Aktuality

 

Seminář nastaví principy fungování značky MORAVSKÁ BRÁNA regionání produkt

9.1.2012 Další důležitý mezník před jarním spuštěním značení kvality místních výrobků „MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt“ mají před sebou výrobci, starostové obcí a manažeři rozvojových organizací z Hranicka a Lipenska. Druhý pracovní seminář, který proběhne v úterý 17. ledna od 16 hodin v Divadle Stará střelnice v Hranicích, totiž představí, prodiskutuje a definitivně schválí téměř všechny důležité zásady fungování značky. Ať už soupis vhodných typů výro... Celý text >
 

Využijte šanci k obnově veřejných prostranství

4.1.2012 Zájemci z řad obcí, škol, sdružení, spolků a příspěvkových organizací mohou do 20. 1. 2012 žádat Nadaci Partnerství o Malý grant na jarní výsadbu stromů v maximální výši 20 tisíc korun. Chybí-li v obci zelené veřejné prostranství pro vzájemná setkávání nebo k odpočinku, mohou žádat o nadační příspěvek Místo od stromy až ve výši 198 tisíc korun. Podmínkou úspěchu v případě úprav zelených prostor je však aktivní zapojení veřejnosti.Další informace ... Celý text >
 

PF 2012

23.12.2011 Radost ze života, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2012 všem svým partnerům, přátelům a známým přeje Michaela Škrobánková, Marcela Tomášová a Pavla Vaculová.
 

Až 10 milionů na pořízení nové ICT

16.12.2011 Malí a střední podnikatelé mohou do poloviny února předkládat své záměry na pořízení nových informačních technologií do OP Podnikání a inovace. 60%, resp. 50% dotaci mají šanci získat z Operačního programu Podnikání a inovace při pořizování nového hardware, software, vybudování sítě, nákupu licencí a ostatních věcí, které jsou součástí IS/ICT firmy. Operační program Podnikání a inovace nabízí ve výzvě nazvané „ICT v podnicích“ možnost získat dota... Celý text >
 

MAS potvrdila nabídku dotací Programu LEADER pro rok 2012

15.12.2011 Programový výbor MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko na svém jednání 12.12.2011 potvrdil plnění finančního plánu SPL a schválil, které Fiche (dotační oblasti) budou vyhlášeny v rámci následující Výzvy č.1/2012. Mezi koncové žadatele na Hranicku se bude rozdělovat téměř 7 miliónů korun, přičemž přesné alokace budou stanoveny před samotným vyhlášením Výzvy koncem února.Příležitost získat až 40 až 60% dotací budou mít zemědělci v rámci Fiche ... Celý text >
 

Vánoce v Polsku završily projekt S přírodou a tradicemi společně

13.12.2011 Děti ze základních škol z Hranicka navštívily v pátek a sobotu 9. a 10. prosince 2011 polskou obec Kolonowskie. Na zdejší základní škole byly představeny polské vánoční tradice a zvyky. Již po třetí se děti ze základních škol z Bělotína, Hustopeč nad Bečvou a Stříteže nad Ludinou podívaly k polským kamarádům. Vánoční setkání završilo projekt S přírodou a tradicemi společně, který české a polské školy realizují od září 2010.Po vřelém přivítání pan... Celý text >
 

MMR vyhlásilo program Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2012

1.12.2011 Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.    Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku    Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení d... Celý text >
 

Výběrové řízení na projektového asistenta

1.12.2011 Hranická rozvojová agentura, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici projektového asistenta pro přípravu a realizaci projektů financovaných EU. S požadavky na tuto pozici se mohou zájemci seznámit v příloze aktuality. Výběrové řízení proběhne v průběhu ledna 2012.
 

Podívejte se na nové fotogalerie z činnosti MAS

25.11.2011 MAS Rozvojové partnerství v minulých týdnech navštívila místa realizace a aktéry všech 10 podpořených projektů z letošní Výzvy Programu LEADER "Měníme Hranicko". Fotogalerii i s obsáhlým komentářem si můžete prohlédnout Manažeři MAS se také zúčastnili nedávno dvou důležitých akcí. Jednak to bylo Společné setkání MAS Olomouckého a Zlínského kraje, které proběhlo 7.-8.11. v Nové Hradečné na Uničovsku. Za účasti zástupců SZIFu, SPOV a KAZV... Celý text >
 

Další úspěch Mikroregionu Hranicko v oblasti dotací, tentokrát životní prostředí

24.11.2011 V letošním roce podával Mikroregion Hranicko další dva společné projekty – žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí, kdy jeden z nich již prošel hodnocením a byl úspěšně schválen.  Výsadba liniové zeleně v obcích mikroregionu Hranicko je prvním ze společných projektů, do kterého se zapojily obce Bělotín, Horní Újezd, Opatovice, Skalička, Ústí, Střítež nad Ludinou.  Zabývá se návrhem výsadeb a obnovou krajinných prvků zeleně, zej... Celý text >
 

Databáze umělců Hranicka slouží už tři roky

18.11.2011 Malé narozeniny v říjnu oslavila internetová Databáze umělců a uměleckých souborů regionu Hranicko, která pořadatelům kulturních akcí slouží už rovné tři roky. Cílem jejího vzniku, se kterým v roce 2008 pomohl Program obnovy venkova Olomouckého kraje, byla aktivní podpora kulturního života v regionu. Pořadatelé akcí totiž často netuší, že v sousedních vesnicích působí šikovní amatérští, ale i profesionální umělci a řemeslníci, kteří mohou zpestři... Celý text >
 

Mikroregion Hranicko má nového předsedu

18.11.2011 Téměř čtyřhodinové jednání Valné hromady Mikroregionu Hranicko, mělo jako úvodní bod volbu nových zástupců do orgánů svazku. Ve středu 16. 11. 2011 se v nově zrekonstruovaném kulturním domě v Hustopečích nad Bečvou sešli zástupci členských obcí Mikroregionu Hranicko, aby si mimo jiné zvolili na další 3 roky nového předsedu, místopředsedu a členy Rady. Na jednání byla přítomna i Ing. Radka Ondriášová – starostka města Hranice, jako nový zástupce m... Celý text >
 

Začalo plánování Grantového programu na rok 2012

11.11.2011 S blížícím se závěrem roku je potřeba již plánovat aktivity na rok 2012. Nejinak je tomu u Grantového programu regionu Hranicko. V roce 2012 vstoupí Grantový program již do své půlkulaté páté sezóny. K jednání o podobě programu v příštím roce se sešli stávající partneři, ale i nový partner, kterým bude firma CS Steel a.s. z Hranic.Schůzka se usktečnila 8. listopadu 2011. Stěžejním bodem byla diskuse o pravidlech Grantového programu na rok 2012. V... Celý text >
 

Rozvojové partnerství opět uspělo v celorepublikovém Hodnocení MAS

26.10.2011 Právě v těchto dnech byly ze strany Ministerstva zemědělství zveřejněny výsledky každoročního procesu celorepubliového Hodnocení MAS, které realizují Program LEADER. Hodnocení probíhalo formou vyplnění obsáhlého dotazníku a následné obhajoby před hodnotící komisí v Praze (fotogalerie AS Rozvojové partnerství může s potěšením konstatovat, že se stejně jako v loňském roce umístila opět v nejlépe hodnocené kategorii A a příští rok tak dosáhne opět n... Celý text >
 

SZIF potvrdil rozhodnutí MAS a schválil dalších 10 projektů z Programu LEADER

19.10.2011 Státní zemědělský intervenční fond dne 18.10. zveřejnil na svém webu přehled definitivně schválených Žádostí o dotaci jednotlivých MAS, mezi nimiž je i 10 projektů, které Rozvojové partnerství vybralo k realizaci v rámci jarní Výzvy č. 1/2011 Programu LEADER "Měníme Hranicko". SZIF tak potvrdil všechny projekty, které MAS doporučila k realizaci. Nyní mají příjemci 100% jistotu a mohou se pustit směle do realizace svých záměrů. MAS jim b... Celý text >
 

MAS spolupořádala úspěšný Farmářský trh a Den pro ovoce

12.10.2011  S velmi kladnými ohlasy se setkala trojakce, na jejíž organizaci se v sobotu 8.10. podílela také MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. Na travnaté ploše u zámku v Hranicích od rána proběhl v pořadí již druhý Farmářský trh regionu Hranicko, který tentokrát nabídl kupujícím sortiment od více než 40 prodejců při samozřejmém důrazu na kvalitní a domácí výrobky z regionu a nejbližšího okolí. Oproti prvnímu trhu na náměstí se tentokrát stánky na... Celý text >
 

Spolupráce českých a polských škol pokračuje v přírodě

11.10.2011 V duchu poznávání přírody se nesl uplynulý víkend na základní škole ve Stříteži nad Ludinou a Bělotíně. Dalším setkáním tak pokračoval projekt S přírodou a tradicemi společně. V pátek 7. října  2011 uspořádali učitelé ze Stříteže nad Ludinou Branný závod, jehož se zúčastnily všechny školy zapojené do projektu. Polské školy tak mají zcela novou zkušenost, jelikož v jejich regionu se podobné závody nekonají. Všichni si mohli vyzkoušet střelbu ze vz... Celý text >
 

Podnikatelé, živnostníci, získejte dotaci pro své podnikání!!!

11.10.2011 Letošní podzim nabízí hned dva dotační tituly, ze kterých mohou podnikatelé a živnostníci získat dotaci pro své podnikání.  První z nich je 14. výzva Programu rozvoje venkova ČR, která je určena pro malé podnikatele a živnostníky. Oblast podpory III.1.2. s názvem Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, nabízí tzv. mikropodnikům a živnostníkům možnost získat dotaci ve výši až 60% na novou výstavbu, rekonstrukci, modernizaci či přestavbu provoz... Celý text >
 

Festival Prázdniny na venkově

11.10.2011 Zveme všechny zájemce z řad venkovských podnikatelů k účasti na 1. ročníku FESTIVALU PRÁZDNINY NA VENKOVĚ a nabízíme bezplatnou propagaci Vaší akce konané v termínu 27. 10. - 30. 10. 2011. Festival se bude konat pravidelně v rámci projektu Prázdniny na venkově v době podzimních a jarních prázdnin. Cílem tohoto projektu je vytvořit turistický produkt, který přinese užitek venkovským podnikatelům i lidem, kteří jezdí na venkov odpočívat. Projekt je... Celý text >
 

Lepší počasí na Dni s regionem Hranicko jsme si opravdu nemohli přát

4.10.2011 První říjnovou sobotu se ve Valšovicích sešli všichni, kteří mají rádi pétanque a dobrou zábavu. Pátý ročník akce nazvané Den s regionem Hranicko zaručoval obojí. Krásné počasí, deset vzorně připravených hřišť, rozhodčí a mohlo se začít. Do pétanqueového turnaje tříčlenných družstev se přihlásilo celkem 18 týmů, z toho jeden zahraniční z polského partnerského města Kolonowskie. Pohár z rukou předsedy Mikroregionu Hranicko Mgr. Miroslava Wildnera ... Celý text >
 

Farmářský trh regionu Hranicko, Soutěž o nejlepší koláč a Den pro ovoce: V Hranicích se chystá velká trojakce

29.9.2011 Zcela mimořádnou příležitost svým rozsahem i náplní slibuje sobota 8. října 2011, kdy na travnaté ploše u zámku a v zámecké dvoraně v Hranicích proběhnou naráz hned tři spojené akce, které spolupořádají Město Hranice, MAS Hranicko a občanské sdružení Patriot. Jednak to bude v pořadí již druhý Farmářský trh regionu Hranicko, který nabídne od 9 hodin nejméně 30 prodejců nejrůznějších kvalitních potravin jako jsou domácí sýry, máslo, maso, uzeniny... Celý text >
 

Den s regionem Hranicko láká už popáté na pétanque a další program

20.9.2011 Rozvojové organizace z Hranicka pořádají v sobotu 1. října 2011 ve sportovním areálu ve Valšovicích už 5. ročník zábavní akce pod názvem Hlavním programem je již tradičně pétanqueový turnaj tříčlenných družstev O pohár předsedy Mikroregionu Hranicko s lákavými cenami pro nejlepší týmy. Pétanque je jednoduchá oddychová hra, u které i úplní nováčci dokážou vítězit nad zkušenými matadory, proto se nemusí vůbec bát ani ti, kdo by si tuto hru chtěli v... Celý text >
 

Obce na Potštátsku se dočkají nového vodovodu

15.9.2011 Kvalitní pitnou vodu z kohoutku si obyvatelé Potštátu, Středolesí,Uhřínova a Boškova budou moci natočit už příští rok. Právě v těchto dnech totiž začala výstavba vodovodu, který bude zásobovat nejen Potštát, ale i Boškov a dvě místní části Hranic Středolesí a Uhřínov. Celkové náklady na stavbu, která by měla trvat zhruba osm měsíců, se vyšplhají na více než třiatřicet milionů korun.V současnosti bere Potštát pitnou vodu z přírodní hráze Harta, ta... Celý text >
 

Šestý ročník Mlynářského krajánka zakončen

14.9.2011 Do cechu mlynářského regionu Hranicko byly v sobotu 10. 9. 2011 pasovány na tři desítky nových mlynářských krajánků. Věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším účastníkem byl téměř 70 let. V Restauraci Na Střelnici v Hranicích byl program zahájen tóny lidových písní v podání Hudecké kapely Franty Kopeckého. Kromě příjemné muziky si mohli návštěvníci vyzkoušet své jezdecké schopnosti na dřevěné dráze, tzv. cyklo-škole, kterou zajišťovala společnos... Celý text >
 

V Teplicích slavnostně otevřeli park podpořený z Programu LEADER

5.9.2011 Další zdárně ukončený projekt má za sebou Program LEADER "Měníme Hranicko", který v regionu realizuje MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. V sobotu 10.9.2011 přijal milé pozvání manažer MAS František Kopecký a zúčastnil se slavnostního otevření klidové zóny, kterou právě dokončila obec Teplice nad Bečvou nedaleko lázní vedle mateřské školky. Nové chodníčky, lavičky, mobiliář a především stromy a keře přeměnily dosud nijak nevyuží... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU