Aktuality

 

Výběrové řízení na pozici finanční manažer

16.4.2007 vyhlašuje výběrové řízení na pozici Finanční manažer projektu INNOREF Požadavky: VŠ/VOŠ vzdělání Zkušenosti s finančním řízením projektů financovaných z EU dobrá znalost anglického jazyka znalost práce na počítači, zejména MS Excel analytické myšlení, organizační schopnosti, samostatnost, flexibilita ŘP B Pracovní náplň: řízení a koordinace projektu financovaného z programu INTERREG IIIC zpracovávání finan... Celý text >
 

Plán rozvoje sociálních služeb byl dokončen

16.4.2007 Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb města Hranic“ má již svůj hlavní výstup, a to Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Hranic 2007 – 2010. Ten bude představen na závěrečné konferenci ke komunitnímu plánování sociálních služeb, která se uskuteční v úterý 24. 4. 2007 od 15:30 hod. v Hotelu CENTRUM v Hranicích. Na programu dne jsou jak aktuální informace o projektu, tak i hudební a taneční vyst... Celý text >
 

Obce získají příspěvek na programy rozvoje

6.4.2007 Obce zapojené do mikroregionu mohou získat příspěvek na zpracování svého vlastního plánu rozvoje. Jeho výsledná podoba popíše analýzu problémů vesnic a návrh řešení pomocí vhodných aktivit a projektů. Podmínkou je zapojení obyvatel do procesu zpracování a přípravy plánu a zahrnutí doporučení projektu INNOREF pro oblasti revitalizace obcí, rozvoje cestovního ruchu, energetických úspor a produkce biomasy a ochrany životního prostředí. O rozdělení z... Celý text >
 

Vzdělávací program pokračuje

28.3.2007 Vzdělávací program, který organizuje Mikroregion Hranicko a Rozvojové partnerství, pokračoval dalším tématem, kterým bylo Partnerství a řízení projektů. Toto školení volně navazovala na předchozí téma - příprava projektu a projektový cyklus. Dvoudenní školení proběhlo ve dnech 23. a 24. března 2007 v hotelu Centrum v Hranicích. Bylo proškoleno 15 účastníků, kteří se seznámili nejen s tím, jak řídit projekty, ale také s problematikou budování part... Celý text >
 

V Předsednictvu krajského Spolku pro obnovu venkova zasednou 2 zástupci z Hranicka

26.3.2007 Zdeněk Lév, Starosta Obce Střítež nad Ludinou a Libor Vykopal, starosta Obce Ústí byli zvoleni členy předsednictva Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje. Valná hromada zasedala v Náměšti na Hané ve čtvrtek 22. března. Nově zvolené předsednictvo bude řídit organizaci ovlivňující politiku rozvoje venkova v kraji. Spolek sdružuje iniciativní skupinu občanů a organizací usilujících o rozvoji venkova a zlepšení kvality života... Celý text >
 

Nabízíte nebo poptáváte biomasou pro energetické účely v regionu Hranicka a blízkém okolí? Máte šanci!

26.3.2007 Základními atributy trhu jsou poptávka a nabídka. Sub-projekt BRIE v rámci aktivit k založení konsorcia RTEB – Regionální trh s energetickou biomasou zprovoznil pilotní internetové stránky s možností nabízet a poptávat nejen biomasu pro energetické využití, ale také související techniku jak na straně spotřeby biomasy, tak na straně její produkce a zpracování. Cílem této snahy je pomoci jednotlivým subjektům ve spolupráci a rozvoji trhu s ... Celý text >
 

Obce mohou zdarma využít energetické konzultace

22.3.2007 Sub-projekt BRIE nabízí starostkám a starostům obcí z Mikroregionu Hranicko pomoc při přípravě projektů v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.Projektový tým sub-projektu BRIE rozeslal všem obcim Mikroregionu Hranicko informaci o nabídce pomoci při zpracování projektových záměrů pro projekty využívání obnovitelných zdrojů energie jak v oblasti zdrojové, tak spotřební, projekty realizace energeticky úsporných opat... Celý text >
 

Mikroregion Hranicko poskytne finanční prostředky na propagaci

20.3.2007 Mikroregion Hranicko připravuje propagační kampaň k závěrečné fázi projektu INNOREF. Jednou z forem propagace bude i prezentace informačních panelů a distribuce letáků na kulturních a společenských akcích v regionu. Za poskytnutý prostor a pomoc při propagaci může mikroregion Hranicko z rozpočtu projektu INNOREF finančně přispět pořadatelům akcí, s nimiž se dohodne na spolupráci. Akce by se měla konat v období 15. dubna - 30. listopadu 2007. Na z... Celý text >
 

Důležité výstupy si projekty nechaly do své poslední etapy

20.3.2007 8 velkých pilotních projektů financovaných z  rozpočtu mikroregionu v červnu ukončí dvouletou realizaci, která pomůže k dlouhodobému rozvoji Mikroregionu Hranicko. Spolupráce s mikroregionem bude i po té nadále pokračovat na dalším uplatnění studií a analýz zpracovaných díky evropským dotacím. Shodli se na tom zástupci projektů financovaných z rozpočtu projektu INNOREF 15. března 2007 v Hranicích. Řada expertů, kteří se H... Celý text >
 

Školení pokračuje projektovým cyklem

12.3.2007 Mikroregion Hranicko pořádá ve dnech 23.3. a 24.3. 2007 seminář na téma Partnerství a projektový cyklus. Místo konání je Hotel Centrum Hranice, 23.3. 07 od 13.00 do 18.00, 24.3.07 od 9.00 do 17.00. Školení je určeno členským i nečlenským obcím Mikroregionu Hranicko, členům Rozvojového partnerství a dalším osobám, které mají zájem zúčastnit se. Přihlásit se můžete do 20.3.2007. Podrobný program, pozvánku a přihlášku naleznete , informace podá... Celý text >
 

Revitalizace obcí, obnovitelné zdroje i cestovní ruch dostaly zelenou

5.3.2007 Na veřejné schůzi Rozvojového partnerství 1. března v Radíkově byly potvrzeny priority pro tvorbu místního dotačního programu Leader, který by měl být rozběhnut ke konci roku 2007. Přitéct by do něj měly peníze na období 2007 - 2013 z evropského programu LEADER. Na 45 zástupců zastupitelstev, spolků a podnikatelů diskutovalo téměř 4 hodiny do jakých oblastí je třeba na Hranicku investovat finanční prostředky. Vznikl tak první návrh, který bude vy... Celý text >
 

Seminář o rozvoji hipoturistiky

27.2.2007 Úterý 13. března 2007 od 14,00 hodin proběhne v kongresovém sále Hotelu Centrum v Hranicích Seminář o rozvoji hipoturistiky na Hranicku. Seminář je určen pro majitele koňských farem, soukromé majitele koní, podnikatele v ubytovacích a stravovacích službách a širokou veřejnost. Jedním z hlavních hostů bude Ing. Milena Andrlová z organizace Turistika na koni z Jižních Čech. Dále vystoupí Ing. Josef Balaštík z České jezdecké federace, který spol... Celý text >
 

Geografický informační systém zlepší rozhodování obcí

23.2.2007 Město Hranice nabídne obcím svého obvodu rozšíření svého geografického informačního systému (dále jen GIS). Geografický informační systém je softwarový nástroj pracující s informacemi o území obce. Digitalizovaná prostorová data jsou součástí počítačového programu, ze kterého jeho uživatel získává, podle zadaných kritérií, požadované informace o prostorových souvislostech daného území obce.  Jeho součástí může být například katastrální map... Celý text >
 

Konec teorie, začněme certifikovat!

23.2.2007 Již na počátku května 2007 začne Vysoká škola logistiky přidělovat certifikáty produktům z Hranicka. Pomůže jim tak hlavně s odbytem pomocí  marketingu a propagace. Další harmonogram byl dohodnut na semináři místních producentů, který se odehrál v Hranicích 21. února. Finální verzi kritérií k udělování certifikátů a loga, ve kterém by se měl objevit název „Hranicko“, bude schvalovat Certifikační komise na jaře ... Celý text >
 

Veřejné projednání Strategie rozvoje cestovního ruchu

22.2.2007 V úterý, 27 února se od 8 hodin v Kongresovém sále Hotelu Centrum Hranice uskuteční veřejné projednání dokumentů, které se zpracovávají pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu mikroregionu Hranicka. Veřejnosti zde budou prezentovány Strategie rozvoje cestovního ruchu a Marketingová koncepce cestovního ruchu, které jsou připravovány v rámci projektu STS financovaného ze zdrojů EU. Schůzka bude důležitá především pro poskytovatele služeb v&... Celý text >
 

Základy dotačního programu budou položeny v Radíkově

19.2.2007 V Radíkově budou položeny základy místního dotačního programu, který bude finančně podporovat záměry podnikatelů, spolků, obcí v letech 2007 - 2013. Rozvojové partnerství, které dotační program připravuje, na něj může získat finanční prostředky z evropského programu Leader. V případě, že by rozvojové partnerství uspělo, mohlo by na konci roku 2007 získat až 50 mil. Kč, které by v následujících 6 letech mohlo použít na podporu prospěšných projektů... Celý text >
 

Nezaměstnaní se naučili hledat informace na internetu

19.2.2007 Minulý týden začal soubor vzdělávacích aktivit, kterých se účastní účastníci projektu Pracovní týmy. Vzdělávací aktivity jsou založeny na motivačních a poradenských kurzech. V první lekci byli účastníci seznámeni se základy práce na počítači. Někteří měli poprvé možnost usadit... Celý text >
 

V roce 2006 podpořilo Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 8 projektů

15.2.2007 V loňském roce bylo z programu LEADER ČR 2006 podpořeno na Hranicku 8 projektů v oblasti cestovního ruchu a místních zemědělských produktů. Stručný popis jednotlivých projektů společně s fotografiemi a rozhovorem s úspěšnými žadateli naleznete pod odkazem
 

Na pracovní schůzce bude možno připomínkovat Strategii rozvoje cestovního ruchu na Hranicku

13.2.2007 Ve čtvrtek 15. února se od 13 hodin v Kongresovém sále Hotelu Centrum uskuteční pracovní schůzka k připomínkování návrhů rozvoje cestovního ruchu na Hranicku. Schůzka je organizována v rámci sub-projektu STS. Výstupy z jednání budou zapracovány do návrhů Strategie rozvoje cestovního ruchu a do Marketingové koncepce ... Celý text >
 

Rozvojové partnerství zahájilo přípravu místního dotačního programu

6.2.2007 Stanovením tří klíčových témat pro rozvoj Hranicka zahájilo Rozvojové partnerství regionu Hranicko přípravu našeho regionu pro místní dotační program Leader. Jedná se o obnovitelné zdroje energie, rozvoj cestovního ruchu a revitalizace obcí.Předmětem přípravy je nastavení místního dotačního programu, který bude finančně podporovat projekty, které jsou v souladu s potřebami a potenciálem Hranicka. Místní dotační program by organizovalo Rozvojové p... Celý text >
 

Vzdělávací program byl zahájen tématem PŘÍPRAVA PROJEKTŮ

30.1.2007 Na 24 účastníků z řad obcí, podnikatelů, neziskových organizací bylo proškoleno v přípravě projektů během školení „Příprava projektů",  které proběhlo 26. a 27. ledna v Penzionu Na Návsi v Ústí. Účastníci se seznámili se základy projektového cyklu a pak se věnovali v pracovn&... Celý text >
 

Projekt pracovní týmy poskytl nezaměstnaným sadu rekvalifikací a individuální konzultace

30.1.2007 Od ledna 2007 se naplno rozběhl projekt Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů, zkráceně jen Pracovní týmy. Tento projekt byl vytvořen Mikroregionem Hranicko a měl by přispět k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem Evropské unie. Dalš... Celý text >
 

Kurz přípravy projektů odstartuje vzdělávací program regionu

23.1.2007 Příprava projektů to téma na dvoudenní seminář organizovaný Mikroregionem Hranicko společně s Rozvojovým partnerstvím regionu Hranicko. Předmětem studia bude jak si stanovit téma a cíl projektu a jak je zpracovat do podoby žádosti o financování. Školení se uskuteční v pátek 26. a v sobotu 27. ledna v Ústí a je vůbec p... Celý text >
 

Telefonní linka MR Hranicko 581 626 202 je opět v provozu!!!

22.1.2007 Telefonní linka MR Hranicko 581 626 202 je již opět v provozu!!! Omlouváme se Vám za komplikace a těšíme se na Vaše telefonáty. Sekretariát MR Hranicko
 

Výstava putujících fotek byla zahájena na staré radnici

22.1.2007 Týden v životě Hranicka, tak zní název výstavy, která byla zahájena ve čtvrtek 18. ledna v 17 hodin v galerii na Staré radnici. Expozice složená z fotografií pořízených na přelomu května a června 7 talentovanými fotografy v průběhu podzimu navštívila většinu členských obcí Mikroregionu Hranicko. „Fo... Celý text >
© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU