Aktuality


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Letní muzejní soutěž zná vítěze!

20.11.2015 V rámci akce Den kultury na zámku, která se konala v sobotu 24. 10. 2015, proběhlo vylosování třech šťastlivců, kteří od MAS Hranicko a provozovatelů expozic obdrželi zajímavé ceny. S losováním výherců pomohli i pan Miroslav Wildner, bývalý starosta, pan Ivo Lesák, současný místostarosta a pan Jiří Kudl&aacu... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Vyhlášení programu Technologie v rámci OP PIK je plánováno na 11. prosince 2015

9.11.2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR poskytuje bližší informace k výzvě do programu Technologie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto programu mohou žádat malé a střední podniky o... Celý text >


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Chystané nejzajímavější výzvy?

5.11.2015 Pro konec letošního roku i rok 2016 jsou plánovány některé velmi zajímavé výzvy, o kterých bychom určitě chtěli informovat všechny potenciální žadatele.  Jako první je výzva č. 14 na rozšíření kapacit mateřských škol z Integrovaného regionálního operačního programu. Předpo... Celý text >
 

Dotazníkové šetření - outdoorové tělesné aktivity

29.10.2015 Vyzýváme širokou veřejnost k vyplnění krátkého dotazníku, který je součástí projektu E-ONE (European Outdoor Network Experience). Dotazník, který se týká Vás a Vašeho vztahu k provozování tělesných aktivit pod širým nebem. Vaše údaje nám budou užitečné pro další... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Další Výzva z OPZ na Podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

22.10.2015 V rámci prioritní osy 1 Sociální začleňování a boj s chudobou operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020 byla vyhlášena Výzva s názvem Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování. Nejzazší termín pro podávání žádostí je Mezi způsobilé ... Celý text >
 

Dalších 6 miliard na kanalizace, čistírny odpadních vod, ovzduší i odpady. Startují nové výzvy z OP ŽP 2014–2020

16.10.2015

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašuje 7 nových výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020. Zřejmě nejvíce očekávanou je v... Celý text >


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Prezentační výstava středních škol a jejich studijních a učebních oborů pro školní rok 2016/2017

12.10.2015 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Evropský sociální fond podpoří sociální podnikání

11.10.2015 Do 30. 11. 2015 mohou žadatelé předkládat svoje projektové záměry z oblasti sociálního podnikání. Osoby samostatně výdělečně činné, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti či družstva mohou získat až 6 mil. Kč na projekt v délce i 24 měsíců. Výzva nazvaná Podpora sociálního podnik&a... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Hledáme záměry na budování komunitních center v regionu

30.9.2015 MAS Hranicko na své nedávné Valné hromadě schválila rozdělení alokací pro vlastní dotační program MAS-IROP, který na Hranicko přinese v letech 2016-2020 přes 46 milionů Kč investičních dotací především v oblastech cyklodopravy, infrastruktury pro vzdělávání a také do sociální oblasti.Jednou z podporovan&yacut... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Slosování účastníků letní muzejní soutěže

29.9.2015 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dne 24.10.2015 se v Hranicích koná akce "Den kultury na zámku". Během této akce proběhne slosování účastníků letní muzejní soutěže o tři hodnotné ceny. Kdo ještě nestihl odevzdat hrací listy, může tak učinit nejpozději do 16.10. v TIC Hranice. Všichni soutěžící... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Strategický výbor k SCLLD finalizoval návrh podporovaných oblastí a jednotlivé alokace

4.9.2015 Ve čtvrtek 3. 9. 2015 proběhla schůze Strategického výboru k SCLLD, jejímž úkolem bylo . Strategický výbor vycházel z výsledků jednání pracovních skupin (PS Ekonomický rozvoj, PS Obyvatelstvo, PS Životní prostředí a infrastruktura) a veřejné debaty, na kterých přítomní přiřazovali preferenční body k jednot... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Připomínkujte obsah Strategie rozvoje regionu Hranicko! Chybí v ní něco zásadního? Máte konstruktivní nápad, aktuálnější data?

3.9.2015 Vážení čtenáři, je zde poslední možnost pro připomínkování obsahu Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020! Naším cílem je vytvořit co nejaktuálnější strategický dokument, který přehledně obsáhne všechny oblasti možného rozvoje. Chceme předejít případným nedostatkům, kterých si mohou v&scar... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Prosíme všechny rodiče s dětmi na 1.stupni Základní školy o pomoc!!!

3.9.2015 Vážení rodiče, přátelé, prosíme Vás tímto o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou použity pro vytvoření žádosti o dotaci k výzvě z Operačního programu zaměstnanost, na podporu realizace příměstských táborů a hlídání dětí po skončení vyučování dle potřeb rodičů. Dotazník... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Slavnostní otevření zemědělského muzea v Bělotíně zaznamenalo enormní účast

31.8.2015 proběhlo slavnostní otevření zemědělského muzea v Bělotíně. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program, který byl zahájen v 17.00 Mší svatou v chrámu Sv. Jiří s poděkováním za úrodu a podvečerním koncertem účastníků XXIV. Bělotínského týdne zpěvu. Následovalo svěcení soch... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

ZA LEPŠÍM UPLATNĚNÍ ŽÁKŮ NA TRHU PRÁCE

26.8.2015 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výzva na Podporu sociálního podnikání z OPZ

18.8.2015 byla vyhlášena Výzva z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, zaměřené na Výzva bude otevřena od Míra podpory 85%, 15% hradí žadatel (žadatel, resp. příjemce může na vlastní povinné spolufinancování použí... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Nová výzva z Operačního programu Zaměstnanost

17.8.2015 bude vyhlášena Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního program Zaměstnanost, prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Oprávněným žadatelemobchodní korporace, OSVČprofesní a podnikatelská sdruženíprávnické osoby vykonávající podnikatel... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Slavnostní otevření Muzea zemědělské techniky v Bělotíně se již blíží!

12.8.2015 Slavnostní otevření muzea v Bělotíně proběhne již příští . Bohatý program začne v  Mší svatou v chrámu Sv. Jiří v Bělotíně, bude následovat svěcení sochy Sv. Jiří před budovou fary, požehnání obnovenému kříži u farní zahrady a v propukne oficiální otevření Muzea ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Slavnostní otevření muzea v Kolonowskie

3.8.2015 V sobotu 1. srpna 2015 proběhlo oficiální otevření Muzea v Kolonowskie (Polsko). Slavnostní otevření je jedno z vyvrcholení projektu Venkovská muzea pod společnou střechou / Lokalne muzea pod wspólnym dachem, který  je spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013. ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Dokument o Bedřichu Smetanovi v TV

30.7.2015 MAS Hranicko informuje čtenáře našeho webu a širokou veřejnost, že nově vytvořený dokument o skladateli Bedřichu Smetanovi bude vysílán v Hranickém TV vysílání a na webu (a pak každé 4 hodiny až do soboty 14:40). Dokument o jednom z nejslavnějších českých skladatelů byl vytvořen v rámci projektu "Hudební a filmová muzea na... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Možnost získat dotaci z OP PIK NEMOVITOSTI stále otevřena!

28.7.2015 je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání ve všech regionech kromě hl. m. Prahy umožňujících tak zachování a zvyšování za... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

První výzva z programu OP PIK - MARKETING vyhlášena!!

24.7.2015 29.května 2015 byla vyhlášena první výzva MARKETING v rámci Operačního programu podnikán&... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Zájemci o získání certifikátu MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® pozor!

22.7.2015 Hranická rozvojová agentura, z.s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s. každoročně vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Značka MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® se uděluje místním živnostníkům, zeměd... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace"

16.7.2015 Až 85% dotaci z maximální částky 150 tisíc Kč bude možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a tzv. mikro-energetická opatření (zateplení střechy nebo půdních prostor, výměna vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, oprava fas&aacut... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

První výzvy z IROP již na podzim

13.7.2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejnilo aktualizovaný přehled výzev pro rok 2015. První výzvy plánuje na podzim letošního roku. Připraveny jsou aktivity spadající do dvou prioritních os a pěti specifických cílů. Obce, dobrovolné svazky obcí, neziskové organizace, církve či příspěvkové organizace jsou způ... Celý text >
© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU