Aktuality > IROP VYHLÁSIL VÝZVY V OBJEMU 71 % ALOKACE PROGRAMU

IROP VYHLÁSIL VÝZVY V OBJEMU 71 % ALOKACE PROGRAMU

7. 1. 2017

Od 31. července 2015, kdy byla vyhlášena první výzva IROP, vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj již 67 výzev, jejichž celkový objem činí 71 %, tj. 88,68 mld. Kč z alokace programu ve výši 125,3 mld. Kč. Za necelý rok a půl tedy byly vyhlášeny výzvy ve stejném objemu finančních prostředků, jako za první tři roky v předchozím programovém období strukturálních fondů v Integrovaném operačním programu (IOP).

Již nyní jsou v těchto výzvách realizovány projekty. Jedná se např. o projekty z první výzvy IROP zaměřené na zlepšení stavu silnic II. a III. třídy, které zlepší bezpečnost silniční dopravy a přispějí k lepší mobilitě obyvatel v regionech. V celé ČR také probíhá zateplování bytových domů, které je podporováno z výzvy zaměřené na energetické úspory v bytových domech.

Poslední vyhlášené výzvy IROP v roce 2016 jsou zaměřeny na podporu regionálního školství, přičemž výzvy jsou určeny pro integrované nástroje, konkrétně integrované teritoriální investice (ITI) a integrované plány rozvoje území (IPRÚ), které budou v návaznosti na tyto výzvy vyhlašovat své vlastní integrované výzvy.  Podpora bude směřovat do základního, středoškolského a volnočasového vzdělávání.

V letošním roce byly již také vyhlášeny výzvy nositelů strategií a zprostředkujících subjektů integrovaných územních investic. Celkem je nyní vyhlášeno 11 výzev nositelů integrovaných strategií a 7 výzev zprostředkujících subjektů ITI k předkládání projektů.

V závěru roku 2016 je v realizaci již přes 530 projektů za 11,4 mld. Kč  lohj. Více než 1 630 v objemu 36 mld. Kč prochází v současnosti hodnotícím procesem. Rovněž dochází k vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro místní akční skupiny (MAS) na jejich provozní a režijní výdaje. Aktuálně je vydáno 71 Rozhodnutí za 529 mil. Kč a průběžně bylo letos MAS vyplaceno 31,8 mil. Kč.

V roce 2017 se očekává jednak podstatný nárůst výzev v integrovaných nástrojích, vyhlašování výzev místních akčních skupin a dále také zvýšení počtů projektů, které vstoupí do fáze realizace a proplácení žádostí o platbu.

 

Michaela Škrobánková

m.skrobankova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU