Aktuality > Expanze - výzva pro podnikatele!!!

Expanze - výzva pro podnikatele!!!

3. 5. 2017

Jste začínající nebo rozšiřující se malý a střední podnikatel? Plánujete založit novou nebo rozšířit stávající provozovnu, pořídit nové stroje a zařízení? Budete investovat od 4,4 milionů Kč? Tak právě pro Vás je aktuálně vyhlášená výzva z programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Expanze.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v těchto dnech vyhlásilo výzvu, kde můžete získat podporu, která bude realizována formou finančních nástrojů. Můžete získat bezúročný úvěr až do výše 45 % způsobilých výdajů, to znamená úvěr v rozmezí 2 – 45 milionů korun, který bude mít až 7letou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Důležitou podmínkou je oblast ekonomických činností, kterými se podnikatel zabývá. Podpora je určena malých a středním podnikatelům, kteří podnikají v oblastech, jako je např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, opravy a údržba motorových vozidel, vodohospodářství a zpracování odpadů, výzkumu a vývoje, informační a komunikační činnosti, profesní, vědecké a technické činnosti, administrativní podpůrné činnosti a ostatní činnosti (tj. např. opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu).

Příjem žádostí začíná již 1. 6. 2017 a příjem je kontinuální, až do konce března roku 2019.

Pokud máte nějaký nápad nebo víte o někom ze svého okolí, kterého by mohla výzva zaujmout, určitě neváhejte a obraťte se na nás. Telefonický kontakt je: 733 137 754 nebo 773 100 050. Psát můžete na e-mail: skrobankova@hranickarozvojova.cz nebo vilimkova@hranickarozvojova.cz.

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU