Býškovice

Základní údaje o obci

Popis: Obec Býškovice se rozprostírá asi 9 km od Bystřice pod Hostýnem a 12 km od Hranic na Moravě, čítá 391 obyvatel na výměře 600 ha. Obec se nalézá na prehistorickém sídlišti nedaleko od „jantarové obchodní stezky“. Z nejstarších známek osídlení se na katastru obce nachází několik lokalit pocházejících z doby slezské kultury popelnicových polí, což je asi 1000-2000 let př.n.l. Avšak nejstarší písemná zmínka spadá do roku 1131, kdy se v pramenech uvádí název Výškovice, později přejmenován na Býškovice. To se psal rok 1474, kdy panství koupil Vilém z Pernštejna, majitel helfštýnského panství. V 2. pol. 16.stol. koupil Helfštýn i s okolními obcemi Václav Půta z Ludanic a od doby pobělohorské až do konce 19.stol. jej měl v držení rod Dietrichštejnů. V pol.18.stol. obdržely Býškovice svůj obecní typář s výjevy rodového znaku právě Dietrichštejnů. Motivy jsou použity také v nových symbolikách Býškovic – znaku a praporu. V zeleném štítě stříbrný sloup mezi dvěma zlatými klasy, na středu sloupu je pak položen rodový dietrichštejnský štítek. Pšeničné klasy znázorňují zemědělský charakter obce.

V počátcích 19. stol. byla v obci zřízena škola. Neměla však stálého místa, učívalo se tedy většinou v selských gruntech. Teprve roku 1883 byla vybudována nová školní budova, která byla zrušena až roku 1984. A právě na budově bývalé školy je umístěna pamětní deska významného rodáka Býškovic, kterým je legionář plukovník Bohuslav Závada.Střed obce tvořila původně dřevěná zvonice, kde dnes stojí kaple, pocházející pravděpodobně z pol. 18.stol., zasvěcená sv.Anně. U kaple se nalézá socha sv. Jana Nepomuckého. V průčelí kaple ve výklenku stojí soška sv. Floriána. Tato hodnotná dřevěná práce byla umístěna ještě na původní dřevěné kapličce. V obci a jejím přilehlém okolí se nachází četné množství dalších kamenných soch a křížů. Přímo v centru obce stojí pomník padlých vojínů z 1.sv.války z roku 1926.

Z bohaté činnosti místních obyvatel je třeba připomenout několik spolků, starajících se o kulturní a společenský život v obci. Patří sem Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota, rybářský spolek, Myslivecké sdružení a Svaz žen. Místní obyvatelé dodržují tradiční zvyky jako je masopustní vodění medvěda či vítání jara. V obci je vybudován vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec je plynofikována.
Adresa: Obecní úřad Býškovice
Býškovice 71
753 53 Všechovice
Úřední hodiny: Pondělí: 8:00-12:00 a 14:00-17:00
Středa: 8:00-12:00 a 14:00-17:00
GPS: 49° 28' 12.00" N    /    17° 43' 12.00" E
Web: www.byskovice.cz
IČ: 00636134
DIČ: ---
Účet: 2633114349/0800
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU