Opatovice

Základní údaje o obci

Popis: I když prehistorické nálezy ukazují že prostor obce Opatovice byl osídlen již ve velmi dávných dobách a název obce nám naznačuje, že obec vznikla jako produkt kolonizace církevních vrchností, kterým hranický újezd náležel nesporně od druhé poloviny 12. století, přece je výskyt obce v písemných dokumentech poměrně pozdní.

Obec se výslovně připomíná až v roce 1477, kdy Jiří z Kravař vtělil do zemských desek Vokovi ze Sovince Helfštejnské panství, kde ve výčtu obcí jsou jmenovány i OPATOVICE. Rokem 1477 končí veškeré pochybnosti a nejasnosti, pokud jde o vznik obce, neboť zmíněný zápis do zemských desek olomouckých nenechává nikoho na pochybách, že jde o Opatovice u Hranic. Od roku 1766 je známo obecní pečetidlo k ověřování různých písemností. Obecní pečetidlo je uchováno dodnes a zachycuje na pečetním obraze mlatce mlátícího snopy. Celkový stav obce v 1. pol. 18. století dobře zachycuje oceňovací operát obce z roku 1843, který konstatuje, že obec Opatovice leží půl druhé míle jižně od Hranic, a půl míle západně od Kelče v kopcovité krajině, tvořené západními výběžky Karpat.
Adresa: Obecní úřad OPATOVICE
Hlavní 170
753 56 OPATOVICE
Úřední hodiny: Pondělí a středa 8.00 - 16.00 hod.
GPS: 49° 30' 0.00" N    /    17° 44' 24.00" E
Web: www.opatovice.cz
IČ: 00301655
DIČ: ---
Účet: 3625831/0100
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU