Aktuality

 

Workshop pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu mikroregionu Hranicko

18.6.2007 Projekt STS – Udržitelný rozvoj služeb cestovního ruchu mikroregionu Hranicko, se po dva roky zabýval jednou z prioritních oblastí mikroregionu – podporou rozvoje cestovního ruchu. V rámci projektu byla realizována řada důležitých aktivit, jejichž výstupy budou nyní sloužit pro koncepční postup k podpoře jednotlivých poskytovatelů služeb, a pro spolupráci obcí mikroregionu v této oblasti v letech 2007 – 2013. Připravená strategi... Celý text >
 

Zaškolovací kurzy ZÁMEČNÍK A MECHANIK CNC STROJŮ

14.6.2007 V Hranickém regionu je nedostatek kvalifikovaných pracovníků v technických oborech. Úřad práce dlouhodobě nabízí volná místa v oboru zámečník či obsluha CNC strojů.Bohužel chybí kvalifikovaní pracovníci ve strojírenských profesích. Tento problém se rozhodla řešit hranická průmyslová škola. Pro všechny, kteří mají zájem, škola otevírá od 3. září 2007 půlroční kurz v oboru zámečník. Kurz je určen pro všechny věkové kategorie, pro muže i ... Celý text >
 

Projekt EWARU přivede vodu na Potštátsko

6.6.2007 Subprojekt EWARU financovaný Mikroregionem Hranicko z rozpočtu projektu INNOREF je zaměřen na řešení problematické situace oblasti Potštátska se zásobováním pitnou vodou a to napojením na vodovodní systém města Hranic.Dotace z EU tak pomáhají s přípravou rozsáhlé dokumentace a zajištěním dalších analýz. Příprava stavby už pokročila do fáze právě probíhajícího územního řízení, po vydání stavebního povolení čeká zapojené obce náročné hledání vhodný... Celý text >
 

Výzkum pro ministerstvo zhodnotí práci Rozvojového partnerství Regionu Hranicko

30.5.2007 V těchto dnech bych zahájen výzkumný projekt pod názvem „Klíčové faktory úspěchu místních akčních skupin jako nástroje pro obnovu a rozvoj venkova“. Pod taktovkou plzeňského Centra pro komunitní práci budou srovnávány dopady činnosti vybraných místních akčních skupin na regiony, ve kterých působí. Bylo vybráno 6 MAS z Čech a Moravy, u kterých se bude hodnotit jakým způsobem zjišťují hlavní problémy ve svém území, jak přistupují k jejich řešení a... Celý text >
 

Žáci sedmých tříd si v literární soutěži zahrají na starosty

25.5.2007 Zajímavou možnost nejen vyhrát hodnotné ceny, ale svými náměty opravdu reálně přispět ke zvelebování našeho okolí, mají v posledním školním měsíci všichni žáci sedmých tříd základních škol na Hranicku. Místní organizace Rozvojové partnerství regionu Hranicko totiž v rámci příprav lokálního dotačního titulu LEADER přemýšlela, jak do vytvoření rozvojové strategie, s níž se bude o dotaci ucházet, zapojit i děti a mládež. Právě sedmáci byli pro letoš... Celý text >
 

Na třetí mlynářský výlet přijedou cyklisté z celého kraje

25.5.2007 Další z řady ozvláštnění čeká na účastníky třetího cyklovýletu po místní cyklotrase "Po stopách využívání vodní a větrné energie", který se uskuteční v sobotu 9. června. Akce je totiž zařazena do krajské série poznávacích výletů "Kolmo za poznáním Olomouckého kraje", která po celou sezónu navštěvuje a představuje jednotlivé regiony a jejich nabídku v oblasti cykloturistiky. Těšit se tak můžeme na početný zástup "přespolních" cyklistů. Tradiční ... Celý text >
 

Hranický mini jarmark

21.5.2007 Červen 2007 se v celém našem regionu ponese v duchu ukončení osmi sub-projektů a celého INNOREFU. Některé projekty pořádají finální konference ve smyslu seminářů a přednášek, PROAGRITOUR společně s STS se rozhodli pro praktickou ukázku. V sobotu 2. června dopoledne se na hranickém náměstí uskuteční „JARMARK“ místních produktů a služeb a cestovního ruchu nejen regionu. Můžete se těšit na dobroty k pití i snědku doprovázené místní hudbo... Celý text >
 

Mikroregion Hranicko pořádá národní konferenci projektu INNOREF

17.5.2007 Ve dnech 21. - 22. června 2007 proběhne v Hranicích konference na téma "Využití evropských zdrojů v rozvoji venkovského regionu". První den bude věnován představení mezinárodního projektu INNOREF, který Mikroregion Hranicko realizuje již od konce roku 2004 a možnostech čerpání prostředků v programovacím období 2007 - 2013. Druhý den se účastníci konference seznámí s Mikroregionem Hranicko v rámci exkurze po úspěšných projektech. Pozvánku ... Celý text >
 

Dotace přímo v regionu by mohly získat projekty na modernizace sportovních areálů, zemědělské podnikání či cestovní ruch

16.5.2007 Druhá schůzka zájemců o místní dotační program LEADER byla svolána 2. května do Slavíče a umožnila jim mluvit do toho jak budou využity finanční prostředky na dotace pro region o jejich získání usiluje sdružení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Dotační program poběží „podle not“ sepsaných v tzv. Strategickém plánu LEADER na míru ušitém pro Hranicko. Návrh už nyní obsahuje témata jako budování turistických tras, modernizace sportovních areálů... Celý text >
 

Mezinárodní týmy zhodnotí realizaci sub-projektů v řeckém Patras

10.5.2007 Na společném setkání mezinárodních týmů sub-projektů financovaných z rozpočtu projektu INNOREF bude vyhodnocena realizace a možnosti další spolupráce partnerů na rozvoji výsledků jejich dvouletého snažení. Tým každého sub-projektu složený z partnerů z Řecka (Západní Řecko), Itálie (Umbria, Friuli Venezia Giulia) a České republiky (Hranicko) si na počátku vybral téma pro spolupráci a následně ve výběrovém řízení připraveném všemi 4 regiony získala... Celý text >
 

Víte jak budou vypadat sociální služby na Hranicku?

3.5.2007 Do 14. května je možné připomínkovat Střednědobý plán sociální služeb, který stanovuje rozsah a způsob zajištění sociálních služeb ve správním obvodu Města Hranic. Připomínky zasílejte na e-mailovou adresu . Návrh plánu nejdete
 

Seminář o problematice energetického řízení v Hranicích

3.5.2007 Příležitost dozvědět se více o systému energetického managementu jako součásti moderního řízení firem, organizací, areálů či budov budou mít všichni návštěvníci pracovního seminář s názvem Energetický management pro každého. Vědomé řízení a ovládání energetického hospodářství ve firmě, budově či organizaci efektivně přispívá ke snižování spotřeby energie a zvyšování efektivity jejího využívání. Tím také k úsporám finančních nákladů. I přesto, ... Celý text >
 

Zahraniční delegace se seznámila s úspěchy Hranicka

3.5.2007 Zástupci slovenského venkovského regionu Horná Torysa z Prešovského kraje v pátek 27. dubna navštívili Hranicko, aby se seznámili s úspěšnými projekty. Na 30 účastníků si nejprve  ve Všechovicích vyslechlo prezentace Mikroregionu Záhoran a Mikroregionu Hranicko a následovaly exkurze v Ústí na Turistické ubytovně a štěpkovací linky obě podpořené z programu LEADER ČR.  Návštěva Hranicka byla součástí studijní cesty organizované přero... Celý text >
 

V úterý 8. května proběhne druhý mlynářský cyklovýlet

2.5.2007 Po nedávném úspěšném zahájení sezóny 2007 se mohou v úterý 8. května zájemci zúčastnit už druhého cyklistického výletu po cyklotrase „Po stopách využívání vodní a větrné energie“, která propojuje zachované i už zaniklé mlýny na Hranicku. Start je opět v 8.30h na Šromotově náměstí, na místě bude k dispozici dostatek map, průvodců a také průkazů k celoroční cyklistické soutěži Mlynářský krajánek 2007. Účastníci tak budou ... Celý text >
 

2. května proběhne diskuse o rozdělování dotací z programu LEADER

26.4.2007 Již druhé veřejná schůzka o podobě místního dotačního programu LEADER proběhne 2. května od 16 hodin v Sokolovně Slavíč. Na programu je zhodnocení přípravy regionu na evropské dotace z programu LEADER a diskuse o prioritách, které je třeba financovat v období 2007 – 2013. Zájemci z řad obcí, podnikatelů, obcí, zemědělců a spolků mohou ovlivnit postup výběru a financování projektů na Hranicku. Pozvánku naleznete
 

Rozvojové partnerství se stalo členem Národní sítě rozvoje venkova

24.4.2007 Naše místní akční skupina se připojila k dalším 83 MAS z celé ČR a stala se členem nově vzniklého občanského sdružení Národní síť rozvoje venkova. Sdružení si klade za cíl zejména podporovat místní akční skupiny poskytováním vzdělávacích, poradenských, výzkumných a informačních služeb a spolupracovat s veřejnými institucemi na národní, regionální a místní úrovni na rozvoji venkova a při tvorbě národních a regionálních strategických dokumentů pro ... Celý text >
 

Zveme Vás na sobotní Zahájení sezony na mlynářské cyklotrase

17.4.2007 Srdečně zveme všechny zájemce o cykloturistiku, milovníky sportu a krásné přírody na Slavnostní zahájení sezóny 2007 na cyklotrase "Po stopách využívání vodní a větrné energie", které se uskuteční tuto sobotu 21. dubna. Akce bude zahájena cyklistickým výletem po okruhu č.3 a bude zakončena posezením v Ústí s bohatým doprovodným programem. Na cyklistický výlet vyrazí ze Šromotova náměstí v Hranicích postupně dvě skupiny cyklistů. Skupina ... Celý text >
 

Přímo v regionu by se mohlo z evropských fondů rozdělovat až 50 milionů

16.4.2007 Tolik by mohl vynést úspěch v dotačním programu LEADER, do kterého Evropská unie vkládá peníze na programy rozvoje venkova, jejichž správa je delegována přímo na region Základním předpokladem pro získání finančních prostředků je existence místní akční skupiny a zpracování Strategického plánu LEADER pro region Hranicko, který vymezí na jaké projekty budou peníze použity.Roli místní akční skupiny od počátku roku 2006 plní Rozvojové partnerství Regi... Celý text >
 

Výběrové řízení na pozici finanční manažer

16.4.2007 vyhlašuje výběrové řízení na pozici Finanční manažer projektu INNOREF Požadavky: VŠ/VOŠ vzdělání Zkušenosti s finančním řízením projektů financovaných z EU dobrá znalost anglického jazyka znalost práce na počítači, zejména MS Excel analytické myšlení, organizační schopnosti, samostatnost, flexibilita ŘP B Pracovní náplň: řízení a koordinace projektu financovaného z programu INTERREG IIIC zpracovávání finan... Celý text >
 

Plán rozvoje sociálních služeb byl dokončen

16.4.2007 Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb města Hranic“ má již svůj hlavní výstup, a to Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Hranic 2007 – 2010. Ten bude představen na závěrečné konferenci ke komunitnímu plánování sociálních služeb, která se uskuteční v úterý 24. 4. 2007 od 15:30 hod. v Hotelu CENTRUM v Hranicích. Na programu dne jsou jak aktuální informace o projektu, tak i hudební a taneční vyst... Celý text >
 

Obce získají příspěvek na programy rozvoje

6.4.2007 Obce zapojené do mikroregionu mohou získat příspěvek na zpracování svého vlastního plánu rozvoje. Jeho výsledná podoba popíše analýzu problémů vesnic a návrh řešení pomocí vhodných aktivit a projektů. Podmínkou je zapojení obyvatel do procesu zpracování a přípravy plánu a zahrnutí doporučení projektu INNOREF pro oblasti revitalizace obcí, rozvoje cestovního ruchu, energetických úspor a produkce biomasy a ochrany životního prostředí. O rozdělení z... Celý text >
 

Vzdělávací program pokračuje

28.3.2007 Vzdělávací program, který organizuje Mikroregion Hranicko a Rozvojové partnerství, pokračoval dalším tématem, kterým bylo Partnerství a řízení projektů. Toto školení volně navazovala na předchozí téma - příprava projektu a projektový cyklus. Dvoudenní školení proběhlo ve dnech 23. a 24. března 2007 v hotelu Centrum v Hranicích. Bylo proškoleno 15 účastníků, kteří se seznámili nejen s tím, jak řídit projekty, ale také s problematikou budování part... Celý text >
 

V Předsednictvu krajského Spolku pro obnovu venkova zasednou 2 zástupci z Hranicka

26.3.2007 Zdeněk Lév, Starosta Obce Střítež nad Ludinou a Libor Vykopal, starosta Obce Ústí byli zvoleni členy předsednictva Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje. Valná hromada zasedala v Náměšti na Hané ve čtvrtek 22. března. Nově zvolené předsednictvo bude řídit organizaci ovlivňující politiku rozvoje venkova v kraji. Spolek sdružuje iniciativní skupinu občanů a organizací usilujících o rozvoji venkova a zlepšení kvality života... Celý text >
 

Nabízíte nebo poptáváte biomasou pro energetické účely v regionu Hranicka a blízkém okolí? Máte šanci!

26.3.2007 Základními atributy trhu jsou poptávka a nabídka. Sub-projekt BRIE v rámci aktivit k založení konsorcia RTEB – Regionální trh s energetickou biomasou zprovoznil pilotní internetové stránky s možností nabízet a poptávat nejen biomasu pro energetické využití, ale také související techniku jak na straně spotřeby biomasy, tak na straně její produkce a zpracování. Cílem této snahy je pomoci jednotlivým subjektům ve spolupráci a rozvoji trhu s ... Celý text >
 

Obce mohou zdarma využít energetické konzultace

22.3.2007 Sub-projekt BRIE nabízí starostkám a starostům obcí z Mikroregionu Hranicko pomoc při přípravě projektů v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.Projektový tým sub-projektu BRIE rozeslal všem obcim Mikroregionu Hranicko informaci o nabídce pomoci při zpracování projektových záměrů pro projekty využívání obnovitelných zdrojů energie jak v oblasti zdrojové, tak spotřební, projekty realizace energeticky úsporných opat... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU