Aktuality


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

První výzva z programu OP PIK - MARKETING vyhlášena!!

24.7.2015 29.května 2015 byla vyhlášena první výzva MARKETING v rámci Operačního programu podnikán&... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Zájemci o získání certifikátu MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® pozor!

22.7.2015 Hranická rozvojová agentura, z.s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s. každoročně vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Značka MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® se uděluje místním živnostníkům, zeměd... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace"

16.7.2015 Až 85% dotaci z maximální částky 150 tisíc Kč bude možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a tzv. mikro-energetická opatření (zateplení střechy nebo půdních prostor, výměna vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, oprava fas&aacut... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

První výzvy z IROP již na podzim

13.7.2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejnilo aktualizovaný přehled výzev pro rok 2015. První výzvy plánuje na podzim letošního roku. Připraveny jsou aktivity spadající do dvou prioritních os a pěti specifických cílů. Obce, dobrovolné svazky obcí, neziskové organizace, církve či příspěvkové organizace jsou způ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Prvních 15 výzev z oblasti životního prostředí

13.7.2015 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Třetí veřejná debata ke Strategii rozvoje regionu Hranicko přinesla další posun

7.7.2015 Za hojné účasti se ve středu 24. 6. 2015 uskutečnilo již třetí veřejné projednání ke  (též také „SCLLD pro území MAS Hranicko“), díky níž bude MAS Hranicko v letech 2016 až 2020 rozdělovat na Hranicku konečným příjemcům až 90 milionů korun dotačních prostředků z Evropské unie. Místní občané... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

S celou rodinou na golfový den a turnaj, v neděli 12. července

7.7.2015 V neděli 12. července 2015 pořádá GOLF CLUB Radíkov za podpory Grantového programu regionu Hranicko a partnerů na golfovém hřišti v Radíkově akci ". Program je uveden v přiloženém letáku a probíhá od 8:00 do 15:00 hodin. Turnaj je určen pro všechny věkové kategorie,  hraje se na devět jamek. Podrobné údaje jsou uvedeny v sekci t... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Další šance pro podnikatele

2.7.2015 Jste malým a středním podnikem a rozhodli jste se modernizovat Vaši podnikatelskou nemovitost? Máte v plánu rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či přeměnit brownfield na moderní podnikatelský objekt? Právě pro Vás je určen program Nemovitosti. V programu Nemovitosti mohou žádat malé a střední podniky, které jsou zároveň vlastníkem ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

!!! Zvláštní poděkování !!!

2.7.2015 Zvláštní poděkování Všem partnerům, kolegům, sponzorům, dárcům, kteří se zapojili a finančně podpořili projekt "Děti dětem - dětská integrace Kolonowskie a Hranice" financován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013, Fondu mikroprojektů. Umožnili tak dětem z Dětského domova v Hranicích zaž&iacut... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Dětem z Dětského domova v Hranicích i z Kolonowskie z Polska začaly prázdniny o něco dříve

2.7.2015 Děti z dětského domova vHranicích, stejně jako děti z Kolonowskie z Polska, začali prázdniny o něco dříve. Již v pátek 26.června odjeli do Jeseníků do hotelu Václavov v Oskavě, kde strávily nezapomenutelných prázdninových šest dní. Kromě řady sportovních aktivit, jako jsou hry v lese,koupání v místním bazénu, nav&sc... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko má NOVÉ SÍDLO!!!

2.7.2015 Vážení čtenáři, k 1.7.2015 přestěhovala MAS Hranicko svoji kancelář o dům dál, a to doslova, do bývalé na adrese Tř. 1.máje 328, 75301 Hranice. Spolu s MAS Hranicko do vily přemístila kancelář také Hranická rozvojová agentura a Mikroregion Hranicko. Všechny tři rozvojové organizace naleznete v přízemí budovy. ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Turistická cesta přinesla mnoho zážitků!

1.7.2015 Projekt venkovská muzea pod společnou střechou se chýlí pomalu ke konci. Na začátku června se vedoucí partner Hranická rozvojová agentura účastnila spolu s dalšími dvaceti zástupci z Hranicka turistické cesty do Kolonowskie. Návštěvníkům bylo umožněno kromě prohlídky muzea s odborným výkladem i vyzkoušení tra... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

!!!POZOR!!!! Změna sídla Hranické rozvojové agentury!

1.7.2015 Všem zájemcům, kolegům, partnerům oznamujeme změnu sídla!!! S účinností od dněšního dne 1.7.2015 jsme změnili sídlo společnosti. Najdete nás hned vedle v Kunzově vile na adrese Tř. 1.máje 328, 753 01 Hranice. Telefon zůstává stejný  Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Hranická rozvojová agentura opět úspěšná s dalším projektem z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika -Polská republika, Fondu mikroprojektů

1.7.2015 Hranická rozvojová agentura, jako vedoucí partner, opět uspěla s dalším projektem, tentokrát zaměřeného na děti. Projekt,který je podpořený z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika -Polská republika, Fondu mikroprojektů, se v červenci rozběhl na Hranicku. Projekts názvem Děti dětem - dětská integrace Kolonowskie a H... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Vesnicí roku Olomouckého kraje je Černotín

17.6.2015 Gratulujeme!!! První místo krajského kola a Zlatou stuhu s oprávněním užívat titul Vesnice Olomouckého kraje získala za rok 2015 obec Černotín. Komisi zaujala zejména za zapojení občanů do dění v obci, za péči o životní prostředí, příkladnou péči o sakrální stavby a technické památky, za zapo... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Podnikatelé mohou uspořit na výdajích za energie

15.6.2015 Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospod&aacu... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Metodika - Přidaná hodnota projektů spolupráce

15.6.2015 Od ledna do konce června tohoto roku se MAS Hranicko podílí spolu s MAS Rožnovsko na projektu spolupráce "Přidaná hodnota spolupráce místních akčních skupin". Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření metodiky, která dá místním akčním skupinám zpětnou vazbu již zrealizovaných projektů spolupráce a poskyt... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Nové dotace přes MAS jsou za dveřmi

12.6.2015  je základním sumářem toho, co jsme na Hranicku vyhodnotili jako problém a co jako náš rozvojový potenciál, jaké potřeby území má a jakými aktivitami hodláme zajistit jeho rozvoj. Strategii připravujeme už od roku 2013 a nyní se její tvorba dostala do závěrečné několikaměsíční fáze. Aktuál... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Začínající podnikatelé mají šanci získat až 225 tisíc!!!

8.6.2015 Pro tak zvané mikropodniky je určena jedna z prvních výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, oblast podpory Technologie. Podniky do 10 zaměstnanců, které nemají delší historii než3 roky mohou žádat o dotace na rozvoj svého podnikání. Mohou pořizovat stroje, technologie včetně nezbytného software, ICT technol... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Posledních 200 milionů na zlepšení přírody a krajiny z OPŽP 2007-2013

5.6.2015 V poslední LXVI. výzvě z končícího Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 je na projekty na podporu biodiverzity, obnovu krajinných struktur, úpravu vodního režimu krajiny, regeneraci urbanizované krajiny atd. připraveno pro žadatele celkem 200 mil. Kč. Tyto prostředky dokázalo MŽP spolu se Státním fondem životního prostředí ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MÁME TU VYHLÁŠENÍ PRVNÍCH VÝZEV V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

3.6.2015 Žadatelé o evropské dotace se již mohli seznámit s prvními výzvami z programového období 2014-2020. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je vyhlásil dne 29. 5. 2015 a žadatelé mohou podávat své žádosti od pondělí 1. června. Toto je také důkazem, že monitorovací systém MS2014+ f... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Šance na obnovu pro drobné sakrální stavby v obcích

2.6.2015 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Alokace pro tento rok je celkem 50 milionů korun. Tento dotační titul může přispět k obnově drobných sakrálních památek ve venkovských o... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Den s regionem Hranicko bojoval s počasím

1.6.2015 Navzdory nevlídnému počasí se v sobotu 23. 5. uskutečnila na radíkovském golfovém hřišti akce „Den s regionem Hranicko“. Hranické rozvojové organizace ve spolupráci s Golf Clubem Radíkov přichystaly pro návštěvníky bohatý sportovně-kulturní program, který však musel být pořadateli nakonec ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

"Cesta zážitků" na Hranicku proběhla nadmíru úspěšně

31.5.2015 V rámci projektu Venkovská muzea pod společnou střechou proběhla přátelská návštěva našich polských partnerů z Gminy Kolonowskie na Hranicku, a to ve dnech 25. a 26.května. Přijeli zejména zástupci Klubu turistů a obecního úřadu Gminy Kolonowskie. V rámci této "cesty zážitků" proběhla návštěva Místního muzea v B&yac... Celý text >
 

DEN S REGIONEM HRANICKO 2015 - upozornění

23.5.2015 Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU