Aktuality

 

Další semináře pokračují v listopadu

10.11.2008 Mikroregion Hranicko ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou pokračuje ve vzdělávacích seminářích. Nyní, v listopadu, následují další dva, a to 19. listopdu od 13 hodin, který je určen zejména pro malé a střední podnikatele a živnostníky, kteří mají zájem o rozvoj firmy a rádi by k tomu využili dotací. Druhý bude následovat 22. listopadu od 8 hodin. Je určen pro všechny, kteří připravují projekt do Programu rozvoje venkova nebo do Programu... Celý text >
 

MAS navštívila vybrané projekty a zveřejnila SPL

29.10.2008 MAS Rozvojové partnerství v minulém týdnu navštívila všech 11 projektů vybraných Výběrovou komisí a tak doporučených k realizaci v rámci Programu LEADER "Měníme Hranicko". Cílem návštěv bylo seznámit se stavem místa realizace projektu, ověření vyřešených vlastnických a nájemních vztahů a seznámení příjemců dotace s dalším administrativním postupem. Fotogalerii s komentáři z návštěv si můžete porhlédnout v naší Rozvojové partnerství také... Celý text >
 

Chystá se projekt na pořízení mobilního zázemí pro kulturní a sportovní akce - dotazník

27.10.2008 Rozvojové partnerství Regionu Hranicko chystá v těchto dnech projekt, který umožní pořízení sady profesionálního vybavení a mobilního zázemí pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, jehož by v budoucnu mohly využívat obce, instituce, spolky, neziskovky a další nekomerční subjekty na Hranicku. Realizátorem projektu a vlastníkem pořízeného vybavení bude Rozvojové partnerství, které by je levně půjčovalo za provozní náklady na koná... Celý text >
 

V petanqueovém turnaji ve Valšovicích zvítězil tým Rozvojového partnerství

14.10.2008 V sobotu 11. 10. 2008 proběhl ve Valšovicích druhý ročník akce nazvané den s Regionem. Účastníci petanqueového turnaje, který byl hlavním bodem programu, se sešli za ranní mlhy na sportovním hřišti ve Valšovicích. Jejich uvítání a představení celé akce se ujal Ing. Jan Balek, ředitel Hranické rozvojové agentury, z.s., která byla jedním ze spolupořadatelů.  Rozlosování družstev do dvou skupin a turnaj byl zahájen. V průběhu dne byl dětským návštěv... Celý text >
 

Rozvojové partnerství zveřejnilo seznam vybraných projektů ve Výzvě č.1/2008

7.10.2008 Po nelehkém ohodnocení podaných Žádostí Výběrovou komisí a přesunu nevyčerpaných prostředků z Fiche č.1 do zbylých třech Fichí Programovým výborem zveřejňuje MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko seznam vybraných a nevybraných projektů doporučených k realizaci včetně celkového bodového ohodnocení. Seznam naleznete v příloze nebo Gratulujeme vybraným žadatelům, a těm, na které omezené finanční prostřeky k rozdělení nevyšly, přejeme úspěch v n... Celý text >
 

Studijní cesta se vydařila

3.10.2008 Sbírat zkušenosti z regionu Kyjovské Slovácko byla 26. a 27. září skupina účastníků z regionu Hranicko, složená ze zástupců obcí, spolků, podnikatelů i ostatních organizací. V regionu působí místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, která má bohaté zkušenosti s realizací projektů financovaných z Evropské unie i z národních zdrojů. Realizované projekty jsou hojně zaměřeny na místní tradice, různé kulturní, sportovní a společenské akce, ale ... Celý text >
 

Sběr Žádostí o dotaci do LEADERu byl ukončen, sešlo se 26 žádostí

29.9.2008 Dne 25. Září měli žadatelé poslední možnost podat svou Žádost o dotaci v 1. výzvě Programu LEADER „Měníme Hranicko“. Celkem se o dotaci přihlásilo 26 žadatelů, kteří budou nyní soutěžit o podporu v oblasti zemědělství, spolkového života a sportu, veřejných prostranství a lesnictví. Celkový objem požadovaných dotací je ve výši 15.327.386 Kč. Nyní jsou projekty kontrolovány z hlediska přijatelnosti, ty které touto kontrolou projdou, budou již zítra... Celý text >
 

Říjnové semináře prohloubí vědomosti v rozvoji obcí, podnikání a přípravě projektů

25.9.2008 V říjnu proběhne druhá série seminářů v rámci projektu Vzdělávání rozvoje regionu na téma rozvoj regionu, příprava projektu pro evropské dotace a rozvoj podnikání. Zváni jsou všichni  zájemci z řad obcí, podnikatelů, zemědělců, spolků i široká veřejnost. Pozvánky neleznete v kalendáři akcí.
 

Sídelní zeleň, obnova vodních nádrží, občanské vybavení a služby, infrastruktura malých obcí, to jsou klíčová témata podzimních dotací

23.9.2008 Před několika dny byly otevřeny výzvy k předkládání ve dvou dotačních programech financovaných Evropskou unií, do kterých mohou předkládat žádosti i žadatelé z Hranicka.Prvním z nich je Operační program životní prostředí, do něž se mohou o podpory hlásit žadatelé s projekty usilující o ochranu a zlepšování životního prostředí.  V měsících říjnu a listopadu mohou zájemci soutěžit například o podpory na Zlepšování vodního režimu v krajině nebo o  o... Celý text >
 

Krajánci se ve Skaličce dobře bavili

22.9.2008 Slavnostním vyhlášením výsledků soutěže mlynářský krajánek 2008 vyvrcholila už třetí sezóna cyklistické soutěže na místní mlynářské cyklotrase. Většina z rekordních 104 účastníků soutěže se v sobotu 20. září usadila v sále kulturního domu a nechala se bavit pestrým připraveným programem, který nabídl živou kapelu, taneční vystoupení místních maminek s dětmi či velmi atraktivní exhibic Bike trialových kol, kde došlo i na zdolávání překážek, přeska... Celý text >
 

Atlas rozvoje byl pokřtěn vodou z Bečvy a Luhy

22.9.2008 Novinkou na pultech hranického knihkupectví EZOP se stal Atlas rozvoje mikroregionu Hranicko. Prodej knihy byl uveden oficiálním křestem, který se uskutečnil v sobotu 20. září na náměstí T.G.M. v rámci Dnů evropského dědictví za účasti iniciátorů publikace Mikroregionu Hranicko a Univerzity Palackého.  Atlas je výsledkem téměř dvouletého mapování Hranicka provedené učiteli i studenty Oboru geoinformatika Přírodověděcké fakulty Univerzity Palackéh... Celý text >
 

Cyklisté se v sobotu stanou Mlynářskými krajánky

18.9.2008 Hranická rozvojová agentura zve všech více než 100 účastníků soutěže Mlynářský krajánek 2008 i širokou veřejnost na již tradiční Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které proběhne v sobotu 20. září na výletišti ve Skaličce. Akce odstartuje cyklistickou vyjížďkou, která vyrazí v 13.30h ze Šromotova náměstí do Teplic nad Bečvou, kde bude zastávka v rámci akce Den srdce, dále pak přes Ústí k větrnému mlýnu ve Skaličce, kde pan Červek nabízí v 15 ... Celý text >
 

Cestovnímu ruchu na Hranicku se blýská na lepší časy!!!

18.9.2008 Na turistické balíčky, kulturní akce, studijní pobyty, vzdělávací semináře a další žádané aktivity z oblasti cestovního ruchu se mohou těšit obyvatelé regionu Hranicko. Hranická rozvojová agentura dosáhla začátkem září úspěchu se svým projektem „Destinační management turistických lokalit regionu Hranicko a Dolina Malej Panwi“ a po následující dva roky bude mít společně s polským partnerem v rukou přes šest milionů korun, které poputují právě do o... Celý text >
 

Za 14 dní proběhne Veřejné slyšení žadatelů v Programu LEADER

15.9.2008 Brzy po podání Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č.1/2008 Programu LEADER "Měníme Hranicko" budou mít žadatelé možnost představit své projekty v krátkých prezentacích za účasti široké veřejnosti, členů Rozvojového partnerství a členů Výběrové komise. Zhruba v 3-5 minutových blocích za pomocí prezentační techniky tak žadatelé přiblíží podstatu svého projektu a jeho plánovaný přínos pro budoucí uživatele a celý region.  Veřejné slyšení žadat... Celý text >
 

MAS zveřejnila metodiku hodnocení žádostí a další novinky ohledně LEADERu

10.9.2008 Důležité novinky ohledně Výzvy č.1/2008 k podávání Žádostí do Programu LEADER "Měníme Hranicko" přináší jeho vyhlašovatel MAS Rozvojové partnerství:SZIF zveřejnil novou opravenou ZÁVAZNOU verzi Formuláře Žádosti o dotaci Pokud již máte Žádost vyplněnu, musíte bohužel data vyplnit znovu do opravené verze. Omlouváme se za případné komplikace, které ovšem nevznikly vinou naší MAS. Žádost o dotaci můžete podat POUZE na základě vyplněné této... Celý text >
 

Vydání Grantového kalendáře

4.9.2008 Počátkem září 2008 naše agentura vypracovala grantový kalendář, který bude sloužit jako jednoduchý nástroj k vyhledání vhodné oblasti podpory projektových námětů. Tento přehled je určen všem obcím, podnikatelům, soukromým osobám i jiným subjektům a bude postupně aktualizován dle vyhlášených či připravovaných výzev v různých dotačních titulech.
 

Rozvojové partnerství zahájilo sběr žádostí do Proramu LEADER

4.9.2008 Místní akční skupina Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, která v regionu realizuje dotační program LEADER „Měníme Hranicko“ zahájila od 1. září sběr Žádostí o dotaci pro letošní výzvu. Dle předem daných pravidel tak mohou zájemci vyplnit a shromáždit všechny povinné formuláře a přílohy a Žádost o dotaci oficiálně podat. Pracovníci MAS doporučují s podáním žádostí neotálet, protože časová rezerva umožňuje prostor k případnému odstranění nedost... Celý text >
 

Cyklisté mají ještě 10 dnů na účast v soutěži Mlynářský krajánek

4.9.2008 Do finiše se blíží letošní už třetí ročník cyklistické soutěže Mlynářský krajánek 2008, která probíhá celoročně na regionální cyklotrase „Po stopách využívání vodní a větrné energie“. Ta se skládá ze třech okruhů propojujících zachovalé i už zaniklé vodní a větrné mlýny na Hranicku. Soutěž Mlynářský krajánek umožňuje cyklistům zábavnou formou poznat svůj kraj a dozvědět se něco o historii mlynářství v regionu. Na začátku je potřeba si v Městském ... Celý text >
 

Budoucnost Hranicka bude podrobena diskusi

3.9.2008 V těchto dnech se rozbíhá aktualizace Strategie rozvoje regionu Hranicko, která vyústí v přepracování tohoto plánu stanovujícího témata, na jejichž řešení jsou požadovány finanční prostředky z fondů Evropské unie i zdrojů tuzemských. V průběhu pěti měsíců se sejde výbor sestavený za účelem zhodnocení dosavadní realizace a návrhu úprav zohledňující aktuální poznatky z vývoje regionu. Dokument, který si zájemci mohou prohlédnout na internetových st... Celý text >
 

Uzemně energetická koncepce mikroregionu Hranicko

3.9.2008 V sekci Strategie rozvoje v hlavním menu byla zveřejněna Územně energetická koncepce regionu.
 

Studijní cesta na Kyjovské Slovácko

3.9.2008 Mikroregion Hranicko ve spolupráci s Místní akční skupinou Rozvojové partnerství regionu Hranicko a Hranickou rozvojovou agenturou pořádá dvoudenní studijní cestu, uskuteční ve dnech 26. a 27 září do regionu  Kyjovské Slovácko, což je partnerská místní akční skupina. Region Kyjovské Slovácko má bohaté zkušenosti z minulých s čerpáním dotací z Evropské unie, realizovali program Leader 2006, Leader + a nyní realizují Leader 2007-2013, byl úspěšný t... Celý text >
 

MASky se prezentovaly na výstavě Země Živitelka

27.8.2008 Ve dnech 21. – 26.srpna 2008 se uskutečnil jubilejní 35. ročník výstavy Země živitelka s již tradičním mottem „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“. Ve čtvrtek 21.srpna proběhlo v pivovarské zahradě slavnostní zahájení výstavy za účasti ministra zemědělství Mgr. Petra Gandaloviče, prezidenta Agrární komory ČR Ing. Jana Veleby, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vlčka, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlament... Celý text >
 

Úspěšní žadatelé Grantového programu se zúčastnili vzdělávacího semináře

11.8.2008   Pro úspěšné žadatele z Grantového programu regionu Hranicko byl 4. srpna 2008 uspořádán 1. vzdělávací seminář. Po úvodním představení všech zúčastněných a hlavně jejich kulturních a sportovních akcí byly shrnuty základní údaje o podaných žádostech a o jejich hodnocení. Žadatelé byli podrobně seznámeni s pravidly Grantového programu a smlouvami, které budou uzavírat úspěšní žadatelé tak, aby celý Grantový program byl úspěšně zrealizován. Jeden... Celý text >
 

Infoseminář k LEADERu pomohl zájemcům z Hranicka

6.8.2008 Přes 20 potenciálních žadatelů se v úterý 5.8. zúčastnilo Informačního semináře, který uspořádala MAS Rozvojové partnerství za účelem přiblížení základních pravidel a postupů při podávání Žádostí o dotaci v 1. výzvě Programu LEADER "Měníme Hranicko". Po úvodní obecné části, ve které se účastníci dozvěděli např. jak bude jejich žádost hodnocena, jaké úskalí je čekají při vyplňování formuláře Žádosti,či které důležité podmínky musí splnit... Celý text >
 

Rozvojové partnerství zveřejnilo Příručku pro žadatele a zve na Informační seminář

1.8.2008 Rozvojové partnerství v těchto dnech dokončilo a zveřejnilo Příručku pro žadatele k Výzvě č.1/2008. Příručka má charakter doporučujícího materiálu, snaží se postihnout a vysvětlit všechny důležité informace, ale nutno zdůraznit, nenaharazuje texty Výzev, Fichí ani Pravidel IV.1.2., jejichž znění je pro Žadatele závazné. Publikace se věnuje vzniku projektového záměru, komentuje texty Výzvy č.1/2008, texty všech vyhlášených Fichí, podává návod k vy... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU