Střítež nad Ludinou

Základní údaje o obci

Popis: Vesnice Olomouckého kraje roku 2006

Střítež nad Ludinou je podhorskou obcí ležící pod posledními výběžky Nízkého Jeseníku, který sem dosahuje Oderskými vrchy. Rozprostírá se podél potoka Ludiny v úzkém táhlém údolí navazujícím na Moravskou bránu, ve vzdálenosti 5 km severně od Hranic. Východní částí katastrálního území obce prochází evropské rozvodí Černého a Baltského moře. Z celkové rozlohy 1 482 hektarů téměř třetinu zaujímají lesy. Střed obce leží v nadmořské výšce 338 m a nejvyšším bodem katastru je Okrouhlík s výškou 502 m.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1412, archeologické nálezy užitkové keramiky však dokládají osídlení této lokality již o 150 let dříve. Podle nápisu na zvonu v původním kostelíku, který stával v blízkosti dnešního hřbitova, lze usuzovat, že zde kostel existoval již v roce 1372. Obec byla vždy součástí hranického panství. Nejstarší nalezený písemný záznam o školním vyučování v obci pochází již z roku 1751. Výuky se tehdy ujal, při svém obuvnickém řemesle, vysloužilý voják Josef Trnka. V roce 1767 vydává kníže Karel Ditrichštejn "Zakládací listinu lokálního kaplanství a školy ve Stříteži" a oficiálně se tak začíná psát historie samostatné duchovní správy a místního školství. Budova první školy však byla postavena až v roce 1786.
V roce 1892 byl ve vsi založen hasičský spolek. Již v roce 1893 měla Střítež vlastní poštovní úřad, pod který spadaly i okolní obce. Stejného roku byla postavena budova školy v klasicistním slohu a škola byla rozšířena na dvojtřídní. Tato škola č.p. 120 prošla několika rekonstrukcemi a dodnes slouží školnímu vyučování.
V roce 1516 bylo v obci 37 usedlých rodin a v roce 1656 to bylo již 53 rodin. V roce 1900 žilo ve Stříteži 808 obyvatel ve 119 domech. Pro srovnání dnes je to 840 obyvatel ve 270 domech. Největšího počtu občanů dosáhla obec v roce 1941 a to 1029.
V obci bývala provozována všechna tradiční řemesla. Významným zde bývalo hlavně mlynářství se třemi vodními a dvěma větrnými mlýny.
V roce 1910 byl založen spolek Omladina, 1913 včelařský spolek, 1921 Orel, 1931 Sokol a 1937 Katolický zemědělský spolek.
Velkou živelnou pohromou v naší obci byla povodeň v roce 1781, kdy se rozlil, dnes nevinně vyhlížející, potok Ludina a následkem toho byla zničena téměř čtvrtina obce - 18 selských stavení a jeden mlýn. Další ránou především pro okolní přírodu byl požár, který v roce 1992 během čtyř dnů zachvátil a zničil přes třicet šest hektarů soukromých lesů.
Pro vysvětlení názvu obce Střítež, jichž bylo v naší republice napočítáno 32, existovalo několik verzí. Podle záznamů v naší obecní kronice byl význam jména Střítež odvozován od slovesa stříci – střežit. Za pravděpodobné bylo také považováno odvození podle vlhkých míst porostlých rákosem - "Třtí" (Třítěž, později Střítež).
Nedávná bádání našeho rodáka Svatopluka Lva však vyústila v objasnění původu místního jména Střítež od staročeského „střietež“ (původně rodu ženského), které je odvozeno od slovesa střieti v jeho významu „kácet stromy, vytvářet mýcením lesa volná prostranství“.
V roce 1938 byla Střítež, spolu s dalšími ryze českými vesnicemi – Spálovem, Luboměří, Jindřichovem a Partutovicemi zabrána Němci. Po složitých jednáních byla demarkační čára posunuta a tyto obce byly vráceny České republice.
Na hřbitově ve Stříteži byli ke konci druhé světové války pohřbeni němečtí vojáci z lazaretu, který si zřídila německá armáda ve střítežské škole. V roce 1998 byla provedena exhumace těchto hrobů a pozůstatky převezeny do památníku obětem druhé světové války ve Valašském Meziříčí.
Adresa: Obecní úřad
Střítež nad Ludinou č.p. 122
753 63 Střítež nad Ludinou
Úřední hodiny: pondělí 8:00 - 17:00
úterý 8:00 - 15:00
středa 8:00 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 15:00
pátek 8:00 - 12:00
GPS: 49° 36' 36.00" N    /    17° 44' 24.00" E
Web: www.striteznl.cz
IČ: 00302023
DIČ: ---
Účet: 1883008309/0800
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU