Aktuality

Cyklisté mají ještě 10 dnů na účast v soutěži Mlynářský krajánek

4.9.2008 Do finiše se blíží letošní už třetí ročník cyklistické soutěže Mlynářský krajánek 2008, která probíhá celoročně na regionální cyklotrase „Po stopách využívání vodní a větrné energie“. Ta se skládá ze třech okruhů propojujících zachovalé i už zaniklé vodní a větrné mlýny na Hranicku. Soutěž Mlynářský krajánek umožňuje cyklistům zábavnou formou poznat svůj kraj a dozvědět se něco o historii mlynářství v regionu. Na začátku je potřeba si v Městském ... Celý text >
 

Budoucnost Hranicka bude podrobena diskusi

3.9.2008 V těchto dnech se rozbíhá aktualizace Strategie rozvoje regionu Hranicko, která vyústí v přepracování tohoto plánu stanovujícího témata, na jejichž řešení jsou požadovány finanční prostředky z fondů Evropské unie i zdrojů tuzemských. V průběhu pěti měsíců se sejde výbor sestavený za účelem zhodnocení dosavadní realizace a návrhu úprav zohledňující aktuální poznatky z vývoje regionu. Dokument, který si zájemci mohou prohlédnout na internetových st... Celý text >
 

Uzemně energetická koncepce mikroregionu Hranicko

3.9.2008 V sekci Strategie rozvoje v hlavním menu byla zveřejněna Územně energetická koncepce regionu.
 

Studijní cesta na Kyjovské Slovácko

3.9.2008 Mikroregion Hranicko ve spolupráci s Místní akční skupinou Rozvojové partnerství regionu Hranicko a Hranickou rozvojovou agenturou pořádá dvoudenní studijní cestu, uskuteční ve dnech 26. a 27 září do regionu  Kyjovské Slovácko, což je partnerská místní akční skupina. Region Kyjovské Slovácko má bohaté zkušenosti z minulých s čerpáním dotací z Evropské unie, realizovali program Leader 2006, Leader + a nyní realizují Leader 2007-2013, byl úspěšný t... Celý text >

MASky se prezentovaly na výstavě Země Živitelka

27.8.2008 Ve dnech 21. – 26.srpna 2008 se uskutečnil jubilejní 35. ročník výstavy Země živitelka s již tradičním mottem „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“. Ve čtvrtek 21.srpna proběhlo v pivovarské zahradě slavnostní zahájení výstavy za účasti ministra zemědělství Mgr. Petra Gandaloviče, prezidenta Agrární komory ČR Ing. Jana Veleby, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vlčka, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlament... Celý text >

Úspěšní žadatelé Grantového programu se zúčastnili vzdělávacího semináře

11.8.2008   Pro úspěšné žadatele z Grantového programu regionu Hranicko byl 4. srpna 2008 uspořádán 1. vzdělávací seminář. Po úvodním představení všech zúčastněných a hlavně jejich kulturních a sportovních akcí byly shrnuty základní údaje o podaných žádostech a o jejich hodnocení. Žadatelé byli podrobně seznámeni s pravidly Grantového programu a smlouvami, které budou uzavírat úspěšní žadatelé tak, aby celý Grantový program byl úspěšně zrealizován. Jeden... Celý text >

Infoseminář k LEADERu pomohl zájemcům z Hranicka

6.8.2008 Přes 20 potenciálních žadatelů se v úterý 5.8. zúčastnilo Informačního semináře, který uspořádala MAS Rozvojové partnerství za účelem přiblížení základních pravidel a postupů při podávání Žádostí o dotaci v 1. výzvě Programu LEADER "Měníme Hranicko". Po úvodní obecné části, ve které se účastníci dozvěděli např. jak bude jejich žádost hodnocena, jaké úskalí je čekají při vyplňování formuláře Žádosti,či které důležité podmínky musí splnit... Celý text >
 

Rozvojové partnerství zveřejnilo Příručku pro žadatele a zve na Informační seminář

1.8.2008 Rozvojové partnerství v těchto dnech dokončilo a zveřejnilo Příručku pro žadatele k Výzvě č.1/2008. Příručka má charakter doporučujícího materiálu, snaží se postihnout a vysvětlit všechny důležité informace, ale nutno zdůraznit, nenaharazuje texty Výzev, Fichí ani Pravidel IV.1.2., jejichž znění je pro Žadatele závazné. Publikace se věnuje vzniku projektového záměru, komentuje texty Výzvy č.1/2008, texty všech vyhlášených Fichí, podává návod k vy... Celý text >
 

Grantový program regionu Hranicko vybral podporované projekty

29.7.2008 Šestičlenná hodnotitelská komise vybrala 11 kulturních a sportovních akcí, které budou podpořeny z Grantového programu regionu Hranicko v celkové výši 250.000 Kč. Žadatelé z řad spolků, neziskových organizací či obcí žádali o podporu 19 kulturních a sportovních akcí za téměř 470.000 Kč. Podpořené akce jsou skutečně různorodého charakteru, pro různé věkové kategorie. Grantový program regionu Hranicko v sobě zahrnuje i vzdělávací semináře, které bu... Celý text >

Rozvojové partnerství vyhlašuje 1. výzvu Programu LEADER

24.7.2008 Dne 25.7. 2008 vyhlašuje místní akční skupina Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 1. výzvu k podávání Žádostí o dotaci v rámci programu LEADER „Měníme Hranicko“.Ten se bude na Hranicku realizovat až do konce roku 2013 a umožní do regionu investovat až 60 miliónů Kč. „Objem financí, které nám nakonec přidělilo Ministerstvo zemědělství je kvůli sílící koruně až o čtvrtinu nižší, než jsme ještě před několika měsíci předpokládali“, reaguje manažer... Celý text >
 

Příjem žádostí do Grantového programu regionu Hranicko vrcholí

7.7.2008 V těchto dnech na Hranicku vrcholí příjem žádostí do Grantového programu regionu Hranicko. Do 14. července mohou fyzické a právnické osoby žádat o finanční podporu na organizování kulturních a sporotovních akcí, které se budou konat na Hranicku. Lze žádat například na různé výstavy, turnaje, soutěže, koncerty, festivaly a různé jiné kulturně-sportovní akce.Příspěvek může dosáhnout až 40 tis. Kč. Výběrová komise složená ze zástupců Mikroregionu Hr... Celý text >

Nabídku absolventů chtějí školy ovlivnit ve spolupráci s podniky

7.7.2008 Pod názvem „Spolupráce škol a zaměstnavatelů pro zlepšení uplatnění absolventů na trhu práce na Hranicku“ vznikl nápad jak v budoucnu zaplnit mezery na trhu práce. Ty v posledních letech vznikají v důsledku nedostatku určitých profesí poptávaných zaměstnavateli na Hranicku. Nejmarkantněji se tato skutečnost projevuje v technických oborech jako jsou obráběč, frézař, strojírenský technik nebo stavební inženýr a firmám nezbývá než se po potřebných z... Celý text >
 

Výběrové řízení na projektového manažera

3.7.2008 Hranická rozvojová agentura vyhlašuje výběrové řízení na pozici projektového manažera pro přípravu a realizaci projektů financovaných Evropskou Unií. S požadavy na tuto pozici se mohou zájemci seznámit v příloze aktuality. Výběrové řízení probíhá průběžné až do odvolání.
 

Rozvojové partnerství už ví, kolik peněz rozdělí v prvním kole LEADERu

30.6.2008 Místní akční skupina Rozvojové partnerství Regionu Hranicko v těchto dnech obdržela od Ministerstva zemědělství informaci s přesnou částkou, kterou může v roce 2008 rozdělit mezi úspěšné projekty první výzvy k podávání žádostí do programu LEADER "Měníme Hranicko". Po odečtení nezbytných nákladů na administraci programu, propagační a vzdělávací aktivity a chod kanceláře byla celková částka stanovena na 6.939.100,- Kč. Vyhlášení výzvy Roz... Celý text >

Po první sérii seminářů plánujeme další akce, jejich obsah můžeš ovlivnit i Ty

27.6.2008 Téměr pět desítek zájemců se účastnilo první červnové série seminářů, která je postupně provedla novinkami v oblasti cestovního ruchu, obnovy veřejných prostranství a hřišť, a proškolila v tom jak získávat dotace z Evropské Unie. Na akci k cestovnímu ruchu v Hranicích byla například poprvé veřejně odprezentován záměr Města Hranic na rozběhnutí průvodcovské služby v městské památkové zóně, akce Veřejná prostranství a hřiště ukázala, že konzultace... Celý text >
 

Hranická rozvojová agentura zajistí management mikroregionu

27.6.2008 Hranická rozvojová agentura bude od počátku července poskytovat administrativní a výkonný servis svazku obcí Mikroregionu Hranicko. Po více jak třech letech provozu vlastního Sekretariátu MR Hranicko se na tom shodla Rada MR Hranicko na svém zasedání 19. června 2008 v Provodovicích. Servis spočívá v organizaci schůzek starostů, přípravě zasedání orgánů svazku, přípravě mikroregionálních projektů, po roce se opět uskuteční Den s Mikroregionem Hran... Celý text >

Grantový program vyhlášen, akce mohou získat příspěvek

20.6.2008 Včerejší schválení pravidel Radou MR Hranicko odstartovalo předkládání žádostí do Grantového programu regionu Hranicko. Do 14. července mohou fyzické i právnické osoby žádat o finanční podporu na akce jako jsou koncerty, festivaly, výstavy nebo turnaje, soutěže nebo jiné akce spojené s rozvojem sportovně-kulturního života na Hranicku. Příspěvek může dosáhnout až 40 tis. Kč. Výběrová komise složené ze zástupců Mikroregionu Hranicko, zapojených pa... Celý text >

Hranické Loučky, Poruba a Vysoká si mohou navrhnout úpravu návsí

17.6.2008 Hustopečská radnice chce ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou obnovit veřejná prostranství zároveň ve všech třech místních částech městyse. Upravovat by se měly chodníky, doplňovat zeleň i lavičky. Podmínkou pro zahájení stavebních úprav je dokončení stavební dokumentace a zajištění dotace na financování záměru. V těchto měsících probíhají v místních částech schůzky, na kterých je možné k projektovaným návrhům vznést připomínku. „Chce... Celý text >

Grantový program nabízí šanci pro místní kulturu a sport

10.6.2008 S unikátní metodou podpory sportovního a kulturního života v těchto dnech přichází Mikroregion Hranicko. Na principu podobném grantovým programům ve větších městech, bude 20. června vyhlášen obdobný program určený pro celý region Hranicko. Organizátoři sportovních a kulturních akcí budou mít příležitost získat na přípravu své akce finanční podporu. Cílem programu je nejen obohatit nabídku kulturních a sportovních akcí, ale postupně zvyšovat jeji... Celý text >
 

Průzkum otevře téma správné volby povolání

9.6.2008 Co vede ke vhodné volbě povolání, jak zaplnit mezery na trhu práce, jak více přizpůsobit přípravu absolventů potřebám místních zaměstnavatelů, to jsou otázky na něž by měl odpovědět průzkum, který v těchto dnech provádí Hranická rozvojová agentura. Průzkum probíhá mezi základními, středními školami, významnými zaměstnavateli a promítnou by se do něj měly i názory rodičů a žáků. Výsledky průzkumu zhodnotí pracovní skupina, složená ze zástupců úřad... Celý text >
 

Semináře prohloubí znalosti o cestovním ruchu, budování veřejných prostranství a hřišť i přípravě dotací

30.5.2008 V těchto dnech se na Hranicku rozbíhá série seminářů pod názvem Vzdělávání pro rozvoj regionu, která v průběhu letošního roku na devíti akcích nabídne informace dotýkající se úspěšné přípravy a realizace projektů. V měsíci červnu se mohou zájemci zúčastnit první várky vzdělávání. Půjde o semináře na téma Rozvoj cestovního ruchu 18. června v Hranicích, následně 24. června bude ve Všechovicích otevřeno téma Budování veřejných prostranství a hřišť ... Celý text >
 

Žadatelé na Hranicku opět uspěli při získávání dotací

27.5.2008 K nedávno zveřejněnému seznamu úspěšných žádostí z Hranicka v Programu rozvoje venkova ČR a Programu obnovy venkova Olomouckého kraje přibyly další úspěšné žádosti tentokrát z programu Podpora obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR. I zde uspělo hned 9 projektů z Hranicka. Celkový seznam podpořených žádostí ze všech tří dotačních programů naleznete v přiložené tabulce. V součtu tak na Hranicko poputuje celkem 31 a půl miliónů Kč dotací,... Celý text >
 

Zemědělci i výrobci potravin mohou získat dotace na své produkty

26.5.2008 Zemědělci i producenti potravin mohou v období od 10. do 30. června 2008 předkládat Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu (SZIF) žádosti o dotace doopatření Programu rozvoje venkova ČR  I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Dotace, která může činit až 50 % nákladů projektu, mohou být využity nejen na zvyšování výkonnosti zpracovatelských podniků a podporu marketingu, ale i na zlepšování kvality výrobků a podporu ap... Celý text >
 

Partutovice získaly v soutěži Vesnice roku oranžovou stuhu

22.5.2008 Obec Partutovice získala v letošním ročníku soutěže Vesnice roku 2008 v Olomouckém kraji ocenění, Oranžovou stuhu "Za spolupráci obce a zemědělského subjektu". Tím obec Partutovice postupuje do celostátního kola soutěže o titul "Vzorová zemědělská obec ČR". Gratulujeme!!!

Mlynáři v sobotu vyráží na druhý celodenní cyklovýlet

19.5.2008 Hned tři moravské kraje navštíví cyklisté během v pořadí druhého celodenního výletu, který proběhne v sobotu 24. května. Tentokrát zájemci objedou okruh č.2 regionální cyklotrasy „Po stopách využívání vodní a větrné energie“. Po tradičním srazu v 9.00 hod. na Šromotově náměstí v Hranicích vyrazí výletníci ke Kostelíčku a dále do Špiček. Po průjezdu Hranickými Loučkami je čeká návštěva Moravskoslezského kraje v podobě průjezdu Heřmanicemi, Dubem... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU