Aktuality

 

Den s regionem Hranicko letos proběhne v golfovém hávu

6.5.2014 Rozvojové organizace z Hranicka chystají na sobotu 17. května od 9 do 16 hodin v areálu golfového hřiště na Radíkově už 7. ročník zábavní akce pod názvem . Poprvé se tak hlavní program stočí od hry pétanque, jež vévodila minulým ročníkům, ke golfu, který si budou moci účastníci vyzkoušet zcela zdarma a v mnoha podobách. Od cvičných odpalů a golfové akademie s instruktorem přes soutěže v patování a odpalech na cíl až po golfový miniturnaj na 2 jam... Celý text >
 

Výzvy z tzv. Norských fondů podpoří kulturní a přírodní dědictví

8.4.2014 Ministerstvo kultury pořádá semináře pro žadatele o grant z fondů EHP v rámci Programu CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění.V rámci tzv. Norských fondů byly v Programu CZ06 vyhlášeny dvě výzvy. První se týká Programové oblasti č. 16 - Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví, jejímž cílem je podpora projektů zaměřených na obnovu nemovitých a movitých kulturních památek, uchování historických dokumentů a zpřístupnění kulturní... Celý text >
 

Sběr filmových záznamů za týden končí, o projekt se zajímala též ČT a TV Hranice

3.4.2014 Už jen poslední týden mají majitelé historických filmových záznamů na 8mm filmech či VHSkách, aby tyto materiály poskytli k bezplatné digitalizaci a shromáždění záznamů do regionálního digitálního audiovizuálního archivu dostupného přes internet. Sběr záznamů končí 11. dubna a MAS Hranicko tímto vyzývá všechny majitele, aby této příležitosti využilo. Podrobnosti o dogitalizaci, způsobu sběru materiálů a další podrobnosti naleznete v minulé Aktual... Celý text >
 

Grantový program regionu Hranicko letos podpoří 16 akcí

3.4.2014 16 žadatelů z regionu bude letos podpořeno z Grantového programu regionu Hranicko. Šíře a zaměření akcí je skutečně velký - kulturní, sportovní, vzdělávací, oslavy významných výročí spolků s doprovodným programem, akce zaměřené na propagaci tradic. Mezi akce jsou jednak tradiční probíhající již několik let, ale můžeme najít i nové, které si své příznivce budou hledat. Finanční podpora akcí by nebyla možná bez přispění významných firem z hranickéh... Celý text >
 

Tři nové výzvy z oblasti životního prostředí

1.4.2014 Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky tři výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Žadatelé (obce, svazky obcí, podnikatelé, fyzické osoby...) mohou žádat o dotaci například na:- omezování emisí- nákup čistícího vozu- nákup svozového vozu- kompostárny, sběrné dvory- výsadbu zeleně- zateplení veřejných budov- využití... Celý text >
 

V Hranicích letos přibude jarmarků

19.3.2014 Po několika zdařilých ročnících farmářských trhů se rozhodl organizátor odbor Obecní živnostenský úřad při Městském úřadu v Hranicích, v letošním roce uspořádat hned pět prodejních akcí tohoto druhu.Na přání občanů, kteří se vyslovili v anketě na webových stránkách města, se čtyři z nich budou konat v preferovaném sobotním termínu.První letošní Farmářský trh regionu Hranicko, na kterém budou opět prodávat své výrobky zástupci zdejších i okolních ... Celý text >
 

Grantový program regionu Hranicko 2014

25.2.2014 Pořadatelé zajímavých akcí na Hranicku, získejte příspěvek z Grantového programu!Již po sedmé rozjíždí Mikroregion Hranicko společně s významnými společnostmi Grantový program regionu Hranicko. Díky tomuto programu mohou pořadatelé zajímavých akcí, které se konají v našem regionu, získat až patnáctitisícový příspěvek na podporu propagace, či samotné organizace akce. A které akce mohou na příspěvek dosáhnout? Jsou to akce podporující obnovu místní... Celý text >
 

Podnikatelům a živnostníkům pomůže další výzva z Programu rozvoje venkova

14.2.2014 Již 20. kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova ČR vyhlásil nedávno Státní zemědělský intervenční fond. Oblast, která zajímá podnikatele je oblast III.1.2. s názvem Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Je určena tzv. mikropodnikům a živnostníkům, kteří mohou získat dotaci ve výši 60% na novou výstavbu, rekonstrukci, modernizaci či přestavbu provozovny určené pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků a to včetně nezbytného zá... Celý text >
 

Na Hranicku se rozbíhá bezplatná digitalizace historických filmových záznamů, ozvěte se

12.2.2014 MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko ve spolupráci s naší obcí nabízí občanům, obcím, spolkům, farním úřadům, firmám a dalším organizacím BEZPLATNOU digitalizaci vlastních historických filmových či zvukových záznamů zachycujících jakýmkoliv způsobem historii našeho kraje. Z posbíraného a zdigitalizovaného materiálu vznikne veřejně přístupný a na internetu dostupný Digitální archiv audiovizuálních záznamů. Cílem digitalizace je zajištění jed... Celý text >
 

Národní platforma poradí neziskovkám s novým Občanským zákoníkem

11.2.2014 Skupina neziskových organizací stojí za vznikem sítě poradců k novému Občanskému zákoníku. O víkendu 8. a 9. února se na školení poradců k novému občanskému zákoníku (NOZ) sjelo 20 účastníků z deseti krajů České republiky. Konalo se ve Veselí nad Moravou, v malebné části Zlínského kraje. Veškerou logistiku výborně připravené akce zajišťovala Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko, v čele s manažerkou Ing. Janou Bujákovou. Po dva dny školitelé ... Celý text >
 

Vyhlášeny 1. výzvy k předkládání žádostí do programu FNNO

5.2.2014 Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství vyhlašují 1. výzvy k předkládání žádostí do programu Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) financovaného z EHP fondů 2009–2014. Uzávěrka pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu a žádostí o poskytnutí Doplňkového grantu je 24. 3. 2014 v 16.00 hod. 1. výzva programu Fondu pro nestátní neziskové organizace je vyhlášena ve všech čtyřech prioritách:1. Lidská práva a tzv. klíčo... Celý text >
 

Hranicko již tradičně prezentovalo svůj turistický potenciál na brněnském veletrhu Regiontour 2014

30.1.2014 Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech, který se letos uskutečnil od 16. do 19. ledna na brněnském výstavišti, je největší prezentací průmyslu cestovního ruchu. Zastoupení zde měl i region Hranicko. V rámci expozice Olomouckého kraje jsme měli svůj informační box, kde zástupkyně Hranické rozvojové agentury doplňovala propagační materiály a poskytovala informace zájemcům o náš region. V expozici Východní Moravy jsme získali samostat... Celý text >
 

Spuštěn specializovaný web všech muzeí a expozic na Hranicku

23.1.2014 MAS Hranicko v rámci dlouhodobého záměru budování, síťování a propagace venkovských muzeí na Hranicku v těchto dnech spustila specializovaný web , ve kterém zájemci najdou portréty 9 existujících a 3 budovaných muzeí na Hranicku. Kromě základních informací jako adresa, otevírací doba a kontakt obsahuje web textové představení expozic, fotogalerii, u některých pak i 3D prohlídku. Během jara 2014 bude dokončen administrační systém, poté si provozov... Celý text >
 

Podnikatelé z regionu mohou žádat o inovační voucher

7.1.2014 Podnikatelé z Olomouckého a Zlínského kraje mohou žádat o finanční příspěvek až 149 tisíc korun na spolupráci s vybranými vysokými školami. Jedná se o nákup služeb, které napomáhají zvyšovat inovační potenciál podnikatelského subjektu. Pro podnikatele z každého kraje je vyčleněno 5 milionů korun z ROP Střední Morava.O inovační voucher mohou žádat podnikatelské subjekty, které mají sídlo či provozovnu v Olomouckém kraji a mají tak možnost získat f... Celý text >
 

Projekt meziobecní spolupráce zahájen i na Hranicku

6.1.2014 Od prosince 2013 se dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hranicko zapojil do projektu zaměřeného na meziobecní spolupráci. Projekt je podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, kdy nositelem i příjemcem podpory je Svaz měst a obcí. Mikroregion Hranicko uzavřel se Svazem měst a obcí smlouvu o spolupráci na tomto projektu. Do června 2015 bude realizační tým spolupracovat na aktivitách vyplývajících ze smlouvy a tedy samotného projek... Celý text >
 

PF 2014

23.12.2013 Krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví v novém roce přejí zaměstnanci Hranické rozvojové agentury.Těšíme se na další projekty s Vámi v roce 2014!
 

MAS Hranicko: PF 2014 a nové fotogalerie

18.12.2013 Kancelář MAS Hranicko přeje všem krásné Vánoce a šťastný Nový rok 2014 (viz přiložené PF).Dále Vás zveme k prohídce nových fotogalerií z činnosti MAS:- Fotografie z nově otevřených minimuzeí ve Skličce a v Horním Újezdě vybudovaných díky projektu Spolupráce MAS Hranicko "Za poznáním a odkazem předků II."  příprav Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020. 21.11.2013 proběhla jedna ze tří pracovních skupin pod názvem "Obyvatelstv... Celý text >
 

Máme další certifikované produkty MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

10.12.2013 Regionální značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® můžou označovat své výrobky další výrobci z regionů Hranicko a Lipensko. 31. října 2013 proběhlo v Hranické rozvojové agentuře již třetí zasedání Certifikační komise, která po důkladném zhodnocení udělila certifikát 5 výrobcům:  Zemědělské družstvo PartutovicePartutovským domácím cukrovím a Partutovickou bramborovou bábovkouBohumil KučeraFarma kozí hrádek Hustopeče nad BečvouHustopečskými kozí... Celý text >
 

O nás a pro nás! Přijďte nám říct svůj pohled na rozvoj Hranicka v letech 2014-2020

2.12.2013 Aktivní zájemce z řad široké veřejnosti zveme na první ze série setkání k tvorbě plánu rozvoje Hranicka pro roky 2014-2020. Oblasti zájmuPřijďte nám sdělit svůj pohled, vznést připomínky, diskutovat nad přednostmi a nedostatky života v našem regionu v oblastech: OBCE/ SPOLKY/ PODNIKATELÉ/ ZEMĚDELSTVÍ/ CESTY/ VYBAVENOST/ DOPRAVA/ SLUŽBY/ VEŘEJNÉ BUDOVY/ SOCIÁLNÍ PÉČE/ ZAMĚSTNANOST/ VZDĚLÁVÁNÍ/ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ/ SAMOSPRÁVA/ VOLNÝ ČAS/ SPORT/ KULTU... Celý text >
 

Nový občanský zákoník

29.11.2013 Od 1. 1. 2014 začne platit nový občanský zákoník! Ten se dotkne většiny neziskových organizací a řada z nich bude potřebovat konzultační pomoc.  Především občanská sdružení jsou v současné době stresována nejrůznějšími výklady v tom smyslu, že všechna občanská sdružení k 31. 12. 2013 zanikají, stanou se z nich spolky, ale ztratí právní kontinuitu. A je tedy nutné, aby se do konce roku 2013 transformovaly na o.p.s.. Zde bychom chtěli všechny uklid... Celý text >
 

Podívejte se na nové fotogalerie z činnosti MAS

12.11.2013 Zájemcům nabízíme ke zhlédnutí 3 nové fotogalerie z činnosti MAS:Exkurze Poláků po muzeích na Hranicku a Mohelnicku proběhla v rámci projektu Spolupráce Moravsko-polské cesty tradica poznání ve dnech 29. a 30.7.2013 Dne 11.10.2013 se v Hranicích uskutečnil už šestý Farmářský trh regionu Hranicko, jehož je naše MAS tradičním spolupořadatelem 6 zástupců regionu Hranicko z řad starostů a manažerů MAS vyrazil spolu s dalšími 34 kolegy z celého Olomou... Celý text >
 

Dotace pro podnikatele

30.10.2013 Pořídit nový stroj a technologie nebo získat finanční prostředky na inovační projekty, tak to je poslední možnost pro firmy a podnikatele, kteří mají v plánu investice do rozvoje svého podnikání. Agentura Czechinvest vyhlásila výzvu k podávání žádostí o dotace na tyto oblasti a uvolnila 5 mld. Kč na rozvojové projekty v programu Rozvoj a programu Inovace.  Žádat mohou podnikatelé, kteří splní podmínky výzvy: tj. spadají mezi malé a střední, příp.... Celý text >
 

MAS získala dotaci na Hudební a filmové muzeum v Hustopečích

15.10.2013 Místní akční skupině Hranicko se povedl další úspěch na poli získávání dotací pro vznik venkovských minimuzeí v našem regionu. Státní zemědělský intervenční fond v minulých dnech doporučil k získání dotace pro MASku v pořadí již sedmý projekt spolupráce, tentokrát pod názvem Hudební a filmová muzea našich regionů. Při realizaci spojí síly se sousední MAS Moravská brána, v roce 2014 tak vzniknou hned 3 nové expozice: Hudební a filmové muzeum regio... Celý text >
 

Výrobci pozor! - vyhlašujeme III. výzvu k certifikaci značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

15.10.2013 Vyhlašujeme druhou výzvu k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®Výrobci, řemeslníci a zemědělci můžete své výrobky nebo produkty přihlásit od 17. do 24. října 2013Certifikační komise zhodnotí podané žádosti, navštíví výrobce v jejich provozovně a na svém zasedání 31. října 2013 vyhlásí nové certifikované výrobky. Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce v médiích, v tiště... Celý text >
 

Města a obce mohou žádat o peníze na rozvoj cestovního ruchu

11.10.2013 Přesně 175 milionů korun z ROP Střední Morava je připraveno pro veřejný sektor (kraje, města, obce, neziskové organizace) na podporu rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém a Zlínském kraji. Termín pro ukončení podávání žádostí je 11. listopadu na Úřad Regionální rady v Olomouci a ve Zlíně.Předložené projekty musí prokázat přímý dopad na cestovní ruch a vliv na zvýšení počtu návštěvníků v území. Převažující cílovou skupinou musí být domácí i zahran... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU