Aktuality

 

Vyhlášena výzva Šablony II

5.3.2018 Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil výzvu č. 02_18_063 Šablony II.Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní, základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času,... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vyhlašuje 5. výzvu dotačního programu MAS-IROP na budování cyklostezek

27.2.2018 vyhlašuje 5. Výzvu dotačního programu MAS-IROP Cyklodoprava I. s finanční alokací 19 285 670 Kč celkových způsobilých výdajů, z čehož poskytnuté dotace tvoří 95% a 5% doplní žadatelé z vlastních prostředků. se týká oblasti Cyklodopravy. Zaměří se na výstavbu stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce sloužíc... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Žadatelé v dotačním programu MAS-PRV představí své záměry na veřejném slyšení

27.2.2018 Celkem 17 žadatelů, kteří v polovině února podali své žádosti o dotace z dotačního programu MAS-PRV (Program rozvoje venkova), má možnost představit své plány na Veřejném slyšení, které proběhne v pondělí 5. března od 16h v zasedací místnosti MAS Hranicko v Kunzově vile na Třídě 1. máje. V krátkých prezentací... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko připravuje výzvu OPZ na Prorodinná opatření

20.2.2018 S nejvyšší pravděpodobností (aktuálně probíhá metodické ověření výzvy na Řídicím orgánu Operačního programu Zaměstnanost) bude v pondělí 12. 3. 2018 vyhlášena výzva MAS-OPZ10 na Prorodinná opatření. Alokace výzvy činí 2 708 200 Kč celkových způsobilých vý... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Grantový program přijímá žádosti

16.2.2018 Grantový program regionu Hranicko 2018 přijímá žádosti o příspěvek na kulturní, sportovní a vzdělávací akce, které se konají v regionu Hranicko a jsou pořádány neziskovými organizacemi, školami církvemi. Pokud v letošním roce (do března 2019) hodláte pořádat nějakou akci, neváhejte a požádejte ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vyhlásila 1.výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální služby

14.2.2018 MAS Hranicko dne 14. 2. 2018 vyhlásila 1. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální služby – neinvestiční podporu. Alokace výzvy činí 5 717 200 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. Výzva potrvá  do 23. 3. 2018 do 12h, poté se uzavře... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výzva č.1 dotačního programu MAS-PRV uzavřena, podáno 17 žádostí - AKTUALIZOVÁNO

13.2.2018 MAS Hranicko v pátek 9.2.2018 uzavřela Výzvu č.1 dotačního programu MAS-PRV. Přes Portál Farmáře bylo zasláno na MAS 21 Žádostí o podporu, ovšem jedna z nich byla zaslána omylem dvakrát, jiná žádost byla podána bohužel jako nevyplněná a dvě byly do systému přijaty až po uzávěrce Výzvy. Seznam předložených žád... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko prodlužuje 3 Výzvy dotačního programu MAS-IROP

12.2.2018 MAS Hranicko po konzultaci s potenciálními žadateli posouvá datum uzavření 3 Výzev dotačního programu MAS-IROP: 1. Výzva Bezpečnost dopravy - uzávěrka posunuta z 16.2.2018 na 28.2.2018 ve 14h 2. Výzva Rozvoj sociálních služeb - beze změny, tj. uzávěrka 19.2.2018 ve 14h 3. Výzva Rozvoj komunitních center - uzávěrka posunuta z 21.2.2018 na 5.... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS uspořádala seminář k podnikovým dětským skupinám

5.2.2018 Dne 1. 2. 2018 se v sídle MAS od 15h uskutečnil informační seminář se specializovanou metodičkou z Ministerstva práce a sociálních věcí. Na semináři byla představena koncepce a podmínky pro provoz podnikových dětských skupin, účastnice byly také seznámeny s příklady dobré praxe, konkrétně podnikovou dětskou skupinou Květosl&aacut... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Aktuality pro žadatele dotačních programů MAS

1.2.2018 Jak se postupně blíží uzávěrka Výzev v dotačních programech MAS-PRV a MAS-IROP, přibývá aktuálních sdělení a upřesnění, které shromažďujeme v sekci Dotační programy MAS 2016-2020 v hlavním vlákně Aktuálně. Doporučujeme žadatelům, aby tuto sekci v příštích dnech pravidelně sledovali a seznamovali se s pro ně rel... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Dětská skupina pomáhá s návratem rodičů do práce. Vznikne i na Hranicku?

24.1.2018 Místo školek dětské skupiny. Dětskými skupinami stát řeší nedostatek míst v mateřských školách v regionech, kde nezvládají nápor silných populačních ročníků. Zákon je umožňuje zřizovat již od podzimu 2014. Skupiny navíc přijímají děti už od jednoho roku, takže se rodiče mohou dříve vra... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vyhlašuje 4 výzvy dotačního programu MAS-IROP na infrastrukturu

15.1.2018 MAS Hranicko z. s. ve dnech 15.1. až 18.1.2018 vyhlašuje 4 Výzvy dotačního programu MAS-IROP. Souhrnná alokace těchto Výzev je 17 040 062 Kč celkových způsobilých výdajů, z čehož poskytnuté dotace tvoří 95% a 5% doplní žadatelé z vlastních prostředků. Žádosti o podporu se podávají přes portál MS2014+ a to po celou dobu vyhl&aacu... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vyhlašuje první výzvu dotačního programu MAS-PRV pro zemědělce a drobné podnikatele

9.1.2018 MAS Hranicko z. s. dnešním dnem 9.1.2018 vyhlašuje Výzvu č. 1 dotačního programu MAS-PRV. Celková alokace pro tuto Výzvu je 7 364 620 Kč dotací, takže při průměrné míře dotace kolem 45% budou podpořeny projekty s celkovými výdaj více než 16 milionů Kč. Žádosti o podporu bude MAS přijímat ve dnech 10.1. až 9.2.2018, kdy bude Výzva ve 14h... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Na výměnu kotlů je více peněz i času

3.1.2018 Zásadní změny v kotlíkových dotacích schválili na konci listopadu radní Olomouckého kraje. Jednak prodloužili termín, kdy je možné o dotace na výměnu starých kotlů za nové žádat a také zvýšili částku, určenou na tento dotační projekt. Nově lze o dotace žádat až do dubna 2018.  Z původních 124 mili... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

OP PIK vyhlašuje výzvu pro MSP na pořízení nových technologií

3.1.2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlašuje výzvu pro malé a střední podniky z podporovaných oborů podnikání (zpracovatelský průmysl, stavebnictví atd.) na nákup nových technologií, žadatel musí doložit uzavřené účetní období za 3 roky. Alokace výzvy činí 1 mld. Kč, příjem žádostí začne 12. 2.... Celý text >
 

Řídící orgány schválily Výzvy MAS-IROP a Fiche MAS-PRV

22.12.2017 MAS Hranicko přináší aktuality k Výzvám 3 dotačních programů MAS: 1. až 4. Výzva budou vyhlášeny nejpozději 15. ledna s uzávěrkou 16. února 2018, 5. Výzva bude vyhlášena 22. ledna s uzávěrkou 26. února 2018. Řídící orgán IROP definitivně schválil znění 1. až 5. Výzvy včetně krité... Celý text >
 

Nejčastější chyby při zprávách o realizaci zjednodušených projektů

18.12.2017 Odbor administrace zjednodušených projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání analyzuje nedostatky zjištěné při kontrole zpráv o realizaci zjednodušených projektů výzvy 02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Do analýzy je zahrnuto více než 700 zpráv o realizaci. Z předběžných výsledků vypl... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Můj klub

5.12.2017 Celý text >
 

Vše k šablonám přehledně

28.11.2017 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Burza škol 2017

22.11.2017 Nevíte, kam nasměřovat Vaše dítě po základní škole? Přijďte na přehlídku středních škol - učebních a studijních oborů, která se uskuteční v úterý 28.11.2017 ve dvoraně Hranického zámku. Vaše dítko si může projít nabídku oborů, zeptat se učitelů či studentů na to, co je o dané škole či obo... Celý text >
 

Podpora práce učitelů MŠ a ZŠ

21.11.2017 Celý text >
 

Co je možné pořídit ze šablon?

14.11.2017 Při realizaci projektů jsou příjemci povinni řídit se Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů (dále jen „Pravidla“) a dodržovat platnou legislativu ČR. Pro žadatele a příjemce výzev na šablony byla připravena metodická příručka Příklady dobré praxe, zveřejněná na webu u konkrétní výzvy, kde jsou podro... Celý text >
 

Videoprezentace k realizaci šablon a dotazy k šablonám

14.11.2017 Pro žadatele a příjemce ve Výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I byla připravena videoprezentace k realizaci projektů. Videprezentace je zaměřena na dokládání výstupů, výstupových a výsledkových indikátorů, na finanční stránku projektu a provádění změn v projektech. Cílem prezentace je informování mate... Celý text >
 

Řešení pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny u personálních šablon

14.11.2017 Na základě častých dotazů k uznatelnosti pracovní neschopnosti (PN) a ošetřování člena rodiny (OČR) osob hrazených z personálních šablon si vás dovolujeme upozornit na všechny možnosti, jak je možné přistoupit k PN a OČR v personálních šablonách. Podrobné informace naleznete v dokumentu Řeše... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Projekt ENSURE právě zahájen!

14.11.2017 Hranická rozvojová agentura je jedním ze 14 partnerů mezinárodního projektu s názvem ENSURE, což je zkratka pro: European Network for the Cohesion and Solidarity in Rural Areas, volně přeloženo jako Evropská síť pro soudržnost a solidaritu ve venkovských oblastech. Projekt byl právě zahájen! Projekt ENSURE prošel úspěšně hodnocením Evropsk&ea... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU