Aktuality

4.Výzva na MAS-OPZ Sociální podniky ukončena, podány 3 žádosti o podporu

3.6.2019 MAS Hranicko v pátek 31.5. uzavřela 4. Výzvu dotačního programu MAS-OPZ Sociální podniky – neinvestiční podpora I. Podány byly celkem 3 žádosti o podporu.  Založení nové provozovny na území MAS Hranicko, podaný žadatelem , jehož cílem je vznik nové provozovny úklidových služeb, která bude fungovat na principech... Celý text >

MAS Hranicko uzavřela 6.výzvu MAS-OPZ Podpora zaměstnanosti II., podány 2 žádosti

3.6.2019 MAS Hranicko v pátek 31.5. uzavřela 6. Výzvu dotačního programu MAS-OPZ Podpora zaměstnanosti II. Podány byly 2 žádosti o podporu.   Podpora zaměstnanosti na Hranicku podaný žadatelem Cílem projektu je vytvořit za podpory zapojených obcí adaptační pracovní místa, v rámci kterých si osoby z cílových skupin osvojí prac... Celý text >

Uzavřena 5. výzva MAS-OPZ Sociální služby-neinvestiční podpora, podána 1 žádost

3.6.2019 MAS Hranicko v pátek 31.5. uzavřela 5. Výzvu dotačního programu MAS-OPZ Sociální služby – neinvestiční podpora II. žádost o podporu. Organizace Andělé Stromu života p. s.  zamýšlí poskytovat na Hranicku novou službu mobilního hospice, jejich projekt se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob, které pečují o paci... Celý text >

MAS Hranicko zve na 3. diskuzní setkání - téma Dopady realizovaných projektů do území

28.5.2019 „Přijďte nám sdělit Vaše názory a podněty k budoucnosti regionu“ MAS Hranicko z. s. zve své členy a zástupce obcí naDopady realizovaných projektů do územíČtvrtek 30. 5. 2019 od 15.30h                            Tř. 1. máje 328, Hrani... Celý text >

V dětské výtvarné soutěži MASKOT zvítězil návrh “Méďa” Zuzky Lovětínské

27.5.2019 Zuzka Lovětínská, žákyně 7. třídy ze Základní a mateřské školy Hranice, Struhlovsko zvítězila v dětské výtvarné soutěži. Za odměnu se podívá do Pevnosti poznání v Olomouci a vyrazí za nákupy do jednoho z olomouckých nákupních center. Soutěž vyhlásila MAS Hranicko z. s. s cílem vybrat mas... Celý text >

Alena Mornštajnová přijela do Hranic besedovat o svých knihách

27.5.2019 Ve spolupráci se ZŠ Struhlovko jsme ve čtvrtek 16.5. 2019 hostili Alenu Mornštajnovou, jednu z nejúspěšnějších českých spisovatelek. Spisovatelka strávila dopoledne s žáky ZŠ Struhlovko a v odpoledních hodinách proběhla beseda otevřená odborné i širší veřejnosti.Mluvilo se nejen o jejich knihách, ale také o t... Celý text >

MAS Hranicko zve na 2. diskuzní setkání o problémech a potřebách regionu

14.5.2019 MAS Hranicko z. s. zve své členy, zástupce obcí a širokou veřejnost na 2. DISKUZNÍ SETKÁNÍ, tentokrát na téma:Vývoj situace u hlavních problémů a potřeb identifikovaných při tvorbě regionální strategie v roce 2014Setkání se uskuteční v úterý 21.5.2019 od 15.30h v Zasedací místnosti MAS Hranicko,... Celý text >
 

MAS Hranicko vyhlásila 5. výzvu MAS-OPZ Sociální služby

24.4.2019 MAS Hranicko dne 24. 4. 2019 vyhlásila 5. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální služby – neinvestiční podporu II. Alokace výzvy činí 1 386 259,80 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. , poté se uzavře. Informační seminář pro žadatele k vyhlá... Celý text >

MAS Hranicko vyhlásila Výzvu č.3 dotačního programu MAS-PRV

24.4.2019 Až do 3.6.2019 mají prostor zemědělci, výrobci potravin a podnikatelé v cestovním ruchu na podání Žádostí o dotaci v rámci vyhlášené Výzvy č.3 dotačního programu MAS-PRV. Celková alokace pro tuto Výzvu je 7 086 085 Kč, takže při průměrné míře dotace kolem 45% budou podpořeny projekty s celkovými výdaji t&eac... Celý text >

Grantový program podpoří letos 16 akcí

24.4.2019 Grantový program regionu Hranicko podpoří letos 16 sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí,  a to z celkových 23 podaných žádostí. Rozsah akcí je jako tradičně různorodý. Organizátoři vymýšlí nové aktivity, někteří organizátoři sází na již osvědčené tradiční akce. Tě&scaro... Celý text >

MAS Hranicko vyhlásila 6. výzvu z OPZ na Podporu zaměstnanosti

23.4.2019 MAS Hranicko dne 24. 4. 2019 vyhlásila 6. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Podporu zaměstnanosti II. Alokace výzvy činí 6 047 338 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. , poté se uzavře. Informační seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě se uskutečn&iac... Celý text >
 

Vyhlásili jsme výtvarnou soutěž na téma MASKOT pro projekt MAP

4.4.2019 Na začátku dubna jsme vyhlásili výtvarnou soutěž pro děti a žáky mateřských a základních škol, ve které hledáme maskota pro projekt MAP pro Hranicko II. úkolem je namalovat nebo nakreslit "KAMARÁDA", který by dětem byl nablízku a pomáhal jim při učení. Společně by mohli zažívat dobrodružství, poznávat nové vě... Celý text >

Proběhla první ze série otevřených hodin v MŠ

28.3.2019 Ve čtvrtek 7. března proběhla v mateřské škole v Drahotuších první ze série otevřených hodin. Paní učitelky se sešly, prohlídly si budouvu MŠ a všechny třídy. Ve třídě Sluníček si prohlédly koutek živé přírody, ve kterém děti sledují vývoj brouka zlatohlávka a chovají africké &scar... Celý text >

Setkání ředitelů zpestřili žáci ZŠ Drahotuše

27.3.2019 Ve středu 13.3.2019 proběhlo v rámci implementačních aktivit projektu MAP II setkání ředitelek, ředitelů a vedoucích učitelek vzdělávacích organizací v našem regionu. Začátek setkání nám zpestřili žáci základní školy v Drahotuších, kteří se zapojili do soutěže Zdravá pětka a pro účastn&iacu... Celý text >

Projekt ENSURE: Páté setkání partnerů v Řecku

27.3.2019 Thesalská univerzita byla hostitelem 5. mezinárodního setkání partnerů  projektu Evropské sítě pro hospodářskou kohezi a solidaritu ve venkovských oblastech (zkráceně ENSURE), které se konalo ve dnech 18-20. března 2019 v řeckém Volosu. Akce, která se konala díky finanční podpoře programu Evropské unie “Evropa pro občany&rdqu... Celý text >

Díky podpoře MAS vznikla na Hranicku nová služba sociální rehabilitace

27.3.2019 Finanční podpora dotačního titulu MAS-IROP Sociální služby umožnila v loňském roce vznik nové sociální služby na Hranicku, konkrétně služby. Tato služba má pomoci klientům řešit nepříznivou sociální situaci a motivovat je k návratu do běžného života a na trh práce. Díky obdržené dotaci ve výši 2 515 77... Celý text >

MAS Hranicko vyhlásila 2 výzvy dotačního programu MAS-OPŽP na realizaci ÚSES a výsadbu sídelní zeleně

18.3.2019 Dne 15.3.2019 vyhlásila MAS Hranicko 1. a 2. výzvu dotačního programu MAS-OPŽP. Uzávěrka pro podávání žádostí o dotaci je stanovena na 30.9.2019, více jak pětiměsíční trvání výzvy je dáno složitější přípravou projektové dokumentace, která mimo jiné vyžaduje biologické posouzení st&... Celý text >

ENSURE projekt: partneři se setkávají ve Volos v Řecku

15.3.2019 Od 18. do 20. března 2019 se během třídenního programu uskuteční 5. mezinárodní setkání partnerů projektu ENSURE. Akce financovaná z programu Evropské unie Evropa pro občany. 13 zahraničních účastníků z Bulharska, České republiky, Chorvatska, Řecka, Maďarska, Itálie, Lotyšska, Černé Hory, Polska, Rumunska, Srbska, Slovinska a Špa... Celý text >

1. jednání Řídicího výboru MAP

14.3.2019 V úterý 26. února proběhlo 1. jednání Řídicího výboru MAP (ŘV MAP). Na programu bylo schválení aktualizovaného složení ŘV MAP, které se oproti minulému projektu dost změnilo. Dále pak volba předsedy ŘV MAP, kterým se stal opět Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství. Následovalo schválen&ia... Celý text >

Regionální výrobci pozor!!! – vyhlašujeme VII. Výzvu k certifikaci značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

10.3.2019 Vyhlašujeme sedmou výzvu k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®.  Značka patří do Asociace regionálních značek a získaný certifikát platí na dva roky. Výrobci, řemeslníci a zemědělci, můžete své výrobky přihlásit od 11. do 28. března 201... Celý text >
 

Grantový program 2019

8.3.2019 Prodloužili jsme lhůtu pro podání žádostí do Grantového programu regionu Hranicko 2019. Žádosti lze podat do 14. března 2019 do 14 hodin v kanceláři Mikroregionu Hranicko, Tř. 1. máje 328, Hranice. Pravidla Grantového programu zůstávají neměnná a jsou zveřejněna

Ve 3. výzvě MAS-OPZ Podpora zaměstnanosti vyřazeny oba podané projekty

27.2.2019 V předchozích dnech byla dokončena kontrola projektů, podaných do 3. Výzvy dotačního programu MAS-OPZ Podpora zaměstnanosti I. Projektová manažerka MAS bohužel musí konstatovat, žeVzděláváním k vyšším kompetencím na Hranicku, žadatelky  Podpora zaměstnanosti na Hranicku žadatele byly vyřazeny v rámci kontroly formáln&iacut... Celý text >

Již běží první projekt, podpořený v rámci Prorodinných opatření MAS-OPZ

26.2.2019 Příměstské tábory na Hranicku2. výzvy MAS Hranicko-OPZ-Prorodinná opatření I. Jedná se o příměstský tábor, který proběhl v termínu od 18. do 22. 2. 2019 v lyžařském areálu na Potštátě nedaleko Hranic. Termín konání tábora byl vybrán účelově tak, aby se kryl s termínem &scar... Celý text >

Poslední šance žádat o finanční prostředky ITI OA

25.2.2019 Uvažujete o podání žádosti o získání finančních prostředků z EU? Přemýšlíte, zda je ta správná doba na podání? Pak neváhejte! ITI Olomoucké aglomerace vyhlašuje jedny z posledních výzev pro podnikatele a výzkumná centra. V rámci blížícímu se konci prog... Celý text >

Projekt EGPiS pokračuje, vyšlo první číslo společného newsletteru

21.2.2019 Od loňského roku se Hranická rozvojová agentura opět zapojila do realizace mezinárodního projektu s názvem EGPiS II, který je zaměřený na dívky ve věku 11 - 16 let a jejich zapojování do sportovních aktivit.  První vydání newsletteru je ke stažení v příloze. 
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU