Aktuality

 

Pracovní schůzka k obnovitelným zdrojům energie

4.10.2006 Pracovní schůzka k subprojektu BRIE (biomasa) se uskuteční 12. října 2006 v 16:00 hodin v Potštátě v budově zámku. Na schůzce budou mimo jiné diskutována témata spojená s realizací projektu, jaké jsou aktuálně připravované aktivity, účastníci budou moci shlédnout videoukázky ze zahraničních regionů. Pozvánku naleznete v sekci Projekt INNOREF (Regionální trh s biomasou).
 

Na Hranicku zasedne Řídící výbor projektu INNOREF

4.10.2006 Vůbec první schůzka Řídícího výboru projektu INNOREF se sejde v Hranicích 10. října. Jedná se o nejvyšší rozhodovací orgán a je složen z čelních představitelů regionů spolupracujících na realizaci projektu (Umbria - Itálie, Friuli Venezia Giulia - Itálie, Západní Řecko), který jedná o koncepci projektu, rozhoduje o změnách v projektu, projednává problémy spojené s realizací. Na hranické schůzce se bude se zabývat nedostatky v řízení sub-projektů ... Celý text >
 

Mezinárodní projekty se sejdou v Hranicích

29.9.2006 V pořadí 3. setkání mezinárodních sub-projektů financovaných z projektu INNOREF se sejdou v Hranicicích v Hotelu Centrum 3. října od 13 hodin. Účelem setkání bude zhodnotit dosavadní realizaci sub-projektů a prohloubit jejich spolupráci. V případě zájmu o účast se prosím spojte s pracovníky sekretariátu na telefonu 581 626 202.
 

Poskytovatelé služeb v turistickém ruchu se sejdou v Hranicích

27.9.2006 Vůbec první schůzka podnikatelů nabízející své služby turistům se uskuteční v Hranicích ve středu 4. října od 16 hodin ve velkém sále Městského úřadu. Předmětem setkání bude diskuse o spolupráce mezi obcemi Mikroregionu Hranicko a poskytovateli služeb, o spolupráce mezi podnikateli navzájem, ale také o turistické nabídce, kterou připravují obce mikroregionu. Výsledky schůzky by měly být zahrnuty a realizovány v mezinárodního projektu STS zaměřené... Celý text >
 

Od ledna budou na Hranicku fungovat pracovní týmy

22.9.2006 Projekt Mikroregionu Hranicko s názvem Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů získal finanční podporu z Evropského sociálního fondu. V regionu díky tomu vzniknou od ledna 4 pracovní týmy po 6 osobách, vytipovaných na základě spolupráce obcí s Úřadem práce v Hranicích. Pracovní skupiny budou poskytovat technické služby obcím v místě jejich bydliště nebo v blízkém okolí. Současně účastníci projektu ve stejných tým... Celý text >
 

SPŠ a SOU Hranice rozběhne s podporou EU 3 nové vzdělávací programy

22.9.2006 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště nabízí čtyřleté, tříleté i dvouleté nástavbové studium v technických oborech. V regionu je nedostatek kvalifikovaných pracovníků v těchto oborech, úřad práce dlouhodobě nabízí volná místa v oboru zámečník,obráběč kovů či obsluha CNC strojů. Vedení školy se rozhodlo propojit tyto dvě skutečnosti a rozbíhá nové vzdělávací programy s přímým propojením na konkrétní zaměstnavatele v regionu. V rám... Celý text >
 

Mikroregiony Olomouckého kraje se v říjnu sejdou ve Všechovicích

22.9.2006 Všechovice budou hostit setkání zástupců mikroregionů celého Olomouckého kraje. Schůzka se uskuteční 17. října 2006 v Kulturním domě ve Všechovicích (pozvánku naleznete v sekci Propagace,média/Propagace Regionu Hranicko). Mikroregion Hranicko připravil setkání ve spolupráci s mikroregiony Záhoran a Rozvodí. Na schůzce budou ostatním mikroregionům prezentovány úspěšné projekty a způsob spolupráce obcí mikroregionu. Účastníci setkání budou moci t... Celý text >
 

Pracovní setkání sub-projektu BRIE

19.9.2006 Hvězdárna Valašské Meziříčí bude ve dnech 28. - 29. září 2006 hostit pracovní setkání národních realizačních týmů sub-projektu BRIE v rámci projektu INNOREF realizovaného na Mikroregionu Hranicko. Projekt je zaměřen na vyšší využití obnovitelných zdrojů, především biomasy, a energetické úspory v Mikroregionu Hranicko. Odborníci z Itálie, Řecka a České republiky se v uzavřené části setkání zaměří na řízení projektu a jeho plánování včetně případn... Celý text >
 

Naše internetové stránky získaly ocenění Tip roku 2006

13.9.2006 Internetové stránky Mikroregionu Hranicko získaly v soutěži Objev roku ocenění Tip roku 2006. Z Tipu roku, které vybírala redakce časopisu Veřejná správa, bude odbornou porotou do konce září zvolen vítěz - Objev roku v kategorii Obec, Obec s přenesenou působností, Obec s rozšířenou působností a Dobrovolný svazek obcí. Vyhlášení vítězů soutěže proběhne na veletrhu Invex. O průběhu a historii soutěže se dozvíte více na http://www.mvcr.cz/casopis... Celý text >
 

EUROTEAM pomůže Hranicku s čerpáním fondů Evropské unie

8.9.2006 Pro podporu budoucích žadatelů a financování z Evropské unie v letech 2007 až 2013 Mikroregion Hranicko založil EUROTEAM, sehrané skupiny odborníků, kteří budou poskytovat poradenství o dotačních titulech Evropské unie. Jeho služeb můžou využít obce, spolky, podnikatelé, zemědělci a všichni ostatní, kdo přijdou se zajímavými nápady, pro něž by bylo možno využít dotačních fondů EU. Pro zařazení mezi klientelu EUROTEAMu bude stačit, aby zájemci pou... Celý text >
 

Valná hromada schválila Strategii rozvoje Regionu Hranicko

8.9.2006 Valná hromada MR Hranicko schválila aktualizaci Strategie rozvoje Regionu Hranicko do roku 2013. Ta popisuje směry rozvoje a je vodítkem k rozhodování obcí jaké projekty podporovat a na kterých projektech společně spolupracovat. Ulehčí orgánům mikroregionu výběr projektů, kterým bude mikroregion pomáhat s přípravou, tím i práci spolků, podnikatelů, zemědělců na projektech, které budou mít ze strany mikroregionu zelenou. Plán je postaven na vizi, ... Celý text >
 

Komunitní plánování sociálních služeb bude mít první výstupy

4.9.2006 Projekt komunitního plánování sociálních služeb, který na Hranicku běží již od ledna 2006, bude mít své první výstupy. Pracovní skupiny, které byly vytvořeny v rámci tohoto projektu, pomohly zpracovat "Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Hranicku", který bude sloužit k lepší orientaci v poskytovaných sociálních službách na Hranicku. Katalog se bude skládat ze tří částí: v první části budou představeni poskytovatelé sociálních služeb (např.... Celý text >
 

Valna hromada mikroregionu se sejde v Hranicích

31.8.2006 Valná hromada MR Hranicko se sejde 7. září v Hranicích od 14 hodin v Hotelu Centrum. Jednat bude o tom co udělat pro úspěšné čerpání dotací z Evropské unie, jak naložit s nevyužitými objekty, dojde na projednání projektu hipostezek a odprezentovány budou výsledky sub-projektů projektu INNOREF. Pozvánka je uveřejněna v sekci MR Hranicko (Valná hromada).
 

Týden v životě Hranicka bude zahájen v Hustopečích

23.8.2006 Pod vedením fotografických lektorů Jindřicha Štreita a Tomáše Pospěcha (pedagogové Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě) proběhl na Hranicku na přelomu května a června týdenní workshop talentovaných studentů fotografie. V rámci Hustopečských dnů bude v neděli 27. srpna od 10 hodin slavnostně zahájena putovní expozice, která v průběhu podzimu a zimy navštíví většinu obcí. Účast přislíbili autoři fotek, přichystán je také hudebn... Celý text >
 

Spolky a podnikatelé se mohou zúčastnit studijní cesty

17.8.2006 Spolky a podnikatelé se mohou zúčastnit studijní cesty, kterou připravilo Rozvojové partnerství Regionu Hranicko do regionu Český Západ. Studijní cesta se uskuteční od 5. do 7. října. V regionu, který leží v Plzeňském kraji se účastníci seznámí s úspěšnými projekty cestovního ruchu, úprav obcí, sportovních a volnočasových aktivit. S bližšími informacemi o programu je možno se seznámit na internetové stránce www.mikroregion-hranicko.cz (Rozvojové ... Celý text >
 

Propagujte své kulturní, sportovní a společenské akce

11.8.2006 Pro příští rok je připravován přehled zajímavých kulturních, sportovních a společenských akcí roku 2007 v Mikroregionu Hranicko. Přehled bude, pod názvem Kulturní a společenský kalendář, vydán koncem roku 2006. Rozdávat se bude na Městském informačním centru v Hranicích ale i v dalších informačních a turistických centrech na střední Moravě. Kalendář bude mít také svoji internetovou verzi umístěnou na stránkách mikroregionu. Pokud o zařazení Vaší... Celý text >
 

Hranicko, ráj hipoturistiky?: výsledky analýzy hipoturistiky na Hranicku

4.8.2006 Na 100 majitelů koní a celkem 243 koní napočítala studentka rekreologie Univerzity Palackého Klára Úlehlová v rámci analýzy možnosti rozvoje hipoturistiky na Hranicku. Mezi majiteli koní jsou i 4 jezdecké farmy, které částečně nabízejí komerční služby. Během roku jsou na Hranicku pořádány 2 hubertovy jízdy a dvoje jezdecké závody. V rámci průzkumu tři čtvrtiny majitelů koní odpověděly, že by uvítaly zřízení hipostezek, tedy tras určených k projíž... Celý text >
 

Můžete se vyjádřit ke koncepci Jak na Hranicku rozvíjet cestovní ruch

4.8.2006 V sekci projekt INNOREF (Rozvoj služeb cestovního ruchu) je zveřejněna pracovní verze Koncepce rozvoje cestovního ruchu. Je možné se k ní vyjádřit zasláním připomínky na adresu martina.majerova@mesto-hranice.cz. Koncepce bude postupně dopracovávána do listopadu tohoto roku.
 

Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo projekt INNOREF

1.8.2006 Mikroregion Hranicko získal finanční podporu projektu INNOREF dosahující bez mála 3 miliony korun. Projekt, který je realizován od konce roku 2004, je ze 75 % financován z fondů Evropské unie a zbylou část si hradí realizátor samostatně. Letos v dubnu byla podána žádost o spolufinancování a následně byla podpořena částkou tvořící 10 % celkového rozpočtu projektu. Tato částka je určena na spolufinancování projektu v letech 2006 a 2007. Z této d... Celý text >
 

Katalog zpřehlední nabídku sociálních služeb

1.8.2006 V rámci komunitního plánování sociálních služeb bude vydán Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Hranicku, který bude sloužit k lepší orientaci v poskytovaných sociálních službách. Katalog se bude skládat ze čtyř částí: v první části budou představeni poskytovatelé sociálních služeb, druhá část bude informovat o organizacích, které sice nejsou poskytovateli sociálních služeb, ale působí v sociální oblasti, třetí část bude informovat o tom, c... Celý text >
 

Brožura zviditelní služby na hranickém náměstí

28.7.2006 Velký zájem projevili obchodníci a podnikatelé z centra Hranic o brožuru, která bude propagovat obchody a služby v městské památkové zóně. Městské informační centrum oslovilo na 190 provozoven, zda mají zájem být v brožuře uvedeny a již obdrželo 172 souhlasných reakcí. Na návrh tak reagovalo kladně 90 % oslovených obchodníků a podnikatelů. Město chce dát příležitost i zbývajícím, proto prodloužilo termín na projevení zájmu až do pátku ... Celý text >
 

Za zkušenou se Rozvojové partnerství vydá na západ

25.7.2006 Sekretariát MR Hranicko v těchto dnech připravuje studijní cestu Rozvojového partnerství do regionu Místní akční skupiny Český západ. Temnější místní akční skupina využívá dotační program Leader na své aktivity již od roku 2004 a má s ním bohaté zkušenosti. Zástupci hranického partnerství se v průběhu 3 dnů seznámí s úspěšnými projekty jako je například Práce jako na kostele (iniciativa na obnovu místních kostelů) nebo Stezky chutí (projekt na po... Celý text >
 

Návrhem co nabídnout turistům se bude zabývat pracovní skupina

21.7.2006 Pracovní skupina sub-projektu STS (Udržitelný rozvoj služeb cestovního ruchu) se sejde ve středu 26. července od půl druhé na Městském úřadu v Hranicích. Kromě návrhu Koncepce rozvoje cestovního ruchu navrhne plán propagace regionu. Výsledky schůzky budou začleněny do plánu realizace sub-projektu. Kontakt: martina.majerova@mesto-hranice.cz.
 

Mikroregion Hranicko připravil řešení ke snížení nezaměstnanosti

19.7.2006 Na začátku července 2006 Mikroregion Hranicko, do veřejné výzvy Operačního programu rozvoj lidských zdrojů, podal projekt s názvem Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů. Projekt řeší problém skupiny nezaměstnaných na bázi jejich začlenění do vzdělávacích a pracovních týmů, nastartování procesu jejich rekvalifikace a zlepšování dovedností. Pokud bude náš projekt podpořen, vzniknou v regionu 4 pracovní týmy po 6 ... Celý text >
 

Do Hranic přijede Řídící výbor projektu INNOREF

17.7.2006 Na podzim 12. října se v Hranicích sejde Řídící výbor projektu INNOREF. Jedná se o nejvyšší rozhodovací orgán v projektu, který probíhá až do konce roku 2007. Jeho členy jsou reprezentanti regionů zapojených do projektu, tedy Západního Řecka, Regionu Umbria (It) a Regionu Friuli Venezia Giulia (It). V nedávné době se novým zástupcem Mikroregionu Hranicko ve výboru stala Ing. Pavla Krbálková, manažerka Mikroregionu Záhoran.
© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU