Aktuality


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS vybrala úspěšného žadatele na vznik Komunitního centra

19.7.2018 MAS Hranicko na konci června provedla výběr žádosti o podporu, podané do 3. výzvy dotačního programu MAS-IROP na Rozvoj komunitních center. Žádost byla na začátku července managementem MAS předána na Centrum pro regionální rozvoj k tzv. Závěrečnému ověření způsobilosti, po jehož ukončení bude následovat vydání pr&aacu... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výzva č. 2 dotačního programu MAS-PRV uzavřena, podáno 27 žádostí

9.7.2018 MAS Hranicko v úterý 3.7.2018 uzavřela Výzvu č. 2 dotačního programu MAS-PRV. Přes Portál Farmáře bylo zasláno na MAS 29 Žádostí o podporu, ovšem jedna z nich byla zaslána omylem dvakrát a jedna žádost bohužel nesplnila podmínku přijatelnosti. Seznam předložených žádostí naleznete v příloze této Aktuality nebo na to... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko rozběhne dotační program na podporu ÚSES a sídelní zeleně

22.6.2018 Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí v minulých měsících nabídnul místním akčním skupinám z celé České republiky možnost rozšířit své dotační programy také o oblast životního prostředí, konkrétně o 3 okruhy týkající se boje s erozí, ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Vyhlášení vítězů soutěže Do práce na kole 2018 v Hranicích

20.6.2018 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vyhlašuje druhou výzvu dotačního programu MAS-PRV pro zemědělce a drobné podnikatele

4.6.2018 MAS Hranicko z. s. dnešním dnem 4.6.2018 vyhlašuje Výzvu č. 2 dotačního programu MAS-PRV. Celková alokace pro tuto Výzvu je 7 148 098 Kč dotací, takže při průměrné míře dotace kolem 45% budou podpořeny projekty s celkovými výdaj více než 16 milionů Kč. Žádosti o podporu bude MAS přijímat ve dnech 4.6. až 3.7.2018 včetně, kdy bude Výzva... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS vybrala k získání podpory první 3 projekty dotačního programu MAS-IROP

25.5.2018 MAS Hranicko v minukých dnech provedla výběr Žádostí o podporu v 1. a 2. výzvě dotačního programu MAS-IROP. Projekty budou nyní předány na Centrum pro regionální rozvoj k tzv. závěrečnému ověření způsobilosti, pak už bude následovat vydání právního aktu ze strany řídícího orgánu IROP, čím... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vyhlásí 4.6.2018 Výzvu č.2 dotačního programu MAS-PRV.

23.5.2018 MAS Hranicko učinila v posledních dnech několik důležitých kroků nezbytných pro brzké vyhlášení Výzvy č.2 dotačního programu MAS-PRV. Po schválení všech nutných podkladů ze strany SZIF bude Výzva č.2 s jistotou vyhlášena 4.6.2018 s uzávěrkou 3.7.2018. Termín pro registraci vybraných projektů na SZIF je pevně stanov... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Hlasujte pro Živou studánku

18.5.2018 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Technika na údržbu hřišť a sportovišť

18.5.2018 4 mil. Kč vyčlenil Olomoucký kraj nově také na investiční akce v oblasti sportu. Konkrétně se jedná o dotační program na provoz a údržbu sportovních a tělovýchovných zařízení. Jak obce, tak právnické organizace mohou získat příspěvek na pořízení technických prostředků a strojů v souvislosti se zabezpečením ud... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Nová technika pro hasiče

10.5.2018 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výzva MAS-OPZ na Prorodinná opatření uzavřena, podána 1 žádost

3.5.2018 MAS Hranicko dne 2. 5. 2018 uzavřela 2. Výzvu dotačního programu MAS-OPZ Prorodinná opatření I.  žádost o podporu. Jedná se o projekt podaný žadatelem Příměstské tábory na Hranicku. Aktivity realizované v rámci tohoto projektu se mají stát jedním z řešení, jak doplnit chybějící kapacity v oblasti... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Začal jezdit cyklobus

30.4.2018 Jste příznivce cykloturistiky? Chcete poznat nejen blízké okolí, vypravte se cyklobusem směr Valašsko a zpět dojedete na kole. Bližší informace na přiloženém plakátu.

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Program LIFE

26.4.2018 Celý text >
 

Grantový program podpoří 15 akcí

19.4.2018 Grantový program letos podpoří 15 kulturních nebo sportovních akcí částkou téměř 200.000 Kč. Podpora až do výše 15000 Kč pomůže spolkům, školám a dalším neziskovkám zorganizovat akce pro širokou veřejnost. Grantový program by nemohl fungovat bez podpory sedmi významných firem z regionu, které již dlouhodobě podporuj... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

5. Výzva programu MAS-IROP Cyklodoprava uzavřena, podány byly 3 žádosti

18.4.2018 MAS Hranicko dne 18.4.2018 uzavřela 5. Výzvu dotačního programu MAS-IROP zaměřenou na budování cyklostezek. Podány byly 3 žádosti o podporu. První projekt se týká propojení Hustopeč nad Bečvou s Miloticemi nad Bečvou, druhý cílí na cyklospojení Bělotína s Hranicemi, třetí chce odklonit Cyklostezku Bečva z frekventované silnice na... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Projekt ENSURE: Diskuse o nové perspektivě společné zemědělské politiky během setkání partnerů ENSURE na Istrii v Chorvatsku

16.4.2018 Hranická rozvojová agentura byla jedním z 13 partnerů, kteří se zúčastnili 2. mezinárodního setkání, které se konalo ve městě Motovun (Chorvatsko) od 11. do 13. 4. 2018. Na akci bylo 35 mezinárodních účastníků ze Slovinska, Srbska, České republiky, Polska, Španělska, Bulharska, Lotyšska, Řecka, Černé hory, Itálie, M... Celý text >
 

MAS Hranicko prodlužuje 2. výzvu MAS-OPZ na Prorodinná opatření

12.4.2018 MAS Hranicko po konzultaci s potenciálním žadatelem a Řídicím orgánem OPZ posouvá datum uzavření 2. Výzvy MAS Hranicko - OPZ - Prorodinná opatření I. Uzávěrka výzvy je posunuta o 10 pracovních dní na 2.5. na 12  h. (viz přiložená výzva). V případě dotazů se obraťte na níže uvedenou projektovou manažerku MAS (tel. 731... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Připomínka a oslava významných výročí v roce 2018

5.4.2018 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

První výzva dotačního programu MAS-OPZ uzavřena, podány 2 žádosti

3.4.2018 MAS Hranicko v minulých dnech uzavřela 1. Výzvu dotačního programu MAS-OPZ Sociální služby – neinvestiční podpora I. žádosti o podporu. zamýšlí poskytovat na Hranicku novou službu – sociální rehabilitaci, která bude určena klientům při azylovém domě v Hranicích a budou ji moci využít také klienti v Dra... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Grantový program 2018

29.3.2018 Partneři Grantového programu se 28.3.2018 společně sešli k podpisu partnerské smlouvy. Svým podpisem potvrdili svoji účast a podporu Grantového programu a ji 11 rok budou prostřednictvím Grantového programu podporovat kulturní, sportovní nebo vzdělávací akce pořádané neziskovými organizace v regionu Hranicko. Partnerům patří velký... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

GDPR společně

29.3.2018 Obce mikroregionu Hranicko se rozhodly, že v oblasti GDPR budou postupovat společně. Co GDPR znamená? " Je to nařízení (EU( 2016/679 (GDPR) a představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobn&iac... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS vyhlásí v dubnu Výzvu č.2 dotačního programu MAS-PRV

16.3.2018 MAS Hranicko v minulých dnech rozhodla o brzkém vyhlášení druhé výzvy pro stejné 4 fiche (oblasti podpory), jako u nedávno uzavřené první výzvy. MAS tak reaguje na vývoj situace ohledně čerpání dotací v celém dotačním programu MAS-PRV. Podrobný přehled finančních alokací viz příloha nebo na odka... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko podpoří v programu MAS-PRV 12 podnikatelů a zemědělců

16.3.2018 Místní akční skupina Hranicko zveřejnila minulý týden výsledky Výzvy č.1 dotačního programu MAS-PRV, v níž vyhlásila hned 4 oblasti podpory. MAS doporučila k získání dotace celkem 12 ze 17 hodnocených projektů, které si mezi sebou rozdělí něco málo přes 5 milionů korun dotačních prostředků. Pdorobný přehled naleznet... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vyhlásila 2.výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Prorodinná opatření

12.3.2018 MAS Hranicko dne 12. 3. 2018 vyhlásila 2. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Prorodinná opatření. Alokace výzvy činí 2 708 200 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. Výzva potrvá  do 16. 4. 2018 do 12h, poté se uzavře. Informační seminář pro ža... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

První 4 výzvy dotačního programu MAS-IROP uzavřeny, podáno celkem 10 projektů

6.3.2018 MAS Hranicko mezi dny 19.2. až 5.3.2018 uzavřela první 4 Výzvy dotačního programu MAS-IROP. Zájem byl dostatečný ve všech 4 vyhlášených oblastech, u dvou požadované dotace přesně odpovídají vyhlášeným alokacím, u jedné je mírný převis a u jedné bohužel více než dvojnásobný převis zá... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU