Aktuality

 

Škola obnovy venkova v Radíkově získá vybavení

12.4.2006 V Radíkově se nachází školící středisko Školy obnovy venkova Olomouckého kraje. Je umístěno v místním kulturním domě, který nabízí řadu prostor pro pořádání školení a konferencí. Nyní na základě partnerství Mikroregionu Hranicko s mikroregiony Litovelsko, Království a Záhoří, získá finanční příspěvek od Ministerstva pro místní rozvoj na pořízení základního vybavení jako je prezentační technika, ozvučení nebo také zlepšení sociálních zařízení obje... Celý text >
 

Mikroregion Hranicko se zúčastnil konference v Itálii

7.4.2006 Dne 23.-24.3.2006 proběhl v Boloni v Itálii workshop a konference pro realizátory projektů podpořených v programu INTERREG IIIC EAST. Mezinárodní konference pořádané sekretariátem INTERREGu IIIC EAST a italským regionem Emilia-Romagna se zúčastnilo přes 100 zástupců organizací z celé Evropy. Mikroregion Hranicko, který realizuje projekt INNOREF, reprezentovala sl. Caletková. Hlavním tématem workshopu byla diskuze nad klíčovými faktory úspěšné rea... Celý text >
 

Realizační týmy sub-projektů zahájily spolupráci

30.3.2006 V úterý 28. března se v Radíkově konala schůzka manažerů subprojektů, které jsou financovány z peněz Mikroregionu Hranicko, které byly získány z Evropské unie pro projekt INNOREF. Výsledkem schůzky je dohoda o vzájemné spolupráci, která pomůže zvýšit efekty subprojektů. Diskuse iniciovala spolupráci mezi subprojekty STS (Udržitelný rozvoj služeb cestovního ruchu), PROAGRITOUR (Certifikace místních tradičních produktů), zejména v oblasti propagace... Celý text >
 

K sociálním službám se mohou vyjádřit i Romové

24.3.2006 Již od středy se mohou všichni občané Hranicka vyjadřovat k sociálním službám prostřednictvím anket v rámci projektu komunitního plánování sociálních služeb., a to až do 14.4.2006. Cílem ankety je zjistit názor, připomínky, problémy a podněty k problematice sociálních služeb na Hranicku, sdělila Dagmar Prachniarová z Centra pro komunitní práci střední Morava, které plánování sociálních služeb zajišťuje. Městské informační centrum, Městská knihovn... Celý text >
 

Další seminář podpoří místní produkty

24.3.2006 Po úvodním semináři bude tento zaměřen na Agroturistickou infrastrukturu a služby. Na semináři vystoupí zástupci Vysoké školy logistiky o.p.s. Přerov, odborníci z oblasti zemědělství, agroturistiky a souvisejících služeb. Cílem tohoto semináře, který se uskuteční 30. března od 9 hodin v na MeÚ Hranice, bude vypracování a prodiskutování kritérií pro agroturistické produkty a služby. Základní kategorií pro kritéria pro certifikaci produktů bude ... Celý text >
 

Fotky popíšou Týden v životě Hranicka

15.3.2006 Cílem projektu Týden v životě Hranicka je ve spolupráci se zkušenými lektory Jindřichem Štreitem a Tomášem Pospěchem na přelomu května a června 2006 zorganizovat týdenní workshop talentovaných studentů fotografie. Ti budou po úvodním stanovení koncepce práce v regionu, dokumentovat vybraná témata ze života jeho obyvatel (architektura a krajina, společenský život, veřejný život, práce apod.). Výstupem bude tématicky rozčleněná fotografická expozic... Celý text >
 

Sekretariát Hranicka mapuje projektové náměty

10.3.2006 Databáze projektových záměrů určených k financování z evropských i národních fondů bude výsledkem mapování námětů obcí, neziskových organizací a podnikatelů, která probíhá na Hranicku do konce dubna 2006. Náměty zpracovávají tzv. sběrači projektů, kteří vyplní s budoucím žadatelem asi třístránkový formulář. Mapování koordinuje v kraji Krajský úřad Olomouckého kraje. Díky zařazení námětu do databáze může zájemce o dotace získávat cílenější infor... Celý text >
 

Místní výrobci budou spolupracovat na odbytu svých produktů

6.3.2006 Téměř 20 zástupců zemědělského a nezemědělského podnikání se ve středu 1. března 2006 v Hranicích účastnili úvodního semináře k projektu Certifikace typických regionálních produktů, který je jedním z osmi sub-projektů financovaných z projektu INNOREF na Hranicku. Toto setkání položilo základní kámen ke spolupráci mezi Vysokou školou logistiky o.p.s., realizátorem projektu, a místními potenciálními výrobci biologických tradičních produktů. Diskus... Celý text >
 

V čele sdružení pro rozvoj Hranicka stanul zástupce spolků

2.3.2006 Občanské sdružení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko si zvolilo do svého čela Filipa Konečného z Tělovýchovné jednoty Sigma Hranice. Ten bude reprezentovat organizaci, do které se zapojilo na 30 spolků, zemědělců, podnikatelů a obcí, kteří jsou odhodláni spolupracovat na naplňování Strategie rozvoje regionu Hranicko do roku 2013 . Jedním z prvních kroků, které si sdružení předsevzalo je přivést do regionu více investic pro rozvoj infrastr... Celý text >
 

Hledají se aktivní lidé pro plánování sociálních služeb

2.3.2006 Osamělé matky s dětmi, senioři, bezdomovci, romská komunita a mladí dospělí, kteří se vracejí z ústavní výchovy. Do těchto pěti pracovních skupin se mohou přihlásit všichni zájemci, kteří si myslí, že právě v těchto oblastech je na Hranicku nedostatečná nabídka sociálních služeb. Pracovní skupiny vznikly v rámci prvního veřejného projednávání komunitního plánování sociálních služeb na Hranicku, které se uskutečnilo 28. února v Hranicích.Pracovní... Celý text >
 

2. výzva k účasti na Rozvojovém partnerství

21.2.2006 V pořadí 2. výzva k zapojení do Rozvojového partnerství otvírá cestu k zapojení do sdružení dalším podnikatelům, spolkům, zemědělcům a obcím k zapojení své aktivity do rozvoje Hranicka. Další členové se mohou zapojit na 2. schůzi Valné hromady, která se uskuteční ve čtvrtek 2. března v Hranicích. Sdružení má ambice propojit obce s podnikateli a spolky při realizaci projektů a podporovat své členy při získávání dotací z Evropské unie. Základem pr... Celý text >
 

Rozbíhá se certifikace místních produktů, zapojte i Vy

20.2.2006 Ve středu 1. března 2006 se v budově Městského úřadu v Hranicích uskuteční úvodní seminář k projektu Evropské unie Certifikace typických regionálních produktů, který je jedním z osmi sub-projektů běžících v Mikroregionu Hranicko. Toto setkání je určeno subjektům z našeho mikroregionu, které se zabývají zemědělskou produkcí, zpracováním zemědělských výrobků, servisem v oblasti zemědělství a užívají různé postupy výroby v rámci jakékoli zemědělské... Celý text >
 

13 dnů

15.2.2006 Tolik zbývá do dokončení Strategie rozvoje mikroregionu Hranicko, na které pracuje Centrum pro komunitní práci od začátku roku 2005. Po analýze dosavadních plánů obcí, mikroregionů a města, diskusního workshopu v Radíkově a veřejném projednání proběhlo 8. ledna jednání odborníků v Hranicích o reálnosti aktivit stanovených ve strategii. Schůzky se účastnili ředitel Střední lesnické školy (Ing. Kutý), zástupce firmy Voding (Ing. Pilař), Odboru info... Celý text >
 

Rozvoji Hranicka bude pomáhat nové sdružení

10.2.2006 Úspěšným založením sdružení skončila zakládající valná hromada občanského sdružení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, která proběhla 9. února 2006. Prvním úkolem, které si sdružení předsevzalo je připravit region Hranicko na využití dotačních prostředků z programu LEADER, do kterého musí být rovnoměrně kromě obcí zapojeni také spolky, podnikatelé a zemědělci. Sdružení si klade za cíl podpořit rozvoj Hranicka a vyburcovat další podnikatele, ... Celý text >
 

Cyklotrasa po mlýnech bude mít své pokračování

9.2.2006 Dotace z Programu obnovy venkova pomůže dokončit cyklotrasu po vodních a větrných mlýnech na Hranicku. Zázemí v podobě odpočívek, stojanů na kola a infocedulí, které obce na trase budovaly v minulém roce v části regionu, bude v tomto roce rozšířeno o dalších 9 obcí. V minulém roce vybudování cyklotrasy iniciovaly obce Mikroregionu Rozvodí. Cyklotrasa, která pod názvem Po stopách využívání vodní a větrné energie sklízí úspěchy u návštěvníků veletr... Celý text >
 

Jaké sociální služby chcete na Hranicku?

8.2.2006 Do obsahu a podoby sociálních služeb budou moci mluvit kromě vedení města Hranic a jednotlivých poskytujících organizací i sami občané Hranicka. Je tomu tak díky začínajícímu projektu komunitního plánování sociálních služeb na Hranicku, jehož hlavním cílem je zprůhlednit systém sociálních služeb, aby mu rozuměli a uměli ho využívat všichni občané. Komunitní plánování je jedinečné a unikátní především v tom, že o problémech v oblasti sociálních sl... Celý text >
 

Tourism expo se seznámil s aktivitami Hranicka

6.2.2006 Na čtyři tisíce návštěvníků se v uplynulém víkendu mohlo na veletrhu Tourism expo v Olomouci seznámit s aktivitami a zajímavostmi regionu Hranicko. Na informačním stánku byly k dispozici informační materiály o obcích, o vyžití v oblasti cykloturistiky, turistických zajímavostech, volnočasových a sportovních příležitostech. Letošní ročník byl věnován všem formám aktivní dovolené, kterou z Hranicka reprezentovali zejména cyklostezka Bečva budovan... Celý text >
 

Hranicko se představí na TOURISM EXPO

1.2.2006 Ve dnech 3 až 5. února 2006 se Mikroregion Hranicko představí veřejnosti na Tourism expo 2006 v Olomouci, veletrhu cestovního ruchu a volného času. V rámci ústředního motta AKTIVNÍ DOVOLENÁ se na 11. ročníku veletrhu představí s atraktivní nabídkou domácích i zahraničních zájezdů a pobytů pro sezónu 2006 více než sto cestovních kanceláří, dopravců a ubytovacích zařízení z České republiky i Slovenska. Veletrh se koná na výstavišti Flora v Olomouci... Celý text >
 

Výzva pro všechny aktivní podnikatele, zemědělce, spolky, úřady a další instituce - Rozvojové partnerství zakládá občanské sdružení pro rozvoj Hranicka

26.1.2006 Rozvojové partnerství založí ve čtvrtek 9. února 2006 v Hranicích občanské sdružení s názvem Rozvojové partnerství Regionu Hranicko pomáhající rozvoji našeho regionu. Jednou s prvních aktivit občanského sdružení bude příprava Hranicka na dotační program LEADER spravovaný Ministerstvem zemědělství. Díky tomuto programu může sdružení získat finanční prostředky k financování těch nejdůležitějších projektů pomáhající rozvoji regionu. Základem pro da... Celý text >
 

Sociální služby budou mít svůj komunitní plán

23.1.2006 Od ledna 2006 začíná v Hranicích a obcích ve správní působnosti města Hranic projekt komunitního plánování sociálních služeb (KPSS), jehož ukončení je plánováno na květen 2007. Zadavatelem a současně i partnerem tohoto projektu je Město Hranice a realizátorem je Centrum pro komunitní práci (CpKP) střední Morava. Projekt je realizovaný v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech a... Celý text >
 

Sub-projekty započaly svoji druhou etapu

23.1.2006 Osm pilotních projektů realizovaných souběžně na území MR Hranicko z fondů Evropské unie započalo svoji druhou etapu. Celková hodnota aktivit by měla, v polovině roku 2007, kdy končí jejich realizace, dosáhnout téměř 20 mil. korun a přinést rozjezd rozvoje regionu. Projekt INNOREF, díky kterému se podařily zajistit finanční prostředky, běží již od konce roku 2004, kdy Mikroregion Hranicko zapojil do mezinárodního partnerství s italskými regiony (... Celý text >
 

Hospodaření s energií na semináři v Ústí

19.1.2006 První seminář v rámci sub-projektu BRIE-Regionální trh s biomasou proběhne 4. února v Ústí. Probrána budou témata jako využívání biomasy, kompostování nebo úspory energií. Seminář je organizován zejména pro občany s Ústí, Dolních a Horních Těšic, ale vítání jsou i další zájemci. V dalších měsících proběhnou obdobné semináře i v dalších obcích mikroregionu. Pozvánku naleznete pod odkazem Projekt INNOREF: Regionální trh s biomasou.
 

Zveme Vás na veřejné projednání návrhu strategie pro léta 2006 - 2013

17.1.2006 Veřejné projednání návrhu aktualizace strategie se uskuteční v Hranicích 25. ledna 2006 od 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu. Účastníci budou nejdříve seznámeni s navrženým materiálem a pak následně budou moci vznést své připomínky, popřípadě je zaznamenat na připomínkový list. Jedním z bodu je taktéž prezentace přípravy MR Hranicko na využití programu LEADER. V sekci Rozvoj mikroregionu - Plánování rozvoje naleznete pozvánku.
 

Workshop v Radíkově otevřel diskusi o rozvoji Hranicka

16.1.2006 Tři desítky účastníků hostil seminář o rozvoji Hranicka ve čtvrtek 5. ledna v kulturním domě v Radíkově. Starostové se setkali u jedno stolu s podnikateli a členy Rozvojového partnerství a společně se domlouvali o prioritách mikroregionu pro léta 2006 až 2013. Na úvod vystoupil Jan Balek, manažer mikroregionu, který stručně shrnul význam strategie rozvoje mikroregionu, jako konkrétního návodu pro společné aktivity obcí, který vymezí na jaké pro... Celý text >
 

Veletrh Regiontour se seznámil s cyklotrasou po mlýnech

13.1.2006 Olomoucký kraj s Centrem dopravního výzkumu zorganizoval na veletrhu Regiontour v Brně společnou prezentaci několika vybraných cyklostezek a cyklotras pod názvem "Kolmo za poznáním Olomouckého kraje". Hranicko v programu reprezentovala cyklotrasa "Po stopách využívání vodní a větrné energie" a cyklostezka Bečva. Cyklotrasa po mlýnech vznikla ve spolupráci MR Hranicka s MR Rozvodím a propojuje celkem 18 obcí na Hranicku tématikou historie vodní... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU