Aktuality


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Občané Hranic a okolí dostanou možnost ušetřit za energie

11.2.2017 Pravidelné měsíční výdaje za elektřinu a plyn lze snížit omezením spotřeby, nebo nákupem energií formou elektronické aukce. Obchodní partneři společnosti eCENTRE ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou uspořádají “Energetický seminář” pro domácnosti a firmy, kde se občané dozvědí, jak provést... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Šablony pro ZŠ a MŠ I.

10.2.2017 Celý text >
 

Konzultační linka pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I

10.2.2017 Dovoluji si vás informovat o zřízení konzultační linky pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí o podporu a realizací projektů výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I Na... Celý text >
 

MŠMT vydalo nové číslo zpravodaje

10.2.2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává první letošní číslo Zpravodaje. Hlavním tématem je navýšení rozpočtu na regionální školství, dozvíte se, do jakých oblastí půjde více peněz a jaké jsou rozpočtové priority. Zpravodaj se dále věnuje změnám ve f... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Sdílení dobré praxe v MŠ Čtyřlístek Milenov

6.2.2017 Návštěva MŠ Čtyřlístek Milenov proběhla v úterý 24. 1. 2017 na přání pedagogických pracovníků předškolních zařízení navštívit státní MŠ v našem regionu. MŠ se nachází v budově bývalé základní školy a má dvě třídy o celkové kapacitě 4... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Sportovní událost pro děvčata v rámci projektu EGPiS

29.1.2017 V pátek 27. 1. 2017 se v prostorách sportovní haly a tělocvičny SPŠ Hranice, konala tzv. Národní událost v rámci ukončení Pilotního projektu v mezinárodním projektu EGPiS. Ten vede již od roku 2015 Hranická rozvojová agentura, jako jediný partner v České republice. Na Pilotním projektu probíhala spolupráce se Studie... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Další mezinárodní projekt na Hranicku

26.1.2017 Hranické rozvojové agentuře se podařil další úspěch na poli mezinárodních projektů. A znovu se jedná o program Erasmus + 2016. Do projektu s názvem VIDA Youth - Violence in Dating for Youth, se Agentura zapojila v lednu 2016 a projekt potrvá až do srpna 2018. Vedoucí partner je agentura TENDER z Ancony v Itálii. Další partneři jsou z Řecka, Kypr... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Aktualizace strategického rámce

20.1.2017 Realizační tým projektu MAP rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice připravuje aktualizaci Strategického rámce, která proběhne příští týden. V rámci aktualizace je možné doplnit nové projektové záměry a upravit již schválené na základě doloženého souhlasu zřizovatele,které &sca... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Další číslo zpravodaje v projektu EGPiS

20.1.2017 V rámci mezinárodního projektu EGPiS - Podpora zapojování dívek do sportu, vyšlo další číslo elektronického zpravodaje. Zde se v krátkosti dozvíte o posledním projektovém setkání v Londýně, pilotním projektu v Hranicích a v Catalce v Turecku. Všechny zpravodaje jsou k nahlédnutí a stažen&... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

IROP VYHLÁSIL VÝZVY V OBJEMU 71 % ALOKACE PROGRAMU

7.1.2017 Od 31. července 2015, kdy byla vyhlášena první výzva IROP, vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj již 67 výzev, jejichž celkový objem činí 71 %, tj. 88,68 mld. Kč z alokace programu ve výši 125,3 mld. Kč. Za necelý rok a půl tedy byly vyhlášeny výzvy ve stejném objemu finančních prostředků, jako za první tři roky ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

IROP – plánované výzvy v roce 2017 nebudou

4.1.2017 V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) došlo k zásadním změnám v harmonogramu plánovaných výzev na letošní rok. Očekávané druhé kolo vybraných výzev nebude v roce 2017 vůbec vyhlášeno. Jedná se tyto plánované výzvy: Rozvoj soci&... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MZE podporuje kulturní a venkovské prvky

4.1.2017 Ministerstvo zemědělství v roce 2017 znovu vyhlásilo program na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků. Celkem je možno žádat v 5-ti oblastech: Celý text >
 

Grantový program regionu Hranicko 2017 vyhlášen

3.1.2017 Organizátoři kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí mohou i v letošním roce žádat o příspěvek z Grantového programu regionu Hranicko 2017. Až 15.000 Kč mohou získat na své akce spolky, školy, církve i další neziskové organizace. Celkem bude rozděleno téměř 200.000 Kč. V loňském ročníku bylo podpře... Celý text >
 

Počty dětí a žáků k 30. 9. 2016

2.1.2017 Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 7. prosince 2016 na stránkách výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – MŠ a ZŠ I tzv. šablon nové seznamy MŠ a ZŠ k 30. 9. 2016. Žádosti o podporu finalizované od 1. 1. 2017 musí již vycházet pouze z počtu dětí a žáků k&nb... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Krajské příspěvky a dotace - 2017

1.1.2017 Olomoucký kraj vyhlásil termíny a podmínky poskytování grantů a dotací z rozpočtu kraje. Pro rok 2017 je opět připravena celá řada zajímavých titulů, mezi kterými si mohou vybrat obce, neziskové organizace, ale také jednotlivci (fyzické osoby). Žadatelé budou mít možnost získat dotace z oblasti sociální, dopravy, pa... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Jak využít na Hranicku projektové příležitosti?

16.12.2016 Dne 24. listopadu proběhlo v Domě dětí a mládeže v Hranicích setkání vedení škol, jehož tématem bylo využití projektových příležitostí na Hranicku. Setkání se zúčastnilo celkem 19 zájemců z řad vedení škol a projektoví manažeři. Účastníci setkání se dozvěděli aktuální inform... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Návštěva školek Bambíno Praha a Mateřinka Brno

16.12.2016 V průběhu listopadu proběhly dvě akce pro ředitelky a učitelky mateřských školek z našeho regionu. Nejprve se 9. listopadu vydalo 9 zájemkyň na návštěvu soukromé školky Celý text >
 

Jak sestavit plán pedagogické podpory?

16.12.2016 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Program EFEKT 2017-2021

12.12.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo pravidla pro nový program EFEKT na období 2017-2021. Program je zaměřen na realizaci energeticky úsporných opatření, na zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti. Program je dělen na 2 podprogramy, přičemž podprogram 1 P1 Investiční podpora realizace energeticky úspo... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Obce mohou získat další dotace na veřejné osvětlení

28.11.2016 Vláda souhlasila s prodloužením programu EFEKT na rekonstrukce veřejného osvětlení, původně schváleným na období let 2008–2016. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo prodloužení programu do roku 2017 z důvodu nevyčerpání peněžních prostředků v tomto roce. Pro letošní rok bylo v programu alokováno celkem 80 milionů korun, o 38 milionů ko... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výzva pro podnikatele!!!

14.11.2016 Jste začínající podnikatel s historií do 3 let? Chtěl byste pořídit nové stroje, technologická zařízení a vybavení? Stačí Vám maximální částka dotace 225 tisíc Kč? Právě pro Vás je tedy určena aktuálně vyhlášená výzva z programu Podnikání a inovace pro konkurencesc... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozdělí 300 miliónů v rámci programu ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY pro začínající podniky

7.11.2016 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS dále zpřesňuje podporované aktivity a další podmínky svých dotačních programů. Rozběh se blíží

1.11.2016 Na základě nově zveřejněných podkladů pro MAS ze strany Řídících orgánů a úprav strategie CLLD v rámci věcného hodnocení došlo k další aktualizaci sumářů informací ke všem 3 dotačním programům MAS Hranicko (k dispozici v přílohách nebo ). Jedná se o výrazné zpřesnění podmínek a pod... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Mikroregion Hranicko vydal zpravodaj

27.10.2016 MIkroregion Hranicko se od července letošního roku stal Centrem společných služeb (CSS), tedy místem, které slouží pro obce a občany Mikroregionu Hranicko. A co všechno Vám Centrum nabízí? To se dozvíte v právě vycházejícím zpravodaji. Najdete zde informace o službách poskytovaných centrem, které jsou pro zapojené o... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Burza středních škol v Hranicích

25.10.2016 V úterý 1. listopadu 2016 od 9 hod. do 16 hod. proběhne ve dvoraně hranického zámku již každoroční prezentace středních škol a učilišť, kterou pořádá Město Hranice ve spolupráci s Mikroregionem Hranicko a Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Olomouci. Prezentace se i letos zúčastní více než 30 středních škol a učili&scaron... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU