Aktuality

 

Kulturní kalendář pro rok 2009 v novém kabátě

25.2.2009 Jak jsme již informovali, kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí regionu Hranicko pro rok 2009 získal letos novou podobu a to tištěné publikace s barevnou obálkou. Jeho vydání bylo součástí projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Panwi, který je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Kalendář bude k dispozici v Městském informačním centru v Hranicích, turistických centrec... Celý text >
 

Ve úterý 10.3. proběhne v Hranicích seminář na téma Teorie komunikace - Práce s médii - Tvorba tiskových zpráv

24.2.2009 Všem zájemcům o témata jakými jsou prezentační a komunikační schopnosti, práce s médii a veřejností, propagace a publicita nebo facilitace je určen půldenní vzdělávací seminář Teorie komunikace - Práce s médii - Tvorba tiskových zpráv, který pořádá MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko spolu s CpKP Střední Morava v úterý 10.3.2009 od 13 hodin v Hotelu Centrum v Hranicích (salónek v přízemí vlevo). Seminář proběhne v rámci projektu „Cesta za ... Celý text >
 

I pro podnikatele jsou určeny evropské dotace

24.2.2009 Rozvoj podnikání je jedním z důležitých oblastí ekonomického rozvoje obcí a region. Proto je podpora podnikání zahrnuta do programů, přes které lze o dotaci požádat. Malí a střední podnikatelů tak mají možnost financovat své podnikatelské záměry. Stačí mít dobrý nápad, potřebnou dokumentaci jako je stavební projekt, doklady o finančním zdraví nebo vypracovaný podnikatelský plán. V neposlední řadě je třeba mít finanční prostředky na financování zá... Celý text >
 

Občané mohou rozšířit turistické programy

20.2.2009 V rámci projektu „Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Panwi“ se mapuje potenciál cestovního ruchu regionu Hranicko. Projekt realizuje Hranická rozvojová agentura, z.s. ve spolupráci s městem Hranice a polskými městy Kolonowskie a Zawadskie. Tento projekt je financován z  Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česko – Polsko.Analýza bude základem k návrhu turistických balíčků, jejichž hlavním cílem je přitáhnout... Celý text >
 

Pracovní skupina projektu cestovního ruchu se sešla již podruhé

17.2.2009 Druhé zasedání Pracovní skupiny projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Panwi proběhlo 11. 2. 2009 v sídle Hranické rozvojové agentury, která je Vedoucím partnerem projektu. Kromě shrnutí aktivit za první období projektu byly zmíněny akce, na kterých se již pracuje, nebo jsou ve fázi přípravy. Důležitou součástí projektu je zpracování analýzy potenciálu cestovního ruchu na Hranicku, o které jsme na našich strán... Celý text >
 

Analýza Hranicka podpoří příliv turistů

6.2.2009 V rámci projektu „Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Panwi“ se zpracovává analýza potenciálu cestovního ruchu regionu Hranicko. Analýza bude základem k návrhu turistických balíčků, jejichž hlavním cílem je zvýšit návštěvnost Hranicka. Turistické balíčky jsou nové formy informování turistů, které nenabízejí jednotlivost, ale spojují vždy několik zajímavostí i služeb do jednoho programu. Analýza se opírá o již zpraco... Celý text >
 

Umělci z Hranicka se prezentují v nové publikaci

30.1.2009 Umělci a umělecké soubory se prezentují v nové publikaci, která si klade za cíl stát se praktickým pomocníkem pořadatelům kulturních, společenských a dalších akcí nejen na Hranicku, ale i kdekoliv jinde v blízkém či vzdálenějším okolí. Přináší přehled „vybraných“ aktivních umělců a uměleckých souborů z regionu Hranicko, jejichž vystoupení, služeb či výrobků můžete využít. „Vybraných“ z toho důvodu, že podkladem pro vznik této publikace se stala n... Celý text >
 

Seminář poradil jak řídit projekty

30.1.2009 MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko spolu s CpKP Střední Morava uspořádal ve čtvrtek 29. ledna 2009 v Hotelu Cenrum seminář na téma Řízení projektu, monitoring a prevence rizik. Během šestihodinového školení se 18 účastníků dozvědělo, jak zodpovědně a úspěšně přistupovat k realizaci projektů podpořených především z evropských dotačních programů. Účastníci obdrželi na konci Certifikát o absolvování semináře. Další seminář, tentokrát na téma... Celý text >
 

První vydání elekronického bulletinu je na světě

23.1.2009 Hranická rozvojová agentura začala v lednu vydávat elektronický informační bulletin, který by měl zvýšit informovanost a pomoci se zorientovat v širokém spektru jejích aktivit. Toto informační médium by mělo vycházet každý měsíc a bude distribuováno výhradně pomocí e-mailové pošty na všechny obce regionu, členy Rozvojového partnerství Hranicko, ostatní podnikatelské i soukromé subjekty a to nejen v našem regionu, ale i mimo něj. Věříme, že si ten... Celý text >
 

Region Hranicko se prezentoval na mezinárodním turistickém veletrhu

20.1.2009 Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech – tak se nazývá veletrh , který se letos uskutečnil od 15. do 18. ledna na brněnském výstavišti a své zastoupení zde měl i region Hranicko. V rámci expozice Olomouckého kraje jsme měli svůj výstavní a informační stánek, kde se střídali zástupci Hranické rozvojové agentury, Města Hranice, lázní Teplic nad Bečvou, MIC, ale také zástupy polského partnera projektu Destinační management turistickýc... Celý text >
 

Vrcholí přípravy regionálního grantového programu na rok 2009

19.1.2009 Sérií jednání byla zahájena příprava Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009. Ten proběhl v minulém roce jako pilotní projekt Mikroregionu Hranicko, čtyř významných společností z Hranicka a Olomouckého kraje. V letošním roce by se měl postavit na vlastní nohy a fungovat nezávisle na podpoře kraje.Grantový program je unikátním projektem vzniklým jako vlajková loď spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Cement Hranice, SSI Schäfer, ... Celý text >
 

Ve čtvrtek 29.1. proběhne v Hranicích seminář na téma Řízení projektu

16.1.2009 Všechny příjemce i žadatele o dotace z evropských fondů i národních zdrojů srdečně zveme na seminář Řízení projektu, finanční řízení projektu, monitoring a prevence rizik, který pořádá MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko spolu s CpKP Střední Morava ve čtvrtek 29.1.2009 od 13 hodin v Hotelu Centrum v Hranicích (salónek v přízemí vlevo). Seminář proběhne v rámci projektu „Cesta za informacemi pro Moravu“ a zahrnuje teoretickou i praktickou č... Celý text >
 

Nová publikace: CpKP západní Čechy mapovalo činnost MAS v ČR včetně té naší

5.1.2009 Zájemcům o činnost místních akčních skupin a rozvoji iniciativy LEADER v ČR je určena nová publikace z produkce Centra pro komunitní práci západní Čechy pod názvem "Metodika dobré praxe místních akčních skupin v České republice - Zpráva z výzkumného projektu 2007-2008". Kromě úvodního vhledu do oblasti přináší kiha též test sebehodnocení MAS a také několik příkladových studií, z nichž jedna je též o naší MAS Rozvojové partnerství. Upozo... Celý text >
 

Krásné vánoce a vše nejlepší do nového roku

19.12.2008 Kolektiv pracovníků Hranické rozvojové agentury přeje všem partnerům, návštěvníkům tohoto webu a obyvatelům Hranicka krásné Vánoce, pohodové svátky a hodně štěstní do nového roku.
 

V lednu startuje další kolo dotačního Programu LEADER

16.12.2008 Rozvojové partnerství plánuje zhruba v druhé polovině ledna 2009 vyhlásit další Výzvu k podávání Žádostí o dotaci z Programu LEADER „Měníme Hranicko“. Tento dotační program je zaměřen na podporu rozvojových projektů v regionu Hranicko v několika vybraných oblastech a na Hranicko přinese v letech 2008 - 2013 až 60 miliónů Kč. Žádosti o dotaci se podávají v rámci tzv. Fichí, což jsou soubory pravidel podmínek a informací pro podání Žádostí v jednot... Celý text >
 

Venkovské podniky budou mít opět šanci na dotace

12.12.2008 Dotace na podnikání na venkově budou opět k dispozici v únoru příštího roku, kdy Státní zemědělský a intervenční fond plánuje vyhlášení výzvy k předkládání žádostí do dotačního programu Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.  Peníze pro podniky s maximálně 10 zaměstnanci a ročním obratem do 2 mil. EURO k nám proudí z Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova na základě pravidle stanovených v dokumentu s výstižným názvem Plán rozvoje venk... Celý text >
 

Podniky diskutovaly Grantový program na rok 2009

8.12.2008 Diskusí o návrhu Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 skončilo setkání pracovní skupiny, která se seznámila s výsledky tohoto dotačního programu v letošním roce a současně komentovala návrh programu na rok další. Ještě do konce roku budou osloveny podniky aktualizovaným návrhem spojeným s nabídkou spolupráce. Grantový program vznikl jako unikátní program spolupráce Mikroregionu Hranicko a významných podniků se záměrem zlepšování kultu... Celý text >
 

Poláci zamířili na hranické náměstí

5.12.2008 Jako první hudební vystoupení na Předvánočním jarmarku na Masarykově náměstí v Hranicích jsme mohli shlédnout polskou dechovou hudbu - ORKIESTRA DĘTA MIASTA I GMINY ZAWADZKIE, která k nám zavítala z polského města Zawadzkie v rámci projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Panwi. Její krátké představení sledovali desítky návštěvníků, kteří zavítali na náměstí, ale také děti z mateřské školy, které hudební produkc... Celý text >
 

Mikroregion má novou Radu

4.12.2008 Valná hromada Mikroregionu Hranicko 27. listopadu 2008 zvolila na svém zasedání v Bělotíně nové členy Rady Mikroregionu. Rada nyní bude pracovat ve složení: Petra Kočnarová - starostka Skaličky, Júlia Vozákorá - starostka městyse Hustopeče nad Bečvou, Miroslav Widner - starosta Hranic, Zdeněk Lévm- starosta Stříteže nad Ludinou, Karel Galas - starosta Potštátu, Jiří Andrýs - starosta Černotína, Jiří Tomeček - starosta Opatovic. Předsedou Mikroreg... Celý text >
 

Manažeři 4 MAS sdružených v Podejme si ruce se sešli v Praze

4.12.2008 Na první schůzce věnované evaluacím (tedy vyhodnocování) naplňování Strategických plánů LEADER se v Praze 3.12. sešlo několik zástupců ze 4 partnerských MAS, které už od roku 2007 fungují ve volném sdružení "Podejme si ruce". Cílem schůzky bylo nastavit principy budoucí spolupráce, která bude spočívat v pravidelných schůzkách, předávání zkušeností, a vzájemném hodnocení realizace Programu LEADER u jednotlivých partnerů. Každá MAS má jin... Celý text >
 

Grantový kalendář získal internetovou podobu

1.12.2008 Již tradicí se stalo vydávání Grantového kalendáře, který mapuje a přehledně zobrazuje aktuální a plánované dotační programy pro obce, zemědělce, spolky, příspěvkové organizace, podnikatele i fyzické osoby. Nyní grantový kalendář získává internetovou podobu, které zjednoduší cyklus jeho doplňování a aktualizace. Za nedlouho usnadní i orientaci v dotačních titulech, pomocí vyhledávání vhodného dotačního programu podle typu záměru, na nějž zájemce ... Celý text >
 

Předvánoční jarmark zpestří polská dechovka

28.11.2008 V rámci předvánočního jarmarku, který bude probíhat ve čtvrtek 4. prosince na hranickém Masarykově náměstí, vystoupí mimo jiné i polská dechovka - ORKIESTRA DĘTA MIASTA I GMINY ZAWADZKIE (z obce Zawadzkie v Polsku). Toto uskupení amatérských hudebníků dorazí do hranic jako součást propagace polského regionu, který je partnerem v projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Panwi. Svou zhruba hodinovou produkcí zaháj... Celý text >
 

Pracovní skupina diskutovala o cestovním ruchu

21.11.2008 V polovině listopadu proběhlo první zasedání Pracovní skupiny projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Panwi. Tato skupina byla vytvořena ze zástupců obcí regionu, poskytovatelů služeb cestovního ruchu a ubytovatelů. Mezi její hlavní úkoly patří návrh na vypracování analýzy cestovního ruchu turistické lokality Hranicko, propagace a šíření informací o projektu, společná příprava aktivit projektu, spoluvytváření t... Celý text >
 

Start Destinačního managementu turistické lokality Hranicko

20.11.2008 Začátkem října letošního roku proběhl tzv. kick-off meeting (zahajovací schůzka) všech partnerů projektu nazvaného „Destinační management turistických lokalit regionu Hranicko a Dolina Małej Panwi“. Tento projekt byl představen již několikrát, takže pouze ve stručnosti připomeneme, že se jedná o projekt cestovního ruchu, na který bylo poskytnuto více 7 milionů korun z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko – Polsko. Hlavním partnerem p... Celý text >
 

Pořadatelům bude sloužit databáze umělců na Hranicku

12.11.2008 Pro pořadatele kulturních a společenských akcí přichází v těchto dnech se zajímavou nabídkou Hranická rozvojová agentura, která spouští internetovou databázi profesionálních i amatérských umělců a uměleckých souborů na Hranicku. Cílem je kompletní zmapování regionální nabídky nejen klasických druhů umění, jako je hudba, tanec nebo divadlo, ale také dalších oborů jako jsou tradiční řemesla, ozvučení akcí, fotografování, tvorba plakátů nebo histori... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU