Aktuality > Hranická rozvojová agentura

Aktuality - Hranická rozvojová agentura


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

ENSURE projekt: partneři se setkávají ve Volos v Řecku

15.3.2019 Od 18. do 20. března 2019 se během třídenního programu uskuteční 5. mezinárodní setkání partnerů projektu ENSURE. Akce financovaná z programu Evropské unie Evropa pro občany. 13 zahraničních účastníků z Bulharska, České republiky, Chorvatska, Řecka, Maďarska, Itálie, Lotyšska, Černé Hory, Polska, Rumunska, Srbska, Slovinska a Špa... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Regionální výrobci pozor!!! – vyhlašujeme VII. Výzvu k certifikaci značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

10.3.2019 Vyhlašujeme sedmou výzvu k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®.  Značka patří do Asociace regionálních značek a získaný certifikát platí na dva roky. Výrobci, řemeslníci a zemědělci, můžete své výrobky přihlásit od 11. do 28. března 201... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Poslední šance žádat o finanční prostředky ITI OA

25.2.2019 Uvažujete o podání žádosti o získání finančních prostředků z EU? Přemýšlíte, zda je ta správná doba na podání? Pak neváhejte! ITI Olomoucké aglomerace vyhlašuje jedny z posledních výzev pro podnikatele a výzkumná centra. V rámci blížícímu se konci prog... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Projekt EGPiS pokračuje, vyšlo první číslo společného newsletteru

21.2.2019 Od loňského roku se Hranická rozvojová agentura opět zapojila do realizace mezinárodního projektu s názvem EGPiS II, který je zaměřený na dívky ve věku 11 - 16 let a jejich zapojování do sportovních aktivit.  První vydání newsletteru je ke stažení v příloze. 

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Ministerstvo zemědělství podpoří v příštím roce údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků v krajině

11.12.2018 Ke zvýšení turistické atraktivnosti, oživení a zachování charakteristického rázu vesnic je určen dotační program Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků, který na rok 2019 nechal připravit ministr zemědělství Miroslav Toman. Mezi žadatele MZe v příštím roce rozdělí 30 milion... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Projekt ENSURE: setkání partnerů v Pesaru v Itálii!

9.10.2018 Asociace Alessandra Bartola bude hostit čtvrté mezinárodní setkání partnerů projektu ENSURE ), které se bude konat v italském Pesaru od 15. do 17. října 2018. Událost, která je financována z programu Evropské unie Evropa pro občany, přivítá 37 mezinárodních účastníků ze Slovinska, Chorvatska, Srbska, Česk&ea... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Starostové podepsali memorandum o porozumění

5.10.2018 Další krok ke zlepšení situace v oblasti dopravy udělali společně starostové SO ORP Hranice v úterý 2. 10. 2018 na zámku v Hranicích. Zde, pár dní před komunálními volbami, podepsali Memorandum o porozumění, které nastavuje podmínky k dalšímu řešení a plánování mobility v regionu. K tomu,... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

V Hranicích se uskuteční Mezinárodní konference o podpoře venkova

9.9.2018 Ve dnech 10.-11.9.2018 se v Hranicích v Hotelu Centrum uskuteční mezinárodní konference CoCoBeLa (zkratka anglického názvu Koordinovaná spolupráce mezi MASkami). Konference se koná pod záštitou a za finančního přispění Central Europe Initiative Fund, Ministerstva zemědělství - Celostátní sítě pro venkov a Olomouckého kraje... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Certifikační komise udělila známku kvality „MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®“ dalšímu zájemci

27.8.2018 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Zasedání Certifikační komise

24.7.2018 V pondělí 23. 7. 2018 byla ukončena VI. výzva k certifikaci značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Do této výzvy byly předloženy 2 žádosti o udělení značky, jedna z oboru šperkařství a druhá z oblasti výroby masných výrobků. Certifikační komise k hodnocení žádostí zasedne dne 1. srpna 2018 ve 14.00 ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Vyhlášení vítězů soutěže Do práce na kole 2018 v Hranicích

20.6.2018 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Projekt ENSURE: Diskuse o nové perspektivě společné zemědělské politiky během setkání partnerů ENSURE na Istrii v Chorvatsku

16.4.2018 Hranická rozvojová agentura byla jedním z 13 partnerů, kteří se zúčastnili 2. mezinárodního setkání, které se konalo ve městě Motovun (Chorvatsko) od 11. do 13. 4. 2018. Na akci bylo 35 mezinárodních účastníků ze Slovinska, Srbska, České republiky, Polska, Španělska, Bulharska, Lotyšska, Řecka, Černé hory, Itálie, M... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Na výměnu kotlů je více peněz i času

3.1.2018 Zásadní změny v kotlíkových dotacích schválili na konci listopadu radní Olomouckého kraje. Jednak prodloužili termín, kdy je možné o dotace na výměnu starých kotlů za nové žádat a také zvýšili částku, určenou na tento dotační projekt. Nově lze o dotace žádat až do dubna 2018.  Z původních 124 mili... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

OP PIK vyhlašuje výzvu pro MSP na pořízení nových technologií

3.1.2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlašuje výzvu pro malé a střední podniky z podporovaných oborů podnikání (zpracovatelský průmysl, stavebnictví atd.) na nákup nových technologií, žadatel musí doložit uzavřené účetní období za 3 roky. Alokace výzvy činí 1 mld. Kč, příjem žádostí začne 12. 2.... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Projekt ENSURE právě zahájen!

14.11.2017 Hranická rozvojová agentura je jedním ze 14 partnerů mezinárodního projektu s názvem ENSURE, což je zkratka pro: European Network for the Cohesion and Solidarity in Rural Areas, volně přeloženo jako Evropská síť pro soudržnost a solidaritu ve venkovských oblastech. Projekt byl právě zahájen! Projekt ENSURE prošel úspěšně hodnocením Evropsk&ea... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Den se značkou MORAVSKÁ BRÁNA

7.11.2017 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Na úspory energie v podnicích je připraveno 6 miliard korun

6.11.2017 Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospod&aacu... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Obce mohou žádat o poslední evropské miliardy na kanalizace, vodovody a čistírny odpadních vod

25.10.2017 Ministerstvo životního prostředí otevřelo kohoutky k pravděpodobně posledním evropským dotacím na čištění odpadních vod a zlepšení vodohospodářské infrastruktury. Spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvy, ve kterých obcím rozdělí 3,7 miliardy korun na zlepšen... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Malým obcím na zeleň

25.10.2017 Zejména malým obcím do 500 obyvatel je určena dotační výzva v národním programu Životní prostředí na výsadbu a obnovu sídelní zeleně. Uhradit z nich mohou zvýšení podílu zeleně a vodních prvků na veřejných prostranstvích nebo výsadbu pásů izolační zeleně. Dotaci mohou získat rovněž projek... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Nové výzvy pro ITI Olomouc

17.10.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlásilo I. výzvu programu NEMOVITOSTI pro integrované území investice. Výzva je vyhlášena jako průběžná s příjmem žádostí od 20. 10. 2017. Plánovaná alokace pro výzvu je 300 mil. K... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II

21.9.2017 Dne 19. 9. 2017 spustil Olomoucký kraj druhou vlnu kotlíkových dotací prostřednictvím dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. Finanční podpora dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. je zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládá... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Zelené oázy 2017

30.8.2017 30. srpna 2017 startuje třetí ročník grantového programu Zelené oázy, který společně vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL, Česká republika. O granty ve výši až 140.000 Kčobce, školy, spolky a další organizace žádat od 30. srpna do 31. října 2017. Mezi úspěšné projekty se rozdělí... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Noví farmáři

16.8.2017 Hranická rozvojová agentura byla v minulých letech partnerem mezinárodního projektu s názvem CENTRE, který byl zaměřený na vytvoření sítě tzv. bio-distriktů, přenos zkušeností a příkladů dobré praxe právě v oblasti bio zemědělství, organických potravin apod.  V těchto dnech jsme od jednoho z partnerů zmiňovaného... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Druhé kolo "kotlíkových" dotací se rozběhne v září

16.8.2017 Olomoucký kraj v září 2017 vyhlásí v pořadí druhý dotační program tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Finanční podpora bude zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných dome... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Další kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova ČR schváleno

4.8.2017 Dne 2. 8. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 5. kolo příjmu žádostí. V 5. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských ... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU