Aktuality

 

Vlek na Potštátě nebo také koňská stáj v Rouském získaly podporu z programu Leader

16.6.2006 Včerejším veřejným projednáním skončil proces hodnocení žádostí, které byly předloženy občanskému sdružení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko do programu Leader ČR. Výběrem projektů byla pověřena komise, která byla složena z členů sdružení. Ti 8 odevzdaných žádostí obodovali podle předem stanovených kritérií, které posuzovaly projekty z hlediska pozitivních dopadů pro Hranicko. Úspěšní žadatelé budou mít nyní za úkol záměry zrealizovat do kon... Celý text >
 

Pracovní schůzka k vytvoření energetického klastru se sejde ve změněném termínu

15.6.2006 Pracovní schůzka k vytvořední sdružení Regionální trh s biomasou se sejde ve změněném termínu v pátek 23. června 2006 od 13 hodin v Hotelu Centrum v Hranicích. Pozvánku naleznete v sekci projekt INNOREF, Sub-projekt BRIE. Zváni jsou všichni zájemci z řad soukromého sektoru, zemědělců, obcí a veřejnosti.
 

Valná hromada jmenovala nového zástupce do mezinárodního výboru projektu INNOREF

14.6.2006 Valná hromada na svém jednání 13. června jmenovala nového zástupce do Řídícího výboru projektu INNOREF. Stala se jím manažerka Mikroregionu Záhoran Pavla Krbálková, která bude do konce roku 2007 reprezentovat Hranicko při jednání s čelními představiteli partnerských regionů Umria, Friuli Venezia Giulia a Západní Řecko. Nahradila tak Jiřího Daneše, který tuto funkci vykonával od konce roku 2004 jako externista. Řídící výbor je nejvyšším rozhodovac... Celý text >
 

Mikroregion Hranicko prohloubil spolupráci s Rozvojovým partnerstvím

14.6.2006 Mikroregion Hranicko uzavře dohodu o spolupráci s Rozvojovým partnerstvím Regionu Hranicko, díky které bude Sekretariát MR Hranicko zajišťovat sdružení spolků, zemědělců, podnikatelů a obcí výkonné a administrativní zázemí. Bylo to dohodnuto na Valné hromadě mikroregionu, která se včera uskutečnila na Potštátě. Pro snadnější přenos informací byl, jako zástupce MR Hranicko, do Rozvojového partnerství delegován Zdeněk Lév, starosta Obce Střítež nad... Celý text >
 

Rozvojové partnerství chce mít své vlastní LOGO

12.6.2006 Na schůzce Výboru partnerství 1. června bylo rozhodnuto, že do 26. června budou připraveny varianty a následně se rozhodne pod jakým logem se Rozvojové partnerství bude prezentovat navenek. Pokud budete mít své návrhy, můžete je zasílat na e-mail: j.balek@mikroregion-hranicko.cz.
 

Občané Hustopeč naplánují veřejná prostranství

8.6.2006 Projekt RECOVER přináší na Hranicko v pořadí 3. plánovací víkend, na nemž, tentokrát občané Hustopeč, naplánují úpravy veřejných prostranství. Akce se uskuteční v pátek 9. června od 17 hod. a v sobotu od 10 hod. v prostorách Zámku. Diskuse bude zaměřena na úpravy zámku a zámecké zahrady, náměstí Míru a parčíku u zdravotnického střediska. Účast přislíbili taktéž odborníci, kteří se pak návrhy občanů budou zabývat.
 

Rozvojové partnerství projedná výběr projektů

7.6.2006 Návrh výběrové komise na financování investičních projektů z programu Leader ČR projedná ve čtvrtek 15. června od 16 hodin Rozvojové partnerství Regionu Hranicko v zasedací místnosti Městského úřadu v Hranicích. Bude tak završen postup, jehož výsledkem je rozdělení 3 mil Kč, které partnerství získalo z Ministerstva zemědělství na podporu projektů obcí, podnikatelů a neziskových organizací. Program Leader umožňuje místním se sdružit a rozhodovat... Celý text >
 

Valná hromada mikroregionu

7.6.2006 Valná hromada MR Hranicko se uskuteční v úterý 13. června od 14 hodin na Zámku Potštát.
 

Do soutěže o podporu z programu Leader se přihlásilo 8 zájemců

2.6.2006 Celkem 8 zájemců se přihlásilo do výběrového řízení na rozdělení finančních prostředků, které má Rozvojové partnerství k dispozici na podporu cestovního ruchu a místních tradičních produktů. Nyní bude mít Výběrová komise ustavená z členů Rozvojového partnerství několik dnů na vyhodnocení žádostí. Ve ctvrtek 15. června od 16 hodin na MěÚ Hranice dojde, na veřejné schůzce Rozvojového partnerství, k projednání návrhu vyhodnocení. Vybraní žadatelé p... Celý text >
 

Proběhla mezinárodní schůzka řešitelů projektu Stra.S.S.E.

2.6.2006 Schůzka k projektu zaměřeného na zefektivnění strategické územní plánování a posílení udržitelného životního prostředí se uskutečnila v Olomouci ve dnech 16. a 17.5.2006. Akce se zúčastnily celkem čtyři realizační týmy. Z italského Udine přijeli zástupci organizace Comunità Montana del Torre, dále zástupci italské obce Corciano a z řeckého Patrasu přiletěl zástupce Industriálního institutu. Týmy hostil český partner projektu Univerzita Pal... Celý text >
 

Fotky popíšou Týden v životě Hranicka

2.6.2006 V tomto týdnu na Hranicku proběhl týdenní workshop talentovaných studentů fotografie. Ti dokumentovali vybraná témata ze života jeho obyvatel (architektura a krajina, společenský život, veřejný život, práce apod.). Výstupem bude tématicky rozčleněná fotografická expozice, která bude za přítomnosti osobností Hranicka slavnostně zahájena na podzim roku 2006. Smyslem projektu je posílit identitu obyvatel ke svému regionu a umožnit jim nahlédnout... Celý text >
 

Výsledky Hranicka zaujaly české biosférické rezervace

2.6.2006 Koncem dubna se v Lednici uskutečnila schůzka národního komitétu programu MAB (člověk a biosféra), který je zapojen stejnojmenném mezinárodního programu UNESCO. Na schůzce se potkali zástupci všech biosférických rezervací České republiky mezi nimiž byli například Šumava, Krkonoše, Třeboňsko a další. Na schůzce zástupci Sekretariátu MR Hranicko, ve spolupráci s E. Ruossem, metodikem projektu INNOREF, prezentovali své dosavadní úspěchy v projektu I... Celý text >
 

Lidé na Potštátě naplánují změny veřejných prostranství

23.5.2006 Dvoudenní setkání připravila v Potštátě Místní pracovní skupina subprojektu Recover (Revitalizace historických center obcí). Subprojekt je součástí projektu Innoref a je financován z Iniciativy Evropské unie INTERREG IIIC. Plánovací víkend jehož cílem je spolu s veřejností a odborníky navrhnout ve veřejné diskusi co nejvhodnější využití veřejných prostranství a budov bude tématicky zaměřen na prostory zámku, zámecké zahrady a náměstí v Potštát... Celý text >
 

Ve Středisku služeb venkovu našli práci dlouhodbě nezaměstnaní

21.5.2006 Mikroregion Záhoran od poloviny loňského roku realizuje projekt, jehož cílem je zřídit a rozběhnout středisko venkovských služeb. Do projektu se zatím zapojilo 51 dlouhodobě nezaměstnaných, kteří mají možnost využít školení, internetové informační kiosky a poradenské středisko. Tyto tři aktivity na sebe vzájemně navazují. Během školení mají účastníci projektu možnost získat základní vědomosti jak využít počítačovou techniku. Učí se pracovat s int... Celý text >
 

Na kolech po Záhoranu

21.5.2006 S radostí můžeme všem fanouškům cykloturistiky oznámit, že jsme získali dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Pojďme kolovat, Záhoran objevovat!. Celkem bude označeno cca 33 km cyklotras, na kterých najdete 12 odpočívek a 23 infotabulí. Cyklotrasa bude navazovat na stávající trasu Hranicka. Celkové náklady na projekt činí přes jeden milion korun, z toho dotace 700 000 Kč. Do konce června 2006 by měla být zpracována projektová doku... Celý text >
 

Mezinárodní výbor projektu INNOREF se sešel v Hranicích

18.5.2006 Mezinárodní schůzka manažerů projektu INNOREF se uskutečnila ve čtvrtek 18. května 2006 v Hranicích. Zastoupeni byli regionální partneři z italských regionů Friuli Venezia Giulia a Umbria a zástupce řeckého regionu Západní Řecko. Projekt INNOREF, ze kterého Hranicko využije celkem 1,2 mil. EURO, si klade za cíl do konce roku 2007 zlepšit využívání místních zdrojů a připravit projekty pro další období strukturálních fondů Evropské unie od roku 200... Celý text >
 

Projekty cestovního ruchu a místních produktů mohou získat podporu!!!

10.5.2006 Projekty rozvoje cestovního ruchu a rozvoje mistních zemědělkých produktů mohou získat příspěvek z Progamu Leader ČR. Žádosti se podávají do 1. čevna na Sekretariát MR Hranicko. Bližší informace nalezneta pod proklikem Rozvojové partnerství: Informace pro žadatele.
 

Obce obdrží své územní plány v elektronické podobě

5.5.2006 Dne 19.4.2006 proběhl v Černotíně Informační den projektu Stra.S.S.E. (Strategické územní plánování a udržitelné životní prostředí) řešeného na katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci programu INNOREF pro Mikroregion Hranicko. Na setkání byly prezentovány základní principy projektu a postup jeho realizace. Řešitelé představili první výstup projektu Stra.S.S.E. určený především starostům obcí mikroreg... Celý text >
 

Dementování zprávy v Hranickém dni z 28.4.2006 (Cesta do USA vyvolala nevoli)

5.5.2006 Mikroregion Hranicko se v žádném případě nepodílel na úhradě letenky radní Daniele Jablonské na služební cestu na Kanárské ostrovy ze svého rozpočtu, jak bylo uvedeno v článku v Hranickém týdnu z 28.4.2006. Citace, která hovoří o financování letenky z našeho rozpočtu, uvedená u prohlášení tiskového mluvčího Petra Bakovského je nepravdivá.
 

Obyvatelé Stříteže naplánují změny v centru obce

28.4.2006 Dohodla se na tom Místní pracovní skupina projektu Recover (Revitalizace historických center obcí). Plánovací víken jehož cílem je spolu s veřejností a odborníky navrhnout ve veřejné diskusi co nejvhodnější využití veřejných prostranství a budov bude tématicky zaměřen na prostor centra obce (bývalé kino, dům č. 109) tedy prostor mezi mateřskou školkou a Domem služeb. Termín tohoto dvoudenního jednání je 5.5. (odpoledne) a 6.5.2006 (dopoledne) ... Celý text >
 

Rozvojové partnerství zahajuje sběr žádostí

27.4.2006 Záměr občanského sdružení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko pod názvem Šance pro Hranicko získal podporu od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 3 mil. Kč. Peníze byly přiděleny z dotačního programu LEADER ČR, který umožňuje spolupráci obcím, spolkům, podnikatelům a zemědělcům na realizaci svého záměru. Podobný způsob přidělování dotací bude využívat i Evropská unie v dalším programovacím období od 2007 do 2013. Záměr Šance pro Hranicko byl ... Celý text >
 

Hledají se místní produkty

26.4.2006 Projekt PRO AGRI-TOUR se již ubírá konkrétním směrem. Na pracovní schůzce v úterý 25. dubna se celá pracovní skupina snažila prozkoumat celý Mikroregion Hranicko co do oblasti místní produkce, výroby a nabízených služeb. Po obavách, co by vůbec mohl náš region nabídnout bylo zjištěno, že nejeden výrobek, nejedna nabízená služba či produkce z regionu je již připravená na to, aby jí mohla být udělena regionální známka kvality. Postupně se budou, ... Celý text >
 

Hospodářská komora nabízí své zkušenosti nezaměstnaným

21.4.2006 Hospodářská komora okresu Přerov ve spolupráci s občanským sdružením CpKP střední Morava připravila na květen kurz o podnikání určený nezaměstnaným: mladým lidem do 25 let, absolventům VŠ do 30 let, ženám po mateřské (rodičovské) dovolené a lidem ve věku nad 45 let. Odborníci z hospodářské komory seznámí nezaměstnané s aktuální právní úpravou v oblasti daní, účetnictví, pojištění, přiblíží jim možnosti získat finanční prostředky z fondů EU a př... Celý text >
 

Mlynářský krajánek bude zahájen u památníku Rozvodí

20.4.2006 Soutěž na cyklotrase Po stopách využívání vodní a větrné energie pod názvem Mlynářský krajánek bude zahájena 1. května u památníku Rozvodí. Součástí oslav je cyklojízda, která odstartuje v 9 hodin na parkovišti před hlavním nádražím v Hranicích. Po přesunu bude od 10 hodin zahájen hlavní program slavností u památníku Rozvodí (nachází se mezi Bělotínem a Hranicemi), kde posupně vystoupí cvičenky TJ Střítež nad Ludinou, žáci Základní umělecké ško... Celý text >
 

Záměr - Šance pro Hranicko - získal finanční podporu

17.4.2006 Záměr občanského sdružení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko pod názvem Šance pro Hranicko získal podporu od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 3 mil. Kč. Peníze byly přiděleny z dotačního programu LEADER ČR, který umožňuje venkovským obcím spolupracovat na projektech se spolky, podnikateli a zemědělci na realizaci rozvojové strategie, kterou svépomocí pro svůj region sestaví. Záměr, který byl vypracován počátkem roku 2006, byl zacílen na ro... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU