Aktuality

 

Změna čísla popisného

20.3.2008 Přestože kancelář sekretariátu Mikroregionu Hranicko zůstává na stejném místě, mění se číslo popisné z důvodu rozdělení průmyslového areálu. Na jednotlivé objekty byly přiděleny samostatná čísla pospisná. Původní adresa byla: Tř. 1. máje 328. Nová adresa je: Mikroregion Hranicko, Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice.
 

Rozvojové partnerství má nové sídlo

20.3.2008 Valná hromada Rozvojového partnerství se dne 6.2.2008 shodla na potřebě změny sídla organizace a od měsíce března je tato skutečnost zaevidována na Ministerstvu vnitra. Nové sídlo je na adrese Tř. 1. máje 2063 v Hranicích, kde sídlí taktéž sekretariát Mikroregionu Hranicko. Současně došlo ke změně čísla popisného a to z původního 328 na nové č.p. 2063.
 

Podnikatelé mohou rozvíjet své podnikání z evropských dotací

19.3.2008 Že je rozvoj podnikání solí ekonomického rozvoje obcí a regionů si uvědomila česká vláda při vyjednávání bruselských dotací, díky čemuž zapracovala podporu podnikání do tzv. operačních programů, přes které lze o dotace požádat. Malým a středním podnikatelům se tak otevřely široké možnosti financování jejich podnikatelských záměrů hned v několika Programech. Stačí mít dobrý nápad, potřebnou dokumentaci jako je například stavební projekt, doklady o... Celý text >
 

Základní školy chtějí spolupracovat

17.3.2008 Základní školy Mikroregionu Hranicko se 12.3.2008 sešly na společné schůzce, jejímž cílem bylo zjistit zájem na společném projektu základních škol Mikroregionu Hranicko. Dotační titul vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj a je orientován na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, kde lze zahrnout i školy a předškolní zařízení. Celý dotační titul je založen na zapojení dětí a mládeže do komunitního života. Budou podporovány a... Celý text >
 

MASky rokovaly na konferenci v Humpolci

17.3.2008 Dne 13. března proběhla II. Celostátní konference Národní sítě místních akčních skupin (NS MAS) v Humpolci. Národní síť MAS byla založena v roce 2007 za účelem zlepšení kvality života na venkově, pomoci členským i nečlenským místním akčním skupinám, jejich propagaci a zastoupení ve venkovském hnutí v Evropské sociaci LEADER pro rozvoj venkova – ELARD a jiných. Rozvojové partnerství Regionu Hranicko je členem Národní sítě. Hlavním důvodem konferen... Celý text >
 

Hranicko má svého zástupce v krajském sdružení cestovního ruchu

12.3.2008 Zájmy Hranicka ve Sdružení cestovního ruchu Střední Morava bude hájit Hranická rozvojová agentura. Již na podzim roku 2007 o tom rozhodl Mikroregion Hranicko a posledním krokem k plnohodnotnému členství se stal úterní souhlas správní rady krajského sdružení, která členství potvrdila. Nejbližšími cíli hranického regionu je vybudovat stabilní management rozvoje cestovního ruchu a začlenit jej do krajských struktur cestovního ruchu. Nabídka zajímavo... Celý text >
 

Město Hranice a mikroregion budou spolupracovat na projektu Destinačního managementu cestovního ruchu

3.3.2008 Společný projekt na rozvoj destinačního managementu připravují partnerské regiony Hranicko a polská Dolina Malej Panwi. Přípravy finišují právě v těchto týdnech. Partnerský vstup do projektu odsouhlasilo na svém zasedání 21.2.2008 Zastupitelstvo města Hranice. Město v rámci projektu plánuje např. spuštění průvodcovské služby v letních měsících či vydání aktualizované mapy cyklotras okolí města Hranice.Také Mikroregion Hranicko na své Valné hromad... Celý text >
 

Starostové odsouhlasili plán aktivit na mlynářské cyklotrase

15.2.2008 Na společné výroční schůzce starostek a starostů obcí ležících na cyklotrase "Po stopách využívání vodní a větrné energie" našli účastníci shodu ohledně nadcházející sezóny 2008, rozsahu plánovaných aktivit i jejich financování. Cyklisté se tak mohou těšit opět na 3 cyklistické výlety po jednotlivých okruzích, a také 2 související kulturní akce: Zahájení sezóny 2008, které proběhne v Hustopečích nad Bečvou dne 5. dubna jako součást míst... Celý text >
 

V Kolonowskiem proběhla další schůzka s polskými partnery

15.2.2008 Na v pořadí už druhou návštěvu partnerského regionu Dolna Mala Panew vyrazili v pátek 8. února zástupci Hranické rozvojové agentury a také Města Hranice. Předmětem schůzky byly intenzivní přípravy společného projektu s pracovním názvem "Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Panwi", který by měl býr realizován s finanční podporou Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česko - Polsko. Výsledkem schůzky by... Celý text >
 

Rozvojové partnerství má plán činnosti na rok 2008

12.2.2008 Dne 6. února proběhla Valná hromada Rozvojového partnerství, hlavním výstupem z jednání je schválený plán činnosti na rok 2008. Členové sdružení se budou  v letošním roce zabývat projekty spolupráce s partnerskými MAS, Frýdlantsko, Český Západ a Kyjovské Slovácko. Hlavními oblastmi spolupráce v těchto projektech bude kultura a přírodní dědictví, revitalizace obcí, cestovní ruch a brownfields. Další činností bude vzdělávání členů v problematice ps... Celý text >
 

Potštátští navrhují využití zámku

7.2.2008 Unikátní anketní šetření probíhá v těchto dnech ve Městě Potštát. Občané mohou vyjádřit své představy o využití potštátského zámku a přilehlých zámeckých zahrad prostřednictvím jednoduchého dotazníku. V objektu, který tvoří významnou část městské památkové zóny a v současnosti slouží zejména jako sídlo městského úřadu, jsou k dispozici 4 nevyužité místnosti o celkové výměře přes 150m2, které mohou být opraveny a využity pro nové služby občanům ... Celý text >
 

Seminář byl úspěšný

4.2.2008 Zástupci spolků, neziskových a příspěvkových organizací měli možnost se zúčastnit informačního semináře na téma Možnosti využití dotací, který pořádal Mikroregion Hranicko a Město Hranice ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou. Seminář se konal 30.1.2008 v zasedací místnosti Městského úřadu. Po &ua... Celý text >
 

Malí podnikatelé a zemědělci na venkově mohou žádat o dotace

31.1.2008 Příjem žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pro opatření 3. kola bude zahájen 26. února 2008. Žadatelé mohou předkládat projekty na modernizaci zemědělských podniků, zahájení činnosti mladých zemědělců, dále na diverzifikaci činností nezemědělské povahy nebo podporu zakládání podniků a jejich rozvoje. Dostane se tak... Celý text >
 

Databáze námětů přesunuta pod křídla agentury

24.1.2008 Od ledna 2008 byla pod Hranickou rozvojovou agenturu převedena správa databáze projektových námětů, která pomáhá v úsilí o maximální přísun dotací na Hranicko. Databáze v současnosti obsahuje 240 projektových záměrů obcí, podnikatelů, zemědělců, spolků a zájmových organizací v celkové v&yac... Celý text >
 

12 obcí na Hranicku má svůj Plán rozvoje

8.1.2008 Jedním ze závěrečných výstupů projektu INNOREF bylo před vánocemi i definitivní schválení Plánů rozvoje obcí, jež byly hrazeny z velké části z rozpočtu projektu. Šanci k vytvoření strategického dokumentu stanovujícícho budoucí směry rozvoje využilo na Hranicku celkem 12 obcí: Špičky, město Pot&sca... Celý text >
 

Soutěž Měníme Hranicko vyhodnocena

8.1.2008 Během loňské přípravy Strategického plánu LEADER vyhlásilo Rozvojové partnerství Regionu Hranicko na podzim soutěž pro mládež od 15 do 26 let pod názvem "Měníme Hranicko". Podstatou bylo vytvoření mládežnických týmů, které připravily a zpracovaly jeden nebo více nápadů, kterými by chtěli zlepšit své... Celý text >
 

Mlynářská cyklotrasa se představí na brněnské výstavě REGIONTOUR

8.1.2008 Také letos se Město Hranice ve spolupráci s ostatními obcemi zúčastní  přehlídky průmyslu cestovního ruchu se zaměřením na regiony pod názvem Regiontour 2008. Od 10. do 13. ledna 2008 bude na svém stánku na brněnském výstavišti propagovat Hranicko jako lákavou turistickou destinaci. V pátek 11. ledna se pak region představ&i... Celý text >
 

Dotace pro Hranicko bude shánět místní rozvojová agentura

17.12.2007 Kvalitnější projekty a více peněz pro rozvoj Hranicka přinese nedávné založení Hranické rozvojové agentury, která bude pomáhat obcím, podnikatelům, neziskovým organizacím a zemědělcům získávat finanční prostředky Evropské Unie. Ta uvolnila pro Českou republiku částku až 750 miliard korun, která bude rozdělová... Celý text >
 

Sbíráme připomínky ke Strategickému plánu LEADER

10.12.2007 Na posledním veřejném projednání Strategického plánu LEADER se v hudebním sále ZUŠ sešlo na 40 zájemců o konečné nastavení tohoto dotačního programu, který může Hranicku přinést v příštích 6 letech až 80 mil. Kč. Tvůrci Strategického plánu seznámili přítomné s oblastmi, kam budou d... Celý text >
 

Termín sběru projektových námětů pro program LEADER prodloužen do konce srpna

4.7.2007 Rozvojové partnerství Regionu Hranicko se v současnosti připravuje na získání jednoho z dotačních programů Evropské Unie s názvem LEADER. Ten slouží k podpoře rozvoje venkovských regionů a zapojit se do něj mohou v celé ČR obdobná sdružení (tzv. místní akční skupiny). Pokud dotaci získáme, budeme po dobu šesti let zastávat roli zprostředkovatele dotací z tohoto programu. Předběžné kalkulace naznačují, že by se mohlo jednat o částku 50 – 60 mil. ... Celý text >
 

Rozvojové partnerství získalo na cestě za penězmi z LEADERu spojence

3.7.2007 Český západ, Frýdlantsko a Kyjovské Slovácko jsou místní akční skupiny, které vstoupily do spolupráce s Rozvojovým partnerství Regionu Hranicko. Své odhodlání stvrdily v červnu podpisem pod smlouvu o vzájemné spolupráci, ve které se shodli na spolupráci např. v oblasti rozvoje cestovního ruchu, podpory odbytu místních produktů nebo podpora kulturní výměny a obnovy místních tradic. Již nyní se připravují návštěvy jednotlivých partnerů, které by no... Celý text >
 

Obce na Hranicku si naplánují svoji budoucnost

30.6.2007 12 obcí z Hranicka projevilo zájem o zpracování plánu rozvoje obce, který načrtne noty, podle kterých se budou obce rozvíjet v následujících 6 - 8 letech. Zpracování plánů nejenže odhalí a seřadí problémy obcí podle významnosti, ale také navrhne také jak je řešit a financovat. Plány, jejichž cena se bude  pohybovat od 50 do 90 tisíc Kč podle velikosti obce, nezůstanou pouze u odborných posudků a návrhů, ale své názory do nich budou moci pr... Celý text >
 

Certifikace proběhla

28.6.2007 Vůbec poprvé zasedla v úterý 26. června v sídle Mikroregionu Hranicko Certifikační komise PROAGRI, která měla za úkol schválit přidělení meziregionální známky kvality místním produktům, poskytovatelům služeb nebo pořadatelům akcí místního významu podporující region, jeho identitu a výrobce a producenty místních produktů vůbec. K tomuto termínu se sešlo celkem šest žádostí, a tedy Pekařství Fojtík, s.r.o. s celým svým sortimentem, Arnoštova (Ry... Celý text >
 

Národní konference představila práci mikroregionu

25.6.2007 Národní konference projektu INNOREF se  odehrála ve čtvrtek 21. červen a v pátek 22.6. v hranické sokolovně a představila hlavní aktivity a výstupy projektu, jehož hlavním posláním je dovést region k většímu využívání místních zdrojů. Projekt byl zahájen počátkem roku 2005 ve spolupráci se zahraničními partnery s Itálie a Řecka. Přes 70 účastníků konference se seznámilo jak mikroregion přistupuje k různým významným oblastem rozvoje... Celý text >
 

Obec Rouské vesnicí roku Olomouckého kraje

25.6.2007 Obec Rouské se stala vesnicí roku 2007 Olomouckého kraje. Zvítězila v konkurenci 29 uchazečů. Komise jmenovaná Olomouckým krajem tak rozhodla v minulém týdnu. Obec, ve které žije na 250 obyvatel, se tak může těšit na zvláštní dotaci ve výši 500 tisíc Kč a bude reprezentovat venkov Olomouckého kraje v celorepublikovém kole. Jak paní starostce Stržínkové, tak všem kteří se o úspěch zasloužili gratulujeme!
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU