Aktuality

 

Geografický informační systém zlepší rozhodování obcí

23.2.2007 Město Hranice nabídne obcím svého obvodu rozšíření svého geografického informačního systému (dále jen GIS). Geografický informační systém je softwarový nástroj pracující s informacemi o území obce. Digitalizovaná prostorová data jsou součástí počítačového programu, ze kterého jeho uživatel získává, podle zadaných kritérií, požadované informace o prostorových souvislostech daného území obce.  Jeho součástí může být například katastrální map... Celý text >
 

Konec teorie, začněme certifikovat!

23.2.2007 Již na počátku května 2007 začne Vysoká škola logistiky přidělovat certifikáty produktům z Hranicka. Pomůže jim tak hlavně s odbytem pomocí  marketingu a propagace. Další harmonogram byl dohodnut na semináři místních producentů, který se odehrál v Hranicích 21. února. Finální verzi kritérií k udělování certifikátů a loga, ve kterém by se měl objevit název „Hranicko“, bude schvalovat Certifikační komise na jaře ... Celý text >
 

Veřejné projednání Strategie rozvoje cestovního ruchu

22.2.2007 V úterý, 27 února se od 8 hodin v Kongresovém sále Hotelu Centrum Hranice uskuteční veřejné projednání dokumentů, které se zpracovávají pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu mikroregionu Hranicka. Veřejnosti zde budou prezentovány Strategie rozvoje cestovního ruchu a Marketingová koncepce cestovního ruchu, které jsou připravovány v rámci projektu STS financovaného ze zdrojů EU. Schůzka bude důležitá především pro poskytovatele služeb v&... Celý text >
 

Základy dotačního programu budou položeny v Radíkově

19.2.2007 V Radíkově budou položeny základy místního dotačního programu, který bude finančně podporovat záměry podnikatelů, spolků, obcí v letech 2007 - 2013. Rozvojové partnerství, které dotační program připravuje, na něj může získat finanční prostředky z evropského programu Leader. V případě, že by rozvojové partnerství uspělo, mohlo by na konci roku 2007 získat až 50 mil. Kč, které by v následujících 6 letech mohlo použít na podporu prospěšných projektů... Celý text >
 

Nezaměstnaní se naučili hledat informace na internetu

19.2.2007 Minulý týden začal soubor vzdělávacích aktivit, kterých se účastní účastníci projektu Pracovní týmy. Vzdělávací aktivity jsou založeny na motivačních a poradenských kurzech. V první lekci byli účastníci seznámeni se základy práce na počítači. Někteří měli poprvé možnost usadit... Celý text >
 

V roce 2006 podpořilo Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 8 projektů

15.2.2007 V loňském roce bylo z programu LEADER ČR 2006 podpořeno na Hranicku 8 projektů v oblasti cestovního ruchu a místních zemědělských produktů. Stručný popis jednotlivých projektů společně s fotografiemi a rozhovorem s úspěšnými žadateli naleznete pod odkazem
 

Na pracovní schůzce bude možno připomínkovat Strategii rozvoje cestovního ruchu na Hranicku

13.2.2007 Ve čtvrtek 15. února se od 13 hodin v Kongresovém sále Hotelu Centrum uskuteční pracovní schůzka k připomínkování návrhů rozvoje cestovního ruchu na Hranicku. Schůzka je organizována v rámci sub-projektu STS. Výstupy z jednání budou zapracovány do návrhů Strategie rozvoje cestovního ruchu a do Marketingové koncepce ... Celý text >
 

Rozvojové partnerství zahájilo přípravu místního dotačního programu

6.2.2007 Stanovením tří klíčových témat pro rozvoj Hranicka zahájilo Rozvojové partnerství regionu Hranicko přípravu našeho regionu pro místní dotační program Leader. Jedná se o obnovitelné zdroje energie, rozvoj cestovního ruchu a revitalizace obcí.Předmětem přípravy je nastavení místního dotačního programu, který bude finančně podporovat projekty, které jsou v souladu s potřebami a potenciálem Hranicka. Místní dotační program by organizovalo Rozvojové p... Celý text >
 

Vzdělávací program byl zahájen tématem PŘÍPRAVA PROJEKTŮ

30.1.2007 Na 24 účastníků z řad obcí, podnikatelů, neziskových organizací bylo proškoleno v přípravě projektů během školení „Příprava projektů",  které proběhlo 26. a 27. ledna v Penzionu Na Návsi v Ústí. Účastníci se seznámili se základy projektového cyklu a pak se věnovali v pracovn&... Celý text >
 

Projekt pracovní týmy poskytl nezaměstnaným sadu rekvalifikací a individuální konzultace

30.1.2007 Od ledna 2007 se naplno rozběhl projekt Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů, zkráceně jen Pracovní týmy. Tento projekt byl vytvořen Mikroregionem Hranicko a měl by přispět k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem Evropské unie. Dalš... Celý text >
 

Kurz přípravy projektů odstartuje vzdělávací program regionu

23.1.2007 Příprava projektů to téma na dvoudenní seminář organizovaný Mikroregionem Hranicko společně s Rozvojovým partnerstvím regionu Hranicko. Předmětem studia bude jak si stanovit téma a cíl projektu a jak je zpracovat do podoby žádosti o financování. Školení se uskuteční v pátek 26. a v sobotu 27. ledna v Ústí a je vůbec p... Celý text >
 

Telefonní linka MR Hranicko 581 626 202 je opět v provozu!!!

22.1.2007 Telefonní linka MR Hranicko 581 626 202 je již opět v provozu!!! Omlouváme se Vám za komplikace a těšíme se na Vaše telefonáty. Sekretariát MR Hranicko
 

Výstava putujících fotek byla zahájena na staré radnici

22.1.2007 Týden v životě Hranicka, tak zní název výstavy, která byla zahájena ve čtvrtek 18. ledna v 17 hodin v galerii na Staré radnici. Expozice složená z fotografií pořízených na přelomu května a června 7 talentovanými fotografy v průběhu podzimu navštívila většinu členských obcí Mikroregionu Hranicko. „Fo... Celý text >
 

Domácí výrobky Made in Hranicko

19.1.2007 Po Hranické schůzce o certifikování místních produktů, která proběhla v Hranicích 17. ledna 2007 v rámci sub-projektu PROAGRITOUR, mají zájemci o toto téma jistě již konkrétnější představu, na co certifikace vůbec je, jak probíhá, podle jakých pravidel, jaké výrobky či produkty lze certifikovat a podobně. Již n... Celý text >
 

Telefonní linka MR Hranicko 581 626 202 je dočasně mimo provoz !!!

16.1.2007 Telefonní linka bude mimo provoz v týdnu od 15. - 19. ledna 2007. Telefonovat nám můžete na mobilní telefony: 731 577 450 - Balek Jan, 731 577 447 - Hrušková Miloslava, 739 430 576 - Tomášová Marcela.Děkujeme za pochopení.
 

Půlroční pouť fotografické výstavy končí v Hranicích

10.1.2007 Fotografický dokumentární projekt českých dokumentaristů pod vedením Jindřicha Štreita a Tomáše Pospěcha se pod názvem Týden v životě Hranicka byl iniciován Mikroregionem Hranicko v minulém roce. Autoři z celé České republiky fotografovali v uplynulém roce většinu z 23 vesnic regionu a vytvořili tak jedinečnou výpověď o... Celý text >
 

EUROTEAM rozbíhá konzultace evropských projektů

8.1.2007 Do konce února příštího roku bude EUROTEAM Regionu Hranicko poskytovat první konzultace budoucím žadatelům o financování ze strukturálních fondů Evropské unie v období 2007 - 2013. Konzultace poskytnou první informace o možnosti získání peněz na financování záměrů žadatelů a také o tom jak postupovat při... Celý text >
 

Proběhne kurz Jak připravit projekt

5.1.2007 Mikroregion Hranicko ve spolupráci s Rozvojovým partnerstvím regionu Hranicko připravilo kurz, ve kterém se jeho účastníci mohou naučit jak připravit žádost získání finančních prostředků. Kurz proběhne ve dnech 26. a 27. ledna v Penzionu „U Nás" v Ústí. Je především určen obcím a členským organiza... Celý text >
 

PF 2007

22.12.2006 Mikroregion Hranicko Vám přeje příjemné svátky a štastný nový rok.
 

Hranicko se připravuje na dotační program Leader

22.12.2006 Sdružení obcí, spolků a podnikatelů „Rozvojové partnerství regionu Hranicko" začalo s přípravou na využití dotačního programu Leader na léta 2007 - 2013. Příprava poběží do poloviny roku 2007 a výsledkem bude Záměr rozvoje regionu Hranicko, který popíše do jakých oblastí je třeba na Hranicku investovat. V případě, že Ministerstvo zemědělství přizná Záměru financování bude Rozvojové partnerství moci rozdělovat finanční prostředky na projekty ... Celý text >
 

Druhá schůzka koňáků dokončila návrh vedení hipostezky

22.12.2006 Ve středu 13. prosince 2006 proběhla v rámci projektu STS v pořadí druhá schůzka majitelů koňských farem a soukromých majitelů koní. Hlavním cílem schůzek je vytvoření návrhu vedení tras hipostezek na území mikroregionu Hranicko. Schůzky se zúčastnilo 11 aktivních „koňáků". Jako host se zúčastnila paní... Celý text >
 

Konference navrhla aktivity pro další sezónu mlynářské cyklotrasy

20.12.2006 Dne 14. prosince 2006  uspořádal Sekretariát Mikroregionu Hranicko výroční konferenci zabývající se zhodnocením a výhledy fungování regionální cyklotrasy „Po stopách využití vodní a větrné energie". V Hustopečích nad Bečvou se setkali starostové, majitelé mlýnů i přizvaní od... Celý text >
 

Týden v životě Hranicka doputoval do Olomouce

15.12.2006 Unikátní série fotografií, která vznikla ve spolupráci se zkušenými lektory Jindřichem Štreitem a Tomášem Pospěchem  v Mikroregionu Hranicko, na přelomu května a června 2006, bude vystavena od 15. prosince do 14. ledna na Krajském úřadu Olomouckého kraje. Expozice vznikla díky v na Hranicku pořádanému týdenn&iacu... Celý text >
 

Sekretariát mikroregionu od začátku roku v Hranicích

13.12.2006 Po dvou letech v Hustopečích nad Bečvou, sídle ex-předsedy mikroregionu (starosty obce), se od nového roku Sekretariát MR Hranicko přesouvá do Hranic. Sekretariát bude mít kancelář na Tř. 1. Máje 328 (bývalá SIGMA). Sekretariát vznikl na počátku roku 2005 jako výkonné zázemí pro realizaci projektu INNOREF. Postupně se prvotn... Celý text >
 

Obec Špičky je novým členem mikroregionu

13.12.2006 Na Valné hromadě 12. prosince byla přijata Obec Špičky do řad členů Mikroregionu Hranicko. Bude se moci díky tomu zapojovat do všech projektů jím realizovaných. Již v  roce 2006 byla obec zapojena do budování cyklotrasy po vodních a větrných mlýnech na základě partnerské smlouvy. Vztahy mezi mikroregionem a obcí se nyní výrazně zje... Celý text >
© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU