Aktuality

 

Krajánkům nepřálo počasí

21.5.2009 Deset statečných mlynářských krajánků vyrazilo v sobotu 16. 5. 2009 na regionální cyklotrasu „Po stopách využívání vodní a větrné energie“. Ne příliš příznivé počasí neodradilo příznivce kola, aby se vydali na okruh dlouhý zhruba 42 km. Z Hranického Šromotova náměstí jsme vyrazili stoupáním ke Kostelíčku a ještě výše k hranickému lomu. Odtud jsme se přes Špičky, Hranické (Kozí) Loučky a Heřmanice dostali do Polomu, kde jsme v Bistru u Jarky získa... Celý text >
 

Žadatelé v Programu LEADER se představí na veřejném slyšení

13.5.2009 19 žadatelů, kteří podali své žádosti o dotace z Programu LEADER „Měníme Hranicko“ má možnost představit své plány na Veřejném slyšení, které proběhne v úterý 19. května od 17 hodin v Hotelu Centrum v Hranicích. V krátkých prezentacích se tak představí projekty z oblasti potravinářských produktů, oprav lesních cest, rozvoje cestovního ruchu a obnovy či výstavby sportovních hřišť a objektů pro spolkový život. Na setkání je zvána celá široká veřejn... Celý text >
 

První mlynářský cyklovýlet již tuto sobotu

11.5.2009 vyrazí příznivci Mlynářského krajánka a cyklistického sportu na první letošní cyklovýlet. Sraz je tradičně na Šromotově náměstí, ale již v 8.30, kdy trasa povede po 2. značeném okruhu, tak zvaném Bělotínském. Začneme stoupáním do Špiček, následně projížďkou kolem Polomských rybníků do Bělotína, kde se počítá se zastávkou v pohostinství Na kopečku. Dále pojedeme přes Nejdek, malebným údolím až na dolní konec Jindřichova, kde se nachází bývalý Čoč... Celý text >
 

Grantový program regionu Hranicko podpoří 16 akcí

10.5.2009 Výběrová komise Grantového programu regionu Hranicko na svém jednání 29. dubna navrhla rozdělení 135.000 Kč mezi 16 kulturně sportovních akcí, na které žádaly o finanční příspěvek různé neziskové organizace z Hranicka. Díky grantovému programu může veřejnost letos zavítat např. na sérii sportovních turnajů do Stříteže nad Ludinou, zajít si na divadelní představení do Ústí nebo se zúčastnit dětské hasičské soutěže v Opatovicích. Návrh definitivně ... Celý text >
 

Mikroregion Hranicko získal dotaci na rozvoj místních tradic

4.5.2009 Mikroregion Hranicko uspěl s žádostí o dotaci na realizaci projektu pod názvem „Za poznáním Mikroregionu Hranicko“ v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje a získá tak 300 tisíc na mapování a netradiční prezentaci zajímavostí regionu. Veřejnost se může těšit na sérii publikací o významných osobnostech, místních receptech, řemeslech, na netradiční stolní hru a mělo by vzniknout několik místních minimuzeí. Projekt, na jehož realizaci bude spolup... Celý text >
 

Sběr žádostí aktuální výzvy Programu LEADER ukončen, sešlo se 19 žádostí

4.5.2009 Ve čtvrtek 30. dubna měli žadatelé poslední možnost podat svou Žádost o dotaci v aktuální Výzvě č.1/2009 Programu LEADER „Měníme Hranicko“. Celkem se o dotaci uchází 19 žadatelů, kteří budou nyní soutěžit o podporu v oblasti potravinářských produktů, rekonstrukcí lesních cest, rozvoje cestovního ruchu a spolkového života a sportu. Celkový objem požadovaných dotací je ve výši 13.918.826 Kč. Pro rozdělení v této výzvě má Rozvojové partnerství připr... Celý text >
 

Pozvali jsme zástupce základních škol regionu

29.4.2009 Zástupce základních devítiletých škol z regionu Hranicko pozvala Hranická rozvojová agentura 21. 4. 2009 do své zasedací místnosti. Důvodů k tomuto setkání bylo hned několik a více než hodinu a půl se diskutovalo nad vznesenými otázkami. Prvním bodem programu bylo seznámení s Operačním programem Přeshraniční spolupráce Česko - Polsko a záměrem přípravy projektu- Spolupráce ZŠ regionu s polským partnerem (školami). Mezi navrhované aktivity projekt... Celý text >
 

Krajánci odstartovali novou sezónu!

21.4.2009 V sobotu 18. 4. 2009 ráno se na Šromotově náměstí sešlo zhruba 40 příznivců mlynářské regionální cyklotrasy „Po stopách využívání vodní a větrné energie“. V tento den vyráželi krajánci na Potštát, aby zde slavnostně zahájili novou sezónu a odstartovali cyklistickou soutěž Mlynářský krajánek 2009. Cesta vedla přes Velkou, Lhotku do Olšovce, kde měli účastníci možnost získat první odpověď na soutěžní otázku. Skupinka dále pokračovala přes Boňkov, k... Celý text >
 

Aktualizace Strategie zahájena, zkoumají se první návrhy k rozvoji regionu

20.4.2009 Kdo má v rukou budoucnost našeho regionu? Je řízena rukou osudu, je prostou sumou kroků všech 31 zastupitelstev našich obcí, je unášena proudem skutků činěných krajskou či národní vládou?  Anebo je v našich silách udělat něco, co pozitivně ovlivní život jeho obyvatel? Hranická rozvojová agentura spolu s pracovní skupinou hledá odpověď v rámci aktualizace Strategie rozvoje regionu do roku 2013. První schůzka pracovní skupiny, složená ze zástupců o... Celý text >
 

Do ukončení sběru žádostí do Grantového programu regionu Hranicko zbývají už jen 4 dny

14.4.2009 Už jen čtyři dny zbývají do uzávěrky sběru žádostí do Grantového programu regionu Hranicko. Ten letos vstoupil do svého druhého ročníku za účasti hned pěti významných firem z Hranicka. Ty se rozhody, ve spolupráci s Mikroregionem Hranicko, podpořit kulturu, sport a vzdělávání prostřednictvím malých grantů, které se podle společných pravidel rozdělí ze společného fondu.  Celkem takto bude rozděleno 135.000 Kč v oblastech kultury, sportu a vzdělává... Celý text >
 

Zájemci mohou připomínkovat doplňkovou analýzu cestovního ruchu

10.4.2009 Zájemci z řad aktivní veřejnosti mohou připomínkovat doplňkovou analýzu potenciálu cestovního ruchu v regionu, která popisuje zajímavosti, lákadla regionu a bude sloužit k návrhu turistických programů. Ty vzniknou v druhém čtvrtletí roku 2009 a budou k dispozici jednak v elektronické podobě na internetu, ale také jako tištěné materiály. Jejich hlavní úlohou je "prodej" turistických zajímavostí a služeb cestovního ruchu  v našem regionu.... Celý text >
 

Podpora pro fyzické osoby na úsporné zdroje energie a zateplení domů

3.4.2009 Finanční podporu zavádí nový program Státního fondu životního prostředí Zelená úsporám. Ministerstvo Životního prostředí oficiálně program vyhlásí , resortní ekologický fond začne přijímat žádosti od domácností nejspíš od 22. dubna. Program počítá s tím, že by stát zaplatil až polovinu nákladů na zateplení rodinného domu. Spíše se bude jednat o obvyklou podporu okolo 35 %. Výše podpory bude záviset na velikosti budovy, čím větší plocha, tím větší... Celý text >
 

Začíná sběr žádostí o dotaci z Programu LEADER

3.4.2009 Do své druhé poloviny se přehoupla aktuální Výzva k podávání Žádostí o dotaci v Programu LEADER „Měníme Hranicko“. Rozvojové partnerství Regionu Hranicko ji vyhlásilo 6. března a přesně po měsíci, tedy v pondělí 6. dubna, zahajuje sběr žádostí. Dotaci lze získat na investiční projekty ze 4 oblastí: zemědělské a potravinářské produkty, spolkový život a sport, lesnická infrastruktura a rozvoj cestovního ruchu. V této Výzvě bude rozděleno minimálně ... Celý text >
 

Dotace na školení zaměstnanců je šancí pro podniky

2.4.2009 Pod názvem „Školení je šance“ se otvírá dotační program Ministerstva práce a sociálních věcí pro vzdělávání zaměstnanců působících v podnikatelské sféře. Dotace z programu budou směřovat na projekty, které budou zvyšovat jejich odborné znalosti, dovednosti a kompetence jak zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů. Šanci na úspěch budou mít komplexní projekty, které budou cíleny nejen na jednotlivé vzdělávací akce, ale podpoří vznik průřezových vzdělávac... Celý text >
 

Grantový program regionu Hranicko otevřen, neziskové organizace mohou získat dotace

27.3.2009 Grantový program regionu Hranicko letos vstupuje do svého druhého ročníku za účasti hned pěti významných firem z Hranicka. Ty se rozhody, ve spolupráci s Mikroregionem Hranicko, podpořit kulturu, sport a vzdělávání prostřednictvím malých grantů, které se podle společných pravidle rozdělují ze společného fondu.  Celkem takto bude rozděleno 135.000 Kč v oblastech kultury, sportu a vzdělávání.  Kromě firem Cement Hranice, SSI Schäfer, Váhala spolupr... Celý text >
 

Nově mohou podnikatelé své projekty konzultovat s CzechInvestem přímo v Hranicích

20.3.2009 Od začátku dubna mohou podnikatelé z Hranic a blízkého okolí konzultovat své projekty a záměry s agenturou CzechInvest přímo v Hranicích. Ta má do konce roku 2013 pověření Ministerstva průmyslu a obchodu k řízení Operačního programu Podnikání a inovace, přes který do ČR tečou finanční prostředky z Evropských fondů na rozvoj podnikání.  První zkušební konzultační dny proběhnou ve čtvrtek 2. dubna 2009 a ve čtvrtek 9. dubna 2009 v odpoledních hodin... Celý text >
 

Pořadatelé mohou o svých akcích informovat na www.hranicko.eu

20.3.2009 Od tohoto týdne je zprovozněn na turistickém portálu tzv. externí administrátorské rozhraní. To umožní všem pořadatelům kulturních, společenských nebo sportovních akcí vkládat informace o těchto aktivitách na webové stránky hranicko.eu. Po jednoduché registraci obdrží heslo a mohou tak všechny návštěvníky tohoto serveru zvát a lákat je na své akce. Další možností je „správa objektů“, což poslouží poskytovatelům služeb zejména v oblasti cestovníh... Celý text >
 

Informační seminář k LEADERu se setkal s velkým zájmem

18.3.2009 S velkým zájmem se setkal Informační seminář pro žadatele v Programu LEADER "Měníme Hranicko", který proběhl k aktuálně vyhlášené výzvě v úterý 17.3.2009 v zasedací síni MěÚ Hranice. 25 účastníků se zde dozvědělo zásadní informace o podmínkách získání dotace, pracovníci MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko představili závazné vzory některých příloh, na konci semináře byl dán prostor k osobním konzultacím projektových záměrů. Dle h... Celý text >
 

Zveme na informační seminář k aktuální výzvě Programu LEADER

16.3.2009 Rozvojové partnerství v těchto dnech zveřejňuje postupně pro každou vyhlášenou Fichi jednotlivé Příručky pro žadatele k Výzvě č.1/2009. Příručka má charakter doporučujícího materiálu, snaží se postihnout a vysvětlit všechny důležité informace, ale nutno zdůraznit, nenaharazuje texty Výzev, Fichí ani Pravidel IV.1.2., jejichž znění je pro Žadatele závazné. Publikace se věnuje vzniku projektového záměru, komentuje texty Výzvy č.1/2009, texty všech ... Celý text >
 

Šance pro nezaměstnané, užitek pro spolky a neziskové organizace

13.3.2009 S možností  pomoci nezaměstnaným, ale také spolkům, neziskovým organizacím, církvím a obcím přišel Úřad práce v Přerově, který nabídl spolupráci Mikroregionu Hranicko při vytváření pracovních míst a umísťování nezaměstnaných. Úřad práce v rámci čerpání prostředků z Evropské unie podporuje vznik pracovních míst a umisťování nezaměstnaných na trh práce, zejména osob nad 50 let, zdravotně postižených, a dále osob, které jsou více než 5 měsíců v evid... Celý text >
 

Seminář naučil, jak se účinně prezentovat v médiích

12.3.2009 MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko spolu s CpKP Střední Morava uspořádali v úterý 10. března 2009 v Hotelu Cenrum seminář na téma Teorie komunikace - práce s médii - tvorba tiskových zpráv. Během šestihodinového školení se 15 účastníků dozvědělo, jak úspěšně prezentovat své ktivity v médiích, jak má vypadat správná tisková zpráva, představily se různé techniky zapojování veřejnosti či umění facilitace. Účastníci byli s průběhem semináře v... Celý text >
 

Rozvojové partnerství vyhlásilo Výzvu č.1/2009 k podávání Žádostí o dotaci z Programu LEADER

6.3.2009 Dne 6. 3. 2009 vyhlašuje místní akční skupina (MAS) Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Výzvu č.1/2009 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu LEADER „Měníme Hranicko“.V této Výzvě se mohou o dotace ucházet investiční projekty ze 4 oblastí: zemědělské a potravinářské produkty, lesnická infrastruktura, spolkový život a sport a rozvoj cestovního ruchu. „Podpořit tak půjdou investice do skladování, odbytu a provozů zlepšujících zpracování ze... Celý text >
 

2. vydání elektronického newsletteru

5.3.2009 Tento týden bylo distribuováno další číslo elektronického newsletteru, který vydává Hranická rozvojová agentura, z.s. a který má své čtenáře informovat o aktuálním dění v regionu Hranicko a činnostech agentury a Mikroregionu Hranicko. Vydáváním tohoto měsíčního periodika bychom chtěli přispět k informovanosti obcí, škol, podnikatelů, ale i ostatních institucí, na které je rozesílán výhradně elektronickou poštou. Newsletter bude  ke stažení každý ... Celý text >
 

Srbové se seznámili s rozvojem podnikání na Hranicku

2.3.2009 Devatenáct zástupců srbských měst a regionálních rozvojových agentur bylo od neděle 22. 2. do soboty  28. 2. na studijní cestě po českém a moravském venkovu. Zajímalo je především podnikání na venkově, příklady dobré praxe spolupráce veřejné správy s podnikateli a neziskovými organizacemi na rozvoji venkova. ale také naše zkušenosti s Evropskou unií. Studijní cestu srbských starostů a pracovníků obcí a měst organizovaly pobočky Centra pro komunit... Celý text >
 

Dotace z 1. výzvy Programu LEADER definitivně schváleny

27.2.2009 Dne 27. února 2009 zveřejnil SZIF na svých webových stránkách seznam všech 11 definitivně schválených Žádostí o dotaci, které byly přijaty a následně doporučeny k realizaci místní akční skupinou Rozvojové partnerství Regionu Hranicko v rámci Výzvy č.1/2008. Do regionu Hranicko tak skrz první výzvu Programu LEADER připutuje letos téměř 7 miliónů Kč dotačních prostředků, které doplní sami žadatelé dalšími bezmála 5 milióny Kč vlastních investičních... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU