Aktuality

 

Spuštěn specializovaný web všech muzeí a expozic na Hranicku

23.1.2014 MAS Hranicko v rámci dlouhodobého záměru budování, síťování a propagace venkovských muzeí na Hranicku v těchto dnech spustila specializovaný web , ve kterém zájemci najdou portréty 9 existujících a 3 budovaných muzeí na Hranicku. Kromě základních informací jako adresa, otevírací doba a kontakt obsahuje web textové představení expozic, fotogalerii, u některých pak i 3D prohlídku. Během jara 2014 bude dokončen administrační systém, poté si provozov... Celý text >
 

Podnikatelé z regionu mohou žádat o inovační voucher

7.1.2014 Podnikatelé z Olomouckého a Zlínského kraje mohou žádat o finanční příspěvek až 149 tisíc korun na spolupráci s vybranými vysokými školami. Jedná se o nákup služeb, které napomáhají zvyšovat inovační potenciál podnikatelského subjektu. Pro podnikatele z každého kraje je vyčleněno 5 milionů korun z ROP Střední Morava.O inovační voucher mohou žádat podnikatelské subjekty, které mají sídlo či provozovnu v Olomouckém kraji a mají tak možnost získat f... Celý text >
 

Projekt meziobecní spolupráce zahájen i na Hranicku

6.1.2014 Od prosince 2013 se dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hranicko zapojil do projektu zaměřeného na meziobecní spolupráci. Projekt je podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, kdy nositelem i příjemcem podpory je Svaz měst a obcí. Mikroregion Hranicko uzavřel se Svazem měst a obcí smlouvu o spolupráci na tomto projektu. Do června 2015 bude realizační tým spolupracovat na aktivitách vyplývajících ze smlouvy a tedy samotného projek... Celý text >
 

PF 2014

23.12.2013 Krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví v novém roce přejí zaměstnanci Hranické rozvojové agentury.Těšíme se na další projekty s Vámi v roce 2014!
 

MAS Hranicko: PF 2014 a nové fotogalerie

18.12.2013 Kancelář MAS Hranicko přeje všem krásné Vánoce a šťastný Nový rok 2014 (viz přiložené PF).Dále Vás zveme k prohídce nových fotogalerií z činnosti MAS:- Fotografie z nově otevřených minimuzeí ve Skličce a v Horním Újezdě vybudovaných díky projektu Spolupráce MAS Hranicko "Za poznáním a odkazem předků II."  příprav Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020. 21.11.2013 proběhla jedna ze tří pracovních skupin pod názvem "Obyvatelstv... Celý text >
 

Máme další certifikované produkty MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

10.12.2013 Regionální značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® můžou označovat své výrobky další výrobci z regionů Hranicko a Lipensko. 31. října 2013 proběhlo v Hranické rozvojové agentuře již třetí zasedání Certifikační komise, která po důkladném zhodnocení udělila certifikát 5 výrobcům:  Zemědělské družstvo PartutovicePartutovským domácím cukrovím a Partutovickou bramborovou bábovkouBohumil KučeraFarma kozí hrádek Hustopeče nad BečvouHustopečskými kozí... Celý text >
 

O nás a pro nás! Přijďte nám říct svůj pohled na rozvoj Hranicka v letech 2014-2020

2.12.2013 Aktivní zájemce z řad široké veřejnosti zveme na první ze série setkání k tvorbě plánu rozvoje Hranicka pro roky 2014-2020. Oblasti zájmuPřijďte nám sdělit svůj pohled, vznést připomínky, diskutovat nad přednostmi a nedostatky života v našem regionu v oblastech: OBCE/ SPOLKY/ PODNIKATELÉ/ ZEMĚDELSTVÍ/ CESTY/ VYBAVENOST/ DOPRAVA/ SLUŽBY/ VEŘEJNÉ BUDOVY/ SOCIÁLNÍ PÉČE/ ZAMĚSTNANOST/ VZDĚLÁVÁNÍ/ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ/ SAMOSPRÁVA/ VOLNÝ ČAS/ SPORT/ KULTU... Celý text >
 

Nový občanský zákoník

29.11.2013 Od 1. 1. 2014 začne platit nový občanský zákoník! Ten se dotkne většiny neziskových organizací a řada z nich bude potřebovat konzultační pomoc.  Především občanská sdružení jsou v současné době stresována nejrůznějšími výklady v tom smyslu, že všechna občanská sdružení k 31. 12. 2013 zanikají, stanou se z nich spolky, ale ztratí právní kontinuitu. A je tedy nutné, aby se do konce roku 2013 transformovaly na o.p.s.. Zde bychom chtěli všechny uklid... Celý text >
 

Podívejte se na nové fotogalerie z činnosti MAS

12.11.2013 Zájemcům nabízíme ke zhlédnutí 3 nové fotogalerie z činnosti MAS:Exkurze Poláků po muzeích na Hranicku a Mohelnicku proběhla v rámci projektu Spolupráce Moravsko-polské cesty tradica poznání ve dnech 29. a 30.7.2013 Dne 11.10.2013 se v Hranicích uskutečnil už šestý Farmářský trh regionu Hranicko, jehož je naše MAS tradičním spolupořadatelem 6 zástupců regionu Hranicko z řad starostů a manažerů MAS vyrazil spolu s dalšími 34 kolegy z celého Olomou... Celý text >
 

Dotace pro podnikatele

30.10.2013 Pořídit nový stroj a technologie nebo získat finanční prostředky na inovační projekty, tak to je poslední možnost pro firmy a podnikatele, kteří mají v plánu investice do rozvoje svého podnikání. Agentura Czechinvest vyhlásila výzvu k podávání žádostí o dotace na tyto oblasti a uvolnila 5 mld. Kč na rozvojové projekty v programu Rozvoj a programu Inovace.  Žádat mohou podnikatelé, kteří splní podmínky výzvy: tj. spadají mezi malé a střední, příp.... Celý text >
 

MAS získala dotaci na Hudební a filmové muzeum v Hustopečích

15.10.2013 Místní akční skupině Hranicko se povedl další úspěch na poli získávání dotací pro vznik venkovských minimuzeí v našem regionu. Státní zemědělský intervenční fond v minulých dnech doporučil k získání dotace pro MASku v pořadí již sedmý projekt spolupráce, tentokrát pod názvem Hudební a filmová muzea našich regionů. Při realizaci spojí síly se sousední MAS Moravská brána, v roce 2014 tak vzniknou hned 3 nové expozice: Hudební a filmové muzeum regio... Celý text >
 

Výrobci pozor! - vyhlašujeme III. výzvu k certifikaci značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

15.10.2013 Vyhlašujeme druhou výzvu k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®Výrobci, řemeslníci a zemědělci můžete své výrobky nebo produkty přihlásit od 17. do 24. října 2013Certifikační komise zhodnotí podané žádosti, navštíví výrobce v jejich provozovně a na svém zasedání 31. října 2013 vyhlásí nové certifikované výrobky. Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce v médiích, v tiště... Celý text >
 

Města a obce mohou žádat o peníze na rozvoj cestovního ruchu

11.10.2013 Přesně 175 milionů korun z ROP Střední Morava je připraveno pro veřejný sektor (kraje, města, obce, neziskové organizace) na podporu rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém a Zlínském kraji. Termín pro ukončení podávání žádostí je 11. listopadu na Úřad Regionální rady v Olomouci a ve Zlíně.Předložené projekty musí prokázat přímý dopad na cestovní ruch a vliv na zvýšení počtu návštěvníků v území. Převažující cílovou skupinou musí být domácí i zahran... Celý text >
 

Hranické náměstí přivítá už šestý Farmářský trh regionu Hranicko

7.10.2013 V pořadí už šestý Farmářský trh regionu Hranicko hostí v pátek 11. října Masarykovo náměstí v Hranicích a to v době od 9 do 17 hodin. Zákazníky preferující skutečně kvalitní potraviny a řemeslné výrobky čeká přes 50 prodejců z regionu či blízkého okolí. Organizátoři z Živnostenského odboru Městského úřadu v Hranicích a MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko zajistili tradičně velmi široký sortiment. Ten obsáhne vše od mléčných výrobků, masa a... Celý text >
 

Sezóna soutěže Mlynářský krajánek 2013 končí na Střítežských hodech

19.9.2013 Hranická rozvojová agentura ve spolupráci s obcí Střítež nad Ludinou zve všechny účastníky soutěže Mlynářský krajánek 2013 na tradiční Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které proběhne v sobotu 21. září 2013 před ZŠ Střítež nad Ludinou v rámci Střítežských hodů. Akce bude zahájena cyklistickou vyjížďkou, kdy sraz účastníků je v 14.00 hod. na Šromotově náměstí a pojedeme do Lhotky, Olšovce a Stříteže nad Ludinou, kde si společně prohlídneme Hu... Celý text >
 

Zářijové číslo Zpravodaje venkova přináší rozhovor a informace o konferenci VENKOV

11.9.2013 Zájemcům přinášíme odkaz na zářijové číslo elektronického měsíčníku Zpravodaj venkova, který se hned na několika stranách věnuje blížící se Národní konferenci VENKOV, kterou ve dnech 1.-3-října hostí město Hranice a Lázně Teplice nad Bečvou. Na str. 12 naleznete rozhovor s ředitelem konference Františkem Kopeckým z MAS Hranicko, dále podrobný program a organizační pokyny.Ke stažení zde: Prostorový prohlížeč:
 

Soutěž Mlynářský krajánek 2013 se blíží ke konci

3.9.2013 Pojeďte s námi v sobotu 7. 9. 2013 v 9.00 hod. posbírat co nejvíce odpovědí a razítek do svých průkazů Mlynářského krajánka. 3. cyklovýlet povede po trase, která je bohatá na informační tabule se spoustou odpovědí na otázky v průkazech všech mlynářských hodností. Pro ty z vás, kteří se účastní soutěže poprvé, budou průkazy připraveny na startu u letního kina v HranicíchKrajánci pojedou přes Kostelíček do Špiček a Hranických Louček, kde získají pr... Celý text >
 

Velké dotazníkové šetření mezi obyvateli Hranicka vyhodnoceno, podívejte se na výsledky.

30.8.2013 Rozvojové organizace působící na Hranicku v těchto dnech ukončily vyhodnocení velkého dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko, které probíhalo na přelomu roku 2012 a 2013. Celkové výsledky za 817 odevzdaných dotazníků včetně kompletního přehledu slovních vyjádření naleznete v příloze. Výsledky poslouží jako podklad pro tvorbu , na podzim se rozběhne série jednání pracovních skupin a veřejných setkání, o všech termínech a možnostech ... Celý text >
 

Čeká nás akce roku! Národní konference VENKOV se uskuteční v Hranicích

28.8.2013 Už jen o něco málo více než měsíc nás dělí od nejvýznamnější akce pro náš region za několik posledních let. Město HRanice a Lázně Teplice nad Bečvou totiž hostí ve dnech 1. až 3. října již 5. ročník setkání zástupců veřejného, neziskového, podnikatelského sektoru a široké veřejnosti na podporu udržitelného a soběstačného venkova pod názvem NÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV 2013Na organizaci této akce se intenzivně podílí MAS Rozvojové partnerství Regionu... Celý text >
 

Obce mají poslední příležitost využít peníze z ROP na revitalizaci veřejného prostranství

19.8.2013 Úplně naposled mohou obce s počtem obyvatel od 500 do 5000 dosáhnout na peníze z ROP Střední Morava určené na revitalizaci veřejných ploch. V úterý 13. srpna byla pro ně vyhlášena výzva s alokací 170 milionů korun.  Obce mohou své projekty předkládat do 12. září tohoto roku. Podporované aktivity v rámci výzvy:Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využitíHrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství včetně výsadb... Celý text >
 

Co se děje na zámku

3.8.2013 Nedávno otevřené centrum na zámku v Hranicích - IC Moravská brána - se těší zájmu turistů a občanů, kteří si pomalu zvykají na služby, které nabízí. Kromě kavárny, která je v těchto horkých dnech otevřena od pondělí do soboty, nabízíme 3x v týdnu čerstvé koláčky a pecáky od pana Mrkvy ze Zbrašova, každý den mléko a sýry z farmy Zdeňka, medy, svíčky, moštíky... Nebude to dlouho trvat a nabídneme i fantastické brambory z Partutovic, jen co dorostou... Celý text >
 

Podívejte se na nové fotogalerie z činnosti MAS

19.7.2013 Zájemcům nabízíme ke shlédnutí 5 nových fotogalerií z činnosti MAS za poslední měsíce:Farmářský trh regionu Hranicko proběhl už popáté na MASarykově náměstí v Hranicích 12. dubna 2013, MAS byla opět spolupořadatelem této povedené akce.Seminář Setkání partnerů CSV Olomouckého kraje proběhl v lázeňském domě Moravan v  Teplicích n.B. ve dnech 16.-17.5.2013. Zúčastnili se ho mimo jiné zástupci MAS z celého kraje, naše MAS byla hlavním organizátorem c... Celý text >
 

Zateplení, výsadby nebo nakládání s odpady, to nás ještě čeká v oblasti životního prostředí

16.7.2013 Poslední série výzev je plánována v Operačním programu životního prostředí. Peníze jsou tak připraveny ještě na oblasti, které se týkají zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí, kde mohou žádat jak obce, tak podniky. Dále se bude výzva týkat realizace úspor energie, tj. snižování energetické náročnosti budov, a to veřejných budov nebo výměnu kotlů. Tato oblast je zajímavá pro obce, pokud májí v záměru zateplovat, měnit okna či kotel v obecních... Celý text >
 

Další společný cyklovýlet Mlynářského krajánka do Skaličky

1.7.2013 , mají „krajánci“ a všichni příznivci cyklistiky možnost se společně vydat cyklotrasou „Po stopách vodní a větrné energie“ do Skaličky. Zde se můžeme zúčastnit oslav „120 let SDH Skalička a 685 let obce Skalička“. Sraz účastníků je tradičně na Šromotově náměstí. Vydáme se po zelené části cyklotrasy směrem ke Kostelíčku do Špiček a Hranických louček, kde můžete získat svou první odpověď do průkazu, jež budete mít k dispozici na startu. Dále budeme... Celý text >
 

Výzva č.1/2013 Programu LEADER vyhodnocena, podpořeno bude 17 projektů

26.6.2013 Programový výbor MAS Hranicko na svém jednání 25.6.2013 schválil pořadí projektů stanovené Výběrovou komisí a tím uzavřel výsledky Výzvy č.1/2013 Programu LEADER "Měníme Hranicko". Z celkem 29 hodnocených projektů je doporučeno k získání dotace 17 žadatelů. Výsledky naleznete v přiložené tabulce nebo na tomto V oblasti rozvoje zemědělských podniků tak bude realizováno 5 projektů, dotaci získá též 5 podnikatelských subjektů v cestovní... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU