Aktuality

 

Nová publikace: CpKP západní Čechy mapovalo činnost MAS v ČR včetně té naší

5.1.2009 Zájemcům o činnost místních akčních skupin a rozvoji iniciativy LEADER v ČR je určena nová publikace z produkce Centra pro komunitní práci západní Čechy pod názvem "Metodika dobré praxe místních akčních skupin v České republice - Zpráva z výzkumného projektu 2007-2008". Kromě úvodního vhledu do oblasti přináší kiha též test sebehodnocení MAS a také několik příkladových studií, z nichž jedna je též o naší MAS Rozvojové partnerství. Upozo... Celý text >
 

Krásné vánoce a vše nejlepší do nového roku

19.12.2008 Kolektiv pracovníků Hranické rozvojové agentury přeje všem partnerům, návštěvníkům tohoto webu a obyvatelům Hranicka krásné Vánoce, pohodové svátky a hodně štěstní do nového roku.
 

V lednu startuje další kolo dotačního Programu LEADER

16.12.2008 Rozvojové partnerství plánuje zhruba v druhé polovině ledna 2009 vyhlásit další Výzvu k podávání Žádostí o dotaci z Programu LEADER „Měníme Hranicko“. Tento dotační program je zaměřen na podporu rozvojových projektů v regionu Hranicko v několika vybraných oblastech a na Hranicko přinese v letech 2008 - 2013 až 60 miliónů Kč. Žádosti o dotaci se podávají v rámci tzv. Fichí, což jsou soubory pravidel podmínek a informací pro podání Žádostí v jednot... Celý text >
 

Venkovské podniky budou mít opět šanci na dotace

12.12.2008 Dotace na podnikání na venkově budou opět k dispozici v únoru příštího roku, kdy Státní zemědělský a intervenční fond plánuje vyhlášení výzvy k předkládání žádostí do dotačního programu Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.  Peníze pro podniky s maximálně 10 zaměstnanci a ročním obratem do 2 mil. EURO k nám proudí z Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova na základě pravidle stanovených v dokumentu s výstižným názvem Plán rozvoje venk... Celý text >
 

Podniky diskutovaly Grantový program na rok 2009

8.12.2008 Diskusí o návrhu Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 skončilo setkání pracovní skupiny, která se seznámila s výsledky tohoto dotačního programu v letošním roce a současně komentovala návrh programu na rok další. Ještě do konce roku budou osloveny podniky aktualizovaným návrhem spojeným s nabídkou spolupráce. Grantový program vznikl jako unikátní program spolupráce Mikroregionu Hranicko a významných podniků se záměrem zlepšování kultu... Celý text >
 

Poláci zamířili na hranické náměstí

5.12.2008 Jako první hudební vystoupení na Předvánočním jarmarku na Masarykově náměstí v Hranicích jsme mohli shlédnout polskou dechovou hudbu - ORKIESTRA DĘTA MIASTA I GMINY ZAWADZKIE, která k nám zavítala z polského města Zawadzkie v rámci projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Panwi. Její krátké představení sledovali desítky návštěvníků, kteří zavítali na náměstí, ale také děti z mateřské školy, které hudební produkc... Celý text >
 

Mikroregion má novou Radu

4.12.2008 Valná hromada Mikroregionu Hranicko 27. listopadu 2008 zvolila na svém zasedání v Bělotíně nové členy Rady Mikroregionu. Rada nyní bude pracovat ve složení: Petra Kočnarová - starostka Skaličky, Júlia Vozákorá - starostka městyse Hustopeče nad Bečvou, Miroslav Widner - starosta Hranic, Zdeněk Lévm- starosta Stříteže nad Ludinou, Karel Galas - starosta Potštátu, Jiří Andrýs - starosta Černotína, Jiří Tomeček - starosta Opatovic. Předsedou Mikroreg... Celý text >
 

Manažeři 4 MAS sdružených v Podejme si ruce se sešli v Praze

4.12.2008 Na první schůzce věnované evaluacím (tedy vyhodnocování) naplňování Strategických plánů LEADER se v Praze 3.12. sešlo několik zástupců ze 4 partnerských MAS, které už od roku 2007 fungují ve volném sdružení "Podejme si ruce". Cílem schůzky bylo nastavit principy budoucí spolupráce, která bude spočívat v pravidelných schůzkách, předávání zkušeností, a vzájemném hodnocení realizace Programu LEADER u jednotlivých partnerů. Každá MAS má jin... Celý text >
 

Grantový kalendář získal internetovou podobu

1.12.2008 Již tradicí se stalo vydávání Grantového kalendáře, který mapuje a přehledně zobrazuje aktuální a plánované dotační programy pro obce, zemědělce, spolky, příspěvkové organizace, podnikatele i fyzické osoby. Nyní grantový kalendář získává internetovou podobu, které zjednoduší cyklus jeho doplňování a aktualizace. Za nedlouho usnadní i orientaci v dotačních titulech, pomocí vyhledávání vhodného dotačního programu podle typu záměru, na nějž zájemce ... Celý text >
 

Předvánoční jarmark zpestří polská dechovka

28.11.2008 V rámci předvánočního jarmarku, který bude probíhat ve čtvrtek 4. prosince na hranickém Masarykově náměstí, vystoupí mimo jiné i polská dechovka - ORKIESTRA DĘTA MIASTA I GMINY ZAWADZKIE (z obce Zawadzkie v Polsku). Toto uskupení amatérských hudebníků dorazí do hranic jako součást propagace polského regionu, který je partnerem v projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Panwi. Svou zhruba hodinovou produkcí zaháj... Celý text >
 

Pracovní skupina diskutovala o cestovním ruchu

21.11.2008 V polovině listopadu proběhlo první zasedání Pracovní skupiny projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Panwi. Tato skupina byla vytvořena ze zástupců obcí regionu, poskytovatelů služeb cestovního ruchu a ubytovatelů. Mezi její hlavní úkoly patří návrh na vypracování analýzy cestovního ruchu turistické lokality Hranicko, propagace a šíření informací o projektu, společná příprava aktivit projektu, spoluvytváření t... Celý text >
 

Start Destinačního managementu turistické lokality Hranicko

20.11.2008 Začátkem října letošního roku proběhl tzv. kick-off meeting (zahajovací schůzka) všech partnerů projektu nazvaného „Destinační management turistických lokalit regionu Hranicko a Dolina Małej Panwi“. Tento projekt byl představen již několikrát, takže pouze ve stručnosti připomeneme, že se jedná o projekt cestovního ruchu, na který bylo poskytnuto více 7 milionů korun z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko – Polsko. Hlavním partnerem p... Celý text >
 

Pořadatelům bude sloužit databáze umělců na Hranicku

12.11.2008 Pro pořadatele kulturních a společenských akcí přichází v těchto dnech se zajímavou nabídkou Hranická rozvojová agentura, která spouští internetovou databázi profesionálních i amatérských umělců a uměleckých souborů na Hranicku. Cílem je kompletní zmapování regionální nabídky nejen klasických druhů umění, jako je hudba, tanec nebo divadlo, ale také dalších oborů jako jsou tradiční řemesla, ozvučení akcí, fotografování, tvorba plakátů nebo histori... Celý text >
 

Další semináře pokračují v listopadu

10.11.2008 Mikroregion Hranicko ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou pokračuje ve vzdělávacích seminářích. Nyní, v listopadu, následují další dva, a to 19. listopdu od 13 hodin, který je určen zejména pro malé a střední podnikatele a živnostníky, kteří mají zájem o rozvoj firmy a rádi by k tomu využili dotací. Druhý bude následovat 22. listopadu od 8 hodin. Je určen pro všechny, kteří připravují projekt do Programu rozvoje venkova nebo do Programu... Celý text >
 

MAS navštívila vybrané projekty a zveřejnila SPL

29.10.2008 MAS Rozvojové partnerství v minulém týdnu navštívila všech 11 projektů vybraných Výběrovou komisí a tak doporučených k realizaci v rámci Programu LEADER "Měníme Hranicko". Cílem návštěv bylo seznámit se stavem místa realizace projektu, ověření vyřešených vlastnických a nájemních vztahů a seznámení příjemců dotace s dalším administrativním postupem. Fotogalerii s komentáři z návštěv si můžete porhlédnout v naší Rozvojové partnerství také... Celý text >
 

Chystá se projekt na pořízení mobilního zázemí pro kulturní a sportovní akce - dotazník

27.10.2008 Rozvojové partnerství Regionu Hranicko chystá v těchto dnech projekt, který umožní pořízení sady profesionálního vybavení a mobilního zázemí pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, jehož by v budoucnu mohly využívat obce, instituce, spolky, neziskovky a další nekomerční subjekty na Hranicku. Realizátorem projektu a vlastníkem pořízeného vybavení bude Rozvojové partnerství, které by je levně půjčovalo za provozní náklady na koná... Celý text >
 

V petanqueovém turnaji ve Valšovicích zvítězil tým Rozvojového partnerství

14.10.2008 V sobotu 11. 10. 2008 proběhl ve Valšovicích druhý ročník akce nazvané den s Regionem. Účastníci petanqueového turnaje, který byl hlavním bodem programu, se sešli za ranní mlhy na sportovním hřišti ve Valšovicích. Jejich uvítání a představení celé akce se ujal Ing. Jan Balek, ředitel Hranické rozvojové agentury, z.s., která byla jedním ze spolupořadatelů.  Rozlosování družstev do dvou skupin a turnaj byl zahájen. V průběhu dne byl dětským návštěv... Celý text >
 

Rozvojové partnerství zveřejnilo seznam vybraných projektů ve Výzvě č.1/2008

7.10.2008 Po nelehkém ohodnocení podaných Žádostí Výběrovou komisí a přesunu nevyčerpaných prostředků z Fiche č.1 do zbylých třech Fichí Programovým výborem zveřejňuje MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko seznam vybraných a nevybraných projektů doporučených k realizaci včetně celkového bodového ohodnocení. Seznam naleznete v příloze nebo Gratulujeme vybraným žadatelům, a těm, na které omezené finanční prostřeky k rozdělení nevyšly, přejeme úspěch v n... Celý text >
 

Studijní cesta se vydařila

3.10.2008 Sbírat zkušenosti z regionu Kyjovské Slovácko byla 26. a 27. září skupina účastníků z regionu Hranicko, složená ze zástupců obcí, spolků, podnikatelů i ostatních organizací. V regionu působí místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, která má bohaté zkušenosti s realizací projektů financovaných z Evropské unie i z národních zdrojů. Realizované projekty jsou hojně zaměřeny na místní tradice, různé kulturní, sportovní a společenské akce, ale ... Celý text >
 

Sběr Žádostí o dotaci do LEADERu byl ukončen, sešlo se 26 žádostí

29.9.2008 Dne 25. Září měli žadatelé poslední možnost podat svou Žádost o dotaci v 1. výzvě Programu LEADER „Měníme Hranicko“. Celkem se o dotaci přihlásilo 26 žadatelů, kteří budou nyní soutěžit o podporu v oblasti zemědělství, spolkového života a sportu, veřejných prostranství a lesnictví. Celkový objem požadovaných dotací je ve výši 15.327.386 Kč. Nyní jsou projekty kontrolovány z hlediska přijatelnosti, ty které touto kontrolou projdou, budou již zítra... Celý text >
 

Říjnové semináře prohloubí vědomosti v rozvoji obcí, podnikání a přípravě projektů

25.9.2008 V říjnu proběhne druhá série seminářů v rámci projektu Vzdělávání rozvoje regionu na téma rozvoj regionu, příprava projektu pro evropské dotace a rozvoj podnikání. Zváni jsou všichni  zájemci z řad obcí, podnikatelů, zemědělců, spolků i široká veřejnost. Pozvánky neleznete v kalendáři akcí.
 

Sídelní zeleň, obnova vodních nádrží, občanské vybavení a služby, infrastruktura malých obcí, to jsou klíčová témata podzimních dotací

23.9.2008 Před několika dny byly otevřeny výzvy k předkládání ve dvou dotačních programech financovaných Evropskou unií, do kterých mohou předkládat žádosti i žadatelé z Hranicka.Prvním z nich je Operační program životní prostředí, do něž se mohou o podpory hlásit žadatelé s projekty usilující o ochranu a zlepšování životního prostředí.  V měsících říjnu a listopadu mohou zájemci soutěžit například o podpory na Zlepšování vodního režimu v krajině nebo o  o... Celý text >
 

Krajánci se ve Skaličce dobře bavili

22.9.2008 Slavnostním vyhlášením výsledků soutěže mlynářský krajánek 2008 vyvrcholila už třetí sezóna cyklistické soutěže na místní mlynářské cyklotrase. Většina z rekordních 104 účastníků soutěže se v sobotu 20. září usadila v sále kulturního domu a nechala se bavit pestrým připraveným programem, který nabídl živou kapelu, taneční vystoupení místních maminek s dětmi či velmi atraktivní exhibic Bike trialových kol, kde došlo i na zdolávání překážek, přeska... Celý text >
 

Atlas rozvoje byl pokřtěn vodou z Bečvy a Luhy

22.9.2008 Novinkou na pultech hranického knihkupectví EZOP se stal Atlas rozvoje mikroregionu Hranicko. Prodej knihy byl uveden oficiálním křestem, který se uskutečnil v sobotu 20. září na náměstí T.G.M. v rámci Dnů evropského dědictví za účasti iniciátorů publikace Mikroregionu Hranicko a Univerzity Palackého.  Atlas je výsledkem téměř dvouletého mapování Hranicka provedené učiteli i studenty Oboru geoinformatika Přírodověděcké fakulty Univerzity Palackéh... Celý text >
 

Cyklisté se v sobotu stanou Mlynářskými krajánky

18.9.2008 Hranická rozvojová agentura zve všech více než 100 účastníků soutěže Mlynářský krajánek 2008 i širokou veřejnost na již tradiční Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které proběhne v sobotu 20. září na výletišti ve Skaličce. Akce odstartuje cyklistickou vyjížďkou, která vyrazí v 13.30h ze Šromotova náměstí do Teplic nad Bečvou, kde bude zastávka v rámci akce Den srdce, dále pak přes Ústí k větrnému mlýnu ve Skaličce, kde pan Červek nabízí v 15 ... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU