Aktuality

 

Přímo v regionu by se mohlo z evropských fondů rozdělovat až 50 milionů

16.4.2007 Tolik by mohl vynést úspěch v dotačním programu LEADER, do kterého Evropská unie vkládá peníze na programy rozvoje venkova, jejichž správa je delegována přímo na region Základním předpokladem pro získání finančních prostředků je existence místní akční skupiny a zpracování Strategického plánu LEADER pro region Hranicko, který vymezí na jaké projekty budou peníze použity.Roli místní akční skupiny od počátku roku 2006 plní Rozvojové partnerství Regi... Celý text >
 

Výběrové řízení na pozici finanční manažer

16.4.2007 vyhlašuje výběrové řízení na pozici Finanční manažer projektu INNOREF Požadavky: VŠ/VOŠ vzdělání Zkušenosti s finančním řízením projektů financovaných z EU dobrá znalost anglického jazyka znalost práce na počítači, zejména MS Excel analytické myšlení, organizační schopnosti, samostatnost, flexibilita ŘP B Pracovní náplň: řízení a koordinace projektu financovaného z programu INTERREG IIIC zpracovávání finan... Celý text >
 

Plán rozvoje sociálních služeb byl dokončen

16.4.2007 Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb města Hranic“ má již svůj hlavní výstup, a to Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Hranic 2007 – 2010. Ten bude představen na závěrečné konferenci ke komunitnímu plánování sociálních služeb, která se uskuteční v úterý 24. 4. 2007 od 15:30 hod. v Hotelu CENTRUM v Hranicích. Na programu dne jsou jak aktuální informace o projektu, tak i hudební a taneční vyst... Celý text >
 

Obce získají příspěvek na programy rozvoje

6.4.2007 Obce zapojené do mikroregionu mohou získat příspěvek na zpracování svého vlastního plánu rozvoje. Jeho výsledná podoba popíše analýzu problémů vesnic a návrh řešení pomocí vhodných aktivit a projektů. Podmínkou je zapojení obyvatel do procesu zpracování a přípravy plánu a zahrnutí doporučení projektu INNOREF pro oblasti revitalizace obcí, rozvoje cestovního ruchu, energetických úspor a produkce biomasy a ochrany životního prostředí. O rozdělení z... Celý text >
 

Vzdělávací program pokračuje

28.3.2007 Vzdělávací program, který organizuje Mikroregion Hranicko a Rozvojové partnerství, pokračoval dalším tématem, kterým bylo Partnerství a řízení projektů. Toto školení volně navazovala na předchozí téma - příprava projektu a projektový cyklus. Dvoudenní školení proběhlo ve dnech 23. a 24. března 2007 v hotelu Centrum v Hranicích. Bylo proškoleno 15 účastníků, kteří se seznámili nejen s tím, jak řídit projekty, ale také s problematikou budování part... Celý text >
 

V Předsednictvu krajského Spolku pro obnovu venkova zasednou 2 zástupci z Hranicka

26.3.2007 Zdeněk Lév, Starosta Obce Střítež nad Ludinou a Libor Vykopal, starosta Obce Ústí byli zvoleni členy předsednictva Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje. Valná hromada zasedala v Náměšti na Hané ve čtvrtek 22. března. Nově zvolené předsednictvo bude řídit organizaci ovlivňující politiku rozvoje venkova v kraji. Spolek sdružuje iniciativní skupinu občanů a organizací usilujících o rozvoji venkova a zlepšení kvality života... Celý text >
 

Nabízíte nebo poptáváte biomasou pro energetické účely v regionu Hranicka a blízkém okolí? Máte šanci!

26.3.2007 Základními atributy trhu jsou poptávka a nabídka. Sub-projekt BRIE v rámci aktivit k založení konsorcia RTEB – Regionální trh s energetickou biomasou zprovoznil pilotní internetové stránky s možností nabízet a poptávat nejen biomasu pro energetické využití, ale také související techniku jak na straně spotřeby biomasy, tak na straně její produkce a zpracování. Cílem této snahy je pomoci jednotlivým subjektům ve spolupráci a rozvoji trhu s ... Celý text >
 

Obce mohou zdarma využít energetické konzultace

22.3.2007 Sub-projekt BRIE nabízí starostkám a starostům obcí z Mikroregionu Hranicko pomoc při přípravě projektů v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.Projektový tým sub-projektu BRIE rozeslal všem obcim Mikroregionu Hranicko informaci o nabídce pomoci při zpracování projektových záměrů pro projekty využívání obnovitelných zdrojů energie jak v oblasti zdrojové, tak spotřební, projekty realizace energeticky úsporných opat... Celý text >
 

Mikroregion Hranicko poskytne finanční prostředky na propagaci

20.3.2007 Mikroregion Hranicko připravuje propagační kampaň k závěrečné fázi projektu INNOREF. Jednou z forem propagace bude i prezentace informačních panelů a distribuce letáků na kulturních a společenských akcích v regionu. Za poskytnutý prostor a pomoc při propagaci může mikroregion Hranicko z rozpočtu projektu INNOREF finančně přispět pořadatelům akcí, s nimiž se dohodne na spolupráci. Akce by se měla konat v období 15. dubna - 30. listopadu 2007. Na z... Celý text >
 

Důležité výstupy si projekty nechaly do své poslední etapy

20.3.2007 8 velkých pilotních projektů financovaných z  rozpočtu mikroregionu v červnu ukončí dvouletou realizaci, která pomůže k dlouhodobému rozvoji Mikroregionu Hranicko. Spolupráce s mikroregionem bude i po té nadále pokračovat na dalším uplatnění studií a analýz zpracovaných díky evropským dotacím. Shodli se na tom zástupci projektů financovaných z rozpočtu projektu INNOREF 15. března 2007 v Hranicích. Řada expertů, kteří se H... Celý text >
 

Školení pokračuje projektovým cyklem

12.3.2007 Mikroregion Hranicko pořádá ve dnech 23.3. a 24.3. 2007 seminář na téma Partnerství a projektový cyklus. Místo konání je Hotel Centrum Hranice, 23.3. 07 od 13.00 do 18.00, 24.3.07 od 9.00 do 17.00. Školení je určeno členským i nečlenským obcím Mikroregionu Hranicko, členům Rozvojového partnerství a dalším osobám, které mají zájem zúčastnit se. Přihlásit se můžete do 20.3.2007. Podrobný program, pozvánku a přihlášku naleznete , informace podá... Celý text >
 

Revitalizace obcí, obnovitelné zdroje i cestovní ruch dostaly zelenou

5.3.2007 Na veřejné schůzi Rozvojového partnerství 1. března v Radíkově byly potvrzeny priority pro tvorbu místního dotačního programu Leader, který by měl být rozběhnut ke konci roku 2007. Přitéct by do něj měly peníze na období 2007 - 2013 z evropského programu LEADER. Na 45 zástupců zastupitelstev, spolků a podnikatelů diskutovalo téměř 4 hodiny do jakých oblastí je třeba na Hranicku investovat finanční prostředky. Vznikl tak první návrh, který bude vy... Celý text >
 

Seminář o rozvoji hipoturistiky

27.2.2007 Úterý 13. března 2007 od 14,00 hodin proběhne v kongresovém sále Hotelu Centrum v Hranicích Seminář o rozvoji hipoturistiky na Hranicku. Seminář je určen pro majitele koňských farem, soukromé majitele koní, podnikatele v ubytovacích a stravovacích službách a širokou veřejnost. Jedním z hlavních hostů bude Ing. Milena Andrlová z organizace Turistika na koni z Jižních Čech. Dále vystoupí Ing. Josef Balaštík z České jezdecké federace, který spol... Celý text >
 

Geografický informační systém zlepší rozhodování obcí

23.2.2007 Město Hranice nabídne obcím svého obvodu rozšíření svého geografického informačního systému (dále jen GIS). Geografický informační systém je softwarový nástroj pracující s informacemi o území obce. Digitalizovaná prostorová data jsou součástí počítačového programu, ze kterého jeho uživatel získává, podle zadaných kritérií, požadované informace o prostorových souvislostech daného území obce.  Jeho součástí může být například katastrální map... Celý text >
 

Konec teorie, začněme certifikovat!

23.2.2007 Již na počátku května 2007 začne Vysoká škola logistiky přidělovat certifikáty produktům z Hranicka. Pomůže jim tak hlavně s odbytem pomocí  marketingu a propagace. Další harmonogram byl dohodnut na semináři místních producentů, který se odehrál v Hranicích 21. února. Finální verzi kritérií k udělování certifikátů a loga, ve kterém by se měl objevit název „Hranicko“, bude schvalovat Certifikační komise na jaře ... Celý text >
 

Veřejné projednání Strategie rozvoje cestovního ruchu

22.2.2007 V úterý, 27 února se od 8 hodin v Kongresovém sále Hotelu Centrum Hranice uskuteční veřejné projednání dokumentů, které se zpracovávají pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu mikroregionu Hranicka. Veřejnosti zde budou prezentovány Strategie rozvoje cestovního ruchu a Marketingová koncepce cestovního ruchu, které jsou připravovány v rámci projektu STS financovaného ze zdrojů EU. Schůzka bude důležitá především pro poskytovatele služeb v&... Celý text >
 

Základy dotačního programu budou položeny v Radíkově

19.2.2007 V Radíkově budou položeny základy místního dotačního programu, který bude finančně podporovat záměry podnikatelů, spolků, obcí v letech 2007 - 2013. Rozvojové partnerství, které dotační program připravuje, na něj může získat finanční prostředky z evropského programu Leader. V případě, že by rozvojové partnerství uspělo, mohlo by na konci roku 2007 získat až 50 mil. Kč, které by v následujících 6 letech mohlo použít na podporu prospěšných projektů... Celý text >
 

Nezaměstnaní se naučili hledat informace na internetu

19.2.2007 Minulý týden začal soubor vzdělávacích aktivit, kterých se účastní účastníci projektu Pracovní týmy. Vzdělávací aktivity jsou založeny na motivačních a poradenských kurzech. V první lekci byli účastníci seznámeni se základy práce na počítači. Někteří měli poprvé možnost usadit... Celý text >
 

V roce 2006 podpořilo Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 8 projektů

15.2.2007 V loňském roce bylo z programu LEADER ČR 2006 podpořeno na Hranicku 8 projektů v oblasti cestovního ruchu a místních zemědělských produktů. Stručný popis jednotlivých projektů společně s fotografiemi a rozhovorem s úspěšnými žadateli naleznete pod odkazem
 

Na pracovní schůzce bude možno připomínkovat Strategii rozvoje cestovního ruchu na Hranicku

13.2.2007 Ve čtvrtek 15. února se od 13 hodin v Kongresovém sále Hotelu Centrum uskuteční pracovní schůzka k připomínkování návrhů rozvoje cestovního ruchu na Hranicku. Schůzka je organizována v rámci sub-projektu STS. Výstupy z jednání budou zapracovány do návrhů Strategie rozvoje cestovního ruchu a do Marketingové koncepce ... Celý text >
 

Rozvojové partnerství zahájilo přípravu místního dotačního programu

6.2.2007 Stanovením tří klíčových témat pro rozvoj Hranicka zahájilo Rozvojové partnerství regionu Hranicko přípravu našeho regionu pro místní dotační program Leader. Jedná se o obnovitelné zdroje energie, rozvoj cestovního ruchu a revitalizace obcí.Předmětem přípravy je nastavení místního dotačního programu, který bude finančně podporovat projekty, které jsou v souladu s potřebami a potenciálem Hranicka. Místní dotační program by organizovalo Rozvojové p... Celý text >
 

Vzdělávací program byl zahájen tématem PŘÍPRAVA PROJEKTŮ

30.1.2007 Na 24 účastníků z řad obcí, podnikatelů, neziskových organizací bylo proškoleno v přípravě projektů během školení „Příprava projektů",  které proběhlo 26. a 27. ledna v Penzionu Na Návsi v Ústí. Účastníci se seznámili se základy projektového cyklu a pak se věnovali v pracovn&... Celý text >
 

Projekt pracovní týmy poskytl nezaměstnaným sadu rekvalifikací a individuální konzultace

30.1.2007 Od ledna 2007 se naplno rozběhl projekt Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů, zkráceně jen Pracovní týmy. Tento projekt byl vytvořen Mikroregionem Hranicko a měl by přispět k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem Evropské unie. Dalš... Celý text >
 

Kurz přípravy projektů odstartuje vzdělávací program regionu

23.1.2007 Příprava projektů to téma na dvoudenní seminář organizovaný Mikroregionem Hranicko společně s Rozvojovým partnerstvím regionu Hranicko. Předmětem studia bude jak si stanovit téma a cíl projektu a jak je zpracovat do podoby žádosti o financování. Školení se uskuteční v pátek 26. a v sobotu 27. ledna v Ústí a je vůbec p... Celý text >
 

Telefonní linka MR Hranicko 581 626 202 je opět v provozu!!!

22.1.2007 Telefonní linka MR Hranicko 581 626 202 je již opět v provozu!!! Omlouváme se Vám za komplikace a těšíme se na Vaše telefonáty. Sekretariát MR Hranicko
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU