Aktuality

 

Začíná sběr žádostí o dotaci z Programu LEADER

3.4.2009 Do své druhé poloviny se přehoupla aktuální Výzva k podávání Žádostí o dotaci v Programu LEADER „Měníme Hranicko“. Rozvojové partnerství Regionu Hranicko ji vyhlásilo 6. března a přesně po měsíci, tedy v pondělí 6. dubna, zahajuje sběr žádostí. Dotaci lze získat na investiční projekty ze 4 oblastí: zemědělské a potravinářské produkty, spolkový život a sport, lesnická infrastruktura a rozvoj cestovního ruchu. V této Výzvě bude rozděleno minimálně ... Celý text >
 

Dotace na školení zaměstnanců je šancí pro podniky

2.4.2009 Pod názvem „Školení je šance“ se otvírá dotační program Ministerstva práce a sociálních věcí pro vzdělávání zaměstnanců působících v podnikatelské sféře. Dotace z programu budou směřovat na projekty, které budou zvyšovat jejich odborné znalosti, dovednosti a kompetence jak zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů. Šanci na úspěch budou mít komplexní projekty, které budou cíleny nejen na jednotlivé vzdělávací akce, ale podpoří vznik průřezových vzdělávac... Celý text >
 

Grantový program regionu Hranicko otevřen, neziskové organizace mohou získat dotace

27.3.2009 Grantový program regionu Hranicko letos vstupuje do svého druhého ročníku za účasti hned pěti významných firem z Hranicka. Ty se rozhody, ve spolupráci s Mikroregionem Hranicko, podpořit kulturu, sport a vzdělávání prostřednictvím malých grantů, které se podle společných pravidle rozdělují ze společného fondu.  Celkem takto bude rozděleno 135.000 Kč v oblastech kultury, sportu a vzdělávání.  Kromě firem Cement Hranice, SSI Schäfer, Váhala spolupr... Celý text >
 

Nově mohou podnikatelé své projekty konzultovat s CzechInvestem přímo v Hranicích

20.3.2009 Od začátku dubna mohou podnikatelé z Hranic a blízkého okolí konzultovat své projekty a záměry s agenturou CzechInvest přímo v Hranicích. Ta má do konce roku 2013 pověření Ministerstva průmyslu a obchodu k řízení Operačního programu Podnikání a inovace, přes který do ČR tečou finanční prostředky z Evropských fondů na rozvoj podnikání.  První zkušební konzultační dny proběhnou ve čtvrtek 2. dubna 2009 a ve čtvrtek 9. dubna 2009 v odpoledních hodin... Celý text >
 

Pořadatelé mohou o svých akcích informovat na www.hranicko.eu

20.3.2009 Od tohoto týdne je zprovozněn na turistickém portálu tzv. externí administrátorské rozhraní. To umožní všem pořadatelům kulturních, společenských nebo sportovních akcí vkládat informace o těchto aktivitách na webové stránky hranicko.eu. Po jednoduché registraci obdrží heslo a mohou tak všechny návštěvníky tohoto serveru zvát a lákat je na své akce. Další možností je „správa objektů“, což poslouží poskytovatelům služeb zejména v oblasti cestovníh... Celý text >
 

Informační seminář k LEADERu se setkal s velkým zájmem

18.3.2009 S velkým zájmem se setkal Informační seminář pro žadatele v Programu LEADER "Měníme Hranicko", který proběhl k aktuálně vyhlášené výzvě v úterý 17.3.2009 v zasedací síni MěÚ Hranice. 25 účastníků se zde dozvědělo zásadní informace o podmínkách získání dotace, pracovníci MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko představili závazné vzory některých příloh, na konci semináře byl dán prostor k osobním konzultacím projektových záměrů. Dle h... Celý text >
 

Zveme na informační seminář k aktuální výzvě Programu LEADER

16.3.2009 Rozvojové partnerství v těchto dnech zveřejňuje postupně pro každou vyhlášenou Fichi jednotlivé Příručky pro žadatele k Výzvě č.1/2009. Příručka má charakter doporučujícího materiálu, snaží se postihnout a vysvětlit všechny důležité informace, ale nutno zdůraznit, nenaharazuje texty Výzev, Fichí ani Pravidel IV.1.2., jejichž znění je pro Žadatele závazné. Publikace se věnuje vzniku projektového záměru, komentuje texty Výzvy č.1/2009, texty všech ... Celý text >
 

Šance pro nezaměstnané, užitek pro spolky a neziskové organizace

13.3.2009 S možností  pomoci nezaměstnaným, ale také spolkům, neziskovým organizacím, církvím a obcím přišel Úřad práce v Přerově, který nabídl spolupráci Mikroregionu Hranicko při vytváření pracovních míst a umísťování nezaměstnaných. Úřad práce v rámci čerpání prostředků z Evropské unie podporuje vznik pracovních míst a umisťování nezaměstnaných na trh práce, zejména osob nad 50 let, zdravotně postižených, a dále osob, které jsou více než 5 měsíců v evid... Celý text >
 

Seminář naučil, jak se účinně prezentovat v médiích

12.3.2009 MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko spolu s CpKP Střední Morava uspořádali v úterý 10. března 2009 v Hotelu Cenrum seminář na téma Teorie komunikace - práce s médii - tvorba tiskových zpráv. Během šestihodinového školení se 15 účastníků dozvědělo, jak úspěšně prezentovat své ktivity v médiích, jak má vypadat správná tisková zpráva, představily se různé techniky zapojování veřejnosti či umění facilitace. Účastníci byli s průběhem semináře v... Celý text >
 

Rozvojové partnerství vyhlásilo Výzvu č.1/2009 k podávání Žádostí o dotaci z Programu LEADER

6.3.2009 Dne 6. 3. 2009 vyhlašuje místní akční skupina (MAS) Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Výzvu č.1/2009 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu LEADER „Měníme Hranicko“.V této Výzvě se mohou o dotace ucházet investiční projekty ze 4 oblastí: zemědělské a potravinářské produkty, lesnická infrastruktura, spolkový život a sport a rozvoj cestovního ruchu. „Podpořit tak půjdou investice do skladování, odbytu a provozů zlepšujících zpracování ze... Celý text >
 

2. vydání elektronického newsletteru

5.3.2009 Tento týden bylo distribuováno další číslo elektronického newsletteru, který vydává Hranická rozvojová agentura, z.s. a který má své čtenáře informovat o aktuálním dění v regionu Hranicko a činnostech agentury a Mikroregionu Hranicko. Vydáváním tohoto měsíčního periodika bychom chtěli přispět k informovanosti obcí, škol, podnikatelů, ale i ostatních institucí, na které je rozesílán výhradně elektronickou poštou. Newsletter bude  ke stažení každý ... Celý text >
 

Srbové se seznámili s rozvojem podnikání na Hranicku

2.3.2009 Devatenáct zástupců srbských měst a regionálních rozvojových agentur bylo od neděle 22. 2. do soboty  28. 2. na studijní cestě po českém a moravském venkovu. Zajímalo je především podnikání na venkově, příklady dobré praxe spolupráce veřejné správy s podnikateli a neziskovými organizacemi na rozvoji venkova. ale také naše zkušenosti s Evropskou unií. Studijní cestu srbských starostů a pracovníků obcí a měst organizovaly pobočky Centra pro komunit... Celý text >
 

Dotace z 1. výzvy Programu LEADER definitivně schváleny

27.2.2009 Dne 27. února 2009 zveřejnil SZIF na svých webových stránkách seznam všech 11 definitivně schválených Žádostí o dotaci, které byly přijaty a následně doporučeny k realizaci místní akční skupinou Rozvojové partnerství Regionu Hranicko v rámci Výzvy č.1/2008. Do regionu Hranicko tak skrz první výzvu Programu LEADER připutuje letos téměř 7 miliónů Kč dotačních prostředků, které doplní sami žadatelé dalšími bezmála 5 milióny Kč vlastních investičních... Celý text >
 

Kulturní kalendář pro rok 2009 v novém kabátě

25.2.2009 Jak jsme již informovali, kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí regionu Hranicko pro rok 2009 získal letos novou podobu a to tištěné publikace s barevnou obálkou. Jeho vydání bylo součástí projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Panwi, který je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Kalendář bude k dispozici v Městském informačním centru v Hranicích, turistických centrec... Celý text >
 

Ve úterý 10.3. proběhne v Hranicích seminář na téma Teorie komunikace - Práce s médii - Tvorba tiskových zpráv

24.2.2009 Všem zájemcům o témata jakými jsou prezentační a komunikační schopnosti, práce s médii a veřejností, propagace a publicita nebo facilitace je určen půldenní vzdělávací seminář Teorie komunikace - Práce s médii - Tvorba tiskových zpráv, který pořádá MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko spolu s CpKP Střední Morava v úterý 10.3.2009 od 13 hodin v Hotelu Centrum v Hranicích (salónek v přízemí vlevo). Seminář proběhne v rámci projektu „Cesta za ... Celý text >
 

I pro podnikatele jsou určeny evropské dotace

24.2.2009 Rozvoj podnikání je jedním z důležitých oblastí ekonomického rozvoje obcí a region. Proto je podpora podnikání zahrnuta do programů, přes které lze o dotaci požádat. Malí a střední podnikatelů tak mají možnost financovat své podnikatelské záměry. Stačí mít dobrý nápad, potřebnou dokumentaci jako je stavební projekt, doklady o finančním zdraví nebo vypracovaný podnikatelský plán. V neposlední řadě je třeba mít finanční prostředky na financování zá... Celý text >
 

Občané mohou rozšířit turistické programy

20.2.2009 V rámci projektu „Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Panwi“ se mapuje potenciál cestovního ruchu regionu Hranicko. Projekt realizuje Hranická rozvojová agentura, z.s. ve spolupráci s městem Hranice a polskými městy Kolonowskie a Zawadskie. Tento projekt je financován z  Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česko – Polsko.Analýza bude základem k návrhu turistických balíčků, jejichž hlavním cílem je přitáhnout... Celý text >
 

Pracovní skupina projektu cestovního ruchu se sešla již podruhé

17.2.2009 Druhé zasedání Pracovní skupiny projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Panwi proběhlo 11. 2. 2009 v sídle Hranické rozvojové agentury, která je Vedoucím partnerem projektu. Kromě shrnutí aktivit za první období projektu byly zmíněny akce, na kterých se již pracuje, nebo jsou ve fázi přípravy. Důležitou součástí projektu je zpracování analýzy potenciálu cestovního ruchu na Hranicku, o které jsme na našich strán... Celý text >
 

Analýza Hranicka podpoří příliv turistů

6.2.2009 V rámci projektu „Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Panwi“ se zpracovává analýza potenciálu cestovního ruchu regionu Hranicko. Analýza bude základem k návrhu turistických balíčků, jejichž hlavním cílem je zvýšit návštěvnost Hranicka. Turistické balíčky jsou nové formy informování turistů, které nenabízejí jednotlivost, ale spojují vždy několik zajímavostí i služeb do jednoho programu. Analýza se opírá o již zpraco... Celý text >
 

Umělci z Hranicka se prezentují v nové publikaci

30.1.2009 Umělci a umělecké soubory se prezentují v nové publikaci, která si klade za cíl stát se praktickým pomocníkem pořadatelům kulturních, společenských a dalších akcí nejen na Hranicku, ale i kdekoliv jinde v blízkém či vzdálenějším okolí. Přináší přehled „vybraných“ aktivních umělců a uměleckých souborů z regionu Hranicko, jejichž vystoupení, služeb či výrobků můžete využít. „Vybraných“ z toho důvodu, že podkladem pro vznik této publikace se stala n... Celý text >
 

Seminář poradil jak řídit projekty

30.1.2009 MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko spolu s CpKP Střední Morava uspořádal ve čtvrtek 29. ledna 2009 v Hotelu Cenrum seminář na téma Řízení projektu, monitoring a prevence rizik. Během šestihodinového školení se 18 účastníků dozvědělo, jak zodpovědně a úspěšně přistupovat k realizaci projektů podpořených především z evropských dotačních programů. Účastníci obdrželi na konci Certifikát o absolvování semináře. Další seminář, tentokrát na téma... Celý text >
 

První vydání elekronického bulletinu je na světě

23.1.2009 Hranická rozvojová agentura začala v lednu vydávat elektronický informační bulletin, který by měl zvýšit informovanost a pomoci se zorientovat v širokém spektru jejích aktivit. Toto informační médium by mělo vycházet každý měsíc a bude distribuováno výhradně pomocí e-mailové pošty na všechny obce regionu, členy Rozvojového partnerství Hranicko, ostatní podnikatelské i soukromé subjekty a to nejen v našem regionu, ale i mimo něj. Věříme, že si ten... Celý text >
 

Region Hranicko se prezentoval na mezinárodním turistickém veletrhu

20.1.2009 Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech – tak se nazývá veletrh , který se letos uskutečnil od 15. do 18. ledna na brněnském výstavišti a své zastoupení zde měl i region Hranicko. V rámci expozice Olomouckého kraje jsme měli svůj výstavní a informační stánek, kde se střídali zástupci Hranické rozvojové agentury, Města Hranice, lázní Teplic nad Bečvou, MIC, ale také zástupy polského partnera projektu Destinační management turistickýc... Celý text >
 

Vrcholí přípravy regionálního grantového programu na rok 2009

19.1.2009 Sérií jednání byla zahájena příprava Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009. Ten proběhl v minulém roce jako pilotní projekt Mikroregionu Hranicko, čtyř významných společností z Hranicka a Olomouckého kraje. V letošním roce by se měl postavit na vlastní nohy a fungovat nezávisle na podpoře kraje.Grantový program je unikátním projektem vzniklým jako vlajková loď spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Cement Hranice, SSI Schäfer, ... Celý text >
 

Ve čtvrtek 29.1. proběhne v Hranicích seminář na téma Řízení projektu

16.1.2009 Všechny příjemce i žadatele o dotace z evropských fondů i národních zdrojů srdečně zveme na seminář Řízení projektu, finanční řízení projektu, monitoring a prevence rizik, který pořádá MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko spolu s CpKP Střední Morava ve čtvrtek 29.1.2009 od 13 hodin v Hotelu Centrum v Hranicích (salónek v přízemí vlevo). Seminář proběhne v rámci projektu „Cesta za informacemi pro Moravu“ a zahrnuje teoretickou i praktickou č... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU