Aktuality


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Druhé kolo "kotlíkových" dotací se rozběhne v září

16.8.2017 Olomoucký kraj v září 2017 vyhlásí v pořadí druhý dotační program tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Finanční podpora bude zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných dome... Celý text >
 

Strategie CLLD schválena, MAS Hranicko může spustit dotační programy

4.8.2017 MAS Hranicko oznamuje, že po celkem 17 měsících hodnotícího procesu byla dne 3.8.2017 příslušnými řídícími orgány schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Hranicko. MAS má tak defintivině potvrzenu celkovou alokaci více než 83 milionů Kč dotačních prostředků, kterou bude v letech 2017-2020 rozděl... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Další kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova ČR schváleno

4.8.2017 Dne 2. 8. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 5. kolo příjmu žádostí. V 5. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Místní akční plán vzdělávání pro Hranicko schválen

21.7.2017 Na středeční jednání Řídícího výboru MAP došlo ke schválení zásadních dokumentů projektu MAP pro Hranicko. Byla schválena finální verze dokumentu Místní akční plán vzdělávání pro Hranicko, který je zpracováván na období 2017 – 2023 a zahrnuje několik část... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Vítězové soutěže Do práce na kole 2017 v Hranicích a vyhodnocení závěrečného dotazníku

17.7.2017 v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Celý text >
 

MAS Hranicko zveřejnila výroční zprávu za rok 2016

13.7.2017 MAS Hranicko na svém webu zveřejnila výroční zprávu o činnosti organizace na rok 2016. Najdete ji v příloze této aktuality nebo v sekci

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

O šablony pro mateřské a základní školy byl zájem

11.7.2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 30. června 2017 výzvu s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. financovanou z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Šablony pomohou školám lépe zvlád... Celý text >
 

Připomínkujte

9.7.2017 Projekt MAP pro Hranicko se blíží do finále. V měsíci červenci dojde ke schválení finálního dokumentu Místní akční plán vzdělávání pro Hranicko, který obsahuje analytickou část, strategický rámec, akční plán do roku 2023, který bude postupně rozpracováván do ročních akčn&iac... Celý text >
 

Týmová spolupráce - vytvoření funkčního týmu pro žáka s postižením II

7.7.2017 V pondělí 19. 6. 2017 proběhl v rámci projektu MAP pro Hranicko v sídle MAS Hranicko druhý celodenní workshop na téma "Týmová spolupráce - vytvoření funkčního týmu pro žáka s postižením" pod vedením lektorky Šárky Pantůčkové. Účastnice se dozvěděly spoustu užitečných informací k poruchám učen&ia... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Podpora materiálně technické základny sportu

4.7.2017 Plánujete výstavbu nebo rekonstrukci sportovní haly nebo hřiště, tak právě pro Vás je určen program na podporu materiálně technické základny sportu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační program, kde mohou obce nebo spolky žádat o příspěvek na vybudování nebo rekonstrukci sportovního ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

UPOZORNĚNÍ!!!

29.6.2017 V týdnu od 3. do 7. 7. 2017 je kancelář Hranické rozvojové agentury uzavřena. V případě potřeby můžete kontaktovat Michaelu Škrobánkovou na telefonu 00420 733 137 754.  Děkujeme za pochopení!

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Dotace na hospodaření s dešťovou vodou

27.6.2017 Celý text >
 

Informace k šablonám

22.6.2017 Řídící orgán OP VVV upozorňuje na informaci týkající se uznatelnosti výstupu personálních šablon v případě pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny. Dále byl na základě četných dotazů žadatelů a příjemců doplněn o další informace dokument Příklady dobré praxe, kde najdete pr... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Návštěva inkluzivní školy v Holešově

22.6.2017 Centra podpory inkluzivního vzdělávání. Dostalo se nám vřelého přijetí od usměvavého pana ředitele Ivo Junáška a jeho dvou zástupkyň Gabriely Kovářové a Kateřiny Nedbalové. Škola se stará o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nadaní žáci mohou svůj talent rozvíjet nejen ve ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výstava v Malhoticích

21.6.2017 U příležitosti oslav 700 let založení obce Malhotice pořádá mateřská školka Malhotice v místním kulturním domě výstavu s názvem "Život ve školce", na které se můžete seznámit se vzdělávacím programem školky a s jeho náplní, můžete shlédnout fotografie, výtvory a práce dětí. Výstava... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Aktualizace výzvy IROP - Energetické úspory v bytových domech

20.6.2017 Na základě schválení nové sady hodnotících kritérií vydal Řídicí orgán IROP Předmětem revize je rozšíření možností čerpání podpory na zdroje tepla, fotovoltaické systémy, jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Podmínky podpory v případě zateplení nebo vý... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Modernizace hřišť a tělocvičen

19.6.2017 Na opravu tělocvičen a hřišť uvolní Ministerstvo pro místní rozvoj až 100 mil. Kč. Obce, jež jsou zřizovateli základní školy, budou moci finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Minimální výše dotace je 500 tis. Kč, max. v... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Prezentace škol na Pokoř své Hranice

13.6.2017 Kvůli nepříznivému sobotnímu počasí se nakonec akce Pokoř své Hranice přesunula na neděli 11.6.2017, kdy na všechny čekalo sluníčkové počasí. Od 10 hodin měly rodiny s dětmi možnost vyzkoušet si různé převážně sportovní aktivity - chůzi na chůdách, skákání gumy, paddleboarding a další atrakce na vodě, lukostřelbu, w... Celý text >
 

Kalkulačka indikátorů ZoR pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I

7.6.2017 Pro snadný výpočet výstupových indikátorů v realizovaných aktivitách, které školy vykazují ve zprávách o realizaci (ZoR), byla připravena Kalkulačka indikátorů ZoR.  Tato kalkulačka vychází z kalkulačky, která byla povinnou přílohou žádostí o podporu. Kalkulačka indikátorů ZoR není povinnou p... Celý text >
 

Sportovní odpoledne pro rodiče a žáky v Hustopečích

7.6.2017 Školní družina při ZŠ Hustopeče nad Bečvou ve spolupráci s MAS Hranicko a dalšími partnery Vás srdečně zvou na sportovní odpoledne pro rodiče a děti, které se uskuteční ve čtvrtek 8. června 2017 od 14:30 ve sportovním areálu u školy. součástí akce je prezentace projektu Místní akční plán vzděláván&iacu... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Víkend otevřených zahrad v MŠ a ZŠ Struhlovsko

1.6.2017 Víkend otevřených zahrad je svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend), který vznikl ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě. V České republice se do projek... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Platit za odpad férově

1.6.2017 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výchova k podnikavosti, kreativitě a iniciativě

31.5.2017 Jedna z definic říká, že smyslem pro iniciativu a podnikavost se rozumí: "schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, která předpokládá tvořivost, schopnost zavádět novinky, nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů. Tato schopnost je přínosná pro všechny v každodenním životě d... Celý text >
 

Informace o šablonách pro mateřské a základní školy

24.5.2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání informuje, že v červnu 2017 bude ukončena první výzva na podporu projektů zjednodušeného vykazování (tzv. šablon) pro mateřské a základní školy. Školy si volily... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Hejného matematika

23.5.2017 Ve čtvrtek 18.5.2017 proběhla v ZŠ Hustopeče nad Bečvou otevřená hodina Hejného matematiky pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Světnické. Po milém přivítání jsme viděli hodinu Hejného matematiky v 1. třídě, ve které jsou i integrované děti a paní učitelka spolupracuje s asistentkou pedagoga. Metoda skvěle a přirozeně využívá zv&ia... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU