Aktuality

 

Podejte žádost o grant - Nestlé pro vodu v krajině

22.2.2012 Nadace Partnerství ve spolupráci s firmou Nestlé vyhlásila nový grantový program, díky kterému můžete žádat o finanční příspěvek až ve výši 80 tisíc korunČástka je určená na projekty, které povedou k zadržování vody v krajině, účelnému hospodaření s vodou a ke snížení rizika povodní. Může se jednat například o projekty zaměřené na výsadbu dřevin pro přirozené zadržování vody, na navracení vsakovací schopnosti půdě, na pěstování plodin zabraňující... Celý text >
 

Mobilní vybavení se chystá na další sezónu provozu

14.2.2012 Již třetí rok provozu sady mobilního vybavení pro kulturní a sportovní akce má před sebou MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. Ta si díky dotaci pořídila v roce 2010 profesionální podium, 5 velkokapacitních stanů, 2 stanové podlahy, 6 jarmarečních stánků, 20 pivních setů, zvukovou aparaturu, dataprojektor a 2 výčepy s cílem poskytovat toto vybavení pořadatelům nejrůznějších nekomerčních akcí v regionu Hranicko (více o samotném projektu „Lo... Celý text >
 

Zveme na Informační seminář pro zájemce o získání značky MORAVSKÁ BRÁNA

14.2.2012 Hranická rozvojová agentura pořádá ve středu 22.2. od 16 hodin v Obecním domě v Tučíně Informační seminář určený zájemcům o získání značky kvality MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt. V průběhu semináře bude podrobněji probrána přihláška, podmínky a kritéria pro získání značky. Zúčastní se také členové certifikační komise, kteří odpoví na dotazy zúčastněných. Od 27. února do 13. března pak poběží lhůta pro podávání přihlášek tak, aby mohly být prvn... Celý text >
 

Znovuvyhlášení výběrového řízení Kompostování v domácnostech

14.2.2012 Dne 14. února 2012 bylo vyhlášeno Výběrové řízení na pořízení kompostérů. Jedná se o nové vyhlášení poté, co bylo první výběrové řízení zrušeno.Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách   
 

Grantový program regionu Hranicko 2012 vyhlášen

14.2.2012 Mikroregion Hranicko v úterý 14. února 2012 vyhlásil příjem žádostí o příspěvky z Grantového programu regionu Hranicko 2012. Grantový program podporuje významné a hodnotné akce konané v hranickém regionu v oblasti vzdělávání, kultury a sportu. Program je letos zaměřen na podporu environmentální výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, podporu tvůrčího a sportovního potenciálu dětí a mládeže, obnovu místních tradic a zvyků, a zaměří se také na významn... Celý text >
 

Ovlivněte budoucnost regionu Hranicko - rozšiřte řady místní akční skupiny

10.2.2012 Vážení přátelé,Obracíme se na Vás s nabídkou vstupu Vaší osoby, firmy, organizace, instituce, spolku, školy do našeho občanského sdruženíMístní akční skupina (MAS) Rozvojové partnerství Regionu Hranicko.  Mnohým z Vás jistě nemusíme naši činnost představovat, Vám ostatním se pokusím co nejstručněji přiblížit naše působení na Hranicku a v čem můžeme být prospěšní my pro Vás a Vy pro nás, pokud se rozhodnete rozšířit naše řady.Co děláme:-    Jsme o... Celý text >
 

Prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci výběrového řízení na akci Dobudování Cyklostezky Bečva

1.2.2012 Jelikož došlo k doplnění slepého výkazu výměr o jednu položku bylo rozhodnuto o prodloužení termínu podání nabídek na akci Dobudování Cyklostezky Bečva v úseku Hustopeče nad Bečvou - Špičky do termínu 9. 2. 2012 do 12 hod. Bližší informace jsou uvedeny na stránkách:   
 

Mikroregion Hranicko šetří společně náklady

29.1.2012 Od 1. 1. 2012 nakupuje 15 členských obcí Mikroregionu Hranicko elektrickou energii a plyn pod společnou hlavičkou. Důvod je jediný a to lepší cena za dodávaná média. Společný nákup energií začaly obce řešit již v roce 2011, kdy měly v plánu připojit se k městu Hranice, které se tehdy rozhodovalo, zda nákup uskutečnit výběrových řízením či přes komoditní burzu. Město nakonec zvolilo komoditní burzu, ale nákup řešilo samostatně, jen pro sebe a své ... Celý text >
 

Zadávací řízení - kompostování v domácnostech

25.1.2012 Dne 25.1.2012 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele kompostérů v rámci projektu Kompostování v domácnostech.Zadávací dokumentace je k dispozici na této adrese:
 

I v roce 2012 bude Grantový program rozdělovat peníze na zajímavé akce

25.1.2012 V úterý 24. ledna 2012 proběhl slavnostní podpis partnerské smlouvy o spolupráci na Grantovém programu regionu Hranicko v roce 2012.  Tímto byl oficiální Grantový program program zahájen.Do letošního, již pátého ročníku, vložily finanční prostředky společně s Mikroregionem Hranicko firmy Cement Hranice, akciová společnost,  Hranická rozvojová agentura, z.s., KUNST spol. s r.o., SSI Schäfer s.r.o., TONDACH Česká republika s.r.o., Váhala a spol. s ... Celý text >
 

Zadávací řízení na stavební práce - Dobudování Cyklostezky Bečva

19.1.2012 Dne 19. 1. 2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro akci Dobudování Cyklostezky Bečva v úseku Hustopeče nad Bečvou - Špičky. Předmětem zakázky je vybudování kvalitního asfaltového povrchu vybraných úseků Cyklostezky Bečva a instalace dopravního značení v rámci projektu "Dobudování cyklostezky Bečva v úseku Hustopeče nad Bečvou - Špičky", který je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II St... Celý text >
 

Na seminář k zavedení značky MORAVSKÁ BRÁNA dorazilo přes 40 účastníků

19.1.2012 S až nečekaným zájmem se setkal v pořadí druhý a zásadní seminář, na němž byly prodiskutovány a odsouhlaseny všechny základní parametry budoucího fungování značky kvality místních výrobků "MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt". Do krásného prostředí divadelního sálu v areálu Staré střelnice v Hranicích dorazilo 17. ledna 2012 přes 40 zájemců z řad výrobců, starostů, členů místních akčních skupin a zástupců veřejnosti. Seminář se konal pod ... Celý text >
 

Hranicko na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012

18.1.2012 e dnech 12. až 15. ledna se na brněnském výstavišti uskutečnil 21. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech Regiontour 2012.  Jedná se o největší prezentaci průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony ve střední Evropě. Veletrh  je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu v České republice. Účastní se jej klíčové subjekty a osoby s rozhodovacími pravomocemi v cestovním ruchu ČR a jednotlivých regionů.Hranicko lákalo ... Celý text >
 

Seminář nastaví principy fungování značky MORAVSKÁ BRÁNA regionání produkt

9.1.2012 Další důležitý mezník před jarním spuštěním značení kvality místních výrobků „MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt“ mají před sebou výrobci, starostové obcí a manažeři rozvojových organizací z Hranicka a Lipenska. Druhý pracovní seminář, který proběhne v úterý 17. ledna od 16 hodin v Divadle Stará střelnice v Hranicích, totiž představí, prodiskutuje a definitivně schválí téměř všechny důležité zásady fungování značky. Ať už soupis vhodných typů výro... Celý text >
 

Využijte šanci k obnově veřejných prostranství

4.1.2012 Zájemci z řad obcí, škol, sdružení, spolků a příspěvkových organizací mohou do 20. 1. 2012 žádat Nadaci Partnerství o Malý grant na jarní výsadbu stromů v maximální výši 20 tisíc korun. Chybí-li v obci zelené veřejné prostranství pro vzájemná setkávání nebo k odpočinku, mohou žádat o nadační příspěvek Místo od stromy až ve výši 198 tisíc korun. Podmínkou úspěchu v případě úprav zelených prostor je však aktivní zapojení veřejnosti.Další informace ... Celý text >
 

PF 2012

23.12.2011 Radost ze života, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2012 všem svým partnerům, přátelům a známým přeje Michaela Škrobánková, Marcela Tomášová a Pavla Vaculová.
 

Až 10 milionů na pořízení nové ICT

16.12.2011 Malí a střední podnikatelé mohou do poloviny února předkládat své záměry na pořízení nových informačních technologií do OP Podnikání a inovace. 60%, resp. 50% dotaci mají šanci získat z Operačního programu Podnikání a inovace při pořizování nového hardware, software, vybudování sítě, nákupu licencí a ostatních věcí, které jsou součástí IS/ICT firmy. Operační program Podnikání a inovace nabízí ve výzvě nazvané „ICT v podnicích“ možnost získat dota... Celý text >
 

MAS potvrdila nabídku dotací Programu LEADER pro rok 2012

15.12.2011 Programový výbor MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko na svém jednání 12.12.2011 potvrdil plnění finančního plánu SPL a schválil, které Fiche (dotační oblasti) budou vyhlášeny v rámci následující Výzvy č.1/2012. Mezi koncové žadatele na Hranicku se bude rozdělovat téměř 7 miliónů korun, přičemž přesné alokace budou stanoveny před samotným vyhlášením Výzvy koncem února.Příležitost získat až 40 až 60% dotací budou mít zemědělci v rámci Fiche ... Celý text >
 

Vánoce v Polsku završily projekt S přírodou a tradicemi společně

13.12.2011 Děti ze základních škol z Hranicka navštívily v pátek a sobotu 9. a 10. prosince 2011 polskou obec Kolonowskie. Na zdejší základní škole byly představeny polské vánoční tradice a zvyky. Již po třetí se děti ze základních škol z Bělotína, Hustopeč nad Bečvou a Stříteže nad Ludinou podívaly k polským kamarádům. Vánoční setkání završilo projekt S přírodou a tradicemi společně, který české a polské školy realizují od září 2010.Po vřelém přivítání pan... Celý text >
 

MMR vyhlásilo program Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2012

1.12.2011 Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.    Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku    Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení d... Celý text >
 

Výběrové řízení na projektového asistenta

1.12.2011 Hranická rozvojová agentura, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici projektového asistenta pro přípravu a realizaci projektů financovaných EU. S požadavky na tuto pozici se mohou zájemci seznámit v příloze aktuality. Výběrové řízení proběhne v průběhu ledna 2012.
 

Podívejte se na nové fotogalerie z činnosti MAS

25.11.2011 MAS Rozvojové partnerství v minulých týdnech navštívila místa realizace a aktéry všech 10 podpořených projektů z letošní Výzvy Programu LEADER "Měníme Hranicko". Fotogalerii i s obsáhlým komentářem si můžete prohlédnout Manažeři MAS se také zúčastnili nedávno dvou důležitých akcí. Jednak to bylo Společné setkání MAS Olomouckého a Zlínského kraje, které proběhlo 7.-8.11. v Nové Hradečné na Uničovsku. Za účasti zástupců SZIFu, SPOV a KAZV... Celý text >
 

Další úspěch Mikroregionu Hranicko v oblasti dotací, tentokrát životní prostředí

24.11.2011 V letošním roce podával Mikroregion Hranicko další dva společné projekty – žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí, kdy jeden z nich již prošel hodnocením a byl úspěšně schválen.  Výsadba liniové zeleně v obcích mikroregionu Hranicko je prvním ze společných projektů, do kterého se zapojily obce Bělotín, Horní Újezd, Opatovice, Skalička, Ústí, Střítež nad Ludinou.  Zabývá se návrhem výsadeb a obnovou krajinných prvků zeleně, zej... Celý text >
 

Databáze umělců Hranicka slouží už tři roky

18.11.2011 Malé narozeniny v říjnu oslavila internetová Databáze umělců a uměleckých souborů regionu Hranicko, která pořadatelům kulturních akcí slouží už rovné tři roky. Cílem jejího vzniku, se kterým v roce 2008 pomohl Program obnovy venkova Olomouckého kraje, byla aktivní podpora kulturního života v regionu. Pořadatelé akcí totiž často netuší, že v sousedních vesnicích působí šikovní amatérští, ale i profesionální umělci a řemeslníci, kteří mohou zpestři... Celý text >
 

Mikroregion Hranicko má nového předsedu

18.11.2011 Téměř čtyřhodinové jednání Valné hromady Mikroregionu Hranicko, mělo jako úvodní bod volbu nových zástupců do orgánů svazku. Ve středu 16. 11. 2011 se v nově zrekonstruovaném kulturním domě v Hustopečích nad Bečvou sešli zástupci členských obcí Mikroregionu Hranicko, aby si mimo jiné zvolili na další 3 roky nového předsedu, místopředsedu a členy Rady. Na jednání byla přítomna i Ing. Radka Ondriášová – starostka města Hranice, jako nový zástupce m... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU