Aktuality

 

Semináře prohloubí znalosti o cestovním ruchu, budování veřejných prostranství a hřišť i přípravě dotací

30.5.2008 V těchto dnech se na Hranicku rozbíhá série seminářů pod názvem Vzdělávání pro rozvoj regionu, která v průběhu letošního roku na devíti akcích nabídne informace dotýkající se úspěšné přípravy a realizace projektů. V měsíci červnu se mohou zájemci zúčastnit první várky vzdělávání. Půjde o semináře na téma Rozvoj cestovního ruchu 18. června v Hranicích, následně 24. června bude ve Všechovicích otevřeno téma Budování veřejných prostranství a hřišť ... Celý text >
 

Žadatelé na Hranicku opět uspěli při získávání dotací

27.5.2008 K nedávno zveřejněnému seznamu úspěšných žádostí z Hranicka v Programu rozvoje venkova ČR a Programu obnovy venkova Olomouckého kraje přibyly další úspěšné žádosti tentokrát z programu Podpora obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR. I zde uspělo hned 9 projektů z Hranicka. Celkový seznam podpořených žádostí ze všech tří dotačních programů naleznete v přiložené tabulce. V součtu tak na Hranicko poputuje celkem 31 a půl miliónů Kč dotací,... Celý text >
 

Zemědělci i výrobci potravin mohou získat dotace na své produkty

26.5.2008 Zemědělci i producenti potravin mohou v období od 10. do 30. června 2008 předkládat Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu (SZIF) žádosti o dotace doopatření Programu rozvoje venkova ČR  I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Dotace, která může činit až 50 % nákladů projektu, mohou být využity nejen na zvyšování výkonnosti zpracovatelských podniků a podporu marketingu, ale i na zlepšování kvality výrobků a podporu ap... Celý text >
 

Partutovice získaly v soutěži Vesnice roku oranžovou stuhu

22.5.2008 Obec Partutovice získala v letošním ročníku soutěže Vesnice roku 2008 v Olomouckém kraji ocenění, Oranžovou stuhu "Za spolupráci obce a zemědělského subjektu". Tím obec Partutovice postupuje do celostátního kola soutěže o titul "Vzorová zemědělská obec ČR". Gratulujeme!!!
 

Mlynáři v sobotu vyráží na druhý celodenní cyklovýlet

19.5.2008 Hned tři moravské kraje navštíví cyklisté během v pořadí druhého celodenního výletu, který proběhne v sobotu 24. května. Tentokrát zájemci objedou okruh č.2 regionální cyklotrasy „Po stopách využívání vodní a větrné energie“. Po tradičním srazu v 9.00 hod. na Šromotově náměstí v Hranicích vyrazí výletníci ke Kostelíčku a dále do Špiček. Po průjezdu Hranickými Loučkami je čeká návštěva Moravskoslezského kraje v podobě průjezdu Heřmanicemi, Dubem... Celý text >
 

Agentura zveřejnila Grantový kalendář aktuálních a připravovaných dotačních výzev

16.5.2008 Hranická rozvojová agentura, z.s. v těchto dnech zveřejnila stručný přehled aktuálních i chystaných veřejných výzev k podávání žádostí o dotace z evropských i domácích zdrojů. Kalendář nabízíme ke stažení či prohlédnutí ve formátu .pdf. V případě zájmu o bezplatnou konzultaci nás můžete kontaktovat na tel. 731 577 450 nebo emailu .
 

Projekty z Hranicka získají dotaci z programu LEADER, k dispozici jsou desítky milionů

13.5.2008 Velmi dobrou zprávu začíná na Hranicku rozhlašovat organizace Rozvojové partnerství regionu Hranicko, která se svým posláním a členským složením řadí mezi cca 160 podobných organizací v celé ČR nazývaných také „místní akční skupiny“. Toto sdružení obcí, podnikatelů, zemědělců, neziskovek a fyzických osob z Hranicka totiž uspělo se svým strategickým plánem „Měníme Hranicko“ v dotačním programu LEADER, který umožní široké škále žadatelů z Hranick... Celý text >
 

Hranicko je úspěšné při získávání dotací

5.5.2008 Hned dva nedávno zveřejněné seznamy potěšily obce a mikroregiony na Hranicku. Jedná se jednak o schválené žádosti v Programu rozvoje venkova České republiky, kde v aktuální výzvě oblasti Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech uspělo hned 9 obcí z regionu. Podpořeny byly rovněž 2 vzdělávací projekty Mikroregionů Záhoran a Hranicko. Další prostředky pak Hranicku přinese Program obnovy venkova Olomouckého kraje, kde podporu zís... Celý text >
 

Cyklisté vyrazí v sobotu na celodenní mlynářský cyklovýlet

22.4.2008 Po nedávném Zahájení sezóny na mlynářské cyklotrase, které nabídlo jen lehčí dvacetikilometrovou vyjížďku a především kulturní program v Hustopečích, čeká všechny cyklistické zájemce v sobotu 26. dubna první pořádný cca padesátikilometrový výjezd po okruhu č.1 regionální cyklotrasy „Po stopách využívání vodní a větrné energie“. Po tradičním srazu v 9.00 hod. na Šromotově náměstí v Hranicích vyrazí výletníci do krásné a kopcovité krajiny Oderských... Celý text >
 

Rozvojové partnerství schválilo Výroční zprávu za rok 2007

21.4.2008 Dne 17. dubna se v Zemědělském družstvu v Partutovicích konala Valná hromada Rozvojového partnerství, hlavním úkolem bylo seznámení se a schválení Výroční zprávy sdružení za rok 2007. Dále byli přítomní členové seznámeni se zprávou kontrolní komise o hospodaření sdružení as možnostmi realizace projektů spolupráce na národní i mezinárodní úrovni. Tentokrát měla Valná hromada dvě části, a to oficiální a neoficiální. Neoficiální část byla věnována p... Celý text >
 

Cyklisté úspěšně zahájili mlynářskou sezónu

7.4.2008 V sobotu 5. dubna proběhla na místní mlynářské cyklotrase první akce sezóny, která kromě cyklovýletu nabídla i kulturní program na hustopečském zámku. Reportáž z akce přináší Hrancký týden, přečíst si ji můžete Během několika dní zveřejníme kompletní fotogalerii z celé akce. První celodenní cyklovýlet proběhne v sobotu 26. dubna, čeká nás Potštát a partutovický větrný mlýn.
 

Mikroregion získal dotaci na „Vzdělávací program pro rozvoj regionu“

28.3.2008 Mikroregion Hranicko bude pokračovat ve vzdělávacích aktivitách, které probíhaly v loňském roce.Uspěl se žádostí do Programu rozvoje venkova s projektem „Vzdělávání pro rozvoj regionu“, proto v průběhu roku 2008 proběhnou vzdělávací semináře, které budou určeny pro začínající a rozvíjející se podnikatele, zástupce NNO a spolků, pro zastupitele obcí a další aktivní občany. První semináře proběhnou již v červnu 2008, další v září a říjnu. Součá... Celý text >
 

Mlynářská cyklotrasa zahájí sezónu výletem a akcí na hustopečském zámku

26.3.2008 Již do třetího ročníku své existence vstupuje regionální cyklotrasa „Po stopách využívání vodní a větrné energie“ propojující místa zachovalých i už neexistujících vodních a větrných mlýnů na Hranicku. I letos proběhne několik akcí, které umožní zájemcům nejen strávit příjemné chvíle v sedle bicyklu, ale také navštívit řadu mlýnů a jiných památek, zasoutěžit si či se zúčastnit zajímavých kulturních akcí. Úvodním podnikem bude tradiční Zahájení ... Celý text >
 

Změna čísla popisného

20.3.2008 Přestože kancelář sekretariátu Mikroregionu Hranicko zůstává na stejném místě, mění se číslo popisné z důvodu rozdělení průmyslového areálu. Na jednotlivé objekty byly přiděleny samostatná čísla pospisná. Původní adresa byla: Tř. 1. máje 328. Nová adresa je: Mikroregion Hranicko, Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice.
 

Rozvojové partnerství má nové sídlo

20.3.2008 Valná hromada Rozvojového partnerství se dne 6.2.2008 shodla na potřebě změny sídla organizace a od měsíce března je tato skutečnost zaevidována na Ministerstvu vnitra. Nové sídlo je na adrese Tř. 1. máje 2063 v Hranicích, kde sídlí taktéž sekretariát Mikroregionu Hranicko. Současně došlo ke změně čísla popisného a to z původního 328 na nové č.p. 2063.
 

Podnikatelé mohou rozvíjet své podnikání z evropských dotací

19.3.2008 Že je rozvoj podnikání solí ekonomického rozvoje obcí a regionů si uvědomila česká vláda při vyjednávání bruselských dotací, díky čemuž zapracovala podporu podnikání do tzv. operačních programů, přes které lze o dotace požádat. Malým a středním podnikatelům se tak otevřely široké možnosti financování jejich podnikatelských záměrů hned v několika Programech. Stačí mít dobrý nápad, potřebnou dokumentaci jako je například stavební projekt, doklady o... Celý text >
 

Základní školy chtějí spolupracovat

17.3.2008 Základní školy Mikroregionu Hranicko se 12.3.2008 sešly na společné schůzce, jejímž cílem bylo zjistit zájem na společném projektu základních škol Mikroregionu Hranicko. Dotační titul vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj a je orientován na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, kde lze zahrnout i školy a předškolní zařízení. Celý dotační titul je založen na zapojení dětí a mládeže do komunitního života. Budou podporovány a... Celý text >
 

MASky rokovaly na konferenci v Humpolci

17.3.2008 Dne 13. března proběhla II. Celostátní konference Národní sítě místních akčních skupin (NS MAS) v Humpolci. Národní síť MAS byla založena v roce 2007 za účelem zlepšení kvality života na venkově, pomoci členským i nečlenským místním akčním skupinám, jejich propagaci a zastoupení ve venkovském hnutí v Evropské sociaci LEADER pro rozvoj venkova – ELARD a jiných. Rozvojové partnerství Regionu Hranicko je členem Národní sítě. Hlavním důvodem konferen... Celý text >
 

Hranicko má svého zástupce v krajském sdružení cestovního ruchu

12.3.2008 Zájmy Hranicka ve Sdružení cestovního ruchu Střední Morava bude hájit Hranická rozvojová agentura. Již na podzim roku 2007 o tom rozhodl Mikroregion Hranicko a posledním krokem k plnohodnotnému členství se stal úterní souhlas správní rady krajského sdružení, která členství potvrdila. Nejbližšími cíli hranického regionu je vybudovat stabilní management rozvoje cestovního ruchu a začlenit jej do krajských struktur cestovního ruchu. Nabídka zajímavo... Celý text >
 

Město Hranice a mikroregion budou spolupracovat na projektu Destinačního managementu cestovního ruchu

3.3.2008 Společný projekt na rozvoj destinačního managementu připravují partnerské regiony Hranicko a polská Dolina Malej Panwi. Přípravy finišují právě v těchto týdnech. Partnerský vstup do projektu odsouhlasilo na svém zasedání 21.2.2008 Zastupitelstvo města Hranice. Město v rámci projektu plánuje např. spuštění průvodcovské služby v letních měsících či vydání aktualizované mapy cyklotras okolí města Hranice.Také Mikroregion Hranicko na své Valné hromad... Celý text >
 

Starostové odsouhlasili plán aktivit na mlynářské cyklotrase

15.2.2008 Na společné výroční schůzce starostek a starostů obcí ležících na cyklotrase "Po stopách využívání vodní a větrné energie" našli účastníci shodu ohledně nadcházející sezóny 2008, rozsahu plánovaných aktivit i jejich financování. Cyklisté se tak mohou těšit opět na 3 cyklistické výlety po jednotlivých okruzích, a také 2 související kulturní akce: Zahájení sezóny 2008, které proběhne v Hustopečích nad Bečvou dne 5. dubna jako součást míst... Celý text >
 

V Kolonowskiem proběhla další schůzka s polskými partnery

15.2.2008 Na v pořadí už druhou návštěvu partnerského regionu Dolna Mala Panew vyrazili v pátek 8. února zástupci Hranické rozvojové agentury a také Města Hranice. Předmětem schůzky byly intenzivní přípravy společného projektu s pracovním názvem "Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Panwi", který by měl býr realizován s finanční podporou Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česko - Polsko. Výsledkem schůzky by... Celý text >
 

Rozvojové partnerství má plán činnosti na rok 2008

12.2.2008 Dne 6. února proběhla Valná hromada Rozvojového partnerství, hlavním výstupem z jednání je schválený plán činnosti na rok 2008. Členové sdružení se budou  v letošním roce zabývat projekty spolupráce s partnerskými MAS, Frýdlantsko, Český Západ a Kyjovské Slovácko. Hlavními oblastmi spolupráce v těchto projektech bude kultura a přírodní dědictví, revitalizace obcí, cestovní ruch a brownfields. Další činností bude vzdělávání členů v problematice ps... Celý text >
 

Potštátští navrhují využití zámku

7.2.2008 Unikátní anketní šetření probíhá v těchto dnech ve Městě Potštát. Občané mohou vyjádřit své představy o využití potštátského zámku a přilehlých zámeckých zahrad prostřednictvím jednoduchého dotazníku. V objektu, který tvoří významnou část městské památkové zóny a v současnosti slouží zejména jako sídlo městského úřadu, jsou k dispozici 4 nevyužité místnosti o celkové výměře přes 150m2, které mohou být opraveny a využity pro nové služby občanům ... Celý text >
 

Seminář byl úspěšný

4.2.2008 Zástupci spolků, neziskových a příspěvkových organizací měli možnost se zúčastnit informačního semináře na téma Možnosti využití dotací, který pořádal Mikroregion Hranicko a Město Hranice ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou. Seminář se konal 30.1.2008 v zasedací místnosti Městského úřadu. Po &ua... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU