Černotín

Základní údaje o obci

Popis: Východně od Hranic na území devonského vápence v nadmořské výšce 250 m. n. m. leží Černotín a jeho místní část Hluzov, se kterým se sloučil v roce 1983. Nejstarší pobyt lidí na Černotínsku dokládají archeologické nálezy v období mladšího paleolitu. Na Hluzovském kopci byly objeveny kamenné nástroje a Na Vápenkách v roce 1905 Černotínský bronzový poklad. V Černotíně je ZD, dva soukromí zemědělci, drobné živnosti jako stolařství a kožařství.V obou obcích jsou aktivní hasiči, Sokol, oddíl kopané a hokeje, Junáci a další. Než byla postavena první škola v roce 1790, která sloužila i Hluzovu, učilo se v pastýrni. V roce 1872 byla přestavěna a v roce 1882 zřízena dvoutřídka. Dnes je v obci dvoutřídní ZŠ pro 1. až 4. třídu.
Mezi památky v obci patří barokní kříž z roku 1836, farní kostel sv. Cyrila a Metoděje z roku 1863 a půlmetrový reliéf Ferdinanda z roku 1843. Za zmínku stojí stoleté lípy u hřbitova a přírodní zajímavostí jsou krasové jevy v lokalitě Propastsko a vstup do jeskynního systému Na Vápenkách.
Technickou památkou jsou tři vápenky. První pochází z období před rokem 1850 a patřila rychtáři Josefu Ochmanovi. Jeho dceru Annu si vzal Josef Schindler, který postavil druhou - vysokou pec, a to v roce 1862. Úvahy o Odersko-dunajském průplavu byly pro něj impulzem ke stavbě třetí vápenky - kruhové pece v roce 1870, přestavěné v létech 1994 - 2001 na Motorest.
Adresa: Obecní úřad Černotín
Černotín 1
753 68
Úřední hodiny: Pondělí 8:00 – 14:00, 18:00 – 19:00(zimní), 19:00 – 20:00(letní čas)
Středa 8:00 – 14:00, 18:00 – 19:00(zimní), 19:00 – 20:00(letní čas)
GPS: 49° 31' 48.00" N    /    17° 46' 12.00" E
Web: www.cernotin.cz
IČ: 0301141
DIČ: ---
Účet: 3123831/0100
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU