Aktuality

Nové fotogalerie: Farmářský trh, Ovocnářská exkurze a další

14.5.2012 Nabízíme Vám ke zhlédnutí 4 nové fotogalerie z nedávno konaných akcí našich rozvojových organizací:- Hranická rozvojová agentura zajistila lektorsky a uspořádáním exkurze po Hranicku část ze vzdělávacího semináře, který se konal 26.4.2012. Jeho tématem byla Venkovská turisitika a byl určen účastníkům vzdělávacího kurzu pořádaného Sdružením cestovního ruchu Střední Morava. Prezentace se věnovaly cyklotrasám a hipostezkám na Hranicku, v rámci exkur... Celý text >

Příležitost dotací pro podnikatele v oblasti EKO-ENERGIE

14.5.2012 CzechInvest prodloužil výzvu v programu EKO – ENERGIE na podporu snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.Díky této výzvě můžete žádat o podporu 500 tisíc až 30 miliónůÚsporu energie při modernizaci zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu, modernizaci, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla, zateplování budov, využívání odpadní energie v ... Celý text >

Obce mají poslední příležitost získat dotaci na Fyzickou revitalizaci obce

14.5.2012 ROP Střední Morava vyhlásila výzvu k podávání žádostí v oblasti 2.3 Rozvoj venkova, podoblasti 2.3.1 Fyzická revitalizace území. Je to poslední možnost čerpání dotací na revitalizaci veřejných prostranství v tomto programovacím období.Cílem programu je zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel prostřednictvím investic do infrastruktury a revitalizace území.Minimální výše dotace na jeden in... Celý text >

MAS přijala ve Výzvě č.1/2012 celkem 17 Žádostí o dotaci

11.5.2012 Předpokládaný vyšší počet žadatelů z řad zemědělců a naopak nečekaně malý zájem o veřejná prostranství přinesl včera uzavřený příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č.1/2012 Programu LEADER "Měníme Hranicko". Přijato bylo nakonec 17 Žádostí o dotaci, přičemž 8 projektů podali zemědělci v rámci Fiche č.1 Rozvoj zemědělských podniků, 6 žadatelů má zájem o dotaci na podnikání v cestovním ruchu, naopak ve Fichi č.5 Veřejná prostranství jsou ... Celý text >

Krajánci zahájí sezónu v Hustopečích nad Bečvou

3.5.2012 Již 12. 5. 2012 zahájíme sedmou sezónu soutěže s názvem Mlynářský krajánek. Krajánci tradičně odstartují v 9.00 hodin ze Šromotova náměstí v Hranicích a mlynářskou regionální cyklotrasou „Po stopách využívání vodní a větrné energie“ se vydají přes Teplice nad Bečvou a Ústí do Skaličky, kde je čeká návštěva Červekova větrného mlýna. Cesta bude zakončena v Hustopečích nad Bečvou, kde budou Krajánci hosty slavnostního otevírání sezóny na hustopečské... Celý text >

MAS upozorňuje na nepřítomnost manažerů v kanceláři MAS

25.4.2012 Dovolujeme si tímto upozornit žadatele v Programu LEADER, že z důvodů pracovních povinností mimo pracoviště nebude Kancelář MAS v pátek 27.4., v pondělí 30.4. a ve čtvrtek 3.5. přijímat Žádosti o dotace. Podání žádostí lze telefonicky domluvit v kterýkoliv jiný den a hodinu až do uzávěrky Výzvy dle jednotlivých Fichí. Děkujeme za pochopení. František Kopeckýmanažer MAS, 773583020

Farmářský trh regionu Hranicko se blíží

25.4.2012  V pořadí už třetí Farmářský trh regionu Hranicko hostí tentokrát Masarykovo náměstí v Hranicích a své návštěvníky přivítá v pátek 11. května 2012 od 9 do 16 hodin. Zákazníky preferující skutečně kvalitní potraviny a řemeslné výrobky čeká více než 50 prodejců z regionu či blízkého okolí. Organizátoři z Živnostenského odboru Městského úřadu v Hranicích a MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko zajistili tradičně velmi široký sortiment. Ten obsá... Celý text >

Ovocnářská exkurze na Hranicku

22.4.2012 Hranická rozvojová agentura, z.s. a Rozvojové partnerství regionu Hranicko v rámci projektu Moravské a slezské ovocné stezky pořádá jednodenní exkurzi za ovocnářství a zpracováním ovoce na Hranicku. Exkurze je ZDARMA. Podrobnosti naleznete v příloze.Přihlásit se můžete na: tomasova@hranickarozvojova.cz nebo na tel. 739 430 576

Zahájení sezóny na Cyklostezce Bečva

18.4.2012 Cyklistická sezóna na Cyklostezce Bečva bude zahájena hromadnou akcí!Již druhé oficiální zahájení sezóny na Cyklostezce Bečva proběhne v sobotu 28. 4. 2012. Na tom se shodla města a obce, která leží na cyklostezce po celé její délce. Hlavní myšlenkou akce je „hromadně“ šlápnout do pedálů a vyrazit na spanilou jízdu. Na několika místech najednou se v sobotu 28. 4. Mezi 9.00 a 10.00 rozjedou cyklisté různými směry. Start bude například ze Vsetína, ... Celý text >

Podívejte se na nové fotogalerie z akcí značky MORAVSKÁ BRÁNA a z činnosti MAS

16.4.2012 Zájemce zveme ke shlédnutí několika nových fotogalerií na našich stránkách:značka MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt:Informační seminář pro zájemce, Tučín, 22.2.2012návštěvy certifikační komise u výrobců, březen 2012prezentace výrobců a jednání certifikační komise, Hranice, 28.3.2012Z činnosti MAS:Valná hromada Rozvojového partnerství, Malhotice, 23.2.2012Příprava projektu MAS Hranicko a MAS Mohelnicko na vznik minimuzeí ve Skaličce, Horním Újezdě... Celý text >

MAS vyhlásila Výzvu č.1/2012 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu LEADER Měníme Hranicko

13.4.2012 Místní akční skupina (MAS) Rozvojové partnerství Regionu Hranicko vyhlásila 10. dubna celkově předposlední Výzvu k podávání Žádostí o dotaci v Programu LEADER „Měníme Hranicko“. Ten v letech 2008-2013 přináší na Hranicko prostředky Evropské unie pro rozvojové projekty žadatelů z regionu. "Letos se bude mezi projekty rozdělovat více než 6 a půl miliónů Kč ve 4 oblastech, šanci tak mají jak obce, tak zemědělci či podnikatelé v cestovním ruchu,... Celý text >

Grantový program regionu Hranicko podpoří v letošním roce 13 akcí

2.4.2012 Ve středu 20. března 2012 se sešli partneři Grantového programu regionu Hranicko, aby definitivně rozhodli, které akce v hranickém regionu letos získají finanční příspěvek. Celkem se v letošním ročníku sešlo 24 žádostí. Rozpočet programu ve výši 191 000, který se skládá z příspěvků od významných firem z hranického regionu, však nestačil na pokrytí všech žádostí. Proto bylo na základě hodnocení jednotlivých žádostí vybráno 13 nejzajímavějších akcí... Celý text >

Certifikační komise udělila regionální značku MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® prvním výrobcům

30.3.2012 Dne 28. 3. 2012 zasedla v krásném prostředí velké zasedací místnosti MěÚ Hranice poprvé certifikační komise, aby zhodnotila první žádosti o novou značku MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Značka, kterou koordinuje Hranická rozvojová agentura, z. s., je udělována na Hranicku a prvním kolem úspěšně prošlo 11 produktů s převahou potravin a přírodních produktů.Ačkoli rozlohou území patří MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® k nejmenším v Asociaci regi... Celý text >

Výběrové řízení na akci Dobudování Cyklostezky Bečva opětovně vyhlášeno

16.3.2012 Dne 16. 3. 2012 bylo znovuvyhlášeno výběrové řízení na akci Dobudování Cyklostezky Bečva v úseku Hustopeče nad Bečvou - Špičky. Příjem nabídek je do 4. dubna 2012. Bližší informace k výběroévmu řízení jsou uvedeny na adrese   . 
 

11 výrobků požádalo o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

16.3.2012 9 výrobců s celkem 11 výrobky si zažádalo o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®.  Jedná se o známé i méně známe výrobky našich výrobců, řemeslníků a zemědělců – jako např. mléčné výrobky farmy Zdeňka z Poruby, potštátský chléb, brambory z Partutovic, mošty a sušené křížaly z Lučic, med ze Skaličky a z Hranic, pivo z Lipníka nad Bečvou. O udělení značky se ucházejí také svíčky ze Skaličky, keramika z Tučína či košíkářské výrobky z pe... Celý text >

Dotazníkové šetření - poděkování!!!

12.3.2012 Hranická rozvojová agentura, z.s. vyzvala občany hranického regionu prostřednictvím on-line dotazníku, aby vyjádřili svůj názor k případnému znovu otevření prostor bývalého Café baru na Zámku. Sešlo se nám více než 350 vyplněných dotazníků. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se do šetření zapojili a pomohli nám tak v utváření našich záměrů. Dotazník byl anonymní, ale přesto bychom chtěli ještě speciálně poděkovat těm, kteří se pod svůj náz... Celý text >

MAS zveřejňuje Fiche a detaily hodnocení projektů pro letošní Výzvu Programu LEADER

8.3.2012 MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko vyhlásí v období cca až 10. května 2012 Výzvu č.1/2012 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci dotačního Programu LEADER "Měníme Hranicko".Už nyní ovšem Programový výbor MAS schválil definitivní podobu FichíMetodických pokynů pro hodnocení projektů tak, aby mohli žadatelé už nyní připravovat své projektové Žádosti.Nazývá je ovšem prozatím "pracovními verzemi", jelikož ještě mu... Celý text >

Nová značka MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® vyhlašuje I. výzvu pro zájemce o certifikaci

27.2.2012 Hranická rozvojová agentura ve spolupráci s Asociací regionálních značek vyhlašují první výzvu k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Výrobci, řemeslníci a zemědělci mohou své výrobky nebo produkty přihlásit od 27. února do 11. března 2012. Certifikační komise zhodnotí podané žádosti na konci března 2012. Nové certifikáty budou výrobcům slavnostně předány v rámci Farmářských trhů, které se konají v Hranicích 11... Celý text >

Ovlivněme svou budoucnost: MAS zve širokou veřejnost na jednání tematických pracovních skupin

22.2.2012 MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko se tímto obrací na aktivní zájemce z řad všech obyvatel regionu Hranicko a to s výzvou k zapojení se do práce pracovních skupin působících při této MAS. Zároveň Vás srdečně zve na jejich nejbližší jednání. Zdůrazňujeme, že pracovní skupiny jsou zcela otevřené a do jejich činnosti se můžete zapojit, i když nejste členy naší organizace. Naopak velmi stojíme o to, aby se pracovních skupin účastnily i osoby ... Celý text >

Výzva Programu LEADER bude vyhlášena začátkem dubna

22.2.2012 Programový výbor MAS na svém pondělním jednání schválil definitivní harmonogram letošní Výzvy Programu LEADER "Měníme Hranicko" a zároveň určil minimální alokace pro jednotlivé Fiche. Důležitým rozhodnutím také je, že úspěšní žadatelé budou mít nově na realizaci svých projektů pouze 1 rok oproti dosavadním dvěma.Proč je začátek Výzvy posunut o měsícVýzva k podávání Žádostí o dotace bude nakonec vyhlášena začátkem dubna, což je o měsíc p... Celý text >

Podejte žádost o grant - Nestlé pro vodu v krajině

22.2.2012 Nadace Partnerství ve spolupráci s firmou Nestlé vyhlásila nový grantový program, díky kterému můžete žádat o finanční příspěvek až ve výši 80 tisíc korunČástka je určená na projekty, které povedou k zadržování vody v krajině, účelnému hospodaření s vodou a ke snížení rizika povodní. Může se jednat například o projekty zaměřené na výsadbu dřevin pro přirozené zadržování vody, na navracení vsakovací schopnosti půdě, na pěstování plodin zabraňující... Celý text >

Mobilní vybavení se chystá na další sezónu provozu

14.2.2012 Již třetí rok provozu sady mobilního vybavení pro kulturní a sportovní akce má před sebou MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. Ta si díky dotaci pořídila v roce 2010 profesionální podium, 5 velkokapacitních stanů, 2 stanové podlahy, 6 jarmarečních stánků, 20 pivních setů, zvukovou aparaturu, dataprojektor a 2 výčepy s cílem poskytovat toto vybavení pořadatelům nejrůznějších nekomerčních akcí v regionu Hranicko (více o samotném projektu „Lo... Celý text >

Zveme na Informační seminář pro zájemce o získání značky MORAVSKÁ BRÁNA

14.2.2012 Hranická rozvojová agentura pořádá ve středu 22.2. od 16 hodin v Obecním domě v Tučíně Informační seminář určený zájemcům o získání značky kvality MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt. V průběhu semináře bude podrobněji probrána přihláška, podmínky a kritéria pro získání značky. Zúčastní se také členové certifikační komise, kteří odpoví na dotazy zúčastněných. Od 27. února do 13. března pak poběží lhůta pro podávání přihlášek tak, aby mohly být prvn... Celý text >
 

Znovuvyhlášení výběrového řízení Kompostování v domácnostech

14.2.2012 Dne 14. února 2012 bylo vyhlášeno Výběrové řízení na pořízení kompostérů. Jedná se o nové vyhlášení poté, co bylo první výběrové řízení zrušeno.Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách   

Grantový program regionu Hranicko 2012 vyhlášen

14.2.2012 Mikroregion Hranicko v úterý 14. února 2012 vyhlásil příjem žádostí o příspěvky z Grantového programu regionu Hranicko 2012. Grantový program podporuje významné a hodnotné akce konané v hranickém regionu v oblasti vzdělávání, kultury a sportu. Program je letos zaměřen na podporu environmentální výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, podporu tvůrčího a sportovního potenciálu dětí a mládeže, obnovu místních tradic a zvyků, a zaměří se také na významn... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU