Aktuality > Dotace na zlepšení stavu krajiny a omezování rizik povodní

Dotace na zlepšení stavu krajiny a omezování rizik povodní

11. 5. 2010
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky vyhlásily XX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dvacátá výzva je určena pro projekty zaměřené na omezování rizika povodní a zlepšování stavu přírody a krajiny.
Žadatelé mohou získat finanční prostředky například na budování a modernizaci předpovědní povodňové služby, výstražné systémy ochrany před povodněmi, zakládání krajiných prvků, výsadbu a obnovu remízů, alejí, větrolamů, revitalizaci sídelní zeleně a jiné.
Žádosti o dotaci je možné předkládat od 17. 5. 2010 až do konce června. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách Operačního programu Životní prostředí nebo v Grantovém kalendáři.

Michaela Škrobánková

m.skrobankova@regionhranicko.cz

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU