Aktuality

 

Naše internetové stránky získaly ocenění Tip roku 2006

13.9.2006 Internetové stránky Mikroregionu Hranicko získaly v soutěži Objev roku ocenění Tip roku 2006. Z Tipu roku, které vybírala redakce časopisu Veřejná správa, bude odbornou porotou do konce září zvolen vítěz - Objev roku v kategorii Obec, Obec s přenesenou působností, Obec s rozšířenou působností a Dobrovolný svazek obcí. Vyhlášení vítězů soutěže proběhne na veletrhu Invex. O průběhu a historii soutěže se dozvíte více na http://www.mvcr.cz/casopis... Celý text >
 

EUROTEAM pomůže Hranicku s čerpáním fondů Evropské unie

8.9.2006 Pro podporu budoucích žadatelů a financování z Evropské unie v letech 2007 až 2013 Mikroregion Hranicko založil EUROTEAM, sehrané skupiny odborníků, kteří budou poskytovat poradenství o dotačních titulech Evropské unie. Jeho služeb můžou využít obce, spolky, podnikatelé, zemědělci a všichni ostatní, kdo přijdou se zajímavými nápady, pro něž by bylo možno využít dotačních fondů EU. Pro zařazení mezi klientelu EUROTEAMu bude stačit, aby zájemci pou... Celý text >
 

Valná hromada schválila Strategii rozvoje Regionu Hranicko

8.9.2006 Valná hromada MR Hranicko schválila aktualizaci Strategie rozvoje Regionu Hranicko do roku 2013. Ta popisuje směry rozvoje a je vodítkem k rozhodování obcí jaké projekty podporovat a na kterých projektech společně spolupracovat. Ulehčí orgánům mikroregionu výběr projektů, kterým bude mikroregion pomáhat s přípravou, tím i práci spolků, podnikatelů, zemědělců na projektech, které budou mít ze strany mikroregionu zelenou. Plán je postaven na vizi, ... Celý text >
 

Komunitní plánování sociálních služeb bude mít první výstupy

4.9.2006 Projekt komunitního plánování sociálních služeb, který na Hranicku běží již od ledna 2006, bude mít své první výstupy. Pracovní skupiny, které byly vytvořeny v rámci tohoto projektu, pomohly zpracovat "Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Hranicku", který bude sloužit k lepší orientaci v poskytovaných sociálních službách na Hranicku. Katalog se bude skládat ze tří částí: v první části budou představeni poskytovatelé sociálních služeb (např.... Celý text >
 

Valna hromada mikroregionu se sejde v Hranicích

31.8.2006 Valná hromada MR Hranicko se sejde 7. září v Hranicích od 14 hodin v Hotelu Centrum. Jednat bude o tom co udělat pro úspěšné čerpání dotací z Evropské unie, jak naložit s nevyužitými objekty, dojde na projednání projektu hipostezek a odprezentovány budou výsledky sub-projektů projektu INNOREF. Pozvánka je uveřejněna v sekci MR Hranicko (Valná hromada).
 

Týden v životě Hranicka bude zahájen v Hustopečích

23.8.2006 Pod vedením fotografických lektorů Jindřicha Štreita a Tomáše Pospěcha (pedagogové Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě) proběhl na Hranicku na přelomu května a června týdenní workshop talentovaných studentů fotografie. V rámci Hustopečských dnů bude v neděli 27. srpna od 10 hodin slavnostně zahájena putovní expozice, která v průběhu podzimu a zimy navštíví většinu obcí. Účast přislíbili autoři fotek, přichystán je také hudebn... Celý text >
 

Spolky a podnikatelé se mohou zúčastnit studijní cesty

17.8.2006 Spolky a podnikatelé se mohou zúčastnit studijní cesty, kterou připravilo Rozvojové partnerství Regionu Hranicko do regionu Český Západ. Studijní cesta se uskuteční od 5. do 7. října. V regionu, který leží v Plzeňském kraji se účastníci seznámí s úspěšnými projekty cestovního ruchu, úprav obcí, sportovních a volnočasových aktivit. S bližšími informacemi o programu je možno se seznámit na internetové stránce www.mikroregion-hranicko.cz (Rozvojové ... Celý text >
 

Propagujte své kulturní, sportovní a společenské akce

11.8.2006 Pro příští rok je připravován přehled zajímavých kulturních, sportovních a společenských akcí roku 2007 v Mikroregionu Hranicko. Přehled bude, pod názvem Kulturní a společenský kalendář, vydán koncem roku 2006. Rozdávat se bude na Městském informačním centru v Hranicích ale i v dalších informačních a turistických centrech na střední Moravě. Kalendář bude mít také svoji internetovou verzi umístěnou na stránkách mikroregionu. Pokud o zařazení Vaší... Celý text >
 

Hranicko, ráj hipoturistiky?: výsledky analýzy hipoturistiky na Hranicku

4.8.2006 Na 100 majitelů koní a celkem 243 koní napočítala studentka rekreologie Univerzity Palackého Klára Úlehlová v rámci analýzy možnosti rozvoje hipoturistiky na Hranicku. Mezi majiteli koní jsou i 4 jezdecké farmy, které částečně nabízejí komerční služby. Během roku jsou na Hranicku pořádány 2 hubertovy jízdy a dvoje jezdecké závody. V rámci průzkumu tři čtvrtiny majitelů koní odpověděly, že by uvítaly zřízení hipostezek, tedy tras určených k projíž... Celý text >
 

Můžete se vyjádřit ke koncepci Jak na Hranicku rozvíjet cestovní ruch

4.8.2006 V sekci projekt INNOREF (Rozvoj služeb cestovního ruchu) je zveřejněna pracovní verze Koncepce rozvoje cestovního ruchu. Je možné se k ní vyjádřit zasláním připomínky na adresu martina.majerova@mesto-hranice.cz. Koncepce bude postupně dopracovávána do listopadu tohoto roku.
 

Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo projekt INNOREF

1.8.2006 Mikroregion Hranicko získal finanční podporu projektu INNOREF dosahující bez mála 3 miliony korun. Projekt, který je realizován od konce roku 2004, je ze 75 % financován z fondů Evropské unie a zbylou část si hradí realizátor samostatně. Letos v dubnu byla podána žádost o spolufinancování a následně byla podpořena částkou tvořící 10 % celkového rozpočtu projektu. Tato částka je určena na spolufinancování projektu v letech 2006 a 2007. Z této d... Celý text >
 

Katalog zpřehlední nabídku sociálních služeb

1.8.2006 V rámci komunitního plánování sociálních služeb bude vydán Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Hranicku, který bude sloužit k lepší orientaci v poskytovaných sociálních službách. Katalog se bude skládat ze čtyř částí: v první části budou představeni poskytovatelé sociálních služeb, druhá část bude informovat o organizacích, které sice nejsou poskytovateli sociálních služeb, ale působí v sociální oblasti, třetí část bude informovat o tom, c... Celý text >
 

Brožura zviditelní služby na hranickém náměstí

28.7.2006 Velký zájem projevili obchodníci a podnikatelé z centra Hranic o brožuru, která bude propagovat obchody a služby v městské památkové zóně. Městské informační centrum oslovilo na 190 provozoven, zda mají zájem být v brožuře uvedeny a již obdrželo 172 souhlasných reakcí. Na návrh tak reagovalo kladně 90 % oslovených obchodníků a podnikatelů. Město chce dát příležitost i zbývajícím, proto prodloužilo termín na projevení zájmu až do pátku ... Celý text >
 

Za zkušenou se Rozvojové partnerství vydá na západ

25.7.2006 Sekretariát MR Hranicko v těchto dnech připravuje studijní cestu Rozvojového partnerství do regionu Místní akční skupiny Český západ. Temnější místní akční skupina využívá dotační program Leader na své aktivity již od roku 2004 a má s ním bohaté zkušenosti. Zástupci hranického partnerství se v průběhu 3 dnů seznámí s úspěšnými projekty jako je například Práce jako na kostele (iniciativa na obnovu místních kostelů) nebo Stezky chutí (projekt na po... Celý text >
 

Návrhem co nabídnout turistům se bude zabývat pracovní skupina

21.7.2006 Pracovní skupina sub-projektu STS (Udržitelný rozvoj služeb cestovního ruchu) se sejde ve středu 26. července od půl druhé na Městském úřadu v Hranicích. Kromě návrhu Koncepce rozvoje cestovního ruchu navrhne plán propagace regionu. Výsledky schůzky budou začleněny do plánu realizace sub-projektu. Kontakt: martina.majerova@mesto-hranice.cz.
 

Mikroregion Hranicko připravil řešení ke snížení nezaměstnanosti

19.7.2006 Na začátku července 2006 Mikroregion Hranicko, do veřejné výzvy Operačního programu rozvoj lidských zdrojů, podal projekt s názvem Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů. Projekt řeší problém skupiny nezaměstnaných na bázi jejich začlenění do vzdělávacích a pracovních týmů, nastartování procesu jejich rekvalifikace a zlepšování dovedností. Pokud bude náš projekt podpořen, vzniknou v regionu 4 pracovní týmy po 6 ... Celý text >
 

Do Hranic přijede Řídící výbor projektu INNOREF

17.7.2006 Na podzim 12. října se v Hranicích sejde Řídící výbor projektu INNOREF. Jedná se o nejvyšší rozhodovací orgán v projektu, který probíhá až do konce roku 2007. Jeho členy jsou reprezentanti regionů zapojených do projektu, tedy Západního Řecka, Regionu Umbria (It) a Regionu Friuli Venezia Giulia (It). V nedávné době se novým zástupcem Mikroregionu Hranicko ve výboru stala Ing. Pavla Krbálková, manažerka Mikroregionu Záhoran.
 

Podnikatelé se mohou zapojit do rozvoje cyklotrasy

12.7.2006 Podnikatelé na Hranicku poskytující služby cestovního ruchu mají jedinečnou příležitost se zapojit do rozvoje cyklotrasy Po stopách využívání vodní a větrné energie, která může pomoci rozvoji jejich podnikání. Stačí vyplnit dotazník a uvést jaké služby chce podnikatel na trase nabízet. Mikroregion Hranicko v těchto dnech sestavuje přehled všech služeb, které mohou turisté na trase využít. Může se jednat o služby nejrůznějšího druhu jako napřík... Celý text >
 

Rozvojové partnerství rozběhne vlastní vzdělávací kurz

7.7.2006 Zejména zvýšit kvalifikaci pro přípravu a realizaci projektů svých členů je cílem nového vzdělávacího programu pro podnikatele, zemědělce, spolky, obce zapojené do Rozvojového partnerství Regionu Hranicko. Program bude zahájen na podzim a postupně nabídne témata jako: rozvoj regionu, projektový cyklus, základy financování projektů, strukturální fondy Evropské unie. Do vzdělávacího programu je možné se předběžně nahlásit do 15.července 2006. Progr... Celý text >
 

Proběhlo úvodní setkání potenciálních zájemců o členství v konsorciu RTEB

4.7.2006 Dne 23. června 2006 se konalo v Konferenčním sále Hotelu Centrum v Hranicích úvodní setkání potenciální zájemců o založení Konsorcia - RTEB (Regionální trh s energetickou biomasou). Snaha o založení podobného konsorcia je jedním ze tří hlavních úkolů subprojektu BRIE, který je v rámci projektu INNOREF, který je spolufinancovaný z programu Evropské unie INTERREG IIIC. Účastníci v příjemné prostředí konferenčního sálu Hotelu Centrum v Hranicích vy... Celý text >
 

Střítež nad Ludinou je vesnicí roku 2006 Olomouckého kraje

27.6.2006 Dne 26.6.2006 byly vyhlášeny výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2006 v Olomouckém kraji. Soutěže se v našem kraji zúčastnilo 37 obcí a v této velké konkurenci Střítež získala zlatou stuhu a stala se tak vítězem krajského kola této soutěže
 

Mikroregion Hranicko má řešení pro nevyužité objekty

27.6.2006 Návrhem řešení objektů ležících ladem byl zakončen pondělní seminář s názvem Brownfields a nevyužívané objekty jaké téma udržitelného rozvoje Hranicka, který se uskutečnil v Hustopečích nad Bečvou. Za účastí zástupců obcí , odborníků i zástupců podnikatelů byl připraven návrh, kterým se bude dále zabývat Rada Mikroregionu Hranicko. Nevyužité objekty se nazývají také brownfields, což pochází z anglického označení a doslova to znamená hnědá ploch... Celý text >
 

Upravený program na seminář k brownfields a nevyužitým objektům

23.6.2006 V sekci Investice (Brownfields a nevyžité objekty) byl zveřejněn aktualizovaný program semináře. Ten je naplánovaný na pondělí 26. června od 10 hodin v Hustopečích nad Bečvou.
 

V Hranicích proběhla mezinárodní schůzka k rozvoji cestovního ruchu

23.6.2006 Ve dnech 9. a 10. 6.2006 proběhla v Hranicích schůze realizačních týmů projektu STS zaměřeného na rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu Hranicko. Akce se zúčastnili zástupci všech čtyř partnerů projektu. Z italského Udine přijeli zástupci obce Sutrio, z Umbrie početná skupina z obce Sangemini Terni a z řeckého Patrasu přiletěli zástupci z agentury E.C. European Business and Innovation Centre (BIC) of Western Greece. Českou stranu zastupovalo měs... Celý text >
 

Seminář nabídne řešení nevyužitých objektů

18.6.2006 Mikroregion Hranicko připravil v rámci projektu INNOREF seminář, který přinese návod na oživení brownfields (zapomenutých areálů) a nevyužitých objektů. Seminář se uskuteční v pondělí 26. června od 10 hodin v Kulturním domu v Hustopečích nad Bečvou. Program je rozdělen do tří částí. Na úvod budou představeny teoretické informace o tom jak využít objekty nebo plochy, které již neslouží svému původnímu účelu a mnohdy narušují vzhled obcí. Další čá... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU