem příjemce), a to spolu s požadovanými přílohami.

Město Hranice poskytne finanční podporu lidem, kteří si zažádají o podporu z „kotlíkové dotace“ z Olomouckého kraje a zároveň zřídí informační místo ke krajským kotlíkovým dotacím. Rozhodli o tom v červnu hraničtí zastupitelé. Výše podpořené částky z Olomouckého kraje je maximálně 80 %, maximálně však 120.000 Kč (v případě pořízení tepelného čerpadla), resp. 75 %, maximálně však 95.000 Kč (pořízení plynového kondenzačního kotle). Olomoucký kraj navýší podporu o dalších 7.500 Kč, jelikož Hranice jsou na seznamu měst, která jsou určena Střednědobou strategií jako prioritní území ke zlepšení ovzduší. Město Hranice podpoří žadatele dalšími 7 %, což platí pouze pro obyvatele města Hranice a jeho místních částí. 

Hranická rozvojová agentura je pověřena poskytováním informací, a to jak osobně, tak telefonicky. Informační hodiny pro osobní konzultace jsou v termínu od 25. 9. – 24. 10. 2017 každé pondělí dopoledne od 10 – 12 a každou středu od 15 – 17 hodin. V termínu od 25. 10. do 30. 11. 2017 pak každou středu od 15 do 17 hodin na adrese Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice (Kunzova vila).

Telefonicky lze konzultovat žádosti na číslech 733 137 754 nebo 773 100 050. 

Informační semináře se uskuteční 25. 9. 2017 od 13 hodin, 3. 10. 2017 od 16:00 hodin, 9. 10. 2017 od 16:30 vždy v Zámeckém klubu v Hranicích

 

Pro další informace nás prosím kontaktujte: M. Škrobánková 733 137 754, O. Vilímková 773 100 050.

 

Michaela Škrobánková

m.skrobankova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU