Aktuality


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Setkání ředitelů zpestřili žáci ZŠ Drahotuše

27.3.2019 Ve středu 13.3.2019 proběhlo v rámci implementačních aktivit projektu MAP II setkání ředitelek, ředitelů a vedoucích učitelek vzdělávacích organizací v našem regionu. Začátek setkání nám zpestřili žáci základní školy v Drahotuších, kteří se zapojili do soutěže Zdravá pětka a pro účastn&iacu... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Projekt ENSURE: Páté setkání partnerů v Řecku

27.3.2019 Thesalská univerzita byla hostitelem 5. mezinárodního setkání partnerů  projektu Evropské sítě pro hospodářskou kohezi a solidaritu ve venkovských oblastech (zkráceně ENSURE), které se konalo ve dnech 18-20. března 2019 v řeckém Volosu. Akce, která se konala díky finanční podpoře programu Evropské unie “Evropa pro občany&rdqu... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Díky podpoře MAS vznikla na Hranicku nová služba sociální rehabilitace

27.3.2019 Finanční podpora dotačního titulu MAS-IROP Sociální služby umožnila v loňském roce vznik nové sociální služby na Hranicku, konkrétně služby. Tato služba má pomoci klientům řešit nepříznivou sociální situaci a motivovat je k návratu do běžného života a na trh práce. Díky obdržené dotaci ve výši 2 515 77... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vyhlásila 2 výzvy dotačního programu MAS-OPŽP na realizaci ÚSES a výsadbu sídelní zeleně

18.3.2019 Dne 15.3.2019 vyhlásila MAS Hranicko 1. a 2. výzvu dotačního programu MAS-OPŽP. Uzávěrka pro podávání žádostí o dotaci je stanovena na 30.9.2019, více jak pětiměsíční trvání výzvy je dáno složitější přípravou projektové dokumentace, která mimo jiné vyžaduje biologické posouzení st&... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

ENSURE projekt: partneři se setkávají ve Volos v Řecku

15.3.2019 Od 18. do 20. března 2019 se během třídenního programu uskuteční 5. mezinárodní setkání partnerů projektu ENSURE. Akce financovaná z programu Evropské unie Evropa pro občany. 13 zahraničních účastníků z Bulharska, České republiky, Chorvatska, Řecka, Maďarska, Itálie, Lotyšska, Černé Hory, Polska, Rumunska, Srbska, Slovinska a Špa... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

1. jednání Řídicího výboru MAP

14.3.2019 V úterý 26. února proběhlo 1. jednání Řídicího výboru MAP (ŘV MAP). Na programu bylo schválení aktualizovaného složení ŘV MAP, které se oproti minulému projektu dost změnilo. Dále pak volba předsedy ŘV MAP, kterým se stal opět Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství. Následovalo schválen&ia... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Regionální výrobci pozor!!! – vyhlašujeme VII. Výzvu k certifikaci značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

10.3.2019 Vyhlašujeme sedmou výzvu k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®.  Značka patří do Asociace regionálních značek a získaný certifikát platí na dva roky. Výrobci, řemeslníci a zemědělci, můžete své výrobky přihlásit od 11. do 28. března 201... Celý text >
 

Grantový program 2019

8.3.2019 Prodloužili jsme lhůtu pro podání žádostí do Grantového programu regionu Hranicko 2019. Žádosti lze podat do 14. března 2019 do 14 hodin v kanceláři Mikroregionu Hranicko, Tř. 1. máje 328, Hranice. Pravidla Grantového programu zůstávají neměnná a jsou zveřejněna

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Ve 3. výzvě MAS-OPZ Podpora zaměstnanosti vyřazeny oba podané projekty

27.2.2019 V předchozích dnech byla dokončena kontrola projektů, podaných do 3. Výzvy dotačního programu MAS-OPZ Podpora zaměstnanosti I. Projektová manažerka MAS bohužel musí konstatovat, žeVzděláváním k vyšším kompetencím na Hranicku, žadatelky  Podpora zaměstnanosti na Hranicku žadatele byly vyřazeny v rámci kontroly formáln&iacut... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Již běží první projekt, podpořený v rámci Prorodinných opatření MAS-OPZ

26.2.2019 Příměstské tábory na Hranicku2. výzvy MAS Hranicko-OPZ-Prorodinná opatření I. Jedná se o příměstský tábor, který proběhl v termínu od 18. do 22. 2. 2019 v lyžařském areálu na Potštátě nedaleko Hranic. Termín konání tábora byl vybrán účelově tak, aby se kryl s termínem &scar... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Poslední šance žádat o finanční prostředky ITI OA

25.2.2019 Uvažujete o podání žádosti o získání finančních prostředků z EU? Přemýšlíte, zda je ta správná doba na podání? Pak neváhejte! ITI Olomoucké aglomerace vyhlašuje jedny z posledních výzev pro podnikatele a výzkumná centra. V rámci blížícímu se konci prog... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Projekt EGPiS pokračuje, vyšlo první číslo společného newsletteru

21.2.2019 Od loňského roku se Hranická rozvojová agentura opět zapojila do realizace mezinárodního projektu s názvem EGPiS II, který je zaměřený na dívky ve věku 11 - 16 let a jejich zapojování do sportovních aktivit.  První vydání newsletteru je ke stažení v příloze. 

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Chystá se přednáška Pavla Kraemera

15.2.2019 Ve čtvrtek 28. února 2019 od 16:00 proběhne v Karnole (Třída Čs. armády 211, v prostorách klubu Montík) přednáška Mgr. Pavla Kraemera, který se s námi podělí o zkušenosti s respektujícím přístupem k výchově a alternativními školami v České republice a v zahraničí. Seznámí nás s tím, jak p... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

1. jednání pracovních skupin MAP II

8.2.2019 V měsíci lednu proběhla 1. jednání pracovních skupin (PS) a diskuzní setkání na téma inovativního vzdělávání. V přiložených dokumentech naleznete zápisy z jednotlivých PS i z diskuzního setkání.

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výzva MAS-IROP na Sociální podniky – infrastruktura uzavřena, nepodána žádná žádost

5.2.2019 MAS Hranicko dne 1. 2. 2019 v 16 h uzavřela 6. Výzvu dotačního programu MAS-IROP Sociální podniky – infrastruktura I. Nebyla podána žádná žádost o podporu.  Stav výzvy po jejím uzavření je uveden příloze této Aktuality. Nevyčerpaná alokace výzvy činí 1 370 020 Kč.

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Národní síť MAS ČR spouští nový web www.mistniakcniskupiny.cz

25.1.2019 . Najdete na ní výběr těch nejlepších projektů z českého venkova, které vznikly díky podpoře místních akčních skupin. Webovou stránku spustila Národní síť místních akčních skupin, která sdružuje po celém Česku 167 MASek. Jejím cílem je nejen vyvrátit zažité stereotypy kolem místn&i... Celý text >
 

1. diskuzní setkání pracovní skupiny RODIČE

15.1.2019 Také patříte k těm rodičům, kteří by chtěli pro své děti školu, kde se vzdělává v duchu respektující komunikace? Chcete, aby jim učení přinášelo radost a nebralo jim motivaci dozvídat se nové věci?Zajímáte se o inovativní proudy ve vzdělávání?Pak se zúčastněte diskuzního setkání pr... Celý text >
 

Výzva MAS-OPZ na Podporu zaměstnanosti uzavřena, podány 2 žádosti

14.1.2019 MAS Hranicko dne 11. 1. 2019 uzavřela 3. Výzvu dotačního programu MAS-OPZ Podpora zaměstnanosti I. Podány byly 2 žádosti o podporu.  Vzděláváním k vyšším kompetencím na Hranicku, podaný žadatelem , který plánuje realizovat na území MAS Hranicko bezplatné vzdělávací kurzy, zaměřené na zvyšov&aacu... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Proběhl workshop pro rovné příležitosti

11.1.2019 Ve středu 9. ledna proběhl v rámci projektu MAP pro Hranicko II v prostorách bývalé Kunzovy vily úvodní workshop pro rovné příležitosti. Workshopu se zúčastnili zástupci ZŠ a MŠ, odboru školství, sociálního odboru, speciálně pedagogického centra, Charity Valašské Meziříčí a Smyslem celé ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Olomoucký kraj přijímá žádosti o dotace

10.1.2019 Olomoucký kraj vyhlásil stejně jako v minulých letech Program obnovy venkova, kdy na letošní rok je pro obce připraveno 65 mil. Kč v 5-ti dotačních programech. Největší alokace půjde do budování a obnovy infrastruktury obcí. Obce do 1500 obyvatel mohou žádat na místní komunikace a chodníky, na opravy a rekonstrukce staveb ve vlastnictví... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko chystá na jaro 2019 další sadu dotačních výzev

4.1.2019 Valná hromada a Výbor MAS na konci roku 2018 aktualizovali harmonogram výzev dotačních programů MAS na období let 2019 a 2020. Aktualizace reaguje na několik nových faktů tak, aby bylo zajištěno co nejefektivnější čerpání prostředků, které jsou ve 4 dotačních programech MAS ještě k dispozici. Podrobný přehled přináší n&aac... Celý text >
 

MAS Hranicko prodlužuje 4. výzvu MAS-OPZ na Sociální podniky

19.12.2018 MAS Hranicko po konzultaci s Řídicím orgánem OPZ posouvá datum uzavření 4. Výzvy MAS Hranicko - OPZ – Sociální podniky - neinvestiční podpora I. Uzávěrka výzvy je posunuta  na pátek 15.3.2019 na 16  h.  Veškeré změny jsou v přiložené výzvě vyznačeny červeně.  Aktuální modifikovaná... Celý text >
 

Zapojte se do rozvoje vzdělávání na Hranicku

17.12.2018 Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Hranice (MAP II) navázal od listopadu na aktivity projektu MAP I a bude realizován až do července 2022 s cílem přispět ke zvyšování kvality regionálního vzdělávání formou spolupráce a společného plánování aktivit v rámci form&... Celý text >
 

MAS Hranicko prodlužuje 6.výzvu MAS-IROP na Sociální podnikání

14.12.2018 MAS Hranicko po konzultaci s Řídicím orgánem IROP posouvá datum uzavření 6. Výzvy MAS Hranicko - IROP – Sociální podniky - infrastruktura I. Uzávěrka výzvy je posunuta  na pátek 1.2.2019 na 16  h. Změna je popsána v oddílu "Přehled změn k datu 14.12.2018" v úvodu modifikované výzvy (viz příloha této ak... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Ministerstvo zemědělství podpoří v příštím roce údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků v krajině

11.12.2018 Ke zvýšení turistické atraktivnosti, oživení a zachování charakteristického rázu vesnic je určen dotační program Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků, který na rok 2019 nechal připravit ministr zemědělství Miroslav Toman. Mezi žadatele MZe v příštím roce rozdělí 30 milion... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU