Aktuality

 

Výběrové řízení - sezónní brigáda, cykloturistický průvodce

3.2.2010 Hranická rozvojová agentura hledá pro nadcházející sezónu brigádníky Cykloturistický průvodce po regionu Hranicko. Zájemci mohou zasílat motivační dopisy nebo životopisy do konce února 2010 na e-mail: agentura@regionhranicko.cz. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

Publikace o řemeslech na Hranicku je na světě

2.2.2010 Mikroregion Hranicko ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou, z.s. vydal publikaci o řemeslech na Hranicku „Probuďme v sobě zručnost našich předků“, která je součástí projektu Za poznáním Mikroregionu Hranicko, v rámci kterého mimo jiné byly vydány kuchařka „Ochutnejme Hranicko“ a publikace o osobnostech z Hranicka „Zeptejme se našich předků“. Tento projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova Olomouckého kraje. Publikace Probuďme v sob... Celý text >

Program LEADER už ví, kam letos nasměruje dotace

28.1.2010 Místní akční skupina (MAS) Rozvojové partnerství Regionu Hranicko v minulých týdnech ukončila mapování zájmu o dotace z Programu LEADER a rozhodla pro letošní rok, které oblasti a jakým objemem financí podpoří. Pro rok 2010 má k dispozici rekordní sumu 9.738.146,- Kč, které rozdělí hned do 5 Fichí (oblastí) rozvoje regionu. Šanci na zisk dotací mají v příštích měsících jak zemědělci a lesní hospodáři, tak obce, neziskovky či podnikatelé v cestovn... Celý text >

Hranicko se prezentovalo na veletrhu cestovního ruchu

20.1.2010 Stejně jako v loňském roce i letos měla turistická lokalita Hranicko svůj stánek na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2010, který se konal od 14. do 17. 1. na brněnském výstavišti. Společně s okolními regiony jsme se prezentovali v rámci expozice Olomouckého kraje, která zaujímala plochu o velikosti 150 m2. Veletrh se konal již po 19 a letos ve zcela novém pavilonu P, který byl otevřen teprve v polovině roku 2009. Na veletrhu byl představen no... Celý text >

Začínáte podnikat a potřebujete finanční prostředky?

18.1.2010 Pro začínající podnikatele je od ledna 2010 otevřen program START z Operačního programu Podnikání a inovace, jehož cílem je podpořit realizaci podnikatelských záměrů začínajících podnikatelů. Podpora spočívá v poskytnutí bankovní záruky na úvěr. Stačí mít dobrý nápad, vyplnit žádost o bankovní záruku a doložit patřičné přílohy, které banka vyhodnotí a záruku na bankovní úvěr na rozjezd podnikání Vám poskytne. Z takto poskytnutého úvěru lze pořídi... Celý text >

Dotace na zateplování veřejných budov

12.1.2010 Více než 4 miliardy korun je nachystáno pro XVI. výzvu z Operačního programu Životní prostředí. Obce a města mají možnost získat finanční podporu na zateplení veřejných budov, jako jsou školy, školky, kulturní domy, hasičské zbrojnice a jiné. Dotace je poskytována ve výši 90% celkových nákladů projektu a lze hradit výměnu či rekonstrukci oken, zateplení obvodových plášťů budovy a střešní konstrukce.  Žádosti budou přijímány od 1. února do 31. bře... Celý text >

Seminář poskytne informace o legislativě v oblasti hygieny výživy a práce

12.1.2010 Hranická rozvojová agentura pořádá seminář pro provozovatele ubytovacích a stravovacích zařízení na Hranicku. Tématem semináře je Legislativa v oblastech hygieny výživy, kategorizace prací a povinností z oblasti ochrany zdraví při práci dozorované orgánem ochrany veřejného zdraví. Přednášku povedou Ing. Jiří Polis, Ph.D., vedoucí oddělení hygieny práce Krajské hygienické stanice Olomouc a Ing. Jitka Švecová, vedoucí oddělení hygieny výživy a před... Celý text >

Sport a adrenalin na Hranicku - příprava dalšího balíčku zážitků

8.1.2010 Ve čtvrtek 7. 1. 2010 proběhla v odpoledních hodinách další schůzka na téma Podpora rozvoje cestovního ruchu na Hranicku. V zasedací místnosti Hranické rozvojové agentury se sešli zástupci podnikatelských nebo jiných subjektů nabízející především sportovní nebo adrenalinové vyžití - vodní sporty, paintball, sportovní rybaření, golf a létání. Všichni přítomní po představení záměru vytvoření balíčku zážitků, živě diskutovali nad možnostmi a dalšími... Celý text >

PF 2010

24.12.2009 Děkujeme vám za důvěru, spolupráci a podporu v roce 2009. Přejme vám mnoho rodinné pohody, zdraví a úspěchů v následujícím roce 2010.

Podnikatelé, živnostníci! čerpejte dotace

18.12.2009 Drobní podnikatelé mají unikátní příležitost financovat své záměry z dotací z Programu rozvoje venkova ČR.  Až 60 % nákladů například na strojní, technické vybavení nebo stavební úpravy jim může zaplatit Evropská unie.  Administrativa přitom je oproti jiným programům mnohem méně náročná.  Žádost o dotaci mohou předložit firmy nebo živnostníci zaměstnávající  nejvýše 10 zaměstnanců a jejich obrat není vyšší než 2 miliony EURO. V minulých letech do... Celý text >

Příprava mlynářského balíčku zážitků je v plném proudu

14.12.2009 Výroční schůzi Mlynářského krajánka a Pracovní skupině, kde se také mimo jiné diskutovalo o nové aktivitě Destinačního managementu - příprava balíčků zážitků regionu Hranicko, se konečně sešla skupinka nejpovolanějších a to těch subjektů, které budou přípravu i chod celého balíčku zajišťovat. V případě Mlynářského cyklo-víkendu na Hranicku jsou to samozřejmě majitelé všech 3 zachovalých mlýnů (Partutovice, Skalička, Střítež nad Ludiniou), Městské... Celý text >

Rozvojáři blogují, můžete taky!

10.12.2009 Novou funkci pro zájemce o sdílení svých osobnějších názorů nabízí nyní sekce , přístupná přímo z hlavní stránky našeho webu. Původní webové diskusní fórum, o které nebyl v minulých letech velký zájem, nahradil jednoduchý , který umožní jak zaměstnancům MAS a agentury, tak komukoliv, kdo se zaregistruje, vkládání vlastních příspěvků na zcela volná témata. Blog je poměrně novou formou internetové komunikace nabízející veřejné vyjádření svých osobn... Celý text >

Mapování zájmu o dotace z Programu LEADER prodlouženo

9.12.2009 Také v příštím roce poputuje do regionu Hranicko skrz Program LEADER téměř 10 miliónů Kč dotačních prostředků na projekty žadatelů hned z několika oblastí. Harmonogram počítá s vyhlášením Výzvy v březnu, s uzávěrkou pak na konci dubna 2010, tak aby mohly být schválené projekty zrealizovány v období podzim 2010 – podzim 2011. Rozvojové partnerství Regionu Hranicko v těchto týdnech rozhoduje, které oblasti v roce 2010 podpoří a umožní tak žadatelům... Celý text >

Ovlivněte plány na budoucnost Hranicka

7.12.2009 Zájemci mohou připomínkovat aktualizaci Strategického plánu regionu Hranicko popisující aktivity regionu do roku 2013. Na půdoryse priorit a opatření popisovaných plánem budou v následujících letech připravovány projekty a organizovány aktivity řešící společné nebo podobné problémy obcí. Oporu však v něm můžou nalézt také žadatelé o dotace nejen z evropských fondů. Plán lze přirovnat ke kuchařce, která urychlí dohodu při přípravě projektů, na jej... Celý text >

Na Výroční schůzi Mlynářského krajánka 2009 se hodnotila uplynulá sezóna

4.12.2009 Ve čtvrtek 3. 12. se v odpoledních hodinách v kanceláři Hranické rozvojové agentury sešli  starostové a starostky obcí ležících na regionální cyklotrase Po stopách využívání vodní a větrné energie. Účelem schůzky bylo zhodnocení sezóny 2009, která byla v celkovém hodnocení velmi úspěšná. Celkový počet účastníků se oproti sezóně 2008 zvedl o 30 (105 v sezóně 2008, 135 v sezóně 2009) a zvýšil se také zájem médií (reportáž v pořadu Toulavá kamera, h... Celý text >

Mikroregion připravuje Databázi řemesel na Hranicku

26.11.2009 Neustále pokračují práce na projektu Za poznáním mikroregionu Hranicko, díky němuž vznikla kuchařka Ochutnejme hranicko, či byla vydána společenská naučně-zábavná hra Poznejme Hranicko. Další částí projektu je vydání Databáze řemesel na Hranicku pod názvem "Probuďme v sobě zručnost našich předků". Databáze má za cíl seznámit občany se všemi tradičními řemesly, ať už s těmi, kterými se živili naši předkové, či které se doposud provozují.... Celý text >

Zástupci obcí se mohou přihlásit na seminář Zadávání veřejných zakázek

23.11.2009 Pro starosty/ky, zastupitele/ky a další zainteresované osoby je určen seminář na téma Zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, který se uskuteční v zasedací místnosti hranického zámku (Pernštejnské nám. 1, Hranice).  Seminářem bude provázet Mgr. Martin Budiš. Pan Budiš je odborný lektor akreditován Ministerstvem vnitra České republiky pro školení zákona o veřejných zakázkách, Osvědčení Ministerstva pro m... Celý text >

MAS pořizuje sadu mobilního vybavení pro kulturní akce - ptáme se pořadatelů na jejich potřeby

19.11.2009 Ne vždy uspokojivou situaci s kvalitou zázemí nejrůznějších kulturních, společenských a sportovních akcí na Hranicku se rozhodla řešit místní akční skupina (MAS) Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. V minulých dnech získala dotaci z evropských fondů, která jí umožní zakoupit do svého vlastnictví nejrůznější mobilní vybavení v hodnotě 1,5 milionů Kč. Pořízené vybavení bude od dubna 2010 využívat jednak pro své akce, hlavním cílem je však možno... Celý text >

Program LEADER rozdělí další milióny, dejte nám vědět o svých záměrech!

13.11.2009 Také v příštím roce poputuje do regionu Hranicko skrz Program LEADER nejméně 9 miliónů Kč dotačních prostředků na projekty žadatelů hned z několika oblastí. Harmonogram počítá s vyhlášením Výzvy v březnu, s uzávěrkou pak na konci dubna 2010, tak aby mohly být schválené projekty zrealizovány v období podzim 2010 – podzim 2011. Rozvojové partnerství Regionu Hranicko v těchto týdnech rozhoduje, které oblasti v roce 2010 podpoří a umožní tak žadatelů... Celý text >

Čtrnáctá výzva OPŽP otevírá čtyři oblasti podpory

6.11.2009 Státní fond životního prostředí vyhlásil již XIV. výzvu Operačního programu Životní prostředí. Ta se vztahuje na čtyři prioritní osy (1, 5, 6, 7) a žádosti o podporu je možné podávat od 2. listopadu 2009 do  5. ledna 2010. Celkem je k rozdělení připraveno 6,85 miliard korun.Ve XIV. výzvě je možné podávat žádosti o podporu například na vybudování čistírny odpadních vod, kanalizaci, vybudování informačního systému o znečišťování životního prostředí... Celý text >

14 doporučených projektů z letošní Výzvy Programu LEADER definitivně schváleno

3.11.2009 Dne 2. listopadu 2009 zveřejnil SZIF na svých webových stránkách seznam všech 14 definitivně schválených Žádostí o dotaci, které byly přijaty a následně doporučeny k realizaci místní akční skupinou Rozvojové partnerství Regionu Hranicko v rámci Výzvy č.1/2009. Do regionu Hranicko tak skrz v pořadí druhou  výzvu Programu LEADER připutuje v následujících 12 měsících víc než 9 miliónů Kč dotačních prostředků, které doplní sami žadatelé dalšími téměř... Celý text >

Kuchařka

27.10.2009 Regionální kuchařka „Ochutnejme Hranicko“ je na světě. Podařilo se ji sestavit z receptů, které poslaly kuchařky z celého regionu. Navíc byla publikace doplněna o recepty z akcí, které se již tradičně v regionu pořádají – švestkáč, medovník, vanilkáč, jabkáč, dýňobraní, špičský koláč a další. V kuchařce můžete najít přes 100 návodů zejména na koláče a sladké jídla, ale nechybí i polévky nebo jídla z masa, či různé saláty a pomazánky. Kuchařka byl... Celý text >

Rozvojové partnerství vyhlašuje výběrové řízení na 2 pracovní pozice

26.10.2009 MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko hledá pro svou kancelář v Hranicích vhodné kandidáty na pozice:Administrativní pracovník/cedotačního Programu LEADER „Měníme Hranicko“ Náplň práce: administrace a finanční správa dotačního programu, asistence chodu kanceláře ad.Požadujeme: středoškolské vzdělání ekonomického (technického) směru, znalost práce na PC (MS Office), řidičský průkaz sk. BOčekáváme: praxe výhodou, spolehlivost, pečlivost, flexi... Celý text >

Seminář nabídne informace jak získat dotace na šetrnější energie

26.10.2009 Ceny energií způsobují vrásky na čele nejednomu člověku, zajímavým řešením této situace je větší využití obnovitelných zdrojů energií a realizace energetických úspor. Mikroregion Hranicko ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou proto pořádá seminář na téma Obnovitelné zdroje energie (OZE), který se uskuteční 9. listopadu od 15 do 19 hodin v zasedací místnosti v hranickém zámku (Pernštejnské nám. 1, Hranice). Seminářem bude provázet Ing. Li... Celý text >

K aktuální přípravě hipostezky na Potštátsku proběhne seminář

19.10.2009 Všem zájemcům o turistiku na koních, majitelům koňských farem, zástupcům jezdeckých kroužků a dalším zainteresovaným je určen půldenní seminář Příprava, vznik a provoz hipostezek, který pořádá MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko spolu s CpKP Střední Morava ve čtvrtek 29.10.2009 od 13 hodin v Hotelu Centrum v Hranicích (salónek v přízemí vlevo). Seminář bude zaměřen kromě teorie především na aktuální praktickou přípravu plánované hipostezky... Celý text >
© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU