Aktuality

Hledáme záměry na budování komunitních center v regionu

30.9.2015 MAS Hranicko na své nedávné Valné hromadě schválila rozdělení alokací pro vlastní dotační program MAS-IROP, který na Hranicko přinese v letech 2016-2020 přes 46 milionů Kč investičních dotací především v oblastech cyklodopravy, infrastruktury pro vzdělávání a také do sociální oblasti.Jednou z podporovan&yacut... Celý text >

Slosování účastníků letní muzejní soutěže

29.9.2015 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dne 24.10.2015 se v Hranicích koná akce "Den kultury na zámku". Během této akce proběhne slosování účastníků letní muzejní soutěže o tři hodnotné ceny. Kdo ještě nestihl odevzdat hrací listy, může tak učinit nejpozději do 16.10. v TIC Hranice. Všichni soutěžící... Celý text >

Strategický výbor k SCLLD finalizoval návrh podporovaných oblastí a jednotlivé alokace

4.9.2015 Ve čtvrtek 3. 9. 2015 proběhla schůze Strategického výboru k SCLLD, jejímž úkolem bylo . Strategický výbor vycházel z výsledků jednání pracovních skupin (PS Ekonomický rozvoj, PS Obyvatelstvo, PS Životní prostředí a infrastruktura) a veřejné debaty, na kterých přítomní přiřazovali preferenční body k jednot... Celý text >

Připomínkujte obsah Strategie rozvoje regionu Hranicko! Chybí v ní něco zásadního? Máte konstruktivní nápad, aktuálnější data?

3.9.2015 Vážení čtenáři, je zde poslední možnost pro připomínkování obsahu Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020! Naším cílem je vytvořit co nejaktuálnější strategický dokument, který přehledně obsáhne všechny oblasti možného rozvoje. Chceme předejít případným nedostatkům, kterých si mohou v&scar... Celý text >

Prosíme všechny rodiče s dětmi na 1.stupni Základní školy o pomoc!!!

3.9.2015 Vážení rodiče, přátelé, prosíme Vás tímto o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou použity pro vytvoření žádosti o dotaci k výzvě z Operačního programu zaměstnanost, na podporu realizace příměstských táborů a hlídání dětí po skončení vyučování dle potřeb rodičů. Dotazník... Celý text >

Slavnostní otevření zemědělského muzea v Bělotíně zaznamenalo enormní účast

31.8.2015 proběhlo slavnostní otevření zemědělského muzea v Bělotíně. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program, který byl zahájen v 17.00 Mší svatou v chrámu Sv. Jiří s poděkováním za úrodu a podvečerním koncertem účastníků XXIV. Bělotínského týdne zpěvu. Následovalo svěcení soch... Celý text >

ZA LEPŠÍM UPLATNĚNÍ ŽÁKŮ NA TRHU PRÁCE

26.8.2015 Celý text >

Výzva na Podporu sociálního podnikání z OPZ

18.8.2015 byla vyhlášena Výzva z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, zaměřené na Výzva bude otevřena od Míra podpory 85%, 15% hradí žadatel (žadatel, resp. příjemce může na vlastní povinné spolufinancování použí... Celý text >

Nová výzva z Operačního programu Zaměstnanost

17.8.2015 bude vyhlášena Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního program Zaměstnanost, prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Oprávněným žadatelemobchodní korporace, OSVČprofesní a podnikatelská sdruženíprávnické osoby vykonávající podnikatel... Celý text >

Slavnostní otevření Muzea zemědělské techniky v Bělotíně se již blíží!

12.8.2015 Slavnostní otevření muzea v Bělotíně proběhne již příští . Bohatý program začne v  Mší svatou v chrámu Sv. Jiří v Bělotíně, bude následovat svěcení sochy Sv. Jiří před budovou fary, požehnání obnovenému kříži u farní zahrady a v propukne oficiální otevření Muzea ... Celý text >

Slavnostní otevření muzea v Kolonowskie

3.8.2015 V sobotu 1. srpna 2015 proběhlo oficiální otevření Muzea v Kolonowskie (Polsko). Slavnostní otevření je jedno z vyvrcholení projektu Venkovská muzea pod společnou střechou / Lokalne muzea pod wspólnym dachem, který  je spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013. ... Celý text >

Dokument o Bedřichu Smetanovi v TV

30.7.2015 MAS Hranicko informuje čtenáře našeho webu a širokou veřejnost, že nově vytvořený dokument o skladateli Bedřichu Smetanovi bude vysílán v Hranickém TV vysílání a na webu (a pak každé 4 hodiny až do soboty 14:40). Dokument o jednom z nejslavnějších českých skladatelů byl vytvořen v rámci projektu "Hudební a filmová muzea na... Celý text >

Možnost získat dotaci z OP PIK NEMOVITOSTI stále otevřena!

28.7.2015 je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání ve všech regionech kromě hl. m. Prahy umožňujících tak zachování a zvyšování za... Celý text >

První výzva z programu OP PIK - MARKETING vyhlášena!!

24.7.2015 29.května 2015 byla vyhlášena první výzva MARKETING v rámci Operačního programu podnikán&... Celý text >

Zájemci o získání certifikátu MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® pozor!

22.7.2015 Hranická rozvojová agentura, z.s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s. každoročně vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Značka MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® se uděluje místním živnostníkům, zeměd... Celý text >

Základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace"

16.7.2015 Až 85% dotaci z maximální částky 150 tisíc Kč bude možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a tzv. mikro-energetická opatření (zateplení střechy nebo půdních prostor, výměna vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, oprava fas&aacut... Celý text >

První výzvy z IROP již na podzim

13.7.2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejnilo aktualizovaný přehled výzev pro rok 2015. První výzvy plánuje na podzim letošního roku. Připraveny jsou aktivity spadající do dvou prioritních os a pěti specifických cílů. Obce, dobrovolné svazky obcí, neziskové organizace, církve či příspěvkové organizace jsou způ... Celý text >

Prvních 15 výzev z oblasti životního prostředí

13.7.2015 Celý text >

Třetí veřejná debata ke Strategii rozvoje regionu Hranicko přinesla další posun

7.7.2015 Za hojné účasti se ve středu 24. 6. 2015 uskutečnilo již třetí veřejné projednání ke  (též také „SCLLD pro území MAS Hranicko“), díky níž bude MAS Hranicko v letech 2016 až 2020 rozdělovat na Hranicku konečným příjemcům až 90 milionů korun dotačních prostředků z Evropské unie. Místní občané... Celý text >

S celou rodinou na golfový den a turnaj, v neděli 12. července

7.7.2015 V neděli 12. července 2015 pořádá GOLF CLUB Radíkov za podpory Grantového programu regionu Hranicko a partnerů na golfovém hřišti v Radíkově akci ". Program je uveden v přiloženém letáku a probíhá od 8:00 do 15:00 hodin. Turnaj je určen pro všechny věkové kategorie,  hraje se na devět jamek. Podrobné údaje jsou uvedeny v sekci t... Celý text >

Další šance pro podnikatele

2.7.2015 Jste malým a středním podnikem a rozhodli jste se modernizovat Vaši podnikatelskou nemovitost? Máte v plánu rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či přeměnit brownfield na moderní podnikatelský objekt? Právě pro Vás je určen program Nemovitosti. V programu Nemovitosti mohou žádat malé a střední podniky, které jsou zároveň vlastníkem ... Celý text >

!!! Zvláštní poděkování !!!

2.7.2015 Zvláštní poděkování Všem partnerům, kolegům, sponzorům, dárcům, kteří se zapojili a finančně podpořili projekt "Děti dětem - dětská integrace Kolonowskie a Hranice" financován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013, Fondu mikroprojektů. Umožnili tak dětem z Dětského domova v Hranicích zaž&iacut... Celý text >

Dětem z Dětského domova v Hranicích i z Kolonowskie z Polska začaly prázdniny o něco dříve

2.7.2015 Děti z dětského domova vHranicích, stejně jako děti z Kolonowskie z Polska, začali prázdniny o něco dříve. Již v pátek 26.června odjeli do Jeseníků do hotelu Václavov v Oskavě, kde strávily nezapomenutelných prázdninových šest dní. Kromě řady sportovních aktivit, jako jsou hry v lese,koupání v místním bazénu, nav&sc... Celý text >

MAS Hranicko má NOVÉ SÍDLO!!!

2.7.2015 Vážení čtenáři, k 1.7.2015 přestěhovala MAS Hranicko svoji kancelář o dům dál, a to doslova, do bývalé na adrese Tř. 1.máje 328, 75301 Hranice. Spolu s MAS Hranicko do vily přemístila kancelář také Hranická rozvojová agentura a Mikroregion Hranicko. Všechny tři rozvojové organizace naleznete v přízemí budovy. ... Celý text >

Turistická cesta přinesla mnoho zážitků!

1.7.2015 Projekt venkovská muzea pod společnou střechou se chýlí pomalu ke konci. Na začátku června se vedoucí partner Hranická rozvojová agentura účastnila spolu s dalšími dvaceti zástupci z Hranicka turistické cesty do Kolonowskie. Návštěvníkům bylo umožněno kromě prohlídky muzea s odborným výkladem i vyzkoušení tra... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU