Bělotín

Základní údaje o obci

Popis: Bělotín - obec na křižovatce evropských cest. S více než 1800 obyvateli v místních částech Bělotín, Kunčice, Lučice a Nejdek je třetí největší obcí v okrese Přerov. Na Jelením kopci nad obcí, kde v době ledové skončil svou pouť skandinávský ledovec, se dnes tyčí památník, připomínající Evropské rozvodí. Historie Bělotínska sahá do dávnověku, o čemž svědčí nálezy kamenných sekeromlatů. První písemná zmínka o Bělotíně se váže k roku 1201. Obec měla pohnutou historii. Ve středověku přes ni vedly obchodní stezky. Původně české vsi v okolí byly převážně v majetku premonstrátů. Po Bílé hoře byla obec vypálena a došlo k její postupné germanizaci, ukončenou až nuceným odsunem sudetských Němců na konci 2. světové války.
Mezi dominanty obce patří zejména kostel sv. Jiří s bohatým barokním interiérem v místní části Bělotín, kostel sv. Urbana a socha sv. Jana Nepomuckého v Nejdku a dále v Kunčicích kaple sv. Fabiána a Šebestiána a kaple sv. Jiří v Lučicích.
Obec žije bohatým kulturním a sportovním životem. Za návštěvu stojí květnové dny obce, červnové Pivní slavnosti, srpnový Bělotínský týden zpěvu a listopadový Valentův hudební podzim.

Bělotín leží 6 km SV od Hranic na křižovatce silnic I/47 a I/48. Pohodlně se k nám dostanete i po dálnici D1, kterou opustíte na exitu 311, nebo vlakem po trati č. 270-271.

Děti z Bělotína a okolí mají možnost navštěvovat zdejší Základní školu a Mateřskou školu (příspěvkovou organizaci obce Bělotín).

Ze sportovních organizací v obci působí TJ Sokol Bělotín s oddíly kopané, stolního tenisu, turistickým a sportu pro volný čas, dále Sportovní rybáři Bělotín.

Ze zájmových organizací jsou zde tři jednotky Sboru dobrovolných hasičů Bělotín, Kunčice a Nejdek, základní organizace Českého svazu zahrádkářů, Myslivecký sdružení v Bělotíně a Nejdku a několik honebních společenství.

Obec Bělotín je členem Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR, jehož předsedou je starosta obce, p. Kavala.
Bělotín je rovněž členskou obcí mikroregionů Hranicko a Rozvodí.

Oficiálními partnery Bělotína jsou obce Höchst im Odenwald ve spolkové zemi Hessensko, Hinterchmiding v Bavorsku (SRN) a Kolonowskie (PLR), dále sdružení Kirchspiel Bölten a Pěvecký sbor Ostravské univerzity.
Adresa: Obec Bělotín
Bělotín 151
753 64 Bělotín

belotin(at)belotin.cz
Úřední hodiny: Pondělí: 07:00 - 11:15 a 11:45 - 17:00
Úterý: 07:00 - 11:15 a 11:45 - 15:30
Středa: 07:00 - 11:15 a 11:45 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 11:15 a 11:45 - 15:30
Pátek: 07:00 - 11:15 a 11:45 - 13:30
GPS: 49° 35' 24.00" N    /    17° 48' 0.00" E
Web: http://www.belotin.cz
IČ: 00301019
DIČ: CZ-00301019
Účet: 1883001369/0800

Fotografie

Bělotín - křižovatka evropských cest

Obchvat Bělotína - Dálniční přivaděč na komunikaci R48

Celkový pohled na m.č. Bělotín

Na příjezdu od Hranic

Areál Základní školy a Mateřské školy Bělotín s hřištěm

tzv. nová školní budova s tělocvičnou

Původní historická školní budova po provedené opravě s Mateřskou školou v klimatizovaném podkroví

Obecní úřad s místní knihovnou a poštou a Kulturní dům

Pohled na m.č. Kunčice od Bělotína

Kaple sv. Fabiána a Šebestiána v Kunčicích

Ovocné sady u m.č. Lučice - pohled od Bělotína

Opravená budova původně Obecné školy s obchodem, výčepem, knihovnou, sálem, venkovním víceúčelovým hřištěm a dětským koutkem.

Kaple sv. Jiří v Lučicích

Pohled na m.č. Nejdek

Kostel sv. Urbana v Nejdku - kulturní památka

Opravená budova bývalé školy v Nejdku s obchodem, knihovnou, sálem a bytem

Socha sv. Jana Nepomuckého v Nejdku

Kamenolom s Nejdku s těžbou droby

Nové zdravotní středisko v Bělotíně se čtyřmi pracovišti a bytem vzniklo přestavbou polorozpadlé historické budovy z r. 1889.

11 chráněných bytů v Domě pro seniory v Bělotíně

15 nových bytů pro nízkopříjmové skupiny obyvatel

Bytový dům s 28 byty a lékárnou

Jedna z prvních rekonstruovaných obecních bytovek "na Nejdecké"

Nově opravené šatny Sokola Bělotín po dostavbě sálu a kluboven v areálu fotbalového hřiště - dokončeno 2011.

Farní kostel sv. Jiří v Bělotíně - Jedná se o barokní přestavbu jednolodního kostela nepravidelného osmibokého půdorysu z roku 1754, stojící zčásti na starších základech. Hlavní loď je přistavěna ke starší hranolové věži z níž je po schodišti přístup na oratoř s organovým nástrojem a dále do prostoru věžních hodin, nadlodí a zvonice. Vchod kostela je situován od západu skrze hlavní věž. Oltářní část půlkruhového půdorysu je umístěna na východní straně stavby a z jihu je k ní připojena hranolovitá sakristie. Hlavní loď je opatřena malou zvoničkou. Autorem přestavby je moravský architekt F. A. Grimm. Původní plány jsou uloženy v Moravském zemském archivu v Brně. Bohatě zdobený barokní interiér odpovídá zvyklostem té doby.
V r. 2013 byla dokončena oprava statiky, nově natřena střecha a opravena fasáda.

Kostel sv. Jiří - kulturní památka - a budova fary č.p.1 s pamětní síní ThDr. Jaroslava Studeného

Rozsáhlou rekonstrukcí prošla také původní historická budova Raiffeizen kasse se sýpkou. Nyní jsou zde byty.

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU