Aktuality

 

Mikroregion Hranicko poskytne finanční prostředky na propagaci

20.3.2007 Mikroregion Hranicko připravuje propagační kampaň k závěrečné fázi projektu INNOREF. Jednou z forem propagace bude i prezentace informačních panelů a distribuce letáků na kulturních a společenských akcích v regionu. Za poskytnutý prostor a pomoc při propagaci může mikroregion Hranicko z rozpočtu projektu INNOREF finančně přispět pořadatelům akcí, s nimiž se dohodne na spolupráci. Akce by se měla konat v období 15. dubna - 30. listopadu 2007. Na z... Celý text >
 

Důležité výstupy si projekty nechaly do své poslední etapy

20.3.2007 8 velkých pilotních projektů financovaných z  rozpočtu mikroregionu v červnu ukončí dvouletou realizaci, která pomůže k dlouhodobému rozvoji Mikroregionu Hranicko. Spolupráce s mikroregionem bude i po té nadále pokračovat na dalším uplatnění studií a analýz zpracovaných díky evropským dotacím. Shodli se na tom zástupci projektů financovaných z rozpočtu projektu INNOREF 15. března 2007 v Hranicích. Řada expertů, kteří se H... Celý text >
 

Školení pokračuje projektovým cyklem

12.3.2007 Mikroregion Hranicko pořádá ve dnech 23.3. a 24.3. 2007 seminář na téma Partnerství a projektový cyklus. Místo konání je Hotel Centrum Hranice, 23.3. 07 od 13.00 do 18.00, 24.3.07 od 9.00 do 17.00. Školení je určeno členským i nečlenským obcím Mikroregionu Hranicko, členům Rozvojového partnerství a dalším osobám, které mají zájem zúčastnit se. Přihlásit se můžete do 20.3.2007. Podrobný program, pozvánku a přihlášku naleznete , informace podá... Celý text >
 

Revitalizace obcí, obnovitelné zdroje i cestovní ruch dostaly zelenou

5.3.2007 Na veřejné schůzi Rozvojového partnerství 1. března v Radíkově byly potvrzeny priority pro tvorbu místního dotačního programu Leader, který by měl být rozběhnut ke konci roku 2007. Přitéct by do něj měly peníze na období 2007 - 2013 z evropského programu LEADER. Na 45 zástupců zastupitelstev, spolků a podnikatelů diskutovalo téměř 4 hodiny do jakých oblastí je třeba na Hranicku investovat finanční prostředky. Vznikl tak první návrh, který bude vy... Celý text >
 

Seminář o rozvoji hipoturistiky

27.2.2007 Úterý 13. března 2007 od 14,00 hodin proběhne v kongresovém sále Hotelu Centrum v Hranicích Seminář o rozvoji hipoturistiky na Hranicku. Seminář je určen pro majitele koňských farem, soukromé majitele koní, podnikatele v ubytovacích a stravovacích službách a širokou veřejnost. Jedním z hlavních hostů bude Ing. Milena Andrlová z organizace Turistika na koni z Jižních Čech. Dále vystoupí Ing. Josef Balaštík z České jezdecké federace, který spol... Celý text >
 

Geografický informační systém zlepší rozhodování obcí

23.2.2007 Město Hranice nabídne obcím svého obvodu rozšíření svého geografického informačního systému (dále jen GIS). Geografický informační systém je softwarový nástroj pracující s informacemi o území obce. Digitalizovaná prostorová data jsou součástí počítačového programu, ze kterého jeho uživatel získává, podle zadaných kritérií, požadované informace o prostorových souvislostech daného území obce.  Jeho součástí může být například katastrální map... Celý text >
 

Konec teorie, začněme certifikovat!

23.2.2007 Již na počátku května 2007 začne Vysoká škola logistiky přidělovat certifikáty produktům z Hranicka. Pomůže jim tak hlavně s odbytem pomocí  marketingu a propagace. Další harmonogram byl dohodnut na semináři místních producentů, který se odehrál v Hranicích 21. února. Finální verzi kritérií k udělování certifikátů a loga, ve kterém by se měl objevit název „Hranicko“, bude schvalovat Certifikační komise na jaře ... Celý text >
 

Veřejné projednání Strategie rozvoje cestovního ruchu

22.2.2007 V úterý, 27 února se od 8 hodin v Kongresovém sále Hotelu Centrum Hranice uskuteční veřejné projednání dokumentů, které se zpracovávají pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu mikroregionu Hranicka. Veřejnosti zde budou prezentovány Strategie rozvoje cestovního ruchu a Marketingová koncepce cestovního ruchu, které jsou připravovány v rámci projektu STS financovaného ze zdrojů EU. Schůzka bude důležitá především pro poskytovatele služeb v&... Celý text >
 

Základy dotačního programu budou položeny v Radíkově

19.2.2007 V Radíkově budou položeny základy místního dotačního programu, který bude finančně podporovat záměry podnikatelů, spolků, obcí v letech 2007 - 2013. Rozvojové partnerství, které dotační program připravuje, na něj může získat finanční prostředky z evropského programu Leader. V případě, že by rozvojové partnerství uspělo, mohlo by na konci roku 2007 získat až 50 mil. Kč, které by v následujících 6 letech mohlo použít na podporu prospěšných projektů... Celý text >
 

Nezaměstnaní se naučili hledat informace na internetu

19.2.2007 Minulý týden začal soubor vzdělávacích aktivit, kterých se účastní účastníci projektu Pracovní týmy. Vzdělávací aktivity jsou založeny na motivačních a poradenských kurzech. V první lekci byli účastníci seznámeni se základy práce na počítači. Někteří měli poprvé možnost usadit... Celý text >
 

V roce 2006 podpořilo Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 8 projektů

15.2.2007 V loňském roce bylo z programu LEADER ČR 2006 podpořeno na Hranicku 8 projektů v oblasti cestovního ruchu a místních zemědělských produktů. Stručný popis jednotlivých projektů společně s fotografiemi a rozhovorem s úspěšnými žadateli naleznete pod odkazem
 

Na pracovní schůzce bude možno připomínkovat Strategii rozvoje cestovního ruchu na Hranicku

13.2.2007 Ve čtvrtek 15. února se od 13 hodin v Kongresovém sále Hotelu Centrum uskuteční pracovní schůzka k připomínkování návrhů rozvoje cestovního ruchu na Hranicku. Schůzka je organizována v rámci sub-projektu STS. Výstupy z jednání budou zapracovány do návrhů Strategie rozvoje cestovního ruchu a do Marketingové koncepce ... Celý text >
 

Rozvojové partnerství zahájilo přípravu místního dotačního programu

6.2.2007 Stanovením tří klíčových témat pro rozvoj Hranicka zahájilo Rozvojové partnerství regionu Hranicko přípravu našeho regionu pro místní dotační program Leader. Jedná se o obnovitelné zdroje energie, rozvoj cestovního ruchu a revitalizace obcí.Předmětem přípravy je nastavení místního dotačního programu, který bude finančně podporovat projekty, které jsou v souladu s potřebami a potenciálem Hranicka. Místní dotační program by organizovalo Rozvojové p... Celý text >
 

Vzdělávací program byl zahájen tématem PŘÍPRAVA PROJEKTŮ

30.1.2007 Na 24 účastníků z řad obcí, podnikatelů, neziskových organizací bylo proškoleno v přípravě projektů během školení „Příprava projektů",  které proběhlo 26. a 27. ledna v Penzionu Na Návsi v Ústí. Účastníci se seznámili se základy projektového cyklu a pak se věnovali v pracovn&... Celý text >
 

Projekt pracovní týmy poskytl nezaměstnaným sadu rekvalifikací a individuální konzultace

30.1.2007 Od ledna 2007 se naplno rozběhl projekt Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů, zkráceně jen Pracovní týmy. Tento projekt byl vytvořen Mikroregionem Hranicko a měl by přispět k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem Evropské unie. Dalš... Celý text >
 

Kurz přípravy projektů odstartuje vzdělávací program regionu

23.1.2007 Příprava projektů to téma na dvoudenní seminář organizovaný Mikroregionem Hranicko společně s Rozvojovým partnerstvím regionu Hranicko. Předmětem studia bude jak si stanovit téma a cíl projektu a jak je zpracovat do podoby žádosti o financování. Školení se uskuteční v pátek 26. a v sobotu 27. ledna v Ústí a je vůbec p... Celý text >
 

Telefonní linka MR Hranicko 581 626 202 je opět v provozu!!!

22.1.2007 Telefonní linka MR Hranicko 581 626 202 je již opět v provozu!!! Omlouváme se Vám za komplikace a těšíme se na Vaše telefonáty. Sekretariát MR Hranicko
 

Výstava putujících fotek byla zahájena na staré radnici

22.1.2007 Týden v životě Hranicka, tak zní název výstavy, která byla zahájena ve čtvrtek 18. ledna v 17 hodin v galerii na Staré radnici. Expozice složená z fotografií pořízených na přelomu května a června 7 talentovanými fotografy v průběhu podzimu navštívila většinu členských obcí Mikroregionu Hranicko. „Fo... Celý text >
 

Domácí výrobky Made in Hranicko

19.1.2007 Po Hranické schůzce o certifikování místních produktů, která proběhla v Hranicích 17. ledna 2007 v rámci sub-projektu PROAGRITOUR, mají zájemci o toto téma jistě již konkrétnější představu, na co certifikace vůbec je, jak probíhá, podle jakých pravidel, jaké výrobky či produkty lze certifikovat a podobně. Již n... Celý text >
 

Telefonní linka MR Hranicko 581 626 202 je dočasně mimo provoz !!!

16.1.2007 Telefonní linka bude mimo provoz v týdnu od 15. - 19. ledna 2007. Telefonovat nám můžete na mobilní telefony: 731 577 450 - Balek Jan, 731 577 447 - Hrušková Miloslava, 739 430 576 - Tomášová Marcela.Děkujeme za pochopení.
 

Půlroční pouť fotografické výstavy končí v Hranicích

10.1.2007 Fotografický dokumentární projekt českých dokumentaristů pod vedením Jindřicha Štreita a Tomáše Pospěcha se pod názvem Týden v životě Hranicka byl iniciován Mikroregionem Hranicko v minulém roce. Autoři z celé České republiky fotografovali v uplynulém roce většinu z 23 vesnic regionu a vytvořili tak jedinečnou výpověď o... Celý text >
 

EUROTEAM rozbíhá konzultace evropských projektů

8.1.2007 Do konce února příštího roku bude EUROTEAM Regionu Hranicko poskytovat první konzultace budoucím žadatelům o financování ze strukturálních fondů Evropské unie v období 2007 - 2013. Konzultace poskytnou první informace o možnosti získání peněz na financování záměrů žadatelů a také o tom jak postupovat při... Celý text >
 

Proběhne kurz Jak připravit projekt

5.1.2007 Mikroregion Hranicko ve spolupráci s Rozvojovým partnerstvím regionu Hranicko připravilo kurz, ve kterém se jeho účastníci mohou naučit jak připravit žádost získání finančních prostředků. Kurz proběhne ve dnech 26. a 27. ledna v Penzionu „U Nás" v Ústí. Je především určen obcím a členským organiza... Celý text >
 

PF 2007

22.12.2006 Mikroregion Hranicko Vám přeje příjemné svátky a štastný nový rok.
 

Hranicko se připravuje na dotační program Leader

22.12.2006 Sdružení obcí, spolků a podnikatelů „Rozvojové partnerství regionu Hranicko" začalo s přípravou na využití dotačního programu Leader na léta 2007 - 2013. Příprava poběží do poloviny roku 2007 a výsledkem bude Záměr rozvoje regionu Hranicko, který popíše do jakých oblastí je třeba na Hranicku investovat. V případě, že Ministerstvo zemědělství přizná Záměru financování bude Rozvojové partnerství moci rozdělovat finanční prostředky na projekty ... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU