Aktuality

 

Ve Středisku služeb venkovu našli práci dlouhodbě nezaměstnaní

21.5.2006 Mikroregion Záhoran od poloviny loňského roku realizuje projekt, jehož cílem je zřídit a rozběhnout středisko venkovských služeb. Do projektu se zatím zapojilo 51 dlouhodobě nezaměstnaných, kteří mají možnost využít školení, internetové informační kiosky a poradenské středisko. Tyto tři aktivity na sebe vzájemně navazují. Během školení mají účastníci projektu možnost získat základní vědomosti jak využít počítačovou techniku. Učí se pracovat s int... Celý text >
 

Na kolech po Záhoranu

21.5.2006 S radostí můžeme všem fanouškům cykloturistiky oznámit, že jsme získali dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Pojďme kolovat, Záhoran objevovat!. Celkem bude označeno cca 33 km cyklotras, na kterých najdete 12 odpočívek a 23 infotabulí. Cyklotrasa bude navazovat na stávající trasu Hranicka. Celkové náklady na projekt činí přes jeden milion korun, z toho dotace 700 000 Kč. Do konce června 2006 by měla být zpracována projektová doku... Celý text >
 

Mezinárodní výbor projektu INNOREF se sešel v Hranicích

18.5.2006 Mezinárodní schůzka manažerů projektu INNOREF se uskutečnila ve čtvrtek 18. května 2006 v Hranicích. Zastoupeni byli regionální partneři z italských regionů Friuli Venezia Giulia a Umbria a zástupce řeckého regionu Západní Řecko. Projekt INNOREF, ze kterého Hranicko využije celkem 1,2 mil. EURO, si klade za cíl do konce roku 2007 zlepšit využívání místních zdrojů a připravit projekty pro další období strukturálních fondů Evropské unie od roku 200... Celý text >
 

Projekty cestovního ruchu a místních produktů mohou získat podporu!!!

10.5.2006 Projekty rozvoje cestovního ruchu a rozvoje mistních zemědělkých produktů mohou získat příspěvek z Progamu Leader ČR. Žádosti se podávají do 1. čevna na Sekretariát MR Hranicko. Bližší informace nalezneta pod proklikem Rozvojové partnerství: Informace pro žadatele.
 

Obce obdrží své územní plány v elektronické podobě

5.5.2006 Dne 19.4.2006 proběhl v Černotíně Informační den projektu Stra.S.S.E. (Strategické územní plánování a udržitelné životní prostředí) řešeného na katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci programu INNOREF pro Mikroregion Hranicko. Na setkání byly prezentovány základní principy projektu a postup jeho realizace. Řešitelé představili první výstup projektu Stra.S.S.E. určený především starostům obcí mikroreg... Celý text >
 

Dementování zprávy v Hranickém dni z 28.4.2006 (Cesta do USA vyvolala nevoli)

5.5.2006 Mikroregion Hranicko se v žádném případě nepodílel na úhradě letenky radní Daniele Jablonské na služební cestu na Kanárské ostrovy ze svého rozpočtu, jak bylo uvedeno v článku v Hranickém týdnu z 28.4.2006. Citace, která hovoří o financování letenky z našeho rozpočtu, uvedená u prohlášení tiskového mluvčího Petra Bakovského je nepravdivá.
 

Obyvatelé Stříteže naplánují změny v centru obce

28.4.2006 Dohodla se na tom Místní pracovní skupina projektu Recover (Revitalizace historických center obcí). Plánovací víken jehož cílem je spolu s veřejností a odborníky navrhnout ve veřejné diskusi co nejvhodnější využití veřejných prostranství a budov bude tématicky zaměřen na prostor centra obce (bývalé kino, dům č. 109) tedy prostor mezi mateřskou školkou a Domem služeb. Termín tohoto dvoudenního jednání je 5.5. (odpoledne) a 6.5.2006 (dopoledne) ... Celý text >
 

Rozvojové partnerství zahajuje sběr žádostí

27.4.2006 Záměr občanského sdružení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko pod názvem Šance pro Hranicko získal podporu od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 3 mil. Kč. Peníze byly přiděleny z dotačního programu LEADER ČR, který umožňuje spolupráci obcím, spolkům, podnikatelům a zemědělcům na realizaci svého záměru. Podobný způsob přidělování dotací bude využívat i Evropská unie v dalším programovacím období od 2007 do 2013. Záměr Šance pro Hranicko byl ... Celý text >
 

Hledají se místní produkty

26.4.2006 Projekt PRO AGRI-TOUR se již ubírá konkrétním směrem. Na pracovní schůzce v úterý 25. dubna se celá pracovní skupina snažila prozkoumat celý Mikroregion Hranicko co do oblasti místní produkce, výroby a nabízených služeb. Po obavách, co by vůbec mohl náš region nabídnout bylo zjištěno, že nejeden výrobek, nejedna nabízená služba či produkce z regionu je již připravená na to, aby jí mohla být udělena regionální známka kvality. Postupně se budou, ... Celý text >
 

Hospodářská komora nabízí své zkušenosti nezaměstnaným

21.4.2006 Hospodářská komora okresu Přerov ve spolupráci s občanským sdružením CpKP střední Morava připravila na květen kurz o podnikání určený nezaměstnaným: mladým lidem do 25 let, absolventům VŠ do 30 let, ženám po mateřské (rodičovské) dovolené a lidem ve věku nad 45 let. Odborníci z hospodářské komory seznámí nezaměstnané s aktuální právní úpravou v oblasti daní, účetnictví, pojištění, přiblíží jim možnosti získat finanční prostředky z fondů EU a př... Celý text >
 

Mlynářský krajánek bude zahájen u památníku Rozvodí

20.4.2006 Soutěž na cyklotrase Po stopách využívání vodní a větrné energie pod názvem Mlynářský krajánek bude zahájena 1. května u památníku Rozvodí. Součástí oslav je cyklojízda, která odstartuje v 9 hodin na parkovišti před hlavním nádražím v Hranicích. Po přesunu bude od 10 hodin zahájen hlavní program slavností u památníku Rozvodí (nachází se mezi Bělotínem a Hranicemi), kde posupně vystoupí cvičenky TJ Střítež nad Ludinou, žáci Základní umělecké ško... Celý text >
 

Záměr - Šance pro Hranicko - získal finanční podporu

17.4.2006 Záměr občanského sdružení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko pod názvem Šance pro Hranicko získal podporu od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 3 mil. Kč. Peníze byly přiděleny z dotačního programu LEADER ČR, který umožňuje venkovským obcím spolupracovat na projektech se spolky, podnikateli a zemědělci na realizaci rozvojové strategie, kterou svépomocí pro svůj region sestaví. Záměr, který byl vypracován počátkem roku 2006, byl zacílen na ro... Celý text >
 

Škola obnovy venkova v Radíkově získá vybavení

12.4.2006 V Radíkově se nachází školící středisko Školy obnovy venkova Olomouckého kraje. Je umístěno v místním kulturním domě, který nabízí řadu prostor pro pořádání školení a konferencí. Nyní na základě partnerství Mikroregionu Hranicko s mikroregiony Litovelsko, Království a Záhoří, získá finanční příspěvek od Ministerstva pro místní rozvoj na pořízení základního vybavení jako je prezentační technika, ozvučení nebo také zlepšení sociálních zařízení obje... Celý text >
 

Mikroregion Hranicko se zúčastnil konference v Itálii

7.4.2006 Dne 23.-24.3.2006 proběhl v Boloni v Itálii workshop a konference pro realizátory projektů podpořených v programu INTERREG IIIC EAST. Mezinárodní konference pořádané sekretariátem INTERREGu IIIC EAST a italským regionem Emilia-Romagna se zúčastnilo přes 100 zástupců organizací z celé Evropy. Mikroregion Hranicko, který realizuje projekt INNOREF, reprezentovala sl. Caletková. Hlavním tématem workshopu byla diskuze nad klíčovými faktory úspěšné rea... Celý text >
 

Realizační týmy sub-projektů zahájily spolupráci

30.3.2006 V úterý 28. března se v Radíkově konala schůzka manažerů subprojektů, které jsou financovány z peněz Mikroregionu Hranicko, které byly získány z Evropské unie pro projekt INNOREF. Výsledkem schůzky je dohoda o vzájemné spolupráci, která pomůže zvýšit efekty subprojektů. Diskuse iniciovala spolupráci mezi subprojekty STS (Udržitelný rozvoj služeb cestovního ruchu), PROAGRITOUR (Certifikace místních tradičních produktů), zejména v oblasti propagace... Celý text >
 

K sociálním službám se mohou vyjádřit i Romové

24.3.2006 Již od středy se mohou všichni občané Hranicka vyjadřovat k sociálním službám prostřednictvím anket v rámci projektu komunitního plánování sociálních služeb., a to až do 14.4.2006. Cílem ankety je zjistit názor, připomínky, problémy a podněty k problematice sociálních služeb na Hranicku, sdělila Dagmar Prachniarová z Centra pro komunitní práci střední Morava, které plánování sociálních služeb zajišťuje. Městské informační centrum, Městská knihovn... Celý text >
 

Další seminář podpoří místní produkty

24.3.2006 Po úvodním semináři bude tento zaměřen na Agroturistickou infrastrukturu a služby. Na semináři vystoupí zástupci Vysoké školy logistiky o.p.s. Přerov, odborníci z oblasti zemědělství, agroturistiky a souvisejících služeb. Cílem tohoto semináře, který se uskuteční 30. března od 9 hodin v na MeÚ Hranice, bude vypracování a prodiskutování kritérií pro agroturistické produkty a služby. Základní kategorií pro kritéria pro certifikaci produktů bude ... Celý text >
 

Fotky popíšou Týden v životě Hranicka

15.3.2006 Cílem projektu Týden v životě Hranicka je ve spolupráci se zkušenými lektory Jindřichem Štreitem a Tomášem Pospěchem na přelomu května a června 2006 zorganizovat týdenní workshop talentovaných studentů fotografie. Ti budou po úvodním stanovení koncepce práce v regionu, dokumentovat vybraná témata ze života jeho obyvatel (architektura a krajina, společenský život, veřejný život, práce apod.). Výstupem bude tématicky rozčleněná fotografická expozic... Celý text >
 

Sekretariát Hranicka mapuje projektové náměty

10.3.2006 Databáze projektových záměrů určených k financování z evropských i národních fondů bude výsledkem mapování námětů obcí, neziskových organizací a podnikatelů, která probíhá na Hranicku do konce dubna 2006. Náměty zpracovávají tzv. sběrači projektů, kteří vyplní s budoucím žadatelem asi třístránkový formulář. Mapování koordinuje v kraji Krajský úřad Olomouckého kraje. Díky zařazení námětu do databáze může zájemce o dotace získávat cílenější infor... Celý text >
 

Místní výrobci budou spolupracovat na odbytu svých produktů

6.3.2006 Téměř 20 zástupců zemědělského a nezemědělského podnikání se ve středu 1. března 2006 v Hranicích účastnili úvodního semináře k projektu Certifikace typických regionálních produktů, který je jedním z osmi sub-projektů financovaných z projektu INNOREF na Hranicku. Toto setkání položilo základní kámen ke spolupráci mezi Vysokou školou logistiky o.p.s., realizátorem projektu, a místními potenciálními výrobci biologických tradičních produktů. Diskus... Celý text >
 

V čele sdružení pro rozvoj Hranicka stanul zástupce spolků

2.3.2006 Občanské sdružení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko si zvolilo do svého čela Filipa Konečného z Tělovýchovné jednoty Sigma Hranice. Ten bude reprezentovat organizaci, do které se zapojilo na 30 spolků, zemědělců, podnikatelů a obcí, kteří jsou odhodláni spolupracovat na naplňování Strategie rozvoje regionu Hranicko do roku 2013 . Jedním z prvních kroků, které si sdružení předsevzalo je přivést do regionu více investic pro rozvoj infrastr... Celý text >
 

Hledají se aktivní lidé pro plánování sociálních služeb

2.3.2006 Osamělé matky s dětmi, senioři, bezdomovci, romská komunita a mladí dospělí, kteří se vracejí z ústavní výchovy. Do těchto pěti pracovních skupin se mohou přihlásit všichni zájemci, kteří si myslí, že právě v těchto oblastech je na Hranicku nedostatečná nabídka sociálních služeb. Pracovní skupiny vznikly v rámci prvního veřejného projednávání komunitního plánování sociálních služeb na Hranicku, které se uskutečnilo 28. února v Hranicích.Pracovní... Celý text >
 

2. výzva k účasti na Rozvojovém partnerství

21.2.2006 V pořadí 2. výzva k zapojení do Rozvojového partnerství otvírá cestu k zapojení do sdružení dalším podnikatelům, spolkům, zemědělcům a obcím k zapojení své aktivity do rozvoje Hranicka. Další členové se mohou zapojit na 2. schůzi Valné hromady, která se uskuteční ve čtvrtek 2. března v Hranicích. Sdružení má ambice propojit obce s podnikateli a spolky při realizaci projektů a podporovat své členy při získávání dotací z Evropské unie. Základem pr... Celý text >
 

Rozbíhá se certifikace místních produktů, zapojte i Vy

20.2.2006 Ve středu 1. března 2006 se v budově Městského úřadu v Hranicích uskuteční úvodní seminář k projektu Evropské unie Certifikace typických regionálních produktů, který je jedním z osmi sub-projektů běžících v Mikroregionu Hranicko. Toto setkání je určeno subjektům z našeho mikroregionu, které se zabývají zemědělskou produkcí, zpracováním zemědělských výrobků, servisem v oblasti zemědělství a užívají různé postupy výroby v rámci jakékoli zemědělské... Celý text >
 

13 dnů

15.2.2006 Tolik zbývá do dokončení Strategie rozvoje mikroregionu Hranicko, na které pracuje Centrum pro komunitní práci od začátku roku 2005. Po analýze dosavadních plánů obcí, mikroregionů a města, diskusního workshopu v Radíkově a veřejném projednání proběhlo 8. ledna jednání odborníků v Hranicích o reálnosti aktivit stanovených ve strategii. Schůzky se účastnili ředitel Střední lesnické školy (Ing. Kutý), zástupce firmy Voding (Ing. Pilař), Odboru info... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU