Aktuality

 

Nová prodejna regionálních potravin

12.6.2013 Hranická rozvojová agentura, z.s. jako koordinátor značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® má za sebou dvě úspěšné certifikace a ve druhém roce svého působení již otevřela specializovanou prodejnu. Zde budou nabízeny právě produkty se značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®, čímž dojde ještě k větší podpoře místních výrobců a značky samotné. Prodejna byla slavnostně otevřena v pátek 31. 5. 2013 v 11.00 v prostorách hranického zámku. Prodejna... Celý text >
 

Krajánci zahajují novou sezónu

5.6.2013 V sobotu 15. června 2013 v 10.00 hod. se na Šromotově náměstí sejdou příznivci mlynářské regionální cyklotrasy „Po stopách využívání vodní a větrné energie“. V tento den vyjedou krajánci na Potštát, aby zde slavnostně zahájili novou sezónu a odstartovali cyklistickou soutěž Mlynářský krajánek 2013. Vydají se přes Velkou, Lhotku do Olšovce, kde mohou účastníci získat první odpovědi na soutěžní otázky do svých průkazů a dále budou pokračovat přes B... Celý text >
 

V soutěži MAS Olomouckého kraje bodovaly i projekty a aktivity z Hranicka

4.6.2013 Místní akční skupiny z Olomouckého kraje poprvé soutěžily o nejzajímavější projekty ze svých regionů, které se jim podařilo uskutečnit v posledních pěti letech. Mezi oceněnými se objevily i 2 projekty z Programu LEADER „Měníme Hranicko“ a náš zpravodaj.V pěti hlavních kategoriích se hodnotily nejzajímavější projekty zemědělců, podnikatelů, obcí, neziskových organizací a projekty spolupráce mezi MAS, které se podařilo uskutečnit díky podpoře z Pro... Celý text >
 

Vyjeďte s námi na projížďku po minulosti Moravskou bránou

3.6.2013 Cyklistická sezóna se již dostává do plných otáček, a proto volné sdružení Moravská brána organizuje cyklistický výlet po nově vybudované cyklotrase zajímavými archeologickými lokalitami. Díky projektu zrealizovanému v minulém roce byla vyznačena cyklistická trasa po celé Moravské bráně, tedy od Přerova, přes Lipník nad Bečvou až po Hranice. Trasa nese vypovídající název Na kole do minulosti Moravskou bránou. Po celé její délce, která čítá přibli... Celý text >
 

Výzva Pogramu LEADER uzavřena, sešlo se 30 Žádostí o dotaci

26.4.2013 Dne 26. dubna byl definitivně ukončen příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č.1/2013 programu LEADER "Měníme Hranicko". Počet podaných Žádostí se nakonec zastavil na čísle 30, což je nejvíce za celé trvání Programu od roku 2008. Celková výše požadovaných dotací je 13.831.994 Kč, což je vzhledem k alokaci ve výši 8.202.537 Kč zhruba 1,7 násobný převis nad finančními možnostmi programu. Ve Fichi č.1 Rozvoj zemědělských podniků se sešlo 8 ... Celý text >
 

Grantový program regionu Hranicko podpoří v roce 2013 řadu nových akcí

5.4.2013 Grantový program regionu Hranicko na rok 2013 je uzavřen a bylo rozhodnuto o přerozdělení finančních prostředků mezi 16 žadatelů. Mezi těmito žadateli je v letošním roce velké množství nových akcí, čímž plní program svůj účel, tedy podporu a rozvoj společenských a kulturních akcí v regionu. Výběr akcí je velice pestrý: sportovní i poznávací soutěže, soutež v agility, oslavy významných výročí spolků, či akce zaměřené na propagaci tradic.Finanční p... Celý text >
 

Poslední výzva pro projekty z oblasti živostního prostředí

5.4.2013 Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XLVI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP). Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 6, oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur, jsou přijímány V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: - realizace opatření navržených v rámci schválenýc... Celý text >
 

Výzva č.1/2013 Programu LEADER Měníme Hranicko vyhlášena

28.3.2013 Místní akční skupina (dále jen MAS) Rozvojové partnerství Regionu Hranicko vyhlásila na období 28. března až 26. dubna 2013 Výzvu č.1/2013 k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 „Realizace místní rozvojové strategie“ Programu rozvoje venkova ČR (dále jen Žádost o dotaci).Veškeré podrobnosti, aktuality a dokumenty ke stažení naleznou zájemci na odkazu Všechny zájemce zveme na Informační seminář pro žadatele, k... Celý text >
 

Dotazníkové šetření mezi podnikateli v regionu už jen do konce března, zapojte se!

26.3.2013 Už jen do konce března poběží dotazníkové šetření mezi podnikateli v regionu Hranickokteré je zaměřeno na malé a střední podnikatele stejně jako na poskytovatele služeb a atraktivit v cestovním ruchu. I tyto dvě důležité oblasti nesmí zůstat opomenuty v plánech rozvoje regionu Hranicko a právě proto je velmi důležité zjistit aktuální spokojenost, potřeby a přání místních podnikatelů. podnikatele ve všech oblastech hospodářství kromě cestovního... Celý text >
 

Dalších téměř 900 milionů z Regionálního operačního programu

19.3.2013 Ve čtvrtek 14. března byla vyhlášena v pořadí již jedenačtyřicátá výzva z ROP Střední Morava. Představuje zhruba deset oblastí a podoblastí podpory, do kterých budou moci své projektové záměry předkládat města i podnikatelé z Olomouckého kraje. Projektové žádosti o podporu z ROP Střední Morava budou moci žadatelé předkládat na Úřad Regionální rady do Vyhlášeny jsou například tyto oblasti: Fyzická revitalizace území - revitalizace   městských a ob... Celý text >
 

Výzva Programu LEADER Měníme Hranicko bude vyhlášena nejspíš 28.3.

18.3.2013 SZIF oznámil naší MAS, že z technických důvodů na straně SZIF bude možné Výzvu č.1/2013 vyhlásit nejdříve 28. března 2013 s tím, že definitvní uzávěrka sběru Žádostí o dotaci byla stanovena na 24. dubna pro Fichi č.1 Rozvoj zemědělských podniků, 25. dubna pro Fichi č.6 Spolkový život a sport a 26. dubna pro Fichi č.7 Podnikání v cestovním ruchu. Jelikož naše MAS s touto situací počítala, již v předstihu si schválila finální podobu Fichí a Metodic... Celý text >
 

Dotace na zřízení „školky nebo jeslí“

18.3.2013 Prostřednictvím aktuální výzvy z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost mohou podniky s více než 20 zaměstnanci získat finanční prostředky na vznik a provoz zařízení péče o děti od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky pro děti svých zaměstnanců nebo zaměstnanců partnerských firem.Podpora vám bude poskytnuta na vybudované předškolní zařízení a na prvních 18 měsíců jeho provozu. Pro výši podpory bude rozhodující, kolik vytvoříte m... Celý text >
 

Grantový program regionu Hranicko 2013 vyhlášen

1.3.2013 Již po šesté rozjíždí Mikroregion Hranicko společně s významnými společnostmi Grantový program regionu Hranicko. Díky tomuto programu mohou pořadatelé zajímavých akcí, které se konají v našem regionu, získat až patnáctitisícový příspěvek na podporu propagace, či samotné organizace akce. A které akce mohou na příspěvek dosáhnout? Jsou to akce podporující obnovu místních tradic a zvyků, akce zaměřené na podporu tvůrčího a sportovního potenciálů dět... Celý text >
 

Výzvy na zateplení veřejných budov v roce 2013

1.3.2013 Státní fond životního prostředí uveřejnil dne 20. února informaci o plánu výzev v oblasti zateplení veřejných budov v roce 2013. První výzva byla vyhlášena již 22. února, kdy začal příjem žádostí o dotaci pro projekty ve vysokém stupni připravenosti. Jedná se o projekty, které již mají zajištěny všechny potřebné dokumenty pro realizaci projektu (Energetický audit, projektovou dokumentaci, rozpočet). Zaměření na takto specifikované projekty vyplýv... Celý text >
 

Jak mu budem říkat?

6.2.2013 VÝZVA!!!Od června letošního roku začne na hranickém Zámku, v prostorách bývalého Café-baru, fungovat „něco“ nového. Toto něco by se mělo také nějak jmenovat a my bychom chtěli oslovit vás, občany města a regionu, abyste nám pomohli vymyslet vhodný název. Místo, kde se budou setkávat občané města/regionu, návštěvníci, turisté, a které bude nabízet hned několik služeb: informační centrum, prodejna regionálních produktů se značkou MORAVSKÁ BRÁNA reg... Celý text >
 

Podnikatelé a provozovatelé služeb v cestovním ruchu, sdělte nám svůj pohled na budoucnost podnikání v regionu

5.2.2013 Další krok v nastavení rozvojových oblastí a priorit v období let 2014 až 2020 mají před sebou rozvojové organizace regionu Hranicko. Tentokrát se zaměřují na malé a střední podnikatele stejně jako na poskytovatele služeb a atraktivit v cestovním ruchu. I tyto dvě důležité oblasti nesmí zůstat opomenuty v plánech rozvoje regionu Hranicko a právě proto je velmi důležité zjistit aktuální spokojenost, potřeby a přání místních podnikatelů. Sloužit k ... Celý text >
 

Hranicko již tradičně prezentovalo svůj turistický potenciál na brněnském veletrhu Regiontour 2013

1.2.2013 Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech, který se letos uskutečnil na brněnském výstavišti, je největší prezentací průmyslu cestovního ruchu s důrazem na regiony střední Evropy. Veletrh REGIONTOUR je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v České republice. Zastoupení zde měl i region Hranicko. V rámci expozice Olomouckého kraje jsme měli tradičně svůj výstavní a informační stánek, kde se střídali zástupc... Celý text >
 

MAS odsouhlasila Fiche a Metodické pokyny pro letošní Výzvu Programu LEADER

30.1.2013 Programový výbor MAS na svém jednání 24. ledna 2013 odsouhlasil parametry blížící se a zároveň poslední Výzvy č.1/2013 dotačního Programu LEADER "Měníme Hranicko". Byly stanoveny minimální finanční alokace pro jednotlivé Fiche a schváleno definitivní znění Metodických pokynů pro hodnocení projektů. Taktéž byly ze odsouhlalseny ze strany MAS definitivní znění Fichí, jejichž podoba by se už neměla měnit. Do začátku března, než budou po... Celý text >
 

Sběr námětů projektů v oblasti cestovního ruchu

15.1.2013 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlašuje specifickou výzvu  na sběr projektových záměrů v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby.Cílem výzvy je získání informací o připravovaných projektových záměrech na území regionu soudržnosti Střední Morava, které jsou efektivní a přínosné pro rozvoj cestovního ruchu. Získané informace budou sloužit pro ověření existence a velikosti absorpční kap... Celý text >
 

Jak se daří, co se líbí, kde to skřípe, co tu chybí: vyjádřete se k budoucnosti Hranicka

4.1.2013 Rozvojové organizace Hranicka v těchto dnech spouštějí dotazníkové šetření mezi obyvateli Hranicka, které bude důležitým podkladem pro nastavení rozvojových oblastí a priorit jak jednotlivých obcí, tak celého regionu Hranicko pro období let 2014 až 2020. Prosíme Vás tímto o 10 až 15 minut Vašeho času a vyplnění zcela anonymního dotazníku na odkazu Pro správné nastavení směrů rozvoje je velmi důležité znát Vaše aktuální názory a přání, pot... Celý text >
 

MAS Hranicko PF 2013

20.12.2012 MAS Hranicko přeje všem partnerům a přátelům hezké Vánoce a šťastný Nový rok 2013
 

Začali jsme natáčet reportáže z naší činnosti, podívejte se na první videa

20.12.2012 MAS Hranicko, Mikroregion Hranicko a Hranická rozvojová agentura v roce 2012 navázaly dlouhodobou spolupráci se společností MachTV na výrobě videoreportáží z našich akcí, činnosti a projektů. Během roku 2012 vzniklo hned několik povedených videí a my Vás zveme k jejich shlédnutí. Spolupráce se úspěšně rozvíjí a "zabíhá", takže v roce 2013 se podaří rovněž zkrátit výrobní čas mezi samotnou událostí a zveřejněním reportáže tak, abychom Vá... Celý text >
 

Sportovní oddíly a kluby mohou získat dotace na podporu sportu

20.12.2012 O příspěvek z Olomouckého kraje z Programu podpory sportu budou moci zájemci žádat od 22.12.2012Rada Olomouckého kraje na své minulém zasedání projednala materiál, který právnickým osobám působící v oblasti sportu umožní žádat o příspěvek na neinvestiční náklady.Předpokládaný termín pro podávání žádostí je stanoven od 22.12.2012 do 18. 1. 2013 - 14 hodinDefinitivní schválení je v pravomoci krajského zastupitelstva, které bude o tomto programu jed... Celý text >
 

Vyjeďte na kole do minulosti Moravskou bránou

6.12.2012 Moravská brána je díky své poloze na významné komunikační trase a nepřístupnosti svých okrajových částí jedinečným místem, kde lidé žili od pravěku. Tvořili zde osady a opevnění, tvrze a hrady. Důmyslnost jednotlivých osídlení a lokalit můžeme poznat i nyní, díky archeologickým nálezům a dalším výzkumům. A právě díky archeologii může být historie oživena v podobě deseti zastavení na nově vybudované cyklotrase, která se táhne celou Moravskou bráno... Celý text >
 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo Program obnovy a rozvoje venkova

5.12.2012 Další finanční prostředky pro obce i svazky obcí uvolní ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova na rok 2013. Ten byl vyhlášen 29. listopadu a od 17. prosince 2012 do 15. února 2013 mohou žadatelé podávat žádosti o dotaci. Finanční prostředky mohou získat obce, které se v roce 2012 stali vítězi soutěže Vesnice roku, na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejných prostranství, veřejné zeleně, infrastruktury, či ... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU