Aktuality

 

Poslední příležitost přihlásit se do pétanqueového turnaje

22.9.2009 Říjen už nám pomalu klepe na dvěře, což znamená, že se blíží i uzávěrka přihlášek do pétanqueového turnaje v rámci Dne s regionem Hranicko. Při této příležitosit bychom Vám chtěli přiblížit zajímavý program celého dne. Hlavním programem je pétanqueový turnaj tříčlenných družstev z řad zástupců obcí, firem a institucí z hranicka. Během dne bude prezentována nová zábavně naučná hra Poznejme Hranicko, zájemci si budou moci hru na místě vyzkoušet. Po... Celý text >
 

Zástupci regionu Hranicko vyrazili do Polska

21.9.2009 Téměř čtyřicet zástupců z regionu Hranicko se vydalo na třídenní zájezd (6. - 8. 9. 2009) do oblasti Dolna Mała Panew v Polsku. Jednalo se o zástupce obcí a institucí z celého Hranicka, kteří si začátkem září "ochutnali" zážitky u Polských partnerů. Jednalo se o prohlídku muzea Edyth Stein, sjíždění řeky Mała Panew, paintball, návštěvu Turawských jezer a příjemný setkání se zástupci města Kolonowskie. Celý zájezd se uskutečnil a byl fin... Celý text >
 

Příprava projektu přeshraniční spolupráce škol

18.9.2009 Dalším setkáním zástupců škol regionu Hranicko se příprava projektu přeshraniční spolupráce škol posunula zase o kousek dopředu. Ve čtvrtek se sešli zástupci 4 základních škol z Hranic, ale i z obcí regionu, aby znovu diskutovali o aktivitách a výstupech připravovaného projektu - Přeshraniční spolupráce škol Hranicka a Kolonowskie (Polsko). Přítomným byl představen záměr, cíle a předpokládané výstupy projektu od polského partnera, se kterým probě... Celý text >
 

Další dotace pro rozvoj vesnic

14.9.2009 Zejména pro obce do 500 obyvatel je vyhlášena další výzva Programu rozvoje venkova. Malé obce, ale i neziskové organizace či církve zde mohou žádat o dotace na obnovu a rozvoj vesnice, občanské vybavení a služby nebo na zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové a další zájmové aktivity. Může tak vzniknout nová klubovna nebo jiná spolková místnost, nebo mohou být opraveny místní komunikace či chodníky, nově upravena a vysazena zeleň v ... Celý text >
 

O setkání Celostátní sítě pro venkov na Hranicku byl zájem

10.9.2009 Rovných 70 účastníků přijalo pozvání na 2. setkání Celostátní sítě pro venkov okresu Přerov, které proběhlo 10. září v sále kulturního domu v Ústí. Toto setkání zahájilo novou tradici, kdy se okresní platforma Celostátní sítě pro venkov (CSPV) bude pravidelně scházet na různých místech okresu Přerov a bude řešit vždy jedno aktuální téma důležité pro rozvoj venkova. Název setkání "(Ne)zaměstnanost na venkově - problémy, nástroje a příklady ře... Celý text >
 

Soutěž pokračuje, recepty posílejte dál

4.9.2009 Nestihli jste poslat svůj rodinný nebo oblíbený recept do soutěže pod názvem „Ochutnejme Hranicko“, kterou vyhlásil Mikroregion Hranicko? Nevadí. Prodloužili jsme termín pro sběr receptů až do konce září 2009. Poté recepty vyhodnotí komise složená ze zástupců mikroregionu, destinačního managemečntu a kuchařů z místních restaurací. Ty nejlepší mohou vyhrát některou z pěkných cen, které jsou Vás připraveny. Z poslaných receptů připravíme publikaci ... Celý text >
 

Závěrečný cyklovýlet již tuto sobotu

1.9.2009 Již v sobotu 5. 9. 2009, budou mít „krajánci“ a všichni příznivci cyklistiky možnost se poprvé společně vydat a objevit kouzlo jižní strany našeho regionu a to Záhoří. Zároveň to bude letos také závěrečný společný cyklovýlet, jelikož už 19. září dojde ke slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže Mlynářský krajánek 2009. Ačkoli na Záhoří nejsou žádné mlynářské informační tabule, ani zde cyklisté nesbírají odpovědi do soutěžních průkazů, i tady má ml... Celý text >
 

Zástupci obcí a firem mohou soutěžit o Pohár Mikroregionu Hranicko

26.8.2009 I letos se v rámci Dne s regionem Hranicko uskuteční turnaj v oblíbené hře pétanque a vstoupí tak již do své třetí sezóny. Turnaj se bude tradičné konat ve sportovním areálu ve Valšovicích v sobotu 10. října 2009. Do boje o pohár Mikroregionu Hranicko se mohou zapojit tříčlenná družstva z řad zastupitelů obcí, zástupců firem a institucí. Pro účastníky bude připraveno velké množství lákavých cen a vítěz si odnese nablýskaný pohár.Turnaj je určen p... Celý text >
 

Hranicko bude hostit 2. setkání Celostátní sítě pro venkov okresu Přerov

19.8.2009 Přispět k rozběhu aktivit nedávno ustavené Celostátní sítě pro venkov chtějí Rozvojové partnerství Regionu Hranicko a Mikroregion Hranicko tematickým setkáním okresní platformy této Sítě, které proběhne ve čtvrtek 10. září od 8.30 hod. v sále Kulturního domu v Ústí. Setkání je tematicky zaměřeno, o čemž svědčí jeho podtitul: (Ne)zaměstnanost na venkově – problémy, nástroje a příklady řešeníVšichni důležití aktéři rozvoje z okresu Přerov, kteří js... Celý text >
 

Nabídka podpory pro čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou

17.8.2009 Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP) a Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP) dnes vyhlásily již XII. kolo příjmu žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzva je určena pro projekty vedoucí ke snížení znečištění vod a zlepšení jakosti pitné vody. Žádosti o dotace na projekty bude možné podávat od 24. srpna 2009 do 15. října 2009. Prostředky v této výzvě jsou určeny na výstav... Celý text >
 

OPŽP nabízí dalších osm miliard pro projekty v oblasti energetiky a odpadů

3.8.2009 Státní fond životního prostředí ČR bude od pondělí 3. srpna do konce září  2009 přijímat již jedenáctou vlnu žádostí o podporu projektů, které zlepší životní prostředí. Dotace z Operačního programu Životní prostředí jsou v této výzvě určeny pro projekty v oblasti udržitelného využívání zdrojů energie, zkvalitnění nakládaní s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Otevřeny budou dvě ze sedmi prioritních os OP Životní prostředí, a to pr... Celý text >
 

Slezské písně a polská dechovka zazněly na hranickém náměstí

27.7.2009 Dominika i Janusz Zylka, neboli rodinné duo z polského města Kolonowskie, zahájili minulý týden v pátek odpolední vystoupení na Masarykově náměstí v Hranicích, kde koncertovali v rámci Hranického kulturního léta. Melodické tóny, zpěvné písně a příjemná atmosféra nalákaly k poslechu desítky lidí. Jejich vystoupení trvalo zhruba hodinu a poté je na pódiu vystřídala dechová hudba Stowarzyszenie muzyczne „Colonnowska“. Seskupení zhruba 20 muzikantů r... Celý text >
 

Zájemci o minimuzea se dohodli na společném postupu

27.7.2009 Seminářem zájemců konaným 23. července v prostorách Hranické rozvojové agentury bylo zahájeno půlroční období, ve kterém budou připravována Minimuzea v některých členských obcích Mikroregion Hranicko. Mezi zástupci obcí se zájmem o obnovu místního historického dědictví se objevily např. Obec Všechovice, která má zájem o vytvoření expozice o místním slavném rodáku architektu Fuchsovi, záměrem Města Potštát je vylepšit místní výstavu o historii měs... Celý text >
 

Členové MAS se učili vyhodnocovat plnění Strategického plánu LEADER

23.7.2009  Na třídenní seminář a tréniinkový kurs pod názvem „Monitoring projektů a evaluace SPL“ vyrazili 4 zástupci Rozvojového partnerství Regionu Hranicko do partnerské MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. Předesdové Výběrové komise a Programového výboru a oba zaměstnanci MAS se pod vedením lektorky Jely Tvrdoňové učili, jak správně přistupovat k hodnocení realizace svých strategických plánů, jak správně evaluovat (tedy hodnotit a sebehodnotit) veškeré činn... Celý text >
 

Mikroregion Hranicko vyhlašuje soutěž

17.7.2009 Soutěž pod názvem „Ochutnejme Hranicko“ vyhlásil Mikroregion Hranicko v rámci realizovaného projektu Za poznáním mikroregionu Hranicko. Vy, co znáte recept nebo umíte upéct, uvařit  nějaké tradiční i netradiční, regionální nebo rodinné jídlo a rádi byste se se svým receptem podělili s ostatními, neváhejte a přihlaste se do soutěže. Stačí poslat recept s kontaktem na Vás (jméno a adresa, e-mail, telefon), nejlépe elektronicky na e-mail recepty@reg... Celý text >
 

Získejte prostředky na pozemky a podnikatelské objekty

16.7.2009 Nejen pro podnikatele, ale také pro územně samosprávné celky je určen program NEMOVITOSTI. Program je zaměřen na vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí, souvisejících inženýrských sítí a komunikací s cílem přispět ke zlepšení investičního a životního prostředí. Pokud má firma zájem o nákup pozemku, nemovitosti, výstavbu nového  nebo rekonstrukci již stávajícího podnikatelského objektu, právě tady má šanci. Stačí splnit podmínky programu, poda... Celý text >
 

Podpora na zateplování a výměnu oken u nepodnikatelské sféry!!!

9.7.2009 V průběhu srpna je plánováno vyhlášení výzvy z OP Životního prostředí, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. Dotace budou poskytovány především na tyto oblasti: zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce oken, využití odpadního tepla, jako je např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla a podobně. V tomto případě nebude ovšem nutné zároveň vyměňovat... Celý text >
 

Destinační management zahájil jednání s podnikateli

2.7.2009 Zhruba od poloviny června kontaktuje Hranická rozvojová agentura podnikatele z oblasti cestovního ruchu. Hlavním důvodem je představení cílů projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi a navázání vzájemné spolupráce při rozvoji cestovního ruchu v regionu Hranicko. S každým partnerem uzavíráme partnerskou smlouvu o spolupráci, která mu až do konce projektu zaručuje zapojení do řady aktivit zaměřených na propag... Celý text >
 

Dotace na aleje, památné stromy a vodní nádrže

30.6.2009 V říjnu 2009 chystá Státní fond životního prostředí další výzvu z prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny. Z této oblasti bylo již podpořeno více než 1000 projektů za bezmála 5,3 miliardy korun. To je suverénně nejvíce projektů ze všech prioritních os Operačního programu Životní prostředí. Na podzimní vlnu by se měli připravit všichni, kteří chtějí kupříkladu vysadit či obnovit remízy, aleje, větrolamy, obnovit nebo ošetřit významné ... Celý text >
 

Počasí poznamenalo účast na třetím cyklovýletu

29.6.2009 Pouze hrstka cyklistů vyrazila v sobotu 27. 6. 2009 na třetí společný cyklovýlet. Jeli jsme nejdelší okruh přes Špičky, Starojickou Lhotu, Palačov, Hustopeče, Skaličku a Ústí. Celkem 44,24 km s průměrnou rychlostí přes 18 km/h zvládli krajánci ve vlhkém počasí, kdy se jim nad hlavami neustále honila mračna, ale prvních pár kapek spadlo až v samotném závěru ve Skaličce a Ústí. Paní Kočnarová - starostka obce Skalička - neporušila již tradiční ritu... Celý text >
 

Výběrové řízení na pozici projektový asistent/projektový manažer

25.6.2009 Hranická rozvojová agentura,z.s. vyhlásila výběrová řízení na pozici projektový asistent/projektový manažer. Zájemci mohou zasílat životopisy do 19. července 2009. Bližší inormace v přiloženém inzerátu.
 

Na Hranicko zavítaly delegace z Bruselu a Chorvatska

23.6.2009 Hned dvěma početným delegacím se minulý týden představila organizace MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko a projekty dotované z evropských fondů. Nejprve ve středu 17. června dorazilo do Partutovic zhruba 30 zástupců chorvatských obcí, neziskovek a podnikatelů z regionu nedaleko Zagrebu. Chorvatsko se dlouhodobě připravuje na vstup do Evropské unie a již nyní se zde rozbíhají předvstupní programy podporované unií, které míří taktéž na rozvo... Celý text >
 

Krajánci vyrazí na třetí společný cyklovýlet

20.6.2009 Již v sobotu 27. 6. 2009 pojedou všichni příznivci mlynářské cyklotrasy třetí společný cyklovýlet. Bude to poslední cyklovýlet před letními prázdninami avšak ne poslední společný. Na září je pak plánován ještě jeden. Tentokrát vyrazíme na okruh č. 3, který vede přes Špičky, Hranické Loučky do Hustopeč nad Bečvou a Poruby. Zde si krajánci prohlédnou zachovalý zděný mlýn, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí a věříme, že v průběhu příštího roku už... Celý text >
 

První místo pro mlynářskou cyklotrasu

19.6.2009 Ve středu 17. 6. 2009 proběhlo v rámci Fóra cestovního ruchu, pořádaného agenturou CzechTourism, slavnostní vyhlášení výsledků soutěže portálu kudyznudy.cz. Naše regionální cyklotrasa s názvem Po stopách využívání vodní a větrné energie byla hodnocena v kategorii Nejlepší aktivita v rámci turistického regionu - Střední Morava. Z deseti nominovaných byla právě ta naše vyhlášena jako vítězná!!! Cenu jsme přebírali v kongresovém sálu Top hotelu Prah... Celý text >
 

Stroje a zařízení mohou podnikatelé nakoupit z dotací

17.6.2009 Šanci pro podnikatele a podniky přináší program ROZVOJ z Operačního programu Podnikání a inovace. Právě v dnešních dnech vrcholí příjem žádostí, jehož cílem je podpořit růst výkonů a konkurenceschopnosti u malých a středních podniků. Právě v období hospodářské krize, kdy podniky omezují investice do nových strojů, zařízení a technologií, je tento program nástrojem, jak využít příležitosti a posunout podnikání o krok dále. Z programu ROZVOJ lze fi... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU