Aktuality

Starostové podepsali memorandum o porozumění

5.10.2018 Další krok ke zlepšení situace v oblasti dopravy udělali společně starostové SO ORP Hranice v úterý 2. 10. 2018 na zámku v Hranicích. Zde, pár dní před komunálními volbami, podepsali Memorandum o porozumění, které nastavuje podmínky k dalšímu řešení a plánování mobility v regionu. K tomu,... Celý text >

Mikroregion Hranicko vydal další číslo svého zpravodaje

26.9.2018 Celý text >

MAS Hranicko vyhlásila 3.výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Podporu zaměstnanosti

18.9.2018 MAS Hranicko dne 17. 9. 2018 vyhlásila 3. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Podporu zaměstnanosti. Alokace výzvy činí 6 047 338 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. , poté se uzavře. Informační seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě se uskuteční... Celý text >

MAS Hranicko vyhlásila 4.výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální podnikání

14.9.2018 MAS Hranicko dne 17. 9. 2018 vyhlásila 4. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální podnikání (neinvestiční podporu). Alokace výzvy činí 2 106 400 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. S ohledem na náročnost přípravy projektové ž&... Celý text >

Setkání mikroregionů na Hranicku

12.9.2018 Celý text >

V Hranicích se uskuteční Mezinárodní konference o podpoře venkova

9.9.2018 Ve dnech 10.-11.9.2018 se v Hranicích v Hotelu Centrum uskuteční mezinárodní konference CoCoBeLa (zkratka anglického názvu Koordinovaná spolupráce mezi MASkami). Konference se koná pod záštitou a za finančního přispění Central Europe Initiative Fund, Ministerstva zemědělství - Celostátní sítě pro venkov a Olomouckého kraje... Celý text >

MAS Hranicko podpořila ve Výzvě č.2 MAS-PRV 13 zemědělských a podnikatelských projektů

6.9.2018 Místní akční skupina Hranicko zveřejnila v minulých dnech výsledky Výzvy č.2 dotačního programu MAS-PRV, v níž vyhlásila hned 4 oblasti podpory. MAS doporučila k získání dotace celkem 13 ze 26 hodnocených projektů, které si mezi sebou rozdělí přes 6 milionů korun dotačních prostředků. Podrobný přehled naleznete v příloze A... Celý text >

Certifikační komise udělila známku kvality „MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®“ dalšímu zájemci

27.8.2018 Celý text >

Žadatelé ve Výzvě č.2 dotačního programu MAS-PRV představí své záměry na veřejném slyšení

2.8.2018 Celkem 26 žadatelů, kteří v koncem června podali své žádosti o dotace z dotačního programu MAS-PRV (Program rozvoje venkova), má možnost představit své plány na Veřejném slyšení, které proběhne v úterý 14. srpna od 16h v zasedací místnosti MAS Hranicko v Kunzově vile na Třídě 1. máje. V krátkých prezentacích ... Celý text >

MAS Hranicko vybrala úspěšného žadatele ve 2. výzvě MAS-OPZ Prorodinná opatření

1.8.2018 MAS Hranicko na konci července provedla výběr žádosti o podporu, podané do 2. výzvy dotačního programu MAS-OPZ na Prorodinná opatření. Žádosti bude na začátku srpna managementem MAS předána na Řídící orgán Operačního programu Zaměstnanost, kde dojde k tzv. Závěrečnému ověření způsobilosti (včetně posouzení kr&a... Celý text >

MAS vybrala k získání podpory 4 projekty na zlepšení infrastruktury základních škol v regionu

1.8.2018 MAS Hranicko v minulých dnech provedla výběr Žádostí o podporu v 4. výzvě dotačního programu MAS-IROP zaměřených na budování infrastruktury základních škol. Projekty budou nyní předány na Centrum pro regionální rozvoj k tzv. závěrečnému ověření způsobilosti, pak už bude následovat vydání pr&aacu... Celý text >

Zasedání Certifikační komise

24.7.2018 V pondělí 23. 7. 2018 byla ukončena VI. výzva k certifikaci značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Do této výzvy byly předloženy 2 žádosti o udělení značky, jedna z oboru šperkařství a druhá z oblasti výroby masných výrobků. Certifikační komise k hodnocení žádostí zasedne dne 1. srpna 2018 ve 14.00 ... Celý text >

MAS Hranicko vybrala k získání podpory první 2 projekty dotačního programu MAS-OPZ

19.7.2018 MAS Hranicko na konci června provedla výběr žádostí o podporu, podaných do 1. výzvy dotačního programu MAS-OPZ na neinvestiční podporu Sociálních služeb. Žádosti byly v červenci managementem MAS předány na Řídící program Operačního programu Zaměstnanost, kde dojde k tzv. Závěrečnému ověření způsobilosti (včetně posouz... Celý text >

MAS vybrala úspěšného žadatele na vznik Komunitního centra

19.7.2018 MAS Hranicko na konci června provedla výběr žádosti o podporu, podané do 3. výzvy dotačního programu MAS-IROP na Rozvoj komunitních center. Žádost byla na začátku července managementem MAS předána na Centrum pro regionální rozvoj k tzv. Závěrečnému ověření způsobilosti, po jehož ukončení bude následovat vydání pr&aacu... Celý text >

Výzva č. 2 dotačního programu MAS-PRV uzavřena, podáno 27 žádostí

9.7.2018 MAS Hranicko v úterý 3.7.2018 uzavřela Výzvu č. 2 dotačního programu MAS-PRV. Přes Portál Farmáře bylo zasláno na MAS 29 Žádostí o podporu, ovšem jedna z nich byla zaslána omylem dvakrát a jedna žádost bohužel nesplnila podmínku přijatelnosti. Seznam předložených žádostí naleznete v příloze této Aktuality nebo na to... Celý text >

MAS Hranicko rozběhne dotační program na podporu ÚSES a sídelní zeleně

22.6.2018 Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí v minulých měsících nabídnul místním akčním skupinám z celé České republiky možnost rozšířit své dotační programy také o oblast životního prostředí, konkrétně o 3 okruhy týkající se boje s erozí, ... Celý text >

Vyhlášení vítězů soutěže Do práce na kole 2018 v Hranicích

20.6.2018 Celý text >

MAS Hranicko vyhlašuje druhou výzvu dotačního programu MAS-PRV pro zemědělce a drobné podnikatele

4.6.2018 MAS Hranicko z. s. dnešním dnem 4.6.2018 vyhlašuje Výzvu č. 2 dotačního programu MAS-PRV. Celková alokace pro tuto Výzvu je 7 148 098 Kč dotací, takže při průměrné míře dotace kolem 45% budou podpořeny projekty s celkovými výdaj více než 16 milionů Kč. Žádosti o podporu bude MAS přijímat ve dnech 4.6. až 3.7.2018 včetně, kdy bude Výzva... Celý text >

MAS vybrala k získání podpory první 3 projekty dotačního programu MAS-IROP

25.5.2018 MAS Hranicko v minukých dnech provedla výběr Žádostí o podporu v 1. a 2. výzvě dotačního programu MAS-IROP. Projekty budou nyní předány na Centrum pro regionální rozvoj k tzv. závěrečnému ověření způsobilosti, pak už bude následovat vydání právního aktu ze strany řídícího orgánu IROP, čím... Celý text >

MAS Hranicko vyhlásí 4.6.2018 Výzvu č.2 dotačního programu MAS-PRV.

23.5.2018 MAS Hranicko učinila v posledních dnech několik důležitých kroků nezbytných pro brzké vyhlášení Výzvy č.2 dotačního programu MAS-PRV. Po schválení všech nutných podkladů ze strany SZIF bude Výzva č.2 s jistotou vyhlášena 4.6.2018 s uzávěrkou 3.7.2018. Termín pro registraci vybraných projektů na SZIF je pevně stanov... Celý text >

Hlasujte pro Živou studánku

18.5.2018 Celý text >

Technika na údržbu hřišť a sportovišť

18.5.2018 4 mil. Kč vyčlenil Olomoucký kraj nově také na investiční akce v oblasti sportu. Konkrétně se jedná o dotační program na provoz a údržbu sportovních a tělovýchovných zařízení. Jak obce, tak právnické organizace mohou získat příspěvek na pořízení technických prostředků a strojů v souvislosti se zabezpečením ud... Celý text >

Nová technika pro hasiče

10.5.2018 Celý text >

Výzva MAS-OPZ na Prorodinná opatření uzavřena, podána 1 žádost

3.5.2018 MAS Hranicko dne 2. 5. 2018 uzavřela 2. Výzvu dotačního programu MAS-OPZ Prorodinná opatření I.  žádost o podporu. Jedná se o projekt podaný žadatelem Příměstské tábory na Hranicku. Aktivity realizované v rámci tohoto projektu se mají stát jedním z řešení, jak doplnit chybějící kapacity v oblasti... Celý text >

Začal jezdit cyklobus

30.4.2018 Jste příznivce cykloturistiky? Chcete poznat nejen blízké okolí, vypravte se cyklobusem směr Valašsko a zpět dojedete na kole. Bližší informace na přiloženém plakátu.
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU