Aktuality

 

Malí podnikatelé a zemědělci na venkově mohou žádat o dotace

31.1.2008 Příjem žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pro opatření 3. kola bude zahájen 26. února 2008. Žadatelé mohou předkládat projekty na modernizaci zemědělských podniků, zahájení činnosti mladých zemědělců, dále na diverzifikaci činností nezemědělské povahy nebo podporu zakládání podniků a jejich rozvoje. Dostane se tak... Celý text >
 

Databáze námětů přesunuta pod křídla agentury

24.1.2008 Od ledna 2008 byla pod Hranickou rozvojovou agenturu převedena správa databáze projektových námětů, která pomáhá v úsilí o maximální přísun dotací na Hranicko. Databáze v současnosti obsahuje 240 projektových záměrů obcí, podnikatelů, zemědělců, spolků a zájmových organizací v celkové v&yac... Celý text >
 

12 obcí na Hranicku má svůj Plán rozvoje

8.1.2008 Jedním ze závěrečných výstupů projektu INNOREF bylo před vánocemi i definitivní schválení Plánů rozvoje obcí, jež byly hrazeny z velké části z rozpočtu projektu. Šanci k vytvoření strategického dokumentu stanovujícícho budoucí směry rozvoje využilo na Hranicku celkem 12 obcí: Špičky, město Pot&sca... Celý text >
 

Soutěž Měníme Hranicko vyhodnocena

8.1.2008 Během loňské přípravy Strategického plánu LEADER vyhlásilo Rozvojové partnerství Regionu Hranicko na podzim soutěž pro mládež od 15 do 26 let pod názvem "Měníme Hranicko". Podstatou bylo vytvoření mládežnických týmů, které připravily a zpracovaly jeden nebo více nápadů, kterými by chtěli zlepšit své... Celý text >
 

Mlynářská cyklotrasa se představí na brněnské výstavě REGIONTOUR

8.1.2008 Také letos se Město Hranice ve spolupráci s ostatními obcemi zúčastní  přehlídky průmyslu cestovního ruchu se zaměřením na regiony pod názvem Regiontour 2008. Od 10. do 13. ledna 2008 bude na svém stánku na brněnském výstavišti propagovat Hranicko jako lákavou turistickou destinaci. V pátek 11. ledna se pak region představ&i... Celý text >
 

Dotace pro Hranicko bude shánět místní rozvojová agentura

17.12.2007 Kvalitnější projekty a více peněz pro rozvoj Hranicka přinese nedávné založení Hranické rozvojové agentury, která bude pomáhat obcím, podnikatelům, neziskovým organizacím a zemědělcům získávat finanční prostředky Evropské Unie. Ta uvolnila pro Českou republiku částku až 750 miliard korun, která bude rozdělová... Celý text >
 

Sbíráme připomínky ke Strategickému plánu LEADER

10.12.2007 Na posledním veřejném projednání Strategického plánu LEADER se v hudebním sále ZUŠ sešlo na 40 zájemců o konečné nastavení tohoto dotačního programu, který může Hranicku přinést v příštích 6 letech až 80 mil. Kč. Tvůrci Strategického plánu seznámili přítomné s oblastmi, kam budou d... Celý text >
 

Termín sběru projektových námětů pro program LEADER prodloužen do konce srpna

4.7.2007 Rozvojové partnerství Regionu Hranicko se v současnosti připravuje na získání jednoho z dotačních programů Evropské Unie s názvem LEADER. Ten slouží k podpoře rozvoje venkovských regionů a zapojit se do něj mohou v celé ČR obdobná sdružení (tzv. místní akční skupiny). Pokud dotaci získáme, budeme po dobu šesti let zastávat roli zprostředkovatele dotací z tohoto programu. Předběžné kalkulace naznačují, že by se mohlo jednat o částku 50 – 60 mil. ... Celý text >
 

Rozvojové partnerství získalo na cestě za penězmi z LEADERu spojence

3.7.2007 Český západ, Frýdlantsko a Kyjovské Slovácko jsou místní akční skupiny, které vstoupily do spolupráce s Rozvojovým partnerství Regionu Hranicko. Své odhodlání stvrdily v červnu podpisem pod smlouvu o vzájemné spolupráci, ve které se shodli na spolupráci např. v oblasti rozvoje cestovního ruchu, podpory odbytu místních produktů nebo podpora kulturní výměny a obnovy místních tradic. Již nyní se připravují návštěvy jednotlivých partnerů, které by no... Celý text >
 

Obce na Hranicku si naplánují svoji budoucnost

30.6.2007 12 obcí z Hranicka projevilo zájem o zpracování plánu rozvoje obce, který načrtne noty, podle kterých se budou obce rozvíjet v následujících 6 - 8 letech. Zpracování plánů nejenže odhalí a seřadí problémy obcí podle významnosti, ale také navrhne také jak je řešit a financovat. Plány, jejichž cena se bude  pohybovat od 50 do 90 tisíc Kč podle velikosti obce, nezůstanou pouze u odborných posudků a návrhů, ale své názory do nich budou moci pr... Celý text >
 

Certifikace proběhla

28.6.2007 Vůbec poprvé zasedla v úterý 26. června v sídle Mikroregionu Hranicko Certifikační komise PROAGRI, která měla za úkol schválit přidělení meziregionální známky kvality místním produktům, poskytovatelům služeb nebo pořadatelům akcí místního významu podporující region, jeho identitu a výrobce a producenty místních produktů vůbec. K tomuto termínu se sešlo celkem šest žádostí, a tedy Pekařství Fojtík, s.r.o. s celým svým sortimentem, Arnoštova (Ry... Celý text >
 

Národní konference představila práci mikroregionu

25.6.2007 Národní konference projektu INNOREF se  odehrála ve čtvrtek 21. červen a v pátek 22.6. v hranické sokolovně a představila hlavní aktivity a výstupy projektu, jehož hlavním posláním je dovést region k většímu využívání místních zdrojů. Projekt byl zahájen počátkem roku 2005 ve spolupráci se zahraničními partnery s Itálie a Řecka. Přes 70 účastníků konference se seznámilo jak mikroregion přistupuje k různým významným oblastem rozvoje... Celý text >
 

Obec Rouské vesnicí roku Olomouckého kraje

25.6.2007 Obec Rouské se stala vesnicí roku 2007 Olomouckého kraje. Zvítězila v konkurenci 29 uchazečů. Komise jmenovaná Olomouckým krajem tak rozhodla v minulém týdnu. Obec, ve které žije na 250 obyvatel, se tak může těšit na zvláštní dotaci ve výši 500 tisíc Kč a bude reprezentovat venkov Olomouckého kraje v celorepublikovém kole. Jak paní starostce Stržínkové, tak všem kteří se o úspěch zasloužili gratulujeme!
 

Workshop pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu mikroregionu Hranicko

18.6.2007 Projekt STS – Udržitelný rozvoj služeb cestovního ruchu mikroregionu Hranicko, se po dva roky zabýval jednou z prioritních oblastí mikroregionu – podporou rozvoje cestovního ruchu. V rámci projektu byla realizována řada důležitých aktivit, jejichž výstupy budou nyní sloužit pro koncepční postup k podpoře jednotlivých poskytovatelů služeb, a pro spolupráci obcí mikroregionu v této oblasti v letech 2007 – 2013. Připravená strategi... Celý text >
 

Zaškolovací kurzy ZÁMEČNÍK A MECHANIK CNC STROJŮ

14.6.2007 V Hranickém regionu je nedostatek kvalifikovaných pracovníků v technických oborech. Úřad práce dlouhodobě nabízí volná místa v oboru zámečník či obsluha CNC strojů.Bohužel chybí kvalifikovaní pracovníci ve strojírenských profesích. Tento problém se rozhodla řešit hranická průmyslová škola. Pro všechny, kteří mají zájem, škola otevírá od 3. září 2007 půlroční kurz v oboru zámečník. Kurz je určen pro všechny věkové kategorie, pro muže i ... Celý text >
 

Projekt EWARU přivede vodu na Potštátsko

6.6.2007 Subprojekt EWARU financovaný Mikroregionem Hranicko z rozpočtu projektu INNOREF je zaměřen na řešení problematické situace oblasti Potštátska se zásobováním pitnou vodou a to napojením na vodovodní systém města Hranic.Dotace z EU tak pomáhají s přípravou rozsáhlé dokumentace a zajištěním dalších analýz. Příprava stavby už pokročila do fáze právě probíhajícího územního řízení, po vydání stavebního povolení čeká zapojené obce náročné hledání vhodný... Celý text >
 

Výzkum pro ministerstvo zhodnotí práci Rozvojového partnerství Regionu Hranicko

30.5.2007 V těchto dnech bych zahájen výzkumný projekt pod názvem „Klíčové faktory úspěchu místních akčních skupin jako nástroje pro obnovu a rozvoj venkova“. Pod taktovkou plzeňského Centra pro komunitní práci budou srovnávány dopady činnosti vybraných místních akčních skupin na regiony, ve kterých působí. Bylo vybráno 6 MAS z Čech a Moravy, u kterých se bude hodnotit jakým způsobem zjišťují hlavní problémy ve svém území, jak přistupují k jejich řešení a... Celý text >
 

Žáci sedmých tříd si v literární soutěži zahrají na starosty

25.5.2007 Zajímavou možnost nejen vyhrát hodnotné ceny, ale svými náměty opravdu reálně přispět ke zvelebování našeho okolí, mají v posledním školním měsíci všichni žáci sedmých tříd základních škol na Hranicku. Místní organizace Rozvojové partnerství regionu Hranicko totiž v rámci příprav lokálního dotačního titulu LEADER přemýšlela, jak do vytvoření rozvojové strategie, s níž se bude o dotaci ucházet, zapojit i děti a mládež. Právě sedmáci byli pro letoš... Celý text >
 

Na třetí mlynářský výlet přijedou cyklisté z celého kraje

25.5.2007 Další z řady ozvláštnění čeká na účastníky třetího cyklovýletu po místní cyklotrase "Po stopách využívání vodní a větrné energie", který se uskuteční v sobotu 9. června. Akce je totiž zařazena do krajské série poznávacích výletů "Kolmo za poznáním Olomouckého kraje", která po celou sezónu navštěvuje a představuje jednotlivé regiony a jejich nabídku v oblasti cykloturistiky. Těšit se tak můžeme na početný zástup "přespolních" cyklistů. Tradiční ... Celý text >
 

Hranický mini jarmark

21.5.2007 Červen 2007 se v celém našem regionu ponese v duchu ukončení osmi sub-projektů a celého INNOREFU. Některé projekty pořádají finální konference ve smyslu seminářů a přednášek, PROAGRITOUR společně s STS se rozhodli pro praktickou ukázku. V sobotu 2. června dopoledne se na hranickém náměstí uskuteční „JARMARK“ místních produktů a služeb a cestovního ruchu nejen regionu. Můžete se těšit na dobroty k pití i snědku doprovázené místní hudbo... Celý text >
 

Mikroregion Hranicko pořádá národní konferenci projektu INNOREF

17.5.2007 Ve dnech 21. - 22. června 2007 proběhne v Hranicích konference na téma "Využití evropských zdrojů v rozvoji venkovského regionu". První den bude věnován představení mezinárodního projektu INNOREF, který Mikroregion Hranicko realizuje již od konce roku 2004 a možnostech čerpání prostředků v programovacím období 2007 - 2013. Druhý den se účastníci konference seznámí s Mikroregionem Hranicko v rámci exkurze po úspěšných projektech. Pozvánku ... Celý text >
 

Dotace přímo v regionu by mohly získat projekty na modernizace sportovních areálů, zemědělské podnikání či cestovní ruch

16.5.2007 Druhá schůzka zájemců o místní dotační program LEADER byla svolána 2. května do Slavíče a umožnila jim mluvit do toho jak budou využity finanční prostředky na dotace pro region o jejich získání usiluje sdružení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Dotační program poběží „podle not“ sepsaných v tzv. Strategickém plánu LEADER na míru ušitém pro Hranicko. Návrh už nyní obsahuje témata jako budování turistických tras, modernizace sportovních areálů... Celý text >
 

Mezinárodní týmy zhodnotí realizaci sub-projektů v řeckém Patras

10.5.2007 Na společném setkání mezinárodních týmů sub-projektů financovaných z rozpočtu projektu INNOREF bude vyhodnocena realizace a možnosti další spolupráce partnerů na rozvoji výsledků jejich dvouletého snažení. Tým každého sub-projektu složený z partnerů z Řecka (Západní Řecko), Itálie (Umbria, Friuli Venezia Giulia) a České republiky (Hranicko) si na počátku vybral téma pro spolupráci a následně ve výběrovém řízení připraveném všemi 4 regiony získala... Celý text >
 

Víte jak budou vypadat sociální služby na Hranicku?

3.5.2007 Do 14. května je možné připomínkovat Střednědobý plán sociální služeb, který stanovuje rozsah a způsob zajištění sociálních služeb ve správním obvodu Města Hranic. Připomínky zasílejte na e-mailovou adresu . Návrh plánu nejdete
 

Seminář o problematice energetického řízení v Hranicích

3.5.2007 Příležitost dozvědět se více o systému energetického managementu jako součásti moderního řízení firem, organizací, areálů či budov budou mít všichni návštěvníci pracovního seminář s názvem Energetický management pro každého. Vědomé řízení a ovládání energetického hospodářství ve firmě, budově či organizaci efektivně přispívá ke snižování spotřeby energie a zvyšování efektivity jejího využívání. Tím také k úsporám finančních nákladů. I přesto, ... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU