Aktuality

 

Křest filmu a publikace o regionu Hranicko se vydařil

17.9.2010 Ve čtvrtek 16. 9. 2010 proběhl v Zámeckém klubu v Hranicích křest filmu a publikace o Hranicku a turistického průvodce spojený s promítáním propagačního filmu. Akce se konala na závěr projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi. Tento dvouletý projekt nastartoval systém destinačního managementu (řízení turistické lokality) na Hranicku. V průběhu večera byl pokřetěn nejen film a publikace o našem regionu, ale ... Celý text >
 

Zástupci regionu Hranicko vyjeli do Polska na poslední studijní cestu

13.9.2010 Autobus naplněný zástupci měst a obcí regionu Hranicko vyjel ve středu 8. září na dvoudenní studijní cestu do partnerského regionu Dolina Malej Panwi v Polsku. Tato cesta byla jednou ze závěrečných aktivit projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi, který bude 30. září ukončen. První den navštívila česká skupina zábavné centrum, turisticky velmi zajímavý Jurapark v Krasiejowě, kde se projela vláčkem v tunelu... Celý text >
 

Odevzdávejte soutěžní průkazy!!!

13.9.2010 Poslední dva dny mají účastníci soutěže Mlynářský krajánek 2010 na to, aby odevzdali vyplněné soutěžní průkazy v Městském informačním centru v Hranicích nebo v kanceláři Hranické rozvojové agentury na Tř. 1. máje. V sobotu 18. 9. 2010 dojde ke slavnostnímu vyhlášení výsledků letošního ročníku, pasování do cechu Mlynářského regionu Hranicko a losování o hodnotné ceny, které do soutěže věnoval Cyklosport Ervina Krejčiříka z Hranic. Je se na co těši... Celý text >
 

Rozvojové partnerství otevírá nezávislou poradnu k programu Zelená úsporám

8.9.2010 MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko v těchto dnech oficiálně rozbíhá Nezávislé poradenské místo k programu Zelená úsporám. Poradna poskytne potenciálním zájemcům o dotaci informace o programu, oblastech podpory a možnostech využití zelených dotací. Nezávislý poradce pomůže občanům s vyhledáním odborných výrobků, technologií a energetických projektantů v regionu. Hlavním cílem poradenského místa je přilákat a motivovat dosud neinformované, ... Celý text >
 

Den s regionem Hranicko se vydařil

8.9.2010 Nepříznivému počasí navzdory, přesto v dobré atmosféře a za slušné účasti návštěvníků proběhl v sobotu 4.9. už čtvrtý ročník Dne s regionem Hranicko. Sportovní areál ve Valšovicích se pro tento den proměnil v malé festivalové městečko, kde návštěvníci našli 2 velkokapacitní stany s posezením, profipodium 6x8m, dětský koutek, skákací hrad či plácek s atrakcemi pro dospělé - lukostřelbou a bungee-runningem. První část dne již tradičně patřil turnaj... Celý text >
 

Pátý ročník Mlynářského krajánka zakončíme v Teplicích nad Bečvou

6.9.2010 Hranická rozvojová agentura ve spolupráci s Lázněmi Teplice nad Bečvou zve všechny účastníky soutěže Mlynářský krajánek 2010, ale i ostatní veřejnost na jubilejní Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které proběhne v sobotu 18. září v areálu Lázní Teplice nad Bečvou. Akce bude zahájena již tradiční cyklistickou vyjížďkou, kdy sraz účastníků je v 9.00 h na Šromotově náměstí a trasa povede přes Teplice nad Bečvou, Ústí do Skaličky. Tam cyklisté d... Celý text >
 

Projekt škol S přírodou a tradicemi společně zahájen

1.9.2010 Se začátkem školního roku, začíná ve třech školách z Hranicka projekt nazvaný S přírodou a tradicemi společně, na kterém budou školy po dobu jednoho a půl roku spolupracovat s partnerskými školami z města Kolonowskie. V rámci projektu, který bude podpořen z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013, budou české a polské školy spolupracovat při organizaci aktivit z oblasti environmentální výchovy, p... Celý text >
 

Nové značení pro Cyklostezku Bečva

13.8.2010 Od července 2010 je Cyklostezka Bečva v úseku od Teplic nad Bečvou až do Přerova doplněna dodatečnými tabulkami s jejím logem. Tento projekt s celkovými náklady téměr 445.000 Kč byl realizován díky finanční podpoře Olomouckého kraje (Významné projekty Olomouckého kraje). Cyklisté se tak lépe orientují a vědí, že se pohybují právě na Cyklostezce Bečva. Na ostatních úsecích, třeba v okolí Valašského Meziříčí, se o podobné aktivitě také uvažuje a pr... Celý text >
 

Podnikatelé mohou získat dotaci na revitalizaci nevyužitých objektů k podnikání

11.8.2010 Podnikatelé z Olomouckého a Zlínského kraje mohou revitalizovat nevyužité objekty pro další podnikání. Umožňuje to výzva na podporu podnikání vyhlášená z Regionálního operačního programu Střední Morava. Na revitalizaci objektů ležících ladem mohou  podnikatele získat úhradu až 60 % nákladů. Na celou výzvu je k dispozici 366 milionů korun. Do projektu mohou být zahrnuty náklady, jako jsou stavební úpravy a rozšíření stávajících objektů pro podniká... Celý text >
 

Letošní Den s regionem Hranicko se blíží, nabídne dosud nejbohatší program

28.7.2010 Už čtvrtý ročník akce pod názvem Den s regionem Hranicko proběhne v sobotu 4. září na už tradičním místě, tedy ve sportovním areálu ve Valšovicích. Spojené síly třech pořádajících organizací, tedy Mikroregionu Hranicko, Rozvojového partnerství a Hranické rozvojové agentury, si pro Vás připravily dosud nejbohatší program, který stojí jak na spolehlivých jistotách, tak novinkách. Jako už tradičně se první část dne, a to přesně od 8.30h, ponese ve z... Celý text >
 

Po schválení vešla v platnost aktualizovaná Strategie rozvoje regionu Hranicko

28.7.2010 Dne 24.6.2010 odsouhlasila Valná hromada Rozvojového partnerství nové aktulaizované znění nejdůležitějšího strategického dokumentu rozvoje Hranicka. Po předchozím schválení Valnou hromadou Mikroregionu Hranicko tak tento patnáctistránkový dokument vchází v platnost a měli by se jím řídit nejen naše 3 rozvojové organizace, ale i další rozvojové subjekty v regionu. Nynější verze vznikla vyhodnocením a aktualizací původního dokumentu z roku 2006. Do... Celý text >
 

Seminář poskytl informace o nevyužitých prostorách na Hranicku a možnostech jejich využití

23.7.2010 Ve středu 15. července se ve Špičkách uskutečnil seminář s názvem Investice do nevyužitých prostor na Hranicku. Hlavním bodem programu bylo představení projektu Zmapování a marketing nevyužitých prostor na Hranicku, který realizuje Rozvojové partnerství regionu Hranicko ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou. Projekt si vzal za cíl zmapovat nevyužité objekty na Hranicku a prezentovat je v databázi nevyužitých objektů, která je umístěna na... Celý text >
 

Činnost MASky ohodnotila odborná komise

19.7.2010 Ve čtvrtek 15.7.2010 zavítala do kanceláře MAS na tříhodinovou návštěvu pětičlenná delegace, která měla za úkol seznámit se s činností Rozvojového partnerství tak, aby mohla tuto činnost ohodnotit a srovnat se všemi ostatními MAS v ČR, které se účastní Programu LEADER. Tento proces poslouží jako podklad pro udělování tzv. "bonusů" úspěšným MASkám v období 2011-2013. Formou motivačních bonusů bude v příštích letech přerozdělována část pr... Celý text >
 

Vodáci z Hranic otestovali řeku Mała Panew v Polsku

14.7.2010 Skupina mládeže z Klubu vodních sportů Hranice vycestovala na studijní cestu do regionu Dolina Malej Panwi. Jejich dvoudenní návštěva v partnerském regionu se konala v rámci projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi, který je realizován  z OP Přeshraniční spolupráce Česko - Polsko. Vodáci svůj čas v Polsku využili maximálně, kdy první den navštívili nově zrekonstruovaný Jura Park v Krasiejowě, který se za p... Celý text >
 

Výsledky letošního kola Programu LEADER zveřejněny

12.7.2010 Koncem června bylo ukončeno hodnocení všech 18 projektů, podaných na MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko v rámci letošní Výzvy č.1/2010 Proramu LEADER "Měníme Hranicko". Poté, co byly Žádosti o dotaci obodovány Výběrovou komisí podle předem stanovených kritérií, Programový výbor schválil definitivní pořadí a přesunul částky mezi jednotlivými Fichemi. Nevyčerpané dotace u zemědělců, lesních hospodářů a podnikatelů v cestovním ruc... Celý text >
 

Veřejné budovy budou moci čerpat dotace na zateplení i z programu Zelená úsporám

2.7.2010 Program Zelená úsporám, který dosud poskytoval peníze na zateplení a využití obnovitelných zdrojů energie pouze rodinným a bytovým domům, rozšiřuje svoji působnost. Nově je možné čerpat dotace i na zateplení veřejných budov, jako jsou školy, školky nebo nemocnice a další.Pro veřejný sektor jsou v tuto chvíli připraveny 4 miliardy korun a žádosti je možné podávat od 19. července do 31. srpna. Příjem žádostí o podporu ale bude ukončen před 31. srpn... Celý text >
 

Zprůjezdněný úsek Cyklostezky Bečva ze Skaličky až do Hustopeč

2.7.2010 Problematický úsek Cyklostezky Bečva, který bývá v létě těžko prostupný, kvůli husté vegetaci, se rozhodly zprůjezdnit starostky obcí Skalička, Špičky a městyse Hustopeče nad Bečvou. Od lávky u osady Na Kačeně až Hustopečským štěrkopískům je cyklostezka vedoucí podél Bečvy v létě velmi těžko prostupná a projíždějící cyklisté zde musí zpravidla z kola sesednout, nebo volit trasu úplně někudy jinudy. Z vlastní iniciativy zorganizovaly starostky tří... Celý text >
 

Obce a města podepsaly společné Memorandum k Cyklostezce Bečva

2.7.2010 Ve středu 30. 6. 2010 se na Městském úřadu v Hranicích sešli představitelé měst a obcí, které leží na Cyklostezce Bečva. Hlavním a jediným důvodem byl slavnostní podpis Memoranda, dokumentu, který jeho členy zavazuje ke spolupráci na projektech souvisejících s rozvojem a propagací Cyklostezky Bečva, rozvoji cestovního ruchu a rozvoji infrastruktury cyklotras na svých územích. Úvodním slovem přivítal přítomné na půdě Městského úřadu v Hranicích pa... Celý text >
 

Seminář představí možnosti investic do nevyužitých objektů na Hranicku

28.6.2010 Podnikatelé, majitelé nemovitostí a další zájemci se mohou zúčastnit semináře na téma nevyužitých objektů, na kterém bude představena databáze volných prostor a možnosti financování jejich rekonstrukcí. Seminář se uskuteční 15. července 2010 ve Špičkách na Hranicku od 15 hodin. Seminář navazuje na téměř šestiměsíční úsilí, v rámci kterého Rozvojové partnerství Regionu Hranicko ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou mapovalo budovy ležící ... Celý text >
 

Balíčky zážitků je možné rezervovat on-line

22.6.2010 Dlouho očekávaný rezervační systém na turistickém portálu byl spuštěn! Turisté, návštěníci i zájemci z regionu si tak mohou z pohodlí domova přímo na internetu objednat zážitek nebo ho věnovat svým blízkým. Tak zvané balíčky zážitků nabízí region Hranicko prostřednictvím portálu www.hranicko.eu a k dispozici je zatím oblast cykloturistiky, sportu, adrenalinu, welness a netradičních kurzů. Pohodlně on-line si lze objednat také ubytování a to neje... Celý text >
 

České a polské školy rozjedou projekt „S přírodou a tradicemi společně“

4.6.2010 V září letošního roku se rozjede na třech základních školách z hranického regionu projekt nazvaný S přírodou a tradicemi společně, na kterém budou školy po dobu jednoho a půl roku spolupracovat s partnerskými školami z města Kolonowskie. V rámci projektu, který bude podpořen z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013, budou české a polské školy spolupracovat při organizaci aktivit z oblasti enviro... Celý text >
 

Zveme na další praktické školení, tentokrát budeme stavět pódium

3.6.2010 Rozvojové partnerství Regionu Hranicko zve všechny zájemce o budoucí zapůjčování pódia na další díl praktického školení, tentokrát pod názvem „Učíme se stavět podium 6x8m“, které proběhne za účasti zástupců dodavatelské firmy FestPro Olomouc ve čtvrtek 10.6. od 16 hodin na nádvoří zámku v Hustopečích nad BečvouJeho cílem je naučit co největší množství budoucích uživatelů a pracovníků správně montovat, demontovat, převážet a skladovat podium... Celý text >
 

Podívejte se na fotografie z posledních akcí MAS

2.6.2010 Rozvojové partnerství Regionu Hranicko pořádalo v minulých dnech hned 3 předem avizované akce. Nabízíme fotografie z jejich průběhu:1. Veřejné slyšení žadatelů v Programu LEADER "Měníme Hranicko" proběhlo ve velmi dobré atmosféře v úterý 25.5.2010 v Hranicích. Své projekty na něm představilo 18 žadatelů, kteří taktéž odpovídali na dotazy členů Výběrové komise MAS. 2. Praktické školení "Učíme se stavět velkokapacitní stany" nau... Celý text >
 

Zveme na praktické školení \"Učíme se stavět velkokapacitní stany\"

26.5.2010 Všechny zájemce zveme na praktické školení „Učíme se stavět velkokapacitní stany“, které proběhne za účasti zástupců dodavatelské firmy Moravia Propag Brno v pátek 28.5. od 15 hodin ve Všechovicích (sraz před obecním úřadem).Jeho cílem je naučit co největší množství budoucích uživatelů a pracovníků správně montovat, demontovat, převážet a skladovat velkokapacitní stany a stanové podlahy, které právě pořizujeme pro Rozvojové partnerství Region... Celý text >
 

Seminář ukáže jak vytvářet interaktivní výstavní expozice

24.5.2010 Všem zájemcům, kteří se zajímají o vytváření atraktivních výstav a muzejních expozic za využití interaktivních prvků, je určen půldenní vzdělávací seminář „Interaktivní expozice na Mohelnicku a jinde v ČR“, který pořádá MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko v úterý 1.6.2010 od 13 hodin v sále Obecního domu v Dolních Těšicích. Seminář zahrnuje teoretickou i praktickou část a představí účastníkům spoustu příkladů i návodů, jak do běžných i net... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU