Aktuality


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Šance pro obce - vyhlášená výzva na podporu komunitních center

28.7.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, které se zaměřují na podporu komunitních center. Pro žadatele je připraveno přes 470 milionů korun. Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Cílem je podpořit veřejná víceúčelová zařízení, ve... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Vzdělávejte své zaměstnance

28.6.2016 Vyhlášená výzva v rámci Operační programu Zaměstnanost poskytuje dotace na vzdělání většího počtu zaměstnanců napříč organizační strukturou a v různých oblastech. Výzva byla vyhlášena 15. června 2016 a příjem žádostí začíná od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016. Doba realizace projektu je max. 2 roky. C&iacut... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Spolky zadarmo už jen do 30. 6. 2016!!!

25.6.2016 Všechna bývalá občanská sdružení a neziskové organizace mají povinnost do konce letošního roku zapsat do spolkových rejstříků tak zvané zákonem stanovené zapisované údaje. Na to je stále dost času. Ti, kteří to ale chtějí mít zadarmo, bez nutnosti úhrady soudního poplatku, by si měli pospí... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Vyhlášena výzva na Šablony pro MŠ a ZŠ I.

24.6.2016 Dne 23. června 2016 byla v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášena výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Výzva je určena pro všechny mateřské a základní školy v našem regionu. Pří... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výrobci pozor!!! - prodloužení V. výzvy o certifikaci regionálního produktu značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

15.6.2016 Hranická rozvojová agentura, z.s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s. prodlužují 5. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky Výrobci, řemesln... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Strategický rámec MAP - 1. zásadní dokument pro místní školství - se blíží ke schválení

8.6.2016 V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko se blížíme k prvnímu zásadnímu bodu, a tím je schválení Strategického rámce MAP. Tento dokument představuje rámec, v němž se bude místní vzdělávání rozvíjet a také na něj bude naváz&aa... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Návštěvnost regionu Hranicko je druhá nejvyšší na Střední Moravě

3.6.2016 Za první čtvrtletí roku 2016 je statistika návštěvnosti našeho regionu víc než příznivá. Počty hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních (min. 5 pokojů a 10 lůžek) jsou v ORP Hranice hned za Olomoucí nejvyšší. A i přes to, že jsou data o něco méně přiznivá ve srovnání s rokem 2015,... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Přípravy cyklostezky ze Skaličky do Hranic jsou v plném proudu

27.5.2016 Od roku 2014 se především město Hranice, obce Skalička a Ústí, ale též Mikroregion Hranicko, MAS Hranicko, Lázně Teplice n.B. a další subjekty zabývají projektovou přípravou vybudování cyklostezky ze Skaličky do Hranic tak, aby jednak zlepšila bezpečnost a komfort cyklistů dojíždějících z tohoto cípu regionu za prací... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Šance zapojit se do letní soutěže o ceny „Putování po muzeích Hranicka“

18.5.2016 V rámci druhého ročníku letní muzejní soutěže vyšel v Hranickém deníku 6.5.2016 hrací plán. Až do 29. července bude postupně v každém dalším vydání otištěno 12 herních kupónů, které soutěžící nalepí na příslušné místo v hracím plánu. V kupónu nale... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Aktualizovaný kalendář akcí v Moravské bráně

13.5.2016 Ty nejdůležitější akce v oblasti Moravské brány najdete v aktualizované verzi kalendáře akcí pro rok 2016. Všichni pořadatelé vás srdečně zvou a bližší informace si můžete vyžádat buď u nás nebo přímo u pořádající organizace.  Příjemnou sezónu s haldou návštěvníků přeje Hranick&aacu... Celý text >
 

Výrobci pozor!!! – vyhlašujeme V. výzvu k certifikaci značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

12.5.2016 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Analýza MŠ a ZŠ na Hranicku - podívejte se a připomínkujte

12.5.2016 Školy a školky na Hranicku se v průběhu prosince 2015 zapojily do celorepblikového dotazníkového šetření MŠMT ČR. Odborný tým projektu MAP pro Hranicko se dohromady s Administrativním týmem zabýval rozborem a zpracováním jeho výsledků.  Společně se zpracovanými výsledky SWOT analýz za každé opatřen&iacu... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

1.číslo Zpravodaje MAP je venku!

2.5.2016 Milí čtenáři, po třech měsících od zahájení projektu vychází první číslo Zpravodaje MAP, ve kterém se dočtete vše podstatné o projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko". Ptáte-li se, co je ten MAP zač, kdo se na něm podíl či co je jeho smyslem, pak si v příloz... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Zapojte se do letní soutěže o ceny „Putování po muzeích Hranicka“

20.4.2016 MAS Hranicko připravilo pro všechny děti i dospělé už druhý ročník letní muzejní soutěže a tentokrát spojilo síly s Hranickým týdnem. „6. května vyjde na prostřední dvoustraně Hranického týdne originální hrací plán. Až do 29. července bude postupně v každém dalším vydání otištěno 1... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAP pro Hranicko: Akce byly a další se chystají!

19.4.2016 Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko běží již na plné obrátky. Jeho součástí je mj. pořádání akcí a setkání zaměřených na školskou tematiku. Některé z nich jsou zaměřeny speciálně na pedagogy a vedení škol a školek, další cílí... Celý text >
 

Grantový program letos podpoří 18 akcí

31.3.2016 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Pracovní skupiny projektu MAP - zapojte se do rozvoje vzdělávání na Hranicku!

25.3.2016 Vážení čtenáři, kolegové, jistě jste v poslední době zaznamenali zvýšenou aktivitu kolem  (Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko). Děje se tak proto, že nyní máme příležitost společně posunout vzdělávání na Hranicku. V rámci projektu vytváříme partnerství, ta... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Seminář k šablonám pro MŠ a ZŠ

21.3.2016 Vážení čtenáři, tato pozvánka je určena zejména pro osoby pohybující se ve školském prostředí. V dubnu bude zahájeno čerpání měkkých dotací pro MŠ a ZŠ přes tzv. šablony. MAS Hranicko, jakožto realizátor projektu "kční lán rozvoje vzdělávání pro Hranicko", připravila na čtvrtek ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Přijďte na besedu o "Párové výuce"

15.3.2016 Vážení čtenáři, jste srdečně zváni na besedu o párové (tandemové) výuce na školách, konanou. Ředitelškoly, Mgr. Radomír Habermann, ji vnímá jako jednu z možných cest, jakzvládnout připravované změny ve školství. Již v tomto roce budou mít školy možnost požádat o financování p&aacu... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS dokončila Strategii rozvoje regionu Hranicko, nyní ji posuzuje MMR

2.3.2016 MAS Hranicko má za sebou významný milník. Dne 29. února 2016 podala na Ministerstvo pro místní rozvoj resp. na Řídící orgán IROP Žádost o realizaci SCLLD MAS Hranicko (celým názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Hranicko na období 2014 – 202... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Projekt EGPiS - 2. číslo informačního newletteru

9.2.2016 Financování z programu ERASMUS+ Sport pomohlo rozjet také projekt s názvem EGPiS. Jedním z jeho partnerů je Hranická rozvojová agentura. Projekt EGPiS (Encouraging Girls' Participation in Sports) se snaží najít způsoby, jak motivovat děvčata k pohybu, zdravému životnímu stylu, ke sportu apod. V únoru vyšlo již 2. číslo informačního newsletteru... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Nové dotace pro dobrovolné hasiče

8.2.2016 nový dotační titul, který umožňuje bez rozdílu všem jednotkám požární ochrany - tedy i JPO V - získat dotaci na nákup dopravních automobilů nebo na výstavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnic. Státní rozpočet počítá pro rok 2016 s částkou 250 mil. Kč, přičemž spoluúčast krajů a obcí se předpokl&... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výstavba rybníků a investice do akvakultury

3.2.2016 Malé a střední podniky, mikropodniky, rybářské svazy a spolky či fyzické osoby mohou žádat o dotaci až 50% z celkových způsobilých výdajů, které jsou max. 5.000.000 Kč. Ministerstvo zemědělství připravuje výzvu na březen 2016 z Operačního programu Rybářství. Kromě modernizace a opatření vedoucí k ekologicky &scaron... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

1.2.2016 Ministerstvo zemědělství vyhlásilo program na Podporu opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Příjem žádostí je až do 29. dubna 2016 do 15:00 hodin. Oprávněnými žadateli jsou obce nebo svazky obcí, kdy příjemce může získat až 80% dotaci na: rekonstrukci, obnovu a odbahnění či výstavbu. ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Přijďte naposledy ovlivnit podobu dotačních programů MAS na roky 2016-2020

29.1.2016 MAS Hranicko zve širokou veřejnost na Závěrečnou veřejnou debatu ke Strategii rozvoje regionu Hranicko 2014-2020, která se uskuteční ve čtvrtek 4. února 2016 od 16h ve Velké zasedací síni hranického zámku.Využijte možnost naposledy před podáním Žádosti o realizaci strategie na MMR ovlivnit podobu dokumentu a nastavení jednotlivých parametrů do... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU