Aktuality

 

Obce obdrží své územní plány v elektronické podobě

5.5.2006 Dne 19.4.2006 proběhl v Černotíně Informační den projektu Stra.S.S.E. (Strategické územní plánování a udržitelné životní prostředí) řešeného na katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci programu INNOREF pro Mikroregion Hranicko. Na setkání byly prezentovány základní principy projektu a postup jeho realizace. Řešitelé představili první výstup projektu Stra.S.S.E. určený především starostům obcí mikroreg... Celý text >
 

Dementování zprávy v Hranickém dni z 28.4.2006 (Cesta do USA vyvolala nevoli)

5.5.2006 Mikroregion Hranicko se v žádném případě nepodílel na úhradě letenky radní Daniele Jablonské na služební cestu na Kanárské ostrovy ze svého rozpočtu, jak bylo uvedeno v článku v Hranickém týdnu z 28.4.2006. Citace, která hovoří o financování letenky z našeho rozpočtu, uvedená u prohlášení tiskového mluvčího Petra Bakovského je nepravdivá.
 

Obyvatelé Stříteže naplánují změny v centru obce

28.4.2006 Dohodla se na tom Místní pracovní skupina projektu Recover (Revitalizace historických center obcí). Plánovací víken jehož cílem je spolu s veřejností a odborníky navrhnout ve veřejné diskusi co nejvhodnější využití veřejných prostranství a budov bude tématicky zaměřen na prostor centra obce (bývalé kino, dům č. 109) tedy prostor mezi mateřskou školkou a Domem služeb. Termín tohoto dvoudenního jednání je 5.5. (odpoledne) a 6.5.2006 (dopoledne) ... Celý text >
 

Rozvojové partnerství zahajuje sběr žádostí

27.4.2006 Záměr občanského sdružení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko pod názvem Šance pro Hranicko získal podporu od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 3 mil. Kč. Peníze byly přiděleny z dotačního programu LEADER ČR, který umožňuje spolupráci obcím, spolkům, podnikatelům a zemědělcům na realizaci svého záměru. Podobný způsob přidělování dotací bude využívat i Evropská unie v dalším programovacím období od 2007 do 2013. Záměr Šance pro Hranicko byl ... Celý text >
 

Hledají se místní produkty

26.4.2006 Projekt PRO AGRI-TOUR se již ubírá konkrétním směrem. Na pracovní schůzce v úterý 25. dubna se celá pracovní skupina snažila prozkoumat celý Mikroregion Hranicko co do oblasti místní produkce, výroby a nabízených služeb. Po obavách, co by vůbec mohl náš region nabídnout bylo zjištěno, že nejeden výrobek, nejedna nabízená služba či produkce z regionu je již připravená na to, aby jí mohla být udělena regionální známka kvality. Postupně se budou, ... Celý text >
 

Hospodářská komora nabízí své zkušenosti nezaměstnaným

21.4.2006 Hospodářská komora okresu Přerov ve spolupráci s občanským sdružením CpKP střední Morava připravila na květen kurz o podnikání určený nezaměstnaným: mladým lidem do 25 let, absolventům VŠ do 30 let, ženám po mateřské (rodičovské) dovolené a lidem ve věku nad 45 let. Odborníci z hospodářské komory seznámí nezaměstnané s aktuální právní úpravou v oblasti daní, účetnictví, pojištění, přiblíží jim možnosti získat finanční prostředky z fondů EU a př... Celý text >
 

Mlynářský krajánek bude zahájen u památníku Rozvodí

20.4.2006 Soutěž na cyklotrase Po stopách využívání vodní a větrné energie pod názvem Mlynářský krajánek bude zahájena 1. května u památníku Rozvodí. Součástí oslav je cyklojízda, která odstartuje v 9 hodin na parkovišti před hlavním nádražím v Hranicích. Po přesunu bude od 10 hodin zahájen hlavní program slavností u památníku Rozvodí (nachází se mezi Bělotínem a Hranicemi), kde posupně vystoupí cvičenky TJ Střítež nad Ludinou, žáci Základní umělecké ško... Celý text >
 

Záměr - Šance pro Hranicko - získal finanční podporu

17.4.2006 Záměr občanského sdružení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko pod názvem Šance pro Hranicko získal podporu od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 3 mil. Kč. Peníze byly přiděleny z dotačního programu LEADER ČR, který umožňuje venkovským obcím spolupracovat na projektech se spolky, podnikateli a zemědělci na realizaci rozvojové strategie, kterou svépomocí pro svůj region sestaví. Záměr, který byl vypracován počátkem roku 2006, byl zacílen na ro... Celý text >
 

Škola obnovy venkova v Radíkově získá vybavení

12.4.2006 V Radíkově se nachází školící středisko Školy obnovy venkova Olomouckého kraje. Je umístěno v místním kulturním domě, který nabízí řadu prostor pro pořádání školení a konferencí. Nyní na základě partnerství Mikroregionu Hranicko s mikroregiony Litovelsko, Království a Záhoří, získá finanční příspěvek od Ministerstva pro místní rozvoj na pořízení základního vybavení jako je prezentační technika, ozvučení nebo také zlepšení sociálních zařízení obje... Celý text >
 

Mikroregion Hranicko se zúčastnil konference v Itálii

7.4.2006 Dne 23.-24.3.2006 proběhl v Boloni v Itálii workshop a konference pro realizátory projektů podpořených v programu INTERREG IIIC EAST. Mezinárodní konference pořádané sekretariátem INTERREGu IIIC EAST a italským regionem Emilia-Romagna se zúčastnilo přes 100 zástupců organizací z celé Evropy. Mikroregion Hranicko, který realizuje projekt INNOREF, reprezentovala sl. Caletková. Hlavním tématem workshopu byla diskuze nad klíčovými faktory úspěšné rea... Celý text >
 

Realizační týmy sub-projektů zahájily spolupráci

30.3.2006 V úterý 28. března se v Radíkově konala schůzka manažerů subprojektů, které jsou financovány z peněz Mikroregionu Hranicko, které byly získány z Evropské unie pro projekt INNOREF. Výsledkem schůzky je dohoda o vzájemné spolupráci, která pomůže zvýšit efekty subprojektů. Diskuse iniciovala spolupráci mezi subprojekty STS (Udržitelný rozvoj služeb cestovního ruchu), PROAGRITOUR (Certifikace místních tradičních produktů), zejména v oblasti propagace... Celý text >
 

K sociálním službám se mohou vyjádřit i Romové

24.3.2006 Již od středy se mohou všichni občané Hranicka vyjadřovat k sociálním službám prostřednictvím anket v rámci projektu komunitního plánování sociálních služeb., a to až do 14.4.2006. Cílem ankety je zjistit názor, připomínky, problémy a podněty k problematice sociálních služeb na Hranicku, sdělila Dagmar Prachniarová z Centra pro komunitní práci střední Morava, které plánování sociálních služeb zajišťuje. Městské informační centrum, Městská knihovn... Celý text >
 

Další seminář podpoří místní produkty

24.3.2006 Po úvodním semináři bude tento zaměřen na Agroturistickou infrastrukturu a služby. Na semináři vystoupí zástupci Vysoké školy logistiky o.p.s. Přerov, odborníci z oblasti zemědělství, agroturistiky a souvisejících služeb. Cílem tohoto semináře, který se uskuteční 30. března od 9 hodin v na MeÚ Hranice, bude vypracování a prodiskutování kritérií pro agroturistické produkty a služby. Základní kategorií pro kritéria pro certifikaci produktů bude ... Celý text >
 

Fotky popíšou Týden v životě Hranicka

15.3.2006 Cílem projektu Týden v životě Hranicka je ve spolupráci se zkušenými lektory Jindřichem Štreitem a Tomášem Pospěchem na přelomu května a června 2006 zorganizovat týdenní workshop talentovaných studentů fotografie. Ti budou po úvodním stanovení koncepce práce v regionu, dokumentovat vybraná témata ze života jeho obyvatel (architektura a krajina, společenský život, veřejný život, práce apod.). Výstupem bude tématicky rozčleněná fotografická expozic... Celý text >
 

Sekretariát Hranicka mapuje projektové náměty

10.3.2006 Databáze projektových záměrů určených k financování z evropských i národních fondů bude výsledkem mapování námětů obcí, neziskových organizací a podnikatelů, která probíhá na Hranicku do konce dubna 2006. Náměty zpracovávají tzv. sběrači projektů, kteří vyplní s budoucím žadatelem asi třístránkový formulář. Mapování koordinuje v kraji Krajský úřad Olomouckého kraje. Díky zařazení námětu do databáze může zájemce o dotace získávat cílenější infor... Celý text >
 

Místní výrobci budou spolupracovat na odbytu svých produktů

6.3.2006 Téměř 20 zástupců zemědělského a nezemědělského podnikání se ve středu 1. března 2006 v Hranicích účastnili úvodního semináře k projektu Certifikace typických regionálních produktů, který je jedním z osmi sub-projektů financovaných z projektu INNOREF na Hranicku. Toto setkání položilo základní kámen ke spolupráci mezi Vysokou školou logistiky o.p.s., realizátorem projektu, a místními potenciálními výrobci biologických tradičních produktů. Diskus... Celý text >
 

V čele sdružení pro rozvoj Hranicka stanul zástupce spolků

2.3.2006 Občanské sdružení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko si zvolilo do svého čela Filipa Konečného z Tělovýchovné jednoty Sigma Hranice. Ten bude reprezentovat organizaci, do které se zapojilo na 30 spolků, zemědělců, podnikatelů a obcí, kteří jsou odhodláni spolupracovat na naplňování Strategie rozvoje regionu Hranicko do roku 2013 . Jedním z prvních kroků, které si sdružení předsevzalo je přivést do regionu více investic pro rozvoj infrastr... Celý text >
 

Hledají se aktivní lidé pro plánování sociálních služeb

2.3.2006 Osamělé matky s dětmi, senioři, bezdomovci, romská komunita a mladí dospělí, kteří se vracejí z ústavní výchovy. Do těchto pěti pracovních skupin se mohou přihlásit všichni zájemci, kteří si myslí, že právě v těchto oblastech je na Hranicku nedostatečná nabídka sociálních služeb. Pracovní skupiny vznikly v rámci prvního veřejného projednávání komunitního plánování sociálních služeb na Hranicku, které se uskutečnilo 28. února v Hranicích.Pracovní... Celý text >
 

2. výzva k účasti na Rozvojovém partnerství

21.2.2006 V pořadí 2. výzva k zapojení do Rozvojového partnerství otvírá cestu k zapojení do sdružení dalším podnikatelům, spolkům, zemědělcům a obcím k zapojení své aktivity do rozvoje Hranicka. Další členové se mohou zapojit na 2. schůzi Valné hromady, která se uskuteční ve čtvrtek 2. března v Hranicích. Sdružení má ambice propojit obce s podnikateli a spolky při realizaci projektů a podporovat své členy při získávání dotací z Evropské unie. Základem pr... Celý text >
 

Rozbíhá se certifikace místních produktů, zapojte i Vy

20.2.2006 Ve středu 1. března 2006 se v budově Městského úřadu v Hranicích uskuteční úvodní seminář k projektu Evropské unie Certifikace typických regionálních produktů, který je jedním z osmi sub-projektů běžících v Mikroregionu Hranicko. Toto setkání je určeno subjektům z našeho mikroregionu, které se zabývají zemědělskou produkcí, zpracováním zemědělských výrobků, servisem v oblasti zemědělství a užívají různé postupy výroby v rámci jakékoli zemědělské... Celý text >
 

13 dnů

15.2.2006 Tolik zbývá do dokončení Strategie rozvoje mikroregionu Hranicko, na které pracuje Centrum pro komunitní práci od začátku roku 2005. Po analýze dosavadních plánů obcí, mikroregionů a města, diskusního workshopu v Radíkově a veřejném projednání proběhlo 8. ledna jednání odborníků v Hranicích o reálnosti aktivit stanovených ve strategii. Schůzky se účastnili ředitel Střední lesnické školy (Ing. Kutý), zástupce firmy Voding (Ing. Pilař), Odboru info... Celý text >
 

Rozvoji Hranicka bude pomáhat nové sdružení

10.2.2006 Úspěšným založením sdružení skončila zakládající valná hromada občanského sdružení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, která proběhla 9. února 2006. Prvním úkolem, které si sdružení předsevzalo je připravit region Hranicko na využití dotačních prostředků z programu LEADER, do kterého musí být rovnoměrně kromě obcí zapojeni také spolky, podnikatelé a zemědělci. Sdružení si klade za cíl podpořit rozvoj Hranicka a vyburcovat další podnikatele, ... Celý text >
 

Cyklotrasa po mlýnech bude mít své pokračování

9.2.2006 Dotace z Programu obnovy venkova pomůže dokončit cyklotrasu po vodních a větrných mlýnech na Hranicku. Zázemí v podobě odpočívek, stojanů na kola a infocedulí, které obce na trase budovaly v minulém roce v části regionu, bude v tomto roce rozšířeno o dalších 9 obcí. V minulém roce vybudování cyklotrasy iniciovaly obce Mikroregionu Rozvodí. Cyklotrasa, která pod názvem Po stopách využívání vodní a větrné energie sklízí úspěchy u návštěvníků veletr... Celý text >
 

Jaké sociální služby chcete na Hranicku?

8.2.2006 Do obsahu a podoby sociálních služeb budou moci mluvit kromě vedení města Hranic a jednotlivých poskytujících organizací i sami občané Hranicka. Je tomu tak díky začínajícímu projektu komunitního plánování sociálních služeb na Hranicku, jehož hlavním cílem je zprůhlednit systém sociálních služeb, aby mu rozuměli a uměli ho využívat všichni občané. Komunitní plánování je jedinečné a unikátní především v tom, že o problémech v oblasti sociálních sl... Celý text >
 

Tourism expo se seznámil s aktivitami Hranicka

6.2.2006 Na čtyři tisíce návštěvníků se v uplynulém víkendu mohlo na veletrhu Tourism expo v Olomouci seznámit s aktivitami a zajímavostmi regionu Hranicko. Na informačním stánku byly k dispozici informační materiály o obcích, o vyžití v oblasti cykloturistiky, turistických zajímavostech, volnočasových a sportovních příležitostech. Letošní ročník byl věnován všem formám aktivní dovolené, kterou z Hranicka reprezentovali zejména cyklostezka Bečva budovan... Celý text >
© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU