Aktuality

 

Podnikatelé se mohou zapojit do rozvoje cyklotrasy

12.7.2006 Podnikatelé na Hranicku poskytující služby cestovního ruchu mají jedinečnou příležitost se zapojit do rozvoje cyklotrasy Po stopách využívání vodní a větrné energie, která může pomoci rozvoji jejich podnikání. Stačí vyplnit dotazník a uvést jaké služby chce podnikatel na trase nabízet. Mikroregion Hranicko v těchto dnech sestavuje přehled všech služeb, které mohou turisté na trase využít. Může se jednat o služby nejrůznějšího druhu jako napřík... Celý text >
 

Rozvojové partnerství rozběhne vlastní vzdělávací kurz

7.7.2006 Zejména zvýšit kvalifikaci pro přípravu a realizaci projektů svých členů je cílem nového vzdělávacího programu pro podnikatele, zemědělce, spolky, obce zapojené do Rozvojového partnerství Regionu Hranicko. Program bude zahájen na podzim a postupně nabídne témata jako: rozvoj regionu, projektový cyklus, základy financování projektů, strukturální fondy Evropské unie. Do vzdělávacího programu je možné se předběžně nahlásit do 15.července 2006. Progr... Celý text >
 

Proběhlo úvodní setkání potenciálních zájemců o členství v konsorciu RTEB

4.7.2006 Dne 23. června 2006 se konalo v Konferenčním sále Hotelu Centrum v Hranicích úvodní setkání potenciální zájemců o založení Konsorcia - RTEB (Regionální trh s energetickou biomasou). Snaha o založení podobného konsorcia je jedním ze tří hlavních úkolů subprojektu BRIE, který je v rámci projektu INNOREF, který je spolufinancovaný z programu Evropské unie INTERREG IIIC. Účastníci v příjemné prostředí konferenčního sálu Hotelu Centrum v Hranicích vy... Celý text >
 

Střítež nad Ludinou je vesnicí roku 2006 Olomouckého kraje

27.6.2006 Dne 26.6.2006 byly vyhlášeny výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2006 v Olomouckém kraji. Soutěže se v našem kraji zúčastnilo 37 obcí a v této velké konkurenci Střítež získala zlatou stuhu a stala se tak vítězem krajského kola této soutěže
 

Mikroregion Hranicko má řešení pro nevyužité objekty

27.6.2006 Návrhem řešení objektů ležících ladem byl zakončen pondělní seminář s názvem Brownfields a nevyužívané objekty jaké téma udržitelného rozvoje Hranicka, který se uskutečnil v Hustopečích nad Bečvou. Za účastí zástupců obcí , odborníků i zástupců podnikatelů byl připraven návrh, kterým se bude dále zabývat Rada Mikroregionu Hranicko. Nevyužité objekty se nazývají také brownfields, což pochází z anglického označení a doslova to znamená hnědá ploch... Celý text >
 

Upravený program na seminář k brownfields a nevyužitým objektům

23.6.2006 V sekci Investice (Brownfields a nevyžité objekty) byl zveřejněn aktualizovaný program semináře. Ten je naplánovaný na pondělí 26. června od 10 hodin v Hustopečích nad Bečvou.
 

V Hranicích proběhla mezinárodní schůzka k rozvoji cestovního ruchu

23.6.2006 Ve dnech 9. a 10. 6.2006 proběhla v Hranicích schůze realizačních týmů projektu STS zaměřeného na rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu Hranicko. Akce se zúčastnili zástupci všech čtyř partnerů projektu. Z italského Udine přijeli zástupci obce Sutrio, z Umbrie početná skupina z obce Sangemini Terni a z řeckého Patrasu přiletěli zástupci z agentury E.C. European Business and Innovation Centre (BIC) of Western Greece. Českou stranu zastupovalo měs... Celý text >
 

Seminář nabídne řešení nevyužitých objektů

18.6.2006 Mikroregion Hranicko připravil v rámci projektu INNOREF seminář, který přinese návod na oživení brownfields (zapomenutých areálů) a nevyužitých objektů. Seminář se uskuteční v pondělí 26. června od 10 hodin v Kulturním domu v Hustopečích nad Bečvou. Program je rozdělen do tří částí. Na úvod budou představeny teoretické informace o tom jak využít objekty nebo plochy, které již neslouží svému původnímu účelu a mnohdy narušují vzhled obcí. Další čá... Celý text >
 

Vlek na Potštátě nebo také koňská stáj v Rouském získaly podporu z programu Leader

16.6.2006 Včerejším veřejným projednáním skončil proces hodnocení žádostí, které byly předloženy občanskému sdružení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko do programu Leader ČR. Výběrem projektů byla pověřena komise, která byla složena z členů sdružení. Ti 8 odevzdaných žádostí obodovali podle předem stanovených kritérií, které posuzovaly projekty z hlediska pozitivních dopadů pro Hranicko. Úspěšní žadatelé budou mít nyní za úkol záměry zrealizovat do kon... Celý text >
 

Pracovní schůzka k vytvoření energetického klastru se sejde ve změněném termínu

15.6.2006 Pracovní schůzka k vytvořední sdružení Regionální trh s biomasou se sejde ve změněném termínu v pátek 23. června 2006 od 13 hodin v Hotelu Centrum v Hranicích. Pozvánku naleznete v sekci projekt INNOREF, Sub-projekt BRIE. Zváni jsou všichni zájemci z řad soukromého sektoru, zemědělců, obcí a veřejnosti.
 

Valná hromada jmenovala nového zástupce do mezinárodního výboru projektu INNOREF

14.6.2006 Valná hromada na svém jednání 13. června jmenovala nového zástupce do Řídícího výboru projektu INNOREF. Stala se jím manažerka Mikroregionu Záhoran Pavla Krbálková, která bude do konce roku 2007 reprezentovat Hranicko při jednání s čelními představiteli partnerských regionů Umria, Friuli Venezia Giulia a Západní Řecko. Nahradila tak Jiřího Daneše, který tuto funkci vykonával od konce roku 2004 jako externista. Řídící výbor je nejvyšším rozhodovac... Celý text >
 

Mikroregion Hranicko prohloubil spolupráci s Rozvojovým partnerstvím

14.6.2006 Mikroregion Hranicko uzavře dohodu o spolupráci s Rozvojovým partnerstvím Regionu Hranicko, díky které bude Sekretariát MR Hranicko zajišťovat sdružení spolků, zemědělců, podnikatelů a obcí výkonné a administrativní zázemí. Bylo to dohodnuto na Valné hromadě mikroregionu, která se včera uskutečnila na Potštátě. Pro snadnější přenos informací byl, jako zástupce MR Hranicko, do Rozvojového partnerství delegován Zdeněk Lév, starosta Obce Střítež nad... Celý text >
 

Rozvojové partnerství chce mít své vlastní LOGO

12.6.2006 Na schůzce Výboru partnerství 1. června bylo rozhodnuto, že do 26. června budou připraveny varianty a následně se rozhodne pod jakým logem se Rozvojové partnerství bude prezentovat navenek. Pokud budete mít své návrhy, můžete je zasílat na e-mail: j.balek@mikroregion-hranicko.cz.
 

Občané Hustopeč naplánují veřejná prostranství

8.6.2006 Projekt RECOVER přináší na Hranicko v pořadí 3. plánovací víkend, na nemž, tentokrát občané Hustopeč, naplánují úpravy veřejných prostranství. Akce se uskuteční v pátek 9. června od 17 hod. a v sobotu od 10 hod. v prostorách Zámku. Diskuse bude zaměřena na úpravy zámku a zámecké zahrady, náměstí Míru a parčíku u zdravotnického střediska. Účast přislíbili taktéž odborníci, kteří se pak návrhy občanů budou zabývat.
 

Rozvojové partnerství projedná výběr projektů

7.6.2006 Návrh výběrové komise na financování investičních projektů z programu Leader ČR projedná ve čtvrtek 15. června od 16 hodin Rozvojové partnerství Regionu Hranicko v zasedací místnosti Městského úřadu v Hranicích. Bude tak završen postup, jehož výsledkem je rozdělení 3 mil Kč, které partnerství získalo z Ministerstva zemědělství na podporu projektů obcí, podnikatelů a neziskových organizací. Program Leader umožňuje místním se sdružit a rozhodovat... Celý text >
 

Valná hromada mikroregionu

7.6.2006 Valná hromada MR Hranicko se uskuteční v úterý 13. června od 14 hodin na Zámku Potštát.
 

Do soutěže o podporu z programu Leader se přihlásilo 8 zájemců

2.6.2006 Celkem 8 zájemců se přihlásilo do výběrového řízení na rozdělení finančních prostředků, které má Rozvojové partnerství k dispozici na podporu cestovního ruchu a místních tradičních produktů. Nyní bude mít Výběrová komise ustavená z členů Rozvojového partnerství několik dnů na vyhodnocení žádostí. Ve ctvrtek 15. června od 16 hodin na MěÚ Hranice dojde, na veřejné schůzce Rozvojového partnerství, k projednání návrhu vyhodnocení. Vybraní žadatelé p... Celý text >
 

Proběhla mezinárodní schůzka řešitelů projektu Stra.S.S.E.

2.6.2006 Schůzka k projektu zaměřeného na zefektivnění strategické územní plánování a posílení udržitelného životního prostředí se uskutečnila v Olomouci ve dnech 16. a 17.5.2006. Akce se zúčastnily celkem čtyři realizační týmy. Z italského Udine přijeli zástupci organizace Comunità Montana del Torre, dále zástupci italské obce Corciano a z řeckého Patrasu přiletěl zástupce Industriálního institutu. Týmy hostil český partner projektu Univerzita Pal... Celý text >
 

Fotky popíšou Týden v životě Hranicka

2.6.2006 V tomto týdnu na Hranicku proběhl týdenní workshop talentovaných studentů fotografie. Ti dokumentovali vybraná témata ze života jeho obyvatel (architektura a krajina, společenský život, veřejný život, práce apod.). Výstupem bude tématicky rozčleněná fotografická expozice, která bude za přítomnosti osobností Hranicka slavnostně zahájena na podzim roku 2006. Smyslem projektu je posílit identitu obyvatel ke svému regionu a umožnit jim nahlédnout... Celý text >
 

Výsledky Hranicka zaujaly české biosférické rezervace

2.6.2006 Koncem dubna se v Lednici uskutečnila schůzka národního komitétu programu MAB (člověk a biosféra), který je zapojen stejnojmenném mezinárodního programu UNESCO. Na schůzce se potkali zástupci všech biosférických rezervací České republiky mezi nimiž byli například Šumava, Krkonoše, Třeboňsko a další. Na schůzce zástupci Sekretariátu MR Hranicko, ve spolupráci s E. Ruossem, metodikem projektu INNOREF, prezentovali své dosavadní úspěchy v projektu I... Celý text >
 

Lidé na Potštátě naplánují změny veřejných prostranství

23.5.2006 Dvoudenní setkání připravila v Potštátě Místní pracovní skupina subprojektu Recover (Revitalizace historických center obcí). Subprojekt je součástí projektu Innoref a je financován z Iniciativy Evropské unie INTERREG IIIC. Plánovací víkend jehož cílem je spolu s veřejností a odborníky navrhnout ve veřejné diskusi co nejvhodnější využití veřejných prostranství a budov bude tématicky zaměřen na prostory zámku, zámecké zahrady a náměstí v Potštát... Celý text >
 

Ve Středisku služeb venkovu našli práci dlouhodbě nezaměstnaní

21.5.2006 Mikroregion Záhoran od poloviny loňského roku realizuje projekt, jehož cílem je zřídit a rozběhnout středisko venkovských služeb. Do projektu se zatím zapojilo 51 dlouhodobě nezaměstnaných, kteří mají možnost využít školení, internetové informační kiosky a poradenské středisko. Tyto tři aktivity na sebe vzájemně navazují. Během školení mají účastníci projektu možnost získat základní vědomosti jak využít počítačovou techniku. Učí se pracovat s int... Celý text >
 

Na kolech po Záhoranu

21.5.2006 S radostí můžeme všem fanouškům cykloturistiky oznámit, že jsme získali dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Pojďme kolovat, Záhoran objevovat!. Celkem bude označeno cca 33 km cyklotras, na kterých najdete 12 odpočívek a 23 infotabulí. Cyklotrasa bude navazovat na stávající trasu Hranicka. Celkové náklady na projekt činí přes jeden milion korun, z toho dotace 700 000 Kč. Do konce června 2006 by měla být zpracována projektová doku... Celý text >
 

Mezinárodní výbor projektu INNOREF se sešel v Hranicích

18.5.2006 Mezinárodní schůzka manažerů projektu INNOREF se uskutečnila ve čtvrtek 18. května 2006 v Hranicích. Zastoupeni byli regionální partneři z italských regionů Friuli Venezia Giulia a Umbria a zástupce řeckého regionu Západní Řecko. Projekt INNOREF, ze kterého Hranicko využije celkem 1,2 mil. EURO, si klade za cíl do konce roku 2007 zlepšit využívání místních zdrojů a připravit projekty pro další období strukturálních fondů Evropské unie od roku 200... Celý text >
 

Projekty cestovního ruchu a místních produktů mohou získat podporu!!!

10.5.2006 Projekty rozvoje cestovního ruchu a rozvoje mistních zemědělkých produktů mohou získat příspěvek z Progamu Leader ČR. Žádosti se podávají do 1. čevna na Sekretariát MR Hranicko. Bližší informace nalezneta pod proklikem Rozvojové partnerství: Informace pro žadatele.
© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU