Aktuality

 

PF 2011

22.12.2010 Šťastné a veselé prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů v roce 2011.
 

PF 2011

21.12.2010 Přejeme všem členům, nečlenům, žadatelům i budoucím žadatelům... krásné prožití vánočních svátků, šťastné vykročení do nového roku, zdraví, hodně energie a pracovních úspěchů!!Kolektiv MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Lucie Machová, František Kopecký, Vojtěch Skácel a Filip Konečný.
 

PF 2011

21.12.2010 Děkujeme všem za spolupráci v letoším roce a do toho nového přejeme pohodu, hodně zdraví a úspěchů!!!Kolektiv zaměstnanců Hranické rozvojové agentury, z.s.
 

Aktualizovaný přehled starostů a starostek v obcích regionu Hranicko

15.12.2010 Přinášíme vám aktualizovaný přehled představitelů jednotlivých obcí regionu Hranicko po komunálních volbách konaných v říjnu 2010. Vše naleznete v přiloženém souboru.
 

5. sezóna na Mlynářské cyklotrase ukončena Výroční schůzí

15.12.2010 15. 12. 2010 se konala Výroční schůze zástupců obcí ležících na regionální cyklotrase Po stopách využívání vodní a větrné energie. Zhodnocení sezóny a plány do roku 2011, to byla dvě hlavní témata schůzky. Přítomným byl stručně představen projekt nazvaný Rozvoj cyklotras a cyklostezek v regionu Hranicko, který bude realizován v příštím roce za finanční podpory z Fondu Mikroprojektů Euroregionu Praděd. Jednou z důležitých aktivit bude vyznačení re... Celý text >
 

První výroční schůze Destinačního managementu

15.12.2010 V úterý 14. 12. 2010 se v prostorách Hranické rozvojové agentury konala první Výroční schůze Destinačního managementu regionu Hranicko. Kromě členů pracovní skupiny cestovního ruchu na ní byli pozváni partneři, kteří se v letoším roce a roce následujícím dohodli s Hranickou rozvojovou agenturou na spolupráci v oblasti cestovního ruchu, propagaci, spolupráci a rozvoji služeb. Program schůzky nebyl nikterak náročný, šlo více méně o vzájemnou debatu... Celý text >
 

Valná hromada Mikroregionu Hranicko volila orgány svazku

5.12.2010 Poslední listopadový den proběhla Valná hromada Mikroregionu Hranicko v kulturním domě v Ústí, která byla ve znamení voleb do orgánů svazku. Staronové starostky a starostové se sešli v hojném počtu a navzájem měli možnost se poprvé setkat od uvedení do svých funkcí. Valná hromada zvolila předsedu mikroregionu, kterým je i nadále , coby zástupce za Město Hranice. Místopředsedou , starosta města Potštát. Dále byla zvolena Rada Mikroregionu, jejímiž... Celý text >
 

Volné sdružení cestovního ruchu Moravská brána pokračuje ve svých aktivitách

1.12.2010 Poslední společnou schůzkou v letošním roce zakončili zástupci subjektů volného sdružení Moravská brána letošní sezónu. Ta se konala 1. 12. 2010 v kanceláři Hranické rozvojové agentury a sešli se zde zástupci města Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Městského informačního centra Hranice a Přerov, Lázní Teplice nad Bečvou, Zbrašovských aragonitových jeskyní a Hradu Helfštýn. Jednání začalo sdělením výsledků ze zasedání hodnotící komise Fondu Mikr... Celý text >
 

Zástupci měst a obcí na Cyklostezce Bečva se sešli na Výroční schůzi

1.12.2010 Historicky první Výroční schůze zástupců měst a obcí ležících na Cyklostezce Bečva se konala poslední listopadový den na půdě Hranické rozvojové agentury. Od podpisu Memoranda - dokumentu o vzájemné spolupráci - letos v červnu, to byla další společná schůzka, kde se potkala města a obce ze všech částí Cyklostezky Bečva. Na programu byly tři hlavní body a to shrnutí aktivit za rok 2010, plány jednotlivých měst/obcí na rok 2011 a návrhy na společné... Celý text >
 

Projekt S přírodou a tradicemi společně je pro školy novou zkušeností

1.12.2010 Do projektu S přírodou a tradicemi společně jsou zapojeny tři školy z hranického regionu. U příležitosti zahájení realizace projektu jsme se zástupci škol udělali malou anketu k tomu, co od projektu očekávají a na co se těší.Ankety se zúčastnili Mgr. Tomáš Navrátil, ředitel základní školy Bělotín, Mgr. Jaroslav Běčák, ředitel základní  školy Hustopeče nad Bečvou a Mgr. Jiří Jordán, zástupce ředitelky základní školy Střítež nad Ludinou.Otázka č. 1... Celý text >
 

Pracovní skupiny zhodnotí čerpání dotací LEADER

29.11.2010 Dotační Program LEADER „Měníme Hranicko“ se dostal do své poloviny, což je ideální příležitostí k rozboru dosavadního průběhu programu a jeho nastavení pro roky následující. MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko tak nyní započalo zhruba čtyřměsíční proces aktualizace svého Strategického plánu LEADER, podle nějž jsou dotace přidělovány žadatelům. účastníci třech tematických pracovních skupin diskutovat a hodnotit dosavadní čerpání dotací. Sch... Celý text >
 

Tři zástupci MAS účastníky národní konference Venkov 2010

29.11.2010 Už druhý ročník celonárodní konference Venkov proběhl tentokrát ve dnech 23.-25. listopadu 2010 v Lázních Bělohrad, a mezi účastníky nechyběli oba manažeři Rozvojového partnerství spolu s jednou členkou Výběrové komise. Konference na tři dny spojila nejrůznější sektory, organizace a osobnosti, které pracují pro rozvoj venkova, hlavním tématem a podtitulem byl: Rozvoj venkova po roce 2013. Většina příspěvků, workshopů a seminářů se tak stále točil... Celý text >
 

MASce schválen už čtvrtý Projekt Spolupráce, o dalších jednala s polskými kolegy

22.11.2010 Projekty Spolupráce umožňují v rámci Programu rozvoje venkova získávat dotace na společné záměry místních akčních skupin ať už v rámci České republiky nebo i z různých koutů Evropy. Rozvojové partnerství Regionu Hranicko patří v této oblasti mezi nejúspěšnější v rámci celé ČR, jelikož už realizovalo nebo právě zajišťuje už tři takové projekty. Zájem o tyto dotace mezitím mezi MASkami prudce stoupnul a tak při poslední registraci žádostí v červnu ... Celý text >
 

MAS volila nového předsedu a složení svých orgánů

22.11.2010 "Super volební" Valnou hromadu Rozvojového partnerství absolvovalo dne 16. listopadu v příjemném prostředí zámecké konírny v Hustopečích nad Bečvou hned 31 přítomných členů. Na pořadu jednání bylo nejdříve schválení Jednacího řádu Valné hromady a poté aktualizace Stanov sdružení. V nich došlo k několika zásadním změnám, např. předsedu nyní volí přímo Valná hromada, vznikla také funkce místopředsedy sdružení. Dle nových stanov pak proběh... Celý text >
 

Zástupci regionu Hranicko prezentovali své zkušenosti partnerům z Východu

17.11.2010 Zástupci regionu Hranicko Jan Balek a František Kopecký prezentovali 10. listopadu zkušenosti z projektů na Ministerstvu zahraničních věcí zástupcům z Běloruska, Azerbajdžánu, Gruzie, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie. Seminář proběhl v rámci programu Východní partnerství, v rámci kterého Česká republika podporuje předávání dobré praxe dobré správy věcí veřejných.  Tento seminář zaštítěný ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem byl věnová... Celý text >
 

Nabídka dotací pro zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

15.11.2010 Ministerstvo živostního prostředí a Státní fond živostního prostředí ČR vyhlásily XXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzva je určena pro projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ve všech krajích ČR vyjma Moravskoslezského.Žádosti budou přijímány od 1. listopadu 2010 do 29. července 2011. Výzva se vztahuje na individuální a velké projekty realizované na územ... Celý text >
 

Malí podnikatelé mohou pořídit své investice z dotací

15.11.2010 Malí podnikatelé a živnostníci budou mít opět možnost získat dotaci na financování svých záměrů. Program rozvoje venkova ČR připravuje na únor roku 2011 další výzvu, která bude zaměřena právě na podporu zakládání podniků a jejich rozvoje. Až 60 % nákladů například na nákup strojního nebo technického vybavení, pořízení výpočetní techniky, stavební úpravy jim může zaplatit Evropská unie.  Administrativa je v tomto případě oproti jiným dotačním prog... Celý text >
 

Ukončení 8. výzvy pro oblast intervence 5.3b) IOP

15.11.2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oznamuje ukončení příjmu žádostí v Integrovaném operačním programu v 8. kontinuální výzvě pro prioritní osu 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.Termín ukončení příjmu žádostí je Žádosti přijímají pobočky Centra pro regionální rozvoj ... Celý text >
 

18 doporučených projektů z letošní Výzvy Programu LEADER definitivně schváleno

8.11.2010 Dne 5. listopadu 2010 zveřejnil SZIF na svých webových stránkách seznam všech 18 definitivně schválených Žádostí o dotaci, které byly přijaty a následně doporučeny k realizaci místní akční skupinou Rozvojové partnerství Regionu Hranicko v rámci Výzvy č.1/2010. Do regionu Hranicko tak skrz v pořadí třetí  výzvu Programu LEADER připutuje v následujících měsících přes 9.700.000 Kč dotačních prostředků, které doplní sami žadatelé dalšími 12 mil... Celý text >
 

Projekt S přírodou a tradicemi společně se již naplno rozběhnul

19.10.2010 Spolupráce českých a polských škol, to je hlavní náplní projektu S přírodou a tradicemi společně, který odstartoval 1. září. V rámci projektu budou zapojené školy realizovat aktivity zaměřené na poznávání tradic, přírody a environmentální výchovu.Na začátku října proběhlo první společné setkání zástupců zapojených škol, které se konalo v partnerském městě Kolonowskie. Během schůzky byla naplánována realizace prvních aktivit. Celým projektem bude ... Celý text >
 

Na seminář Nové společenské akce dorazilo do Klokočí téměř 40 zájemců

18.10.2010 Přínosnou a dobře hodnocenou akci má čerstvě za sebou MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. Druhý ze série vzdělávacích seminářů, které postupně proběhnou na území téměř celého Olomouckého kraje, nasměroval ve středu 13.10.2010 desítky zájemců z naší i okolních místních akčních skupin a mikroregionů do nové knihovny v obci Klokočí. Zde se během prezentací seznámili s příklady dobré praxe projektů na pořízení nového vybavení knihoven (Klokoč... Celý text >
 

Rozvojové partnerství obstálo v celorepublikovém hodnocení MAS

6.10.2010 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:\"Normální tabulka\"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:\"\"; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:\"Calibri\",\"sans-serif\"; mso-ascii-font-family:Calibr... Celý text >
 

V Klokočí proběhne seminář o dotacích na vybavení knihoven a zázemí pro kulturní akce

5.10.2010 MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko a Krajské sdružení Národní sítě MAS (KS NS MAS) v Olomouckém kraji zvou zájemce na vzdělávací seminář „Nové společenské akce“.Jedná se o druhé setkání ze série seminářů zaměřených na příklady dobré praxe jednotlivých opatření III. osy PRV, tentokrát op. III.2.1.2 záměr b)  Zázemí pro společenské, kulturní, spolkové a církevní aktivity. Představí se tak nově vybavené knihovny v Klokočí a Radíkově a př... Celý text >
 

Změna v harmonogramu výzev OP Životní prostředí

5.10.2010 Členové řídícího výboru OPŽP se na svém 15. zasedání usnesli, že oddálí vyhlášení všech připravovaných výzev pro podzim roku 2010. Toto rozhodnutí se však nijak nedotkne prioritní osy 2, tedy projektů na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Tam budou výzvy Operačního programu Životní prostředí vyhlašovány podle stávajícího harmonogramu (říjen/listopad). Důvodem pro tento krok je podle zástupců řídícího výboru nutnost vyhodnotit stávající... Celý text >
 

Krajánkům na zakončení sezóny přálo počasí

23.9.2010 V sobotu 18. září 2010 se příznivci Mlynářského krajánka probudili do krásného slunečného dne. Dopolední cyklo-výlet do Skaličky i přes to absolvovalo jen 7 cyklistů, kterým však bylo odměnou poutavé vyprávění pana Antonína Červeka v jeho mlýně ve Skaličce. Kolem půl dvanácté se však v Teplicích nad Bečvou již začaly srocovat úspěšní účastníci, kteří čekali na slavnostní vyhlášení. Po krátkém úvodu, přišlo na řadu vyprávění mlynářského pamnětníka... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU