Aktuality


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Alokace dotačních programů MAS a Strategie CLLD

9.12.2015 Vážení čtenáři, MAS Hranicko s potěšením informuje o úspěšném získání osvědčení o standardizaci. U Standardů MAS je kladen důraz na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídícím orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v &u... Celý text >
 

Dotace na veřejné osvětlení i na úspory otopné soustavy

4.12.2015 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo již tradiční program zaměřený na úspory energií. Obce tak mohou žádat o dotace na výměnu osvětlovacích těles, optimalizaci řídícího systému VO, dále také na výměnu konstrukčních prvků, kabeláže v zemi i výkopové práce. Důležitou podmínkou je, že musí b&y... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MINISTRYNĚ ŠLECHTOVÁ VYHLÁSÍ NOVÝ PROGRAM NA PODPORU DEMOLIC NEVYUŽITÝCH BUDOV

24.11.2015 Vláda ČR schválila návrh ministryně pro místní rozvoj, který by měl pomoci s řešením problému vylidněných a zdevastovaných budov. Na roky 2016 až 2018 má ministerstvo připraveno 300 milionů korun, konkrétně 100 milionů každý rok. Mnohá města a obce mají na svém území chátrající objekty, na jeji... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Sociální začleňování, rovnost žen a mužů, rovné příležitosti

24.11.2015 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Od 19. 11. 2015 do 31. 1. 2016 mohou spolky, další nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob a další organizace vykoná... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Letní muzejní soutěž zná vítěze!

20.11.2015 V rámci akce Den kultury na zámku, která se konala v sobotu 24. 10. 2015, proběhlo vylosování třech šťastlivců, kteří od MAS Hranicko a provozovatelů expozic obdrželi zajímavé ceny. S losováním výherců pomohli i pan Miroslav Wildner, bývalý starosta, pan Ivo Lesák, současný místostarosta a pan Jiří Kudl&aacu... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Vyhlášení programu Technologie v rámci OP PIK je plánováno na 11. prosince 2015

9.11.2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR poskytuje bližší informace k výzvě do programu Technologie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto programu mohou žádat malé a střední podniky o... Celý text >


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Chystané nejzajímavější výzvy?

5.11.2015 Pro konec letošního roku i rok 2016 jsou plánovány některé velmi zajímavé výzvy, o kterých bychom určitě chtěli informovat všechny potenciální žadatele.  Jako první je výzva č. 14 na rozšíření kapacit mateřských škol z Integrovaného regionálního operačního programu. Předpo... Celý text >
 

Dotazníkové šetření - outdoorové tělesné aktivity

29.10.2015 Vyzýváme širokou veřejnost k vyplnění krátkého dotazníku, který je součástí projektu E-ONE (European Outdoor Network Experience). Dotazník, který se týká Vás a Vašeho vztahu k provozování tělesných aktivit pod širým nebem. Vaše údaje nám budou užitečné pro další... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Další Výzva z OPZ na Podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

22.10.2015 V rámci prioritní osy 1 Sociální začleňování a boj s chudobou operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020 byla vyhlášena Výzva s názvem Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování. Nejzazší termín pro podávání žádostí je Mezi způsobilé ... Celý text >
 

Dalších 6 miliard na kanalizace, čistírny odpadních vod, ovzduší i odpady. Startují nové výzvy z OP ŽP 2014–2020

16.10.2015

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašuje 7 nových výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020. Zřejmě nejvíce očekávanou je v... Celý text >


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Prezentační výstava středních škol a jejich studijních a učebních oborů pro školní rok 2016/2017

12.10.2015 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Evropský sociální fond podpoří sociální podnikání

11.10.2015 Do 30. 11. 2015 mohou žadatelé předkládat svoje projektové záměry z oblasti sociálního podnikání. Osoby samostatně výdělečně činné, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti či družstva mohou získat až 6 mil. Kč na projekt v délce i 24 měsíců. Výzva nazvaná Podpora sociálního podnik&a... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Hledáme záměry na budování komunitních center v regionu

30.9.2015 MAS Hranicko na své nedávné Valné hromadě schválila rozdělení alokací pro vlastní dotační program MAS-IROP, který na Hranicko přinese v letech 2016-2020 přes 46 milionů Kč investičních dotací především v oblastech cyklodopravy, infrastruktury pro vzdělávání a také do sociální oblasti.Jednou z podporovan&yacut... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Slosování účastníků letní muzejní soutěže

29.9.2015 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dne 24.10.2015 se v Hranicích koná akce "Den kultury na zámku". Během této akce proběhne slosování účastníků letní muzejní soutěže o tři hodnotné ceny. Kdo ještě nestihl odevzdat hrací listy, může tak učinit nejpozději do 16.10. v TIC Hranice. Všichni soutěžící... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Strategický výbor k SCLLD finalizoval návrh podporovaných oblastí a jednotlivé alokace

4.9.2015 Ve čtvrtek 3. 9. 2015 proběhla schůze Strategického výboru k SCLLD, jejímž úkolem bylo . Strategický výbor vycházel z výsledků jednání pracovních skupin (PS Ekonomický rozvoj, PS Obyvatelstvo, PS Životní prostředí a infrastruktura) a veřejné debaty, na kterých přítomní přiřazovali preferenční body k jednot... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Připomínkujte obsah Strategie rozvoje regionu Hranicko! Chybí v ní něco zásadního? Máte konstruktivní nápad, aktuálnější data?

3.9.2015 Vážení čtenáři, je zde poslední možnost pro připomínkování obsahu Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020! Naším cílem je vytvořit co nejaktuálnější strategický dokument, který přehledně obsáhne všechny oblasti možného rozvoje. Chceme předejít případným nedostatkům, kterých si mohou v&scar... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Prosíme všechny rodiče s dětmi na 1.stupni Základní školy o pomoc!!!

3.9.2015 Vážení rodiče, přátelé, prosíme Vás tímto o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou použity pro vytvoření žádosti o dotaci k výzvě z Operačního programu zaměstnanost, na podporu realizace příměstských táborů a hlídání dětí po skončení vyučování dle potřeb rodičů. Dotazník... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Slavnostní otevření zemědělského muzea v Bělotíně zaznamenalo enormní účast

31.8.2015 proběhlo slavnostní otevření zemědělského muzea v Bělotíně. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program, který byl zahájen v 17.00 Mší svatou v chrámu Sv. Jiří s poděkováním za úrodu a podvečerním koncertem účastníků XXIV. Bělotínského týdne zpěvu. Následovalo svěcení soch... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

ZA LEPŠÍM UPLATNĚNÍ ŽÁKŮ NA TRHU PRÁCE

26.8.2015 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výzva na Podporu sociálního podnikání z OPZ

18.8.2015 byla vyhlášena Výzva z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, zaměřené na Výzva bude otevřena od Míra podpory 85%, 15% hradí žadatel (žadatel, resp. příjemce může na vlastní povinné spolufinancování použí... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Nová výzva z Operačního programu Zaměstnanost

17.8.2015 bude vyhlášena Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního program Zaměstnanost, prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Oprávněným žadatelemobchodní korporace, OSVČprofesní a podnikatelská sdruženíprávnické osoby vykonávající podnikatel... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Slavnostní otevření Muzea zemědělské techniky v Bělotíně se již blíží!

12.8.2015 Slavnostní otevření muzea v Bělotíně proběhne již příští . Bohatý program začne v  Mší svatou v chrámu Sv. Jiří v Bělotíně, bude následovat svěcení sochy Sv. Jiří před budovou fary, požehnání obnovenému kříži u farní zahrady a v propukne oficiální otevření Muzea ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Slavnostní otevření muzea v Kolonowskie

3.8.2015 V sobotu 1. srpna 2015 proběhlo oficiální otevření Muzea v Kolonowskie (Polsko). Slavnostní otevření je jedno z vyvrcholení projektu Venkovská muzea pod společnou střechou / Lokalne muzea pod wspólnym dachem, který  je spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013. ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Dokument o Bedřichu Smetanovi v TV

30.7.2015 MAS Hranicko informuje čtenáře našeho webu a širokou veřejnost, že nově vytvořený dokument o skladateli Bedřichu Smetanovi bude vysílán v Hranickém TV vysílání a na webu (a pak každé 4 hodiny až do soboty 14:40). Dokument o jednom z nejslavnějších českých skladatelů byl vytvořen v rámci projektu "Hudební a filmová muzea na... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Možnost získat dotaci z OP PIK NEMOVITOSTI stále otevřena!

28.7.2015 je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání ve všech regionech kromě hl. m. Prahy umožňujících tak zachování a zvyšování za... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU