Aktuality

 

Výzvy na zateplení veřejných budov v roce 2013

1.3.2013 Státní fond životního prostředí uveřejnil dne 20. února informaci o plánu výzev v oblasti zateplení veřejných budov v roce 2013. První výzva byla vyhlášena již 22. února, kdy začal příjem žádostí o dotaci pro projekty ve vysokém stupni připravenosti. Jedná se o projekty, které již mají zajištěny všechny potřebné dokumenty pro realizaci projektu (Energetický audit, projektovou dokumentaci, rozpočet). Zaměření na takto specifikované projekty vyplýv... Celý text >
 

Jak mu budem říkat?

6.2.2013 VÝZVA!!!Od června letošního roku začne na hranickém Zámku, v prostorách bývalého Café-baru, fungovat „něco“ nového. Toto něco by se mělo také nějak jmenovat a my bychom chtěli oslovit vás, občany města a regionu, abyste nám pomohli vymyslet vhodný název. Místo, kde se budou setkávat občané města/regionu, návštěvníci, turisté, a které bude nabízet hned několik služeb: informační centrum, prodejna regionálních produktů se značkou MORAVSKÁ BRÁNA reg... Celý text >
 

Podnikatelé a provozovatelé služeb v cestovním ruchu, sdělte nám svůj pohled na budoucnost podnikání v regionu

5.2.2013 Další krok v nastavení rozvojových oblastí a priorit v období let 2014 až 2020 mají před sebou rozvojové organizace regionu Hranicko. Tentokrát se zaměřují na malé a střední podnikatele stejně jako na poskytovatele služeb a atraktivit v cestovním ruchu. I tyto dvě důležité oblasti nesmí zůstat opomenuty v plánech rozvoje regionu Hranicko a právě proto je velmi důležité zjistit aktuální spokojenost, potřeby a přání místních podnikatelů. Sloužit k ... Celý text >
 

Hranicko již tradičně prezentovalo svůj turistický potenciál na brněnském veletrhu Regiontour 2013

1.2.2013 Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech, který se letos uskutečnil na brněnském výstavišti, je největší prezentací průmyslu cestovního ruchu s důrazem na regiony střední Evropy. Veletrh REGIONTOUR je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v České republice. Zastoupení zde měl i region Hranicko. V rámci expozice Olomouckého kraje jsme měli tradičně svůj výstavní a informační stánek, kde se střídali zástupc... Celý text >
 

MAS odsouhlasila Fiche a Metodické pokyny pro letošní Výzvu Programu LEADER

30.1.2013 Programový výbor MAS na svém jednání 24. ledna 2013 odsouhlasil parametry blížící se a zároveň poslední Výzvy č.1/2013 dotačního Programu LEADER "Měníme Hranicko". Byly stanoveny minimální finanční alokace pro jednotlivé Fiche a schváleno definitivní znění Metodických pokynů pro hodnocení projektů. Taktéž byly ze odsouhlalseny ze strany MAS definitivní znění Fichí, jejichž podoba by se už neměla měnit. Do začátku března, než budou po... Celý text >
 

Sběr námětů projektů v oblasti cestovního ruchu

15.1.2013 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlašuje specifickou výzvu  na sběr projektových záměrů v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby.Cílem výzvy je získání informací o připravovaných projektových záměrech na území regionu soudržnosti Střední Morava, které jsou efektivní a přínosné pro rozvoj cestovního ruchu. Získané informace budou sloužit pro ověření existence a velikosti absorpční kap... Celý text >
 

Jak se daří, co se líbí, kde to skřípe, co tu chybí: vyjádřete se k budoucnosti Hranicka

4.1.2013 Rozvojové organizace Hranicka v těchto dnech spouštějí dotazníkové šetření mezi obyvateli Hranicka, které bude důležitým podkladem pro nastavení rozvojových oblastí a priorit jak jednotlivých obcí, tak celého regionu Hranicko pro období let 2014 až 2020. Prosíme Vás tímto o 10 až 15 minut Vašeho času a vyplnění zcela anonymního dotazníku na odkazu Pro správné nastavení směrů rozvoje je velmi důležité znát Vaše aktuální názory a přání, pot... Celý text >
 

MAS Hranicko PF 2013

20.12.2012 MAS Hranicko přeje všem partnerům a přátelům hezké Vánoce a šťastný Nový rok 2013
 

Začali jsme natáčet reportáže z naší činnosti, podívejte se na první videa

20.12.2012 MAS Hranicko, Mikroregion Hranicko a Hranická rozvojová agentura v roce 2012 navázaly dlouhodobou spolupráci se společností MachTV na výrobě videoreportáží z našich akcí, činnosti a projektů. Během roku 2012 vzniklo hned několik povedených videí a my Vás zveme k jejich shlédnutí. Spolupráce se úspěšně rozvíjí a "zabíhá", takže v roce 2013 se podaří rovněž zkrátit výrobní čas mezi samotnou událostí a zveřejněním reportáže tak, abychom Vá... Celý text >
 

Sportovní oddíly a kluby mohou získat dotace na podporu sportu

20.12.2012 O příspěvek z Olomouckého kraje z Programu podpory sportu budou moci zájemci žádat od 22.12.2012Rada Olomouckého kraje na své minulém zasedání projednala materiál, který právnickým osobám působící v oblasti sportu umožní žádat o příspěvek na neinvestiční náklady.Předpokládaný termín pro podávání žádostí je stanoven od 22.12.2012 do 18. 1. 2013 - 14 hodinDefinitivní schválení je v pravomoci krajského zastupitelstva, které bude o tomto programu jed... Celý text >
 

Vyjeďte na kole do minulosti Moravskou bránou

6.12.2012 Moravská brána je díky své poloze na významné komunikační trase a nepřístupnosti svých okrajových částí jedinečným místem, kde lidé žili od pravěku. Tvořili zde osady a opevnění, tvrze a hrady. Důmyslnost jednotlivých osídlení a lokalit můžeme poznat i nyní, díky archeologickým nálezům a dalším výzkumům. A právě díky archeologii může být historie oživena v podobě deseti zastavení na nově vybudované cyklotrase, která se táhne celou Moravskou bráno... Celý text >
 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo Program obnovy a rozvoje venkova

5.12.2012 Další finanční prostředky pro obce i svazky obcí uvolní ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova na rok 2013. Ten byl vyhlášen 29. listopadu a od 17. prosince 2012 do 15. února 2013 mohou žadatelé podávat žádosti o dotaci. Finanční prostředky mohou získat obce, které se v roce 2012 stali vítězi soutěže Vesnice roku, na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejných prostranství, veřejné zeleně, infrastruktury, či ... Celý text >
 

Školy z regionu mají nastartováno k další spolupráci

5.12.2012 Letos v lednu byl ukončen projekt spolupráce českých a polských škol S přírodou a tradicemi společně a již nyní byl podána další žádost o dotaci na podporu spolupráce škol, tentokrát pouze z regionu Hranicko. Za to však budou spolupracovat školy ze všech obcí a z Hranic. Projekt nese název Školní krajánek a jeho hlavním tématem je prohloubení vědomostí žáků o svém regionu a o fungování státní správy a samosprávy na obcích. Do projektu se zapojily... Celý text >
 

O životě v obcích Mikroregionu Hranicko pojednává nově vydaná kniha

4.12.2012 Život v obcích Mikroregionu Hranicko – to je název a hlavní téma nově vydané knížky Mikroregionu Hranicko. Kniha je obrazovým průřezem života ve všech dvacetidvou členských obcích i jejích místních částech. Prostřednictvím fotografií navštívíte jednotlivé obce, prohlédnete si nejvýznamnější stavby, zapojíte se do zajímavých akcí, či významných událostí. To vše je doprovázeno krátkými texty dotvářející ucelený pohled na jednotlivé obce. V knize ta... Celý text >
 

Nový kalendář na rok 2013

2.12.2012 Mikroregion včera a dnes, to je název nového kalendáře na rok 2013, který letos vydalo 22 členských obcí mikroregionu Hranicko. Na starých fotografiích můžete vidět, jak to v obcích vypadalo kdysi a současně srovnat s novou fotkou, jak to vypadá dnes. Zastoupeny jsou tu nejen všechny členské obce, ale je věnována pozornost i místním částem jak Hranic, tak Hustopečí n.B., Bělotína či Potštátu. Pokud byste chtěli příští rok listovat právě v tomto k... Celý text >
 

MAS rozběhla budování venkovských muzeí dvěma semináři a exkurzí

27.11.2012 MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko v těchto týdnech začala realizovat hned 2 porjekty Spolupráce s MAS Mohelnicko a polskou LGD Kraina Dinozaurów, díky nimž vzniknou na jaře 2013 na Hranicku další 4 venkovská muzea. Bude se jednat o expozici Historie Potštátska na zdejším zámku, Muzeum Ing. Bohuslava Fuchse ve Všechovicích, Muzeum námořníka TOma ve Skaličce a významné rozšíření expozice Jak se žilo v Ójezdě v Horním Újezdě. Samotné staveb... Celý text >
 

Značku MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® získali další výrobci

15.11.2012 Na zasedání certifikační komise dne 23. října 2012 byla udělena ochranná známka MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® dalším zájemcům.Certifikační komise v MORAVSKÉ BRÁNĚ je složena ze zástupců místních akčních skupin, sdružení a regionálních výrobců. Komise zhodnotila předložené žádosti o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. U všech výrobků se hodnotila základní kritéria, mezi která patří místní původ, kvalita, šetrnost k životnímu pr... Celý text >
 

Podívejte se na 7 nových fotogalerií z našich akcí

30.10.2012 Letošní podzim je ve znamení mnoha akcí, které se konaly jak v našem regionu, tak i mimo něj.Přinášíme Vám 7 nových fotogalerií, přejeme příjemné prohlížení:Farmářský trh regionu Hranicko, Masarykovo nám. Hranice, 14.9.2012Už počtvrté se MAS Hranicko spolupodílela na organizaci této akce podporující kvalitní produkci a místní výrobce. Pěkné počasí a prodejci spokojení s návštěvností - co víc si přát, snad jen, aby se další trh na jaře 2013 povedl... Celý text >
 

Zástupci regionu Hranicko vyjeli do Jeseníků za poznáním regionální značky

15.10.2012 Ve středu 3. října vyjel autobus naplněný zájemci o informace o značku JESENÍKY originální produkt® na třídenní studijní cestu do regionu Jeseníky. Cílem studijní cesty bylo seznámit účastníky s průběhem certifikace výrobků a služeb regionální značkou i s výhodami jejího užívání. To vše bylo podpořeno osobní návštěvou u výrobců. MAS Horní Pomoraví je již zkušeným koordinátorem značky JESENÍKY originální produkt® a mohla tedy předat mnoho cenných ... Celý text >
 

Den s regionem Hranicko láká na pétanquový turnaj, dorazí i polská delegace

9.10.2012 Rozvojové organizace z Hranicka chystají na sobotu 13. října 2012 ve sportovním areálu ve Valšovicích už 6. ročník zábavní akce pod názvem Den s regionem Hranicko 2012. Hlavním programem je již tradičně pétanqueový turnaj tříčlenných družstev O pohár Mikroregionu Hranicko s lákavými cenami pro nejlepší týmy. Pétanque je jednoduchá oddychová hra, u které i úplní nováčci dokážou vítězit nad zkušenými matadory, proto se nemusí vůbec bát ani ti, kdo ... Celý text >
 

Upozornění o nepřítomnosti pracovníků kanceláře Hranické rozvojové agentury a MAS

3.10.2012 Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu našich kanceláří, že z důvodů pracovních povinností mimo pracoviště nebudou kanceláře MAS, Mikroregionu Hranicko a Hranické rozvojové agenturyve čtvrtek 4. 10. a v pátek  5. 10. otevřené. V neodkladných záležitostech nás můžete kontaktovat na telefonech uvedených níže. Děkujeme za pochopení.František Kopecký, 773583020Marcela Tomášová, 739430576 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTab... Celý text >
 

Úspěšní účastníci Mlynářského krajánka byli pasováni

25.9.2012 Do cechu mlynářského regionu Hranicko byly pasovány na dvě desítky nových mlynářských krajánků. Nejmladším účastníkem byl Jaromír Havran ve věku 10 let, který se stal již pantátou. Letošní slavnostní vyhlášení proběhlo v rámci velkých oslav 100 let otevření ZŠ Drahotuše, díky kterým si i "Krajánci" mohli poslechnout líbivé tóny písní v podání kapely Hradišťan. Kromě příjemné muziky si mohli návštěvníci vyzkoušet své jezdecké schopnosti ... Celý text >
 

Moravská brána a Kolonowskie společně vyjeli na kole do minulosti

21.9.2012 V rámci projektu Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi proběhlo první společné setkání zástupců z obou regionů. V neděli 16. září se zástupci institucí a obcí z Moravské brány vydali do Kolonowskie v Polsku. Cílem cesty bylo seznámit se s realizací projektu na polské straně a předat si zkušenosti. První den ještě nebyl ve znamení cyklistiky, ale zúčastnili jsem se oslav úrody – Dožínek. Této slavnosti se zúčastnili všichni z... Celý text >
 

Sezóna soutěže Mlynářský krajánek 2012 končí v Drahotuších na Slavnostech 100 let otevření ZŠ

13.9.2012 Hranická rozvojová agentura ve spolupráci se ZŠ Drahotuše zve všechny účastníky soutěže Mlynářský krajánek 2012, ale i širokou veřejnost na tradiční Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které proběhne v sobotu 22. září 2012 na hřišti ZŠ Drahotuše v rámci oslav 100. výročí otevření ZŠ v Drahotuších. Akce bude zahájena cyklistickou vyjížďkou, kdy sraz účastníků je v 10.00 hod. na Šromotově náměstí a pojedeme do Lhotky, Olšovce a Stříteže nad Ludi... Celý text >
 

MAS opět mezi nejlepšími v celorepublikovém hodnocení Ministerstva zemědělství

11.9.2012 V minulých dnech naše MAS obdržela od Ministerstva zemědělství výsledek v pořadí už třetího celorepublikového hodnocení místních akčních skupin, které realizují Program LEADER. Hodnoceno je každoročně všech 112 MAS zapojených do Programu rozvoje venkova ČR, přičemž hodnocení probíhá formou vyplnění obsáhlého dotazníku a následné obhajoby před hodnotící komisí v Praze.MAS Rozvojové partnerství může s potěšením konstatovat, že se stejně jako v p... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU