Aktuality > Hranická rozvojová agentura

Aktuality - Hranická rozvojová agentura


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Platforma rozvoje NNO

24.3.2017 Hranická rozvojová agentura se zúčastnila dalšího společného setkání Platformy rozvoje NNO, tentokrát dvoudenní seminář proběhl v Pardubicích a to za poměrně účasti.  Platforma rozvoje NNO tvoří tzv. hřiště, kde se předávají a sdílejí zásadní informace a odehrávají se důležit&a... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Technologie, nemovitosti, školící střediska - dotace pro podnikatele

21.3.2017 Pro všechny podnikatele z tzv. Olomoucké aglomerace (ITI Olomouc) se otevírá další možnost získat dotace na stroje, nákup technologií, rekonstrukci podnikatelské nemovitosti či vybudování školícího střediska. Výzvy nazvané Technologie, Nemovitosti a Školící střediska by měly být vyhlášeny... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výsadba stromů

21.3.2017 Obce, školy, spolky a sdružení mají možnost od Nadace Partnerství získat finanční dotaci až 30 tisíc Kč na výsadbu stromů. Podmínkou však je, aby se jednalo o staré ovocné odrůdy nebo druhy stromů, které jsou na našem území původní. Výsadba také musí probíhat na veřejně přístupném m&... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

IROP připravuje na jaro další zajímavé výzvy

9.3.2017 Integrovaný regionální operační program plánuje v dubnu otevřít dvě výzvy, které mohou být pro obce, ale i další žadatele z regionu, zajímavé. Cílem programu je podpora pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby osob nacházejících se v bytové n... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Hranice i letos jezdí do práce na kole

6.3.2017 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Občané Hranic a okolí dostanou možnost ušetřit za energie

11.2.2017 Pravidelné měsíční výdaje za elektřinu a plyn lze snížit omezením spotřeby, nebo nákupem energií formou elektronické aukce. Obchodní partneři společnosti eCENTRE ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou uspořádají “Energetický seminář” pro domácnosti a firmy, kde se občané dozvědí, jak provést... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Sportovní událost pro děvčata v rámci projektu EGPiS

29.1.2017 V pátek 27. 1. 2017 se v prostorách sportovní haly a tělocvičny SPŠ Hranice, konala tzv. Národní událost v rámci ukončení Pilotního projektu v mezinárodním projektu EGPiS. Ten vede již od roku 2015 Hranická rozvojová agentura, jako jediný partner v České republice. Na Pilotním projektu probíhala spolupráce se Studie... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Další mezinárodní projekt na Hranicku

26.1.2017 Hranické rozvojové agentuře se podařil další úspěch na poli mezinárodních projektů. A znovu se jedná o program Erasmus + 2016. Do projektu s názvem VIDA Youth - Violence in Dating for Youth, se Agentura zapojila v lednu 2016 a projekt potrvá až do srpna 2018. Vedoucí partner je agentura TENDER z Ancony v Itálii. Další partneři jsou z Řecka, Kypr... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Další číslo zpravodaje v projektu EGPiS

20.1.2017 V rámci mezinárodního projektu EGPiS - Podpora zapojování dívek do sportu, vyšlo další číslo elektronického zpravodaje. Zde se v krátkosti dozvíte o posledním projektovém setkání v Londýně, pilotním projektu v Hranicích a v Catalce v Turecku. Všechny zpravodaje jsou k nahlédnutí a stažen&... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

IROP VYHLÁSIL VÝZVY V OBJEMU 71 % ALOKACE PROGRAMU

7.1.2017 Od 31. července 2015, kdy byla vyhlášena první výzva IROP, vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj již 67 výzev, jejichž celkový objem činí 71 %, tj. 88,68 mld. Kč z alokace programu ve výši 125,3 mld. Kč. Za necelý rok a půl tedy byly vyhlášeny výzvy ve stejném objemu finančních prostředků, jako za první tři roky ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Krajské příspěvky a dotace - 2017

1.1.2017 Olomoucký kraj vyhlásil termíny a podmínky poskytování grantů a dotací z rozpočtu kraje. Pro rok 2017 je opět připravena celá řada zajímavých titulů, mezi kterými si mohou vybrat obce, neziskové organizace, ale také jednotlivci (fyzické osoby). Žadatelé budou mít možnost získat dotace z oblasti sociální, dopravy, pa... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Obce mohou získat další dotace na veřejné osvětlení

28.11.2016 Vláda souhlasila s prodloužením programu EFEKT na rekonstrukce veřejného osvětlení, původně schváleným na období let 2008–2016. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo prodloužení programu do roku 2017 z důvodu nevyčerpání peněžních prostředků v tomto roce. Pro letošní rok bylo v programu alokováno celkem 80 milionů korun, o 38 milionů ko... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výzva pro podnikatele!!!

14.11.2016 Jste začínající podnikatel s historií do 3 let? Chtěl byste pořídit nové stroje, technologická zařízení a vybavení? Stačí Vám maximální částka dotace 225 tisíc Kč? Právě pro Vás je tedy určena aktuálně vyhlášená výzva z programu Podnikání a inovace pro konkurencesc... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozdělí 300 miliónů v rámci programu ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY pro začínající podniky

7.11.2016 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

100 milionů putuje do obcí na výstavbu domovních čistíren odpadních vod

20.10.2016 Ministerstvo životního prostředí ČR spouští zcela nový dotační program na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v rámci Národního programu Životní prostředí. Dotace jsou určeny na vybudování domovních čistíren odpadních vod pro občany zejména v malých obcích, ale i v městských ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Certifikační komise udělila známku kvality „MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®“ dalším zájemcům

9.10.2016 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Rada švédské sportovní federace navštívila Hranicko

3.10.2016 Tři dny trávilo v Hranicích devět zástupců Rady švédské sportovní federace - Värmlands Sport Federation. Ta je jednou z 21 regionálních federací pro sport, která patří do švédské národní sportovní konfederace. Ta má přibližně 100 000 členů patřících do 70 různých sportovn&iac... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Tři nové výzvy z oblasti životního prostředí

30.9.2016 Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo tři nové výzvy v Operačním programu Životní prostředí. Necelých 5 miliard korun z peněz EU půjde na projekty, které zlepší vodohospodářskou infrastrukturu v ČR, zamezí nedostatku pitné vody v období sucha ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Program rozvoje venkova ohlašuje 3. kolo příjmu žádostí

24.8.2016 Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova. Budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun. Žádosti bude možné podávat na operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

PŘES 700 MILIONŮ KORUN Z PENĚZ EU PŮJDE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY

16.8.2016

Ve dvou otevřených výzvách Operačního programu životní prostředí mohou podporu získat projekty zaměřené na realizaci a obnovu vodních prvků, n... Celý text >


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Šance pro obce - vyhlášená výzva na podporu komunitních center

28.7.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, které se zaměřují na podporu komunitních center. Pro žadatele je připraveno přes 470 milionů korun. Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Cílem je podpořit veřejná víceúčelová zařízení, ve... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Vzdělávejte své zaměstnance

28.6.2016 Vyhlášená výzva v rámci Operační programu Zaměstnanost poskytuje dotace na vzdělání většího počtu zaměstnanců napříč organizační strukturou a v různých oblastech. Výzva byla vyhlášena 15. června 2016 a příjem žádostí začíná od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016. Doba realizace projektu je max. 2 roky. C&iacut... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Spolky zadarmo už jen do 30. 6. 2016!!!

25.6.2016 Všechna bývalá občanská sdružení a neziskové organizace mají povinnost do konce letošního roku zapsat do spolkových rejstříků tak zvané zákonem stanovené zapisované údaje. Na to je stále dost času. Ti, kteří to ale chtějí mít zadarmo, bez nutnosti úhrady soudního poplatku, by si měli pospí... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výrobci pozor!!! - prodloužení V. výzvy o certifikaci regionálního produktu značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

15.6.2016 Hranická rozvojová agentura, z.s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s. prodlužují 5. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky Výrobci, řemesln... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Návštěvnost regionu Hranicko je druhá nejvyšší na Střední Moravě

3.6.2016 Za první čtvrtletí roku 2016 je statistika návštěvnosti našeho regionu víc než příznivá. Počty hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních (min. 5 pokojů a 10 lůžek) jsou v ORP Hranice hned za Olomoucí nejvyšší. A i přes to, že jsou data o něco méně přiznivá ve srovnání s rokem 2015,... Celý text >
© 2007-2017 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU