Aktuality

 

Rozvoji Hranicka bude pomáhat nové sdružení

10.2.2006 Úspěšným založením sdružení skončila zakládající valná hromada občanského sdružení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, která proběhla 9. února 2006. Prvním úkolem, které si sdružení předsevzalo je připravit region Hranicko na využití dotačních prostředků z programu LEADER, do kterého musí být rovnoměrně kromě obcí zapojeni také spolky, podnikatelé a zemědělci. Sdružení si klade za cíl podpořit rozvoj Hranicka a vyburcovat další podnikatele, ... Celý text >
 

Cyklotrasa po mlýnech bude mít své pokračování

9.2.2006 Dotace z Programu obnovy venkova pomůže dokončit cyklotrasu po vodních a větrných mlýnech na Hranicku. Zázemí v podobě odpočívek, stojanů na kola a infocedulí, které obce na trase budovaly v minulém roce v části regionu, bude v tomto roce rozšířeno o dalších 9 obcí. V minulém roce vybudování cyklotrasy iniciovaly obce Mikroregionu Rozvodí. Cyklotrasa, která pod názvem Po stopách využívání vodní a větrné energie sklízí úspěchy u návštěvníků veletr... Celý text >
 

Jaké sociální služby chcete na Hranicku?

8.2.2006 Do obsahu a podoby sociálních služeb budou moci mluvit kromě vedení města Hranic a jednotlivých poskytujících organizací i sami občané Hranicka. Je tomu tak díky začínajícímu projektu komunitního plánování sociálních služeb na Hranicku, jehož hlavním cílem je zprůhlednit systém sociálních služeb, aby mu rozuměli a uměli ho využívat všichni občané. Komunitní plánování je jedinečné a unikátní především v tom, že o problémech v oblasti sociálních sl... Celý text >
 

Tourism expo se seznámil s aktivitami Hranicka

6.2.2006 Na čtyři tisíce návštěvníků se v uplynulém víkendu mohlo na veletrhu Tourism expo v Olomouci seznámit s aktivitami a zajímavostmi regionu Hranicko. Na informačním stánku byly k dispozici informační materiály o obcích, o vyžití v oblasti cykloturistiky, turistických zajímavostech, volnočasových a sportovních příležitostech. Letošní ročník byl věnován všem formám aktivní dovolené, kterou z Hranicka reprezentovali zejména cyklostezka Bečva budovan... Celý text >
 

Hranicko se představí na TOURISM EXPO

1.2.2006 Ve dnech 3 až 5. února 2006 se Mikroregion Hranicko představí veřejnosti na Tourism expo 2006 v Olomouci, veletrhu cestovního ruchu a volného času. V rámci ústředního motta AKTIVNÍ DOVOLENÁ se na 11. ročníku veletrhu představí s atraktivní nabídkou domácích i zahraničních zájezdů a pobytů pro sezónu 2006 více než sto cestovních kanceláří, dopravců a ubytovacích zařízení z České republiky i Slovenska. Veletrh se koná na výstavišti Flora v Olomouci... Celý text >
 

Výzva pro všechny aktivní podnikatele, zemědělce, spolky, úřady a další instituce - Rozvojové partnerství zakládá občanské sdružení pro rozvoj Hranicka

26.1.2006 Rozvojové partnerství založí ve čtvrtek 9. února 2006 v Hranicích občanské sdružení s názvem Rozvojové partnerství Regionu Hranicko pomáhající rozvoji našeho regionu. Jednou s prvních aktivit občanského sdružení bude příprava Hranicka na dotační program LEADER spravovaný Ministerstvem zemědělství. Díky tomuto programu může sdružení získat finanční prostředky k financování těch nejdůležitějších projektů pomáhající rozvoji regionu. Základem pro da... Celý text >
 

Sociální služby budou mít svůj komunitní plán

23.1.2006 Od ledna 2006 začíná v Hranicích a obcích ve správní působnosti města Hranic projekt komunitního plánování sociálních služeb (KPSS), jehož ukončení je plánováno na květen 2007. Zadavatelem a současně i partnerem tohoto projektu je Město Hranice a realizátorem je Centrum pro komunitní práci (CpKP) střední Morava. Projekt je realizovaný v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech a... Celý text >
 

Sub-projekty započaly svoji druhou etapu

23.1.2006 Osm pilotních projektů realizovaných souběžně na území MR Hranicko z fondů Evropské unie započalo svoji druhou etapu. Celková hodnota aktivit by měla, v polovině roku 2007, kdy končí jejich realizace, dosáhnout téměř 20 mil. korun a přinést rozjezd rozvoje regionu. Projekt INNOREF, díky kterému se podařily zajistit finanční prostředky, běží již od konce roku 2004, kdy Mikroregion Hranicko zapojil do mezinárodního partnerství s italskými regiony (... Celý text >
 

Hospodaření s energií na semináři v Ústí

19.1.2006 První seminář v rámci sub-projektu BRIE-Regionální trh s biomasou proběhne 4. února v Ústí. Probrána budou témata jako využívání biomasy, kompostování nebo úspory energií. Seminář je organizován zejména pro občany s Ústí, Dolních a Horních Těšic, ale vítání jsou i další zájemci. V dalších měsících proběhnou obdobné semináře i v dalších obcích mikroregionu. Pozvánku naleznete pod odkazem Projekt INNOREF: Regionální trh s biomasou.
 

Zveme Vás na veřejné projednání návrhu strategie pro léta 2006 - 2013

17.1.2006 Veřejné projednání návrhu aktualizace strategie se uskuteční v Hranicích 25. ledna 2006 od 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu. Účastníci budou nejdříve seznámeni s navrženým materiálem a pak následně budou moci vznést své připomínky, popřípadě je zaznamenat na připomínkový list. Jedním z bodu je taktéž prezentace přípravy MR Hranicko na využití programu LEADER. V sekci Rozvoj mikroregionu - Plánování rozvoje naleznete pozvánku.
 

Workshop v Radíkově otevřel diskusi o rozvoji Hranicka

16.1.2006 Tři desítky účastníků hostil seminář o rozvoji Hranicka ve čtvrtek 5. ledna v kulturním domě v Radíkově. Starostové se setkali u jedno stolu s podnikateli a členy Rozvojového partnerství a společně se domlouvali o prioritách mikroregionu pro léta 2006 až 2013. Na úvod vystoupil Jan Balek, manažer mikroregionu, který stručně shrnul význam strategie rozvoje mikroregionu, jako konkrétního návodu pro společné aktivity obcí, který vymezí na jaké pro... Celý text >
 

Veletrh Regiontour se seznámil s cyklotrasou po mlýnech

13.1.2006 Olomoucký kraj s Centrem dopravního výzkumu zorganizoval na veletrhu Regiontour v Brně společnou prezentaci několika vybraných cyklostezek a cyklotras pod názvem "Kolmo za poznáním Olomouckého kraje". Hranicko v programu reprezentovala cyklotrasa "Po stopách využívání vodní a větrné energie" a cyklostezka Bečva. Cyklotrasa po mlýnech vznikla ve spolupráci MR Hranicka s MR Rozvodím a propojuje celkem 18 obcí na Hranicku tématikou historie vodní... Celý text >
 

Rozvojové partnerství připravuje Hranicko na LEADER

10.1.2006 Rozvojové partnerství s právní subjektivitou občanského sdružení bude jádrem přípravy na program LEADER ČR vyhlašovaný Ministerstvem zemědělství na počátku roku 2006. Důležitou podmínkou je, že na jeho !půdě" spolupracují obce s podnikateli a neziskovými organizacemi. Již ke konci roku 2005 se sešel přípravný výbor v Hranicích, který připravil návrh stanov a zaslal je k registraci. Druhým krokem bude sestavení záměru Rozvojového partnerství,... Celý text >
 

Zveřejněna nová verze aktualizace strategie

4.1.2006 V sekci Rozvoj mikroregionu - plánování rozvoje byla zveřejněna nová verze návrhu aktualizace Strategie rozvoje MR Hranicko. Pomocí přiloženého připomínkového listu ji můžete připomínkovat do konce ledna 2005.
 

Workshop k aktualizaci strategie rozvoje

4.1.2006 Mikroregion Hranicko intenzivně pracuje na aktualizaci Strategie rozvoje mikroregionu Hranicko. Jedná se o materiál, který by měl stanovit rozvoj území Hranicka do roku 2013. Ve čtvrtek 5. ledna v Radíkově v Kulturním domě od 16.OO hodin koná workshop, na kterém budou diskutována jednotlivá témata aktualizace. Součástí setkání bue i diskuse o přípravě Hranicka na využití dotačního programu LEADER ČR. Srdečně k jednacímu stolu jsou zváni zástupci ... Celý text >
 

Nové internetové stránky Mikroregionu Hranicko

16.11.2005 Vítáme Vás na našich nových internetových stránkách, prostřednictvím těchto stránek budete moci sledovat činnost mikroregionu, získáte informace o projektu INNOREF a naleznete zde více informací o jednotlivých obcích mikroregionu.
 

Naplňování internetových stránek

16.11.2005 Naše nové internetové stránky se v současné době naplňují informacemi, mějte prosím strpení, pokud Vámi žádaná informace nebude k dispozici.
 

Líbí se Vám naše nové internetové stránky

16.11.2005 Pokud se Vám naše nové internetové stránky líbí, hlasujte pro ně v naší anketě. Pokud nám chcete zanechat vzkaz či připomínku můžete tak učinit prostřednictvím odkazu Vzkazy.
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU