Aktuality

Program LIFE

26.4.2018 Celý text >
 

Grantový program podpoří 15 akcí

19.4.2018 Grantový program letos podpoří 15 kulturních nebo sportovních akcí částkou téměř 200.000 Kč. Podpora až do výše 15000 Kč pomůže spolkům, školám a dalším neziskovkám zorganizovat akce pro širokou veřejnost. Grantový program by nemohl fungovat bez podpory sedmi významných firem z regionu, které již dlouhodobě podporuj... Celý text >

5. Výzva programu MAS-IROP Cyklodoprava uzavřena, podány byly 3 žádosti

18.4.2018 MAS Hranicko dne 18.4.2018 uzavřela 5. Výzvu dotačního programu MAS-IROP zaměřenou na budování cyklostezek. Podány byly 3 žádosti o podporu. První projekt se týká propojení Hustopeč nad Bečvou s Miloticemi nad Bečvou, druhý cílí na cyklospojení Bělotína s Hranicemi, třetí chce odklonit Cyklostezku Bečva z frekventované silnice na... Celý text >

Projekt ENSURE: Diskuse o nové perspektivě společné zemědělské politiky během setkání partnerů ENSURE na Istrii v Chorvatsku

16.4.2018 Hranická rozvojová agentura byla jedním z 13 partnerů, kteří se zúčastnili 2. mezinárodního setkání, které se konalo ve městě Motovun (Chorvatsko) od 11. do 13. 4. 2018. Na akci bylo 35 mezinárodních účastníků ze Slovinska, Srbska, České republiky, Polska, Španělska, Bulharska, Lotyšska, Řecka, Černé hory, Itálie, M... Celý text >
 

MAS Hranicko prodlužuje 2. výzvu MAS-OPZ na Prorodinná opatření

12.4.2018 MAS Hranicko po konzultaci s potenciálním žadatelem a Řídicím orgánem OPZ posouvá datum uzavření 2. Výzvy MAS Hranicko - OPZ - Prorodinná opatření I. Uzávěrka výzvy je posunuta o 10 pracovních dní na 2.5. na 12  h. (viz přiložená výzva). V případě dotazů se obraťte na níže uvedenou projektovou manažerku MAS (tel. 731... Celý text >

Připomínka a oslava významných výročí v roce 2018

5.4.2018 Celý text >

První výzva dotačního programu MAS-OPZ uzavřena, podány 2 žádosti

3.4.2018 MAS Hranicko v minulých dnech uzavřela 1. Výzvu dotačního programu MAS-OPZ Sociální služby – neinvestiční podpora I. žádosti o podporu. zamýšlí poskytovat na Hranicku novou službu – sociální rehabilitaci, která bude určena klientům při azylovém domě v Hranicích a budou ji moci využít také klienti v Dra... Celý text >

Grantový program 2018

29.3.2018 Partneři Grantového programu se 28.3.2018 společně sešli k podpisu partnerské smlouvy. Svým podpisem potvrdili svoji účast a podporu Grantového programu a ji 11 rok budou prostřednictvím Grantového programu podporovat kulturní, sportovní nebo vzdělávací akce pořádané neziskovými organizace v regionu Hranicko. Partnerům patří velký... Celý text >

GDPR společně

29.3.2018 Obce mikroregionu Hranicko se rozhodly, že v oblasti GDPR budou postupovat společně. Co GDPR znamená? " Je to nařízení (EU( 2016/679 (GDPR) a představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobn&iac... Celý text >

MAS vyhlásí v dubnu Výzvu č.2 dotačního programu MAS-PRV

16.3.2018 MAS Hranicko v minulých dnech rozhodla o brzkém vyhlášení druhé výzvy pro stejné 4 fiche (oblasti podpory), jako u nedávno uzavřené první výzvy. MAS tak reaguje na vývoj situace ohledně čerpání dotací v celém dotačním programu MAS-PRV. Podrobný přehled finančních alokací viz příloha nebo na odka... Celý text >

MAS Hranicko podpoří v programu MAS-PRV 12 podnikatelů a zemědělců

16.3.2018 Místní akční skupina Hranicko zveřejnila minulý týden výsledky Výzvy č.1 dotačního programu MAS-PRV, v níž vyhlásila hned 4 oblasti podpory. MAS doporučila k získání dotace celkem 12 ze 17 hodnocených projektů, které si mezi sebou rozdělí něco málo přes 5 milionů korun dotačních prostředků. Pdorobný přehled naleznet... Celý text >

MAS Hranicko vyhlásila 2.výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Prorodinná opatření

12.3.2018 MAS Hranicko dne 12. 3. 2018 vyhlásila 2. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Prorodinná opatření. Alokace výzvy činí 2 708 200 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. Výzva potrvá  do 16. 4. 2018 do 12h, poté se uzavře. Informační seminář pro ža... Celý text >

První 4 výzvy dotačního programu MAS-IROP uzavřeny, podáno celkem 10 projektů

6.3.2018 MAS Hranicko mezi dny 19.2. až 5.3.2018 uzavřela první 4 Výzvy dotačního programu MAS-IROP. Zájem byl dostatečný ve všech 4 vyhlášených oblastech, u dvou požadované dotace přesně odpovídají vyhlášeným alokacím, u jedné je mírný převis a u jedné bohužel více než dvojnásobný převis zá... Celý text >
 

Vyhlášena výzva Šablony II

5.3.2018 Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil výzvu č. 02_18_063 Šablony II.Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní, základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času,... Celý text >

MAS Hranicko vyhlašuje 5. výzvu dotačního programu MAS-IROP na budování cyklostezek

27.2.2018 vyhlašuje 5. Výzvu dotačního programu MAS-IROP Cyklodoprava I. s finanční alokací 19 285 670 Kč celkových způsobilých výdajů, z čehož poskytnuté dotace tvoří 95% a 5% doplní žadatelé z vlastních prostředků. se týká oblasti Cyklodopravy. Zaměří se na výstavbu stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce sloužíc... Celý text >

Žadatelé v dotačním programu MAS-PRV představí své záměry na veřejném slyšení

27.2.2018 Celkem 17 žadatelů, kteří v polovině února podali své žádosti o dotace z dotačního programu MAS-PRV (Program rozvoje venkova), má možnost představit své plány na Veřejném slyšení, které proběhne v pondělí 5. března od 16h v zasedací místnosti MAS Hranicko v Kunzově vile na Třídě 1. máje. V krátkých prezentací... Celý text >

MAS Hranicko připravuje výzvu OPZ na Prorodinná opatření

20.2.2018 S nejvyšší pravděpodobností (aktuálně probíhá metodické ověření výzvy na Řídicím orgánu Operačního programu Zaměstnanost) bude v pondělí 12. 3. 2018 vyhlášena výzva MAS-OPZ10 na Prorodinná opatření. Alokace výzvy činí 2 708 200 Kč celkových způsobilých vý... Celý text >

Grantový program přijímá žádosti

16.2.2018 Grantový program regionu Hranicko 2018 přijímá žádosti o příspěvek na kulturní, sportovní a vzdělávací akce, které se konají v regionu Hranicko a jsou pořádány neziskovými organizacemi, školami církvemi. Pokud v letošním roce (do března 2019) hodláte pořádat nějakou akci, neváhejte a požádejte ... Celý text >

MAS Hranicko vyhlásila 1.výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální služby

14.2.2018 MAS Hranicko dne 14. 2. 2018 vyhlásila 1. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální služby – neinvestiční podporu. Alokace výzvy činí 5 717 200 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. Výzva potrvá  do 23. 3. 2018 do 12h, poté se uzavře... Celý text >

Výzva č.1 dotačního programu MAS-PRV uzavřena, podáno 17 žádostí - AKTUALIZOVÁNO

13.2.2018 MAS Hranicko v pátek 9.2.2018 uzavřela Výzvu č.1 dotačního programu MAS-PRV. Přes Portál Farmáře bylo zasláno na MAS 21 Žádostí o podporu, ovšem jedna z nich byla zaslána omylem dvakrát, jiná žádost byla podána bohužel jako nevyplněná a dvě byly do systému přijaty až po uzávěrce Výzvy. Seznam předložených žád... Celý text >

MAS Hranicko prodlužuje 3 Výzvy dotačního programu MAS-IROP

12.2.2018 MAS Hranicko po konzultaci s potenciálními žadateli posouvá datum uzavření 3 Výzev dotačního programu MAS-IROP: 1. Výzva Bezpečnost dopravy - uzávěrka posunuta z 16.2.2018 na 28.2.2018 ve 14h 2. Výzva Rozvoj sociálních služeb - beze změny, tj. uzávěrka 19.2.2018 ve 14h 3. Výzva Rozvoj komunitních center - uzávěrka posunuta z 21.2.2018 na 5.... Celý text >

MAS uspořádala seminář k podnikovým dětským skupinám

5.2.2018 Dne 1. 2. 2018 se v sídle MAS od 15h uskutečnil informační seminář se specializovanou metodičkou z Ministerstva práce a sociálních věcí. Na semináři byla představena koncepce a podmínky pro provoz podnikových dětských skupin, účastnice byly také seznámeny s příklady dobré praxe, konkrétně podnikovou dětskou skupinou Květosl&aacut... Celý text >

Aktuality pro žadatele dotačních programů MAS

1.2.2018 Jak se postupně blíží uzávěrka Výzev v dotačních programech MAS-PRV a MAS-IROP, přibývá aktuálních sdělení a upřesnění, které shromažďujeme v sekci Dotační programy MAS 2016-2020 v hlavním vlákně Aktuálně. Doporučujeme žadatelům, aby tuto sekci v příštích dnech pravidelně sledovali a seznamovali se s pro ně rel... Celý text >

Dětská skupina pomáhá s návratem rodičů do práce. Vznikne i na Hranicku?

24.1.2018 Místo školek dětské skupiny. Dětskými skupinami stát řeší nedostatek míst v mateřských školách v regionech, kde nezvládají nápor silných populačních ročníků. Zákon je umožňuje zřizovat již od podzimu 2014. Skupiny navíc přijímají děti už od jednoho roku, takže se rodiče mohou dříve vra... Celý text >

MAS Hranicko vyhlašuje 4 výzvy dotačního programu MAS-IROP na infrastrukturu

15.1.2018 MAS Hranicko z. s. ve dnech 15.1. až 18.1.2018 vyhlašuje 4 Výzvy dotačního programu MAS-IROP. Souhrnná alokace těchto Výzev je 17 040 062 Kč celkových způsobilých výdajů, z čehož poskytnuté dotace tvoří 95% a 5% doplní žadatelé z vlastních prostředků. Žádosti o podporu se podávají přes portál MS2014+ a to po celou dobu vyhl&aacu... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU